2006. július 1.    
PARDON ! OPERETT!
   
     
Fejtörõsre sikeredett számomra a tegnapi este, mert miközben néztem, hallgattam a Városházudvaron, pontosabban a Városháza vendéglõ teraszán a Színház és Filmmûvészeti Egyetem harmadéves hallgatóinak PARDON ! OPERETT! címû összeállítását, folytonosan az járt a fejemben, vajh mit keres a cifraszûr ebben a piarsing-es, trágár rap-szövegeket kántáló, csuklyás-büfögõs-világban. A színház ezen az estén, az esõ elõl a terasz-fedél alá kényszerült és ez kicsit azt idézte bennem, mint amikor a téesz fedett színe alatt kialakított ideiglenes moziban fõvárosi mûvészekkel készült operettfilm-részleteket vetítettek a lepedõre. Feleki Kamil, Latabárok, Németh Marika, Sárdi János mozdulatai, gegjei villantak be egy-egy pillanatra, hogy aztán ráébredjek, hogy 2006-ban vagyunk, és ezek a lurkók, most tanulják az operett-szakmát és lelkesen, teljes odaadással fel- felvillantanak a múltból. E sajátosan magyar, bécsi operett, a hatvanas évek óta nemzedékem által szívbõl utált .mûfaj. Lelki szemeim elõtt a tanti, amint a rádióban valamelyik Kálmán Imre, Huszka Jenõ, Szirmai Albert, Ábrahám Pál, Lehár Ferenc operett-sláger szólt õ közben mosolyogva pucolta a zöldborsót.  
tovább..    
 
   
     
2006. június 30.    
STARI GRAD
   
     
Nyár eleje van, beindult turisztikai szezon Dalmáciában így testvérvárosunkban Stari Gradban is. A múlt évi rekord turisztikai bevételekbõl jut számos olyan dologra, amelyet már régóta terveznek és szerettek volna megépíteni, de pénz híján mindig elmaradtak. Folyik a starigradi komp-kikötõ felújítása, hogy kényelmesebb legyen partraszállás és számos létesítmény a turisztikai irodától a vendéglátásig, most helyet kap az új partszakaszon. Nem sikerült mindent a szezon kezdetére befejezni és még számos munka tart a szezonban is, hogy vendégeknek jobb kiszolgálásban legyen részük, tovább vonzzák a turistákat . Befejezõdött a munka Jurij Skarpe téren, amelyen a híres Mestrovic tanítvány ismert szobrát az Ébredést avatták fel éppen Ivan napján. A program miatt otthon maradt Visko Haladic polgármester avatóbeszédében arról szólt, hogy tovább folytatódik az óváros szépítése, felújítása is. Hamarosan kandelábereket állítanak a szomszédos terecskén és javítják a szolgáltatások feltételeit.  
tovább..    
 
   
     
2006. június 28.    
CASTRUM AZ ÚJ MÚZEUM
   
     
Az ügy amirõl az alábbiakban írok, hosszú elõtörténetû, hiszen már 1940-ben terv készült arra, hogy a feltárt római anyagot bemutatni múzeum épüljön Szentendrén. Történetünk szereplõi a város, megye, múzeum és civilek, régészek, építészek, fontos és kevésbé fontos emberek, no meg mi szentendreiek, akik alig tudunk valamit a dologról. A téma a Castrum, pontosabban az Ulcisia Castra (farkasvár) Szentendre legrégibb építménye a föld alatt és egy új múzeum építése.

"Beruházás a XXI. századba" címmel tart fórumot a Castrum területén elindult tervezési folyamatokról Pest Megye Önkormányzata június 23-án, 17 órától a Pest Megyei Könyvtár épületében, állt a meghívóban, amelyet kaptam.
A rendezvény 17 órakor, a könyvtár elõcsarnokában, a tervpályázat terveibõl rendezett kiállítással kezdõdik, melyet Gulyás József, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke nyit meg, majd 17. 30 órakor, az olvasóteremben Szabó Imre, Pest Megye Közgyûlésének elnöke nyitja meg a szakmai beszélgetést és válaszol a megjelentek kérdéseire. Pest Megye Önkormányzata az Európa Pályázat Elõkészítõ Alaptól elnyert támogatásból valósítja meg a beruházást. Idõpont: 2006. június 23., 17 óra Helyszín: Pest Megyei Könyvtár épülete (Szentendre, Pátriárka u. 7.)

 
tovább..    
 
   
     
2006. június 26.    
JONI FESZTIVÁL
   
     
Amikor tegnap este a MûvészetMalom udvarán a projektorból lila és narancs fények úsztak a vászonra, az élet volt jelen a zene és ritmus valóságában, de a képbe úsztatva Joni szürke vékony arca már távoli, megfoghatatlan volt. Rövid idõ, egy hét alatt szervezte meg Öcsi (ef Zámbó István) a Joni koncertet, amelyet Szentendrén a MûvészetMalomban tartottak többségében fiatal közremûködõkkel. Sokan, energiát nem sajnálva segítették a rendezvényt és talán ettõl volt a miénk érzete a majd négyszáz fõs, leginkább fiatalokból álló hallgatóságnak. A közös élményekre és a személyességre épített siker reménye beteljesült. Jonira a Dunakanyar legjobb gitárosára méltósággal emlékeztek barátai, ismerõsei, a szentendreiek. Méltósággal, mondom, mert nem volt képmutatás és mesterkélt pátosszal elhangzó beszéd, okoskodó méltatás, csak zene volt, vetített képek és ami a legfontosabb, érzések és idézett mozdulatok, hangképek, emlékek a homlokok mögött. Öcsi, dalaiban elhangzó szürrealista szövegei is, úgy szólaltak meg, mintha erre az alkalomra készült illusztrációk lettek volna. Mi, az ott lévõ ötvenen túliak megéreztünk valamit abból, mi is mindannyiunk sorsa.  
tovább..    
 
   
     
2006. június 25.    
SZERÉNY ÜNNEPLÉS
   
     
Volt, aki a budapesti múzeumok éjszakájának valamelyik rendezvényérõl jött, ugrott ki Szentendrére, mások céltudatosan ide készültek, mert éves rendes programjukban benne van a szentendrei Ivan Dan. Egy vidéki, a városban sétáló házaspár, szó szerint a gulyás illatát követve ékezett a Daru piacra. Sokaknak ez a szamárhegyi buli a régi barátokkal, valamikori szomszédokkal, volt iskolatársakkal való találkozás, a na végre, hogy ismét látlak-ot jelenti, míg sokaknak csak egy kis szombat esti nyüzsit a téren. Sikerét megfejteni, -ha sikeres egyáltalán- nem lehet és nem is érdemes. Mert azért, hogy valaki olcsón ehet egy tál gulyást, ihat egy pohár bort, vehet a gyereknek mézesbábot vagy régi fényképeket nézhet a kivetítõn, bizonyosan nem lelkesednének olyan sokan, hisz az egész, nem nagy durranás, gyakorlatilag otthon, vagy baráti társaságban bárki megteheti, semmi extra kuriózum, csak szerény, néhány száz fõs közösségi összejövetel. Mégis, valamiért minden évben van vagy kéttucat ember, olyan aki elõször volt a Daru piacon, és a búcsúzáskor boldog arccal gratulál, szorongatja az ember kezét, köszöni, hogy itt lehetett, mintha az Ivan Dan valami nagy produkció lett volna. Vannak olyanok is, akik ha tehetik, ilyenkor még külföldre sem utaznak el nyaralni, mert itt akarnak lenni, találkozni, beszélgetni.  
tovább..  
Kép: Fûkõ László
 
   
     
MEGHÍVÓ
   
     
   
     
2006. június 22.    
TÉNYLEG, A VÉR
   
     
Vannak ügyek, emberek, akik, amelyek ritkán kerülnek helyi közélet reflektorfényébe, pedig, fontosak mindannyiunk számára és vállalóik szorgalmasan teszik dolgukat. Szentendrén ha valakinek a közepesnél rosszabb kiállítása nyílik valamelyik galériájában, a megnyitón ötvenen tapsolják, meghatottságot színlelve rázzák a mûvész kezét és a méltató már írja is örökbecsû esztétikai eszmefuttatását valamelyik helyi lapba, nem feledkezvén meg önmaga és a méltatott korszakos jelentõségérõl, de róluk dolgukról csak ritkán hallani. A hõségben a városból hazafelé jõve, betértem a könyvtárba. Az ajtónál Homolya Juli fogadott mosolygósan s én ettõl egy kicsit meglepve bámultam vissza rá. Mit keres itt csodálkoztam el, amikor a paravánok takarásában megláttam a zöld mûanyag ágyakat és észrevettem, hogy fehérköpenyesek ülnek egy hosszú asztalnál. Nagynehezen leesett, ja itt véradás van. Véradás, véradó mozgalom, tolultak fel agyamban régi szavak az ántivilágból, olyanok mint a véradó mozgalom, meg véradó nap. Valamikori a televízió híradóban láttuk, hogy ebben és ebben a nagyüzemben véradó napot tartottak és ennyi meg annyi vért adtak, ötvenszeres meg százszoros véradókat köszöntöttek.  
tovább..    
 
   
     
2006. június 18.    
JONI, A DUNAKANYAR LEGJOBB GITÁROSA
   
     
Minap a kezembe került a Szentendre és Vidéke egyik régi példánya, benne a "Joni, a Dunakanyar legjobb gitárosa" címmel Batukarmen (fe. Lugossy Laca) rövid dolgozata. Amikor olvastam a sárguló újságot, mosolyognom kellett. No, nem gúnyosan, hanem az emlék-örömével megidézve ifjabb korunkat, az akkori szub-szenzációt, hogy megjelenhetett az írás Joniról a város lapjában. Ez akkor számunkra olyan felemelõ érzés volt, mint amikor Öcsike elsõ rajzait Nagy László a költõ, az Élet és Irodalom korabeli mûvészeti szerkesztõje, leközölte az ÉS-ben. Ma megnyitottam egy internetes oldalt és benne ugyanaz a mondat: Szulovszky (Joni) István- "a Dunakanyar legjobb gitárosa" és a mondat végére most oda kell írnom a létige múlt idejû alakját, volt. Volt, mert ma reggel, váratlanul elment. Döbbenetesen, mint egy kemény akkord, amely belehasít a cigarettafüstös félhomályos emberszagú térbe, hogy aztán sokáig szóljon még fülünkben, visszavonhatatlan keserûséget hagyva maga után.  
tovább..    
     
2006. június 16.    
FORGÁCS
 
Meghívnak!
     
Érettségi utáni korosztályos csapat, költõk, írók, képzõmûvészek, videósok, performerek, tehát mûvészek, no nem csak úgy általános mûvész-státus értelemben, hanem sokkal-inkább Tzara értelmezése szerint. Szóval itt vannak, beledübörögni a szentendrei intellektuális közéletbe, hogy vagyunk, leszünk, figyelj ide, de megérinteni, beterelni nem hagyjuk magunkat, mert a mi sem úgy mi, ahogy te gondolod, mert a mi az ….. és itt a válasz, szemérmes vátesz. A múlt évi performance fesztiválon már nyomot hagytak és idén is ott lesznek. Borzongok legbelül magamban ahogy hallgatom õket és idézgetem saját húszévesen szerzett emlékeim. Az elnök Simándi Csaba arról beszél, hogy miért éppen Forgács Társaság a csoport neve, hogy az álladó tagság úgy 15 fõ, de idõnként kéttucatnál is többen vannak és más fiatal csoportokkal, a KAMMAT-tal , a SZIFON-nal is összeállnak egy-egy produkcióra, együttmûködnek. Van közöttük újságíró és mûszaki érdeklõdésû is, csináltak már programot a Költészet Napjára, bemutatkoztak a P'art moziban is.  
 
tovább..    
     
 
   
     
2006. június 14.    
ARÁNYOS, ÁRMÁNYOS CSERE
   
     
Hosszú napon vagyunk túl, harmincnál több témát tárgyaltunk a testület tegnapi ülésén. Közöttük olyan fontos dolgokat, mint a kishíd ügyében való újabb nem-döntést, a rendelõintézet vezetõjének megválasztása, vagy az agyonegyeztetett kitüntetések ügye, beszámoló arról, mire és milyen pénzeket vár kasszájába a Szentendrei önkormányzat a vis-major pénzekbõl, de olyanok is, mint a mûvelõdési központ (SZEMMI) vezetõjének további megbízása. Hogy olyan "apró" dolgokat ne is említsek, mint a költségvetés-módosítás vagy a volt TÜZÉP telep új tulajdonosával kötött, illetve az érzelmi viharokat is kavaró a P'art mozi további mûködtetésérõl szóló szerzõdés. Mégsem ezekrõl, hanem két látszólag kis horderejû dologról írok. Mégpedig a Pannónia telepi gát építésével kapcsolatos két, az építést eddig akadályozó probléma megoldásáról, a SZEBETON-nal és a honvédséggel való két és fél hónapig tartó tárgyalások után történt "gyomorforgató" megállapodásról.
tovább...
 
 
 
Dr. Pázmány Annamária
az új városi fõorvos
2006. június 12.    
CSÓNAK ÉS DUNA
   
     
 
Az alábbi tudósítás 1981-ben a Pest megyei Hírlapban: "Épül a szentendrei vízi sporttelep. "A tervezett épületkomplexumban alul csónakház, felül turistaszálló lesz." (Pest Megyei Hírlap, 1981. szeptember 26.)" Két évvel késõbb újabb hír arról, hogy átadták, de az üzemeltetõ már nem a város, hanem a vízmû. Július közepén felépült a DMRW beruházásában a vízisport-telep 40 személyes szállodával, csónaktárolóval. "A vártnál kisebb volt a forgalma, fõként külföldiek vették igénybe. "A tervek szerint itt lesz a nemzetközi vízi túra útvonal egyik állomása." (Pest Megyei Hírlap, 1983. február 10, augusztus 11, szeptember 8.) Az alsó szinten csónakokat tároltak a szentendreiek. Azután jött a Posta Bank és tulajdonába került, ekkor a csónaktároló pótlására a hajóállomás mellett felépítettek egy másik csónaktárolót a város számára. Mivel, ez a rendszerváltozás táján történt és a városházán nem volt aki törõdjön a dologgal a csónakosok egyesületet alapítottak és használatba vették az új épületet. Új testületek jöttek és a sportbizottság tudomására jutott, hogy valakik használják a csónakházat- persze egyszerûbb lett volna egy szentendrei csónakossal beszélni, vagy netalántán evezni járni, és így mindent megtudhattak volna,- de hagyjuk, régen volt, így hát, fogták és pályázatot írtak ki, megversenyeztették az egyesületek között a hasznosítást. A régi, új csapat a BKV ELÕRE SC-vel közös pályázata, amelyben a BKV-sok vállalták a fiatalok kajak-kenu oktatását, elnyerte a csónakház mûködtetését. Annak idején, nagy hatással volt a döntéshozókra, hogy a budapesti egyesület kapcsán felmerült Tatai Tibor olimpikon neve is.
tovább...
 
 
 
   
     
2006. június 10.    
KI, KICSODA A KÖNYVHÉTEN
   
     
Rossz sorsom és Erika néni visszautasíthatatlan invitálása úgy hozta, hogy valamikor, vagy hét évvel ezelõtt benne voltam az elsõ Ki, kicsoda szerkesztõgárdájában, Hann Ferivel, Biczák Péterrel együtt. De, be kellett látnom, ez nem nekem való dolog. Egyrészt, mert nem értek hozzá, másrészt mert ez olyan dolog, bármennyire is támogatandónak tartottam az ügyet, hogy nem szétszórt, lusta embert, hanem felkészült hangyaszorgalmú mániákust kíván.

Apropo, könyvhét. Ismerõsöm megkért, hogy járjak el, hogy a szentendrei könyvnapot a Fõ téren lehessen rendezni, itt állhassanak a könyvsátrak és folyjon az ünnepi árusítás. Annak rendje-módja szerint eljuttattam a kérést a városházi illetékeseknek, majd azok, a közterületek használatáról szóló rendeletünket szó szerint értelmezve (nem is nagyon tehetnek mást) visszaírtak, hol lehet, de mennyiért, a Fõ téren pedig nem.
tovább...

 

 
 
   
2006. június 9.    
DUNÁNK A KULTÚRTÁJ
   
     
 
"Hajózni nem muszáj" címmel adja közre írását Uj Péter a Népszabadság 2006. június 7-i számában abból az alkalomból, hogy "Ötödikén nekiindult a WWF Magyarország igazgatója, hogy Dunakilititõl Brezdanig végiggyalogoljon a Duna magyarországi szakaszán, megnézze, hogyan is fest most a nemzeti élettér gerincét képezõ (mintha lehetne képezni a nemzeti élettér gerincét) Duna-kultúrtáj." … az Európai Unió roppant érdekes fejlesztési programokat és elõírásokat képes alkotni, … A hajózóút fejlesztése nagyszerûen illeszkedik ebbe a sorba, egy újabb szép cél, lassú öngyilkos merénylet: számolgassuk szépen fölfele a természeti környezet utolsó, így-úgy megmaradt darabjait egy várhatóan tíz-húsz éven belül teljesen megszûnõ ágazat kedvéért. ….a WWF-igazgató azért gyalogol, hogy tiltakozzon a Duna autópályává alakítása ellen. Tudniillik van egy európai uniós közlekedésfejlesztési program, amely elõírná a dunai hajózóút fejlesztését, hogy két és fél méteres merülésû brutális uszályok járhassanak föl-alá, mert az nagyon európai dolog." A kistérség legutóbbi ülésén "Kistérségi gát és árvízvédelmi rendszer kiépítése" címû projektjavaslat született.
No, szóval, itt van a mi Dunánk a Fekete erdõtõl, a Fekete tengerig, de itt és most, bennünket a Visegrádtól, Budakalászig tartó kistérségi szakasz érdekel. Az egyik, talán legfontosabb hiányzó dolog, a megfelelõen kiépített árvízvédelmi gát, amely sok szakaszon hiányzik. Az 1965-ben épített városi gátszakaszra (sétány) is ráfér a felújítás. S mint arról, már korábban elkészült tervvázlatokon láthattuk, nem szükségszerû, hogy ez csak mûszaki formájú létesítmény legyen. Mert a töltés kiöblösödésekkel, a Duna irányába kialakított függõ teraszok kialakításával, a töltés tetejének burkolásával valódi városi sétánnyá építhetõ, amelyen vendéglõk teraszai, kis kilátók, pihenõk, zenepavilonok, talán még szobrok is vannak.

Ebbõl következõen logikusan felmerül a bicikliút Duna-korzói szakaszának továbbvezetése is, hiszen bármennyire késik is a Pannónia telepi töltés és a rajta vezetett bicikliút építése, az év végéig elkészül, s marad az óvárosi szakasz megoldatlansága. Itt is több megoldást javasoltak már. Az egyik, hogy a gát Duna felõli oldalán építsenek egy, a budapesti rakparthoz hasonló, csak nem gépkocsik, hanem bicikli és gyalogos forgalomra alkalmas fióktöltést. A másik, ennek éppen az ellenkezõje, a mai Duna-korzót teszi gyalogos és bicikliúttá és a Duna partot ökológiai szempontok szerint rehabilitálja, úgy, hogy csónakkikötésre alkalmas pontonokat helyez el, és a partot sóderral plázs-szerûvé alakítja, fákkal és bokrokkal humanizálja a város elõtti töltés alatti Duna-partot. De magam is elkészíttettem valamikor 1999-ben egy dunai vizi színpad vázlatát, egy korábbi turisztikai pályázathoz, de ezt akkor a szentendrei testület elutasította.

 
 

Itt van szentendrei kikötõk dolga is. A kiránduló és kisebb hajók kikötésére alkalmasnak tûnik a Lázár cár tér elõtti hajóállomás, de ha azt tervezzük, hogy a hajó átvesz a Budapestre való személyszállítási feladatokból is, akkor az északabbra lévõ "nagy hajóállomás" átépítése szükséges. Itt lehetne kialakítani a parkolj és hajózz a Vigadó térig szisztéma szentendrei állomását. Ide ma azonban, csak az autó közelekedésre alkalmatlan Sziget utcán át lehet eljutni. Ez helyett, másik levezetõ utat kell találni és erre az elõzetes felmérések szerint most, egy, a Vízmû területén, az Sztaravoda patak déli oldalán, esetleg a patak felett vezetett út kínálkozik lehetõségnek. És a hajóállomás mellett egy megfelelõ parkolót is ki kell alakítani. Vagy, és ez is meggondolandó, valahol, a volt szovjet laktanya magasságában kell egy új hajóállomást építeni. Sorolhatnám még az elképzeléseket tovább a leányfalui, tahisi és más községekét is.

Egy bizonyos, most szükségeltetne egységes álláspontot kialakítani arról, hogy a Szentendrei Duna-ágnak milyen funkciót szánunk mi kistérségiek közösen. Az egyik megoldás, az Uj Péter által is támogatott környezetbarát, elsõsorban a szabadidõ eltöltésére alkalmas funkció érvényesítése, de ehhez ki kell mondani, hogy Visegrádtól Óbudáig ezen a szakaszon ne legyen teherhajó és rendszeres személyszállító forgalom és a Szentendrei Duna-ág elsõsorban a fürdõzõké, csónakosoké, horgászoké. Akkor viszont a fejlesztéseket is ennek szempontnak kell megfeleltetni. Szóval, közösen kell dönteni, s azt gondolom, egy kevéssé ismerve az uniós döntési szempontokat, hogy olyan megoldást kell választani, amely az itt élõknek a legjobb, de az uniós elvárásoknak is megfelel, de ez nem árvízvédelmi töltés építése csupán, hanem ennél összetettebb térségfejlesztési projekt kell hogy legyen.

 
 
 
 
     
2006. június 8.    
KISTÉRSÉGI TÁVLATOK
   
     
 
Sokáig nem tudtam miért kell a polgármester határidõnaplója a városi újságba, de most rájöttem. Ugyanis, ha nem látom a múlt heti lapban, hiába nézegetem az interneten a többszázezer forintért készített kistérségi honlapot, talán soha nem tudom meg, hogy kistérségi ülés lesz (Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás, rövidítve DPÖTKT, a továbbiakban kistérségi társulás). Persze a kistérségi e-önkormányzathoz az uniótól nyertek ötszázmilliót és fizetnek is már portálszerkesztõt havi háromszázezerért, de az ötperces munkára nincs apparátus. (Nekem sincs)
Szóval, tegnap egyre elmentem a fehérházba, de késett a kezdés.
Kistérségünk 2005-12-ig szóló, az uniónak benyújtandó projektjeinek tárgyalása volt napirenden. Pontosabban ez lett volna, de készülõ engedélyezési tervek helyett, ötletrakosgatási beszélgetés volt. A települések hivatalai leadták elképzeléseiket a közös programhoz és azok ragsorolását rábízták a kistérségi társulás által életre hívott és legjobb erõikbõl álló szakmai szervezetre, az önkormányzatinak nevezett, de valójában térségfejlesztési kabinetre. A kabinet meg, aszerint, hogy melyeket lehet kistérségi lánccá fûzni, rangsorolta azokat. Bár a rangsorolás (súlyozás) csak vitaanyagnak készült, így is purparlé keveredett. Természetesen, azok a polgármesterek közül voltak elégedetlenek a munkával, akik nem küldtek semmit, de ennek ellenére nem szégyellették kifogásolni, hogy hol a fenében van az õ projekt-ötletük.
Végül is az öt részletre szedve, szünet nélküli testületi ülésen arra a konklúzióra jutottak, hogy három összefogó projektötletük van. Ha gúnyosan fogalmaznék azt írnám: 1. Duna (Kistérségi gát és árvízvédelmi rendszer kiépítése) 2. Bicikliút.(Kistérségi kerékpárút kiépítése) 3. Szolgáltató valami.(Komplex szolgáltatási rendszer modell kísérlete és bevezetése fogyatékosok, munkaerõpiacról kiszorultak és idõskorúak rehabilitációjának és esélyegyenlõségének elõsegítésére a Szentendrei kistérségben.) Mivel azonban a Duna-programba a csobánkai árvízvédelmi gát-, kikötõépítést és hajózásfejlesztést nehéz lenne belevenni, kissé bizonytalanul mégis második helyre sorolták a bicikliút javára.
 
 
De komolyan, mert mégiscsak az elkövetkezõ évek, eddig nem látott méretû fejlesztési lehetõségeirõl van szó. Hát úgy néz ki, hogy megtalálták a fõ gondolatokat, de azt nem értették meg, hogyha közös projektbe sorolják fájó hiányaikat, iskolákat, közintézményeket stb. és azt egy csokorba fûzik, de a térség elõnyeit, sajátosságait, azt, hogy kiváló természeti adottságokkal bír, soknemzetiségû, multikulturális jellegû és jelentõs turizmusa van és ez nem épül terveikbe, csak egy lesz a sokból és nyerési esélye 13:3000-hez. Persze, most azt mondhatják, szemtelen vagyok a kistérség politikai elitjének színe-virágával polgármestereinkkel, de tévednek. Csak azt fájlalom, hogy nem hiszik el, miszerint valóban komoly fejlesztési pénzekhez lehet jutni, de ehhez az unió hívószavainak megfelelõ tervek kellenek. A mentalitás, hogy annyira védik településeik érdekeit, és ettõl úgy a fölhöz ragadtak, hogy nem tudnak térségben gondolkodni, e gondolkodásmódjukkal a nyerésben saját ellenfeleik. Ráadásul, mivel kistérségi tagdíjat csak szinte jelképeset fizetnek a települések önkormányzatai, a terveket a településeknek saját pénzükbõl kell elkészítetniük. Talán ettõl lehet az a megközelítés is, hogy az elõkészítõ, tervezõ munkát kiadják a néhány fõs apparátusnak és a társadalmi munkában dolgozó kabinetnek. Ezért, azt is tapasztalnom kellett, hogy ahelyett, hogy már íratták volna a tervezési megbízásokat, várnak, még mindig koordinálnak, rangsorolnak. Pedig, jó néhány engedélyezési tervhez szükséges hatósági hozzájárulás kiadása hónapokba telik és hamarosan itt van a határnap, ezért kistérségünk könnyen lemaradhat. De, hogy ne csak ez legyen a gondjuk, saját füleimmel hallhattam azt is, hogy az önkormányzati törvény szerinti mûködést sem ismeri néhány polgármester úr kellõen, vagy csak félvállról kezeli. Mintha ismeretlen lenne az elõterjesztés és tájékoztató közötti különbség, a határozat formai és tartalmi elemei és az ügyrendi javaslat következményei. Persze ez lehetne jelentéktelen dolog is, ha nem a legképzettebbek között ültem volna, akiken tucatnyi önkormányzat törvényes mûködése múlik. Így, olyan hozzászólás is következmények nélkül elhangozhatott, amely feleslegesnek minõsítette civilek és a gazdaság szereplõinek résztvételét a döntésekben és a megvalósításban, mintha az unió egyik legfontosabb követelménye csak kisdobos nyakkendõ vagy úri huncutság volna.

 
 
 
 
     
2006. június 7.    
VÁROSHÁZA HÁZHOZ MENT
 
     
 
Számomra az jött le a tenapi fórumból, hogy nyugodtabb világra, megegyezésre, egyetértésre áhítozik a lakosság többsége. Akár a parkolásról, közlekedési rendrõl vagy csak egyszerûen az együttélésrõl van szó. Persze ez így túl elvont, filozofikus és leegyszerûsítõ megállapítás egy szentendrei belvárosi fórumról szóló tudósításban. Mert hát az a hatvanöt résztvevõ, aki eljött tegnap délután hat órára a Városháza nagytermébe, gondjait, javaslatait kívánta megosztani a polgármesterrel, az apparátus tagjaival és persze fontos volt néhány hozzászóló számára az is, hogy hallják-e, hogy õ mit mond, hogyan érvel a város közdolgaiban.

Szóval elindult, és a pismányi után, már a második rendezvényét tartotta a polgármester vezetésével a "Városháza házhoz jön" címû beszélgetés sorozat, amely a városkönyvvel, a Szentendre városi honlappal és újsággal dr. Dietz Ferenc polgármester kommunikációs újítása.
A program okos koreográfiával bonyolódott, mert szót kaptak, a Rendõrség, Volánbusz, a parkolást üzemeltetõ cég a VSz Rt., a közterületek felügyeletét irányító aljegyzõ, a hivatal illetékes irodavezetõi és természetesen a stratégiai kérdésekben információval szolgáló városi fõépítész is. Így a polgármesternek nem kellett egyedül a panaszok, kifogások céltáblájának szerepére vállalkozni, hanem ez megoszlott a felkért szereplõk között.

No az érdemi dogokról: Hát a fõ- és hosszan tartó polémia, esetenként monológban megformálva a belváros új parkolási rendje körül zajlott. Itt voltak a korábbi fórumokon éles hangon szereplõ városvédõ, és Kiss doktor parkolási elképzeléseit pártolók, a Dumtsa utca lezárásával hátrányos helyzetet megélõ kereskedõk, mint Dixi chiken vagy Charlotte papír és írószer kereskedés tulajdonosa, a belváros kevés lakójának képviselõi, Balogh Katiék, akik korábbi normális közlekedéshez való lehetõségüket, életterüket féltik, de ugyanígy, egy-egy konkrét behajtási, közlekedési, parkolási problémát (Arany János utca, Batthyány utca) felvetõk, mint ahogy azok is, akik egyetértõi az új közlekedési, pontosabban közlekedésmentes forgalmi rendnek, az autómentes Dumtsa utcának, miként Szamos úr, vagy Pelle Csilla az utca talán legszínvonalasabb üzletének tulajdonosa. Természetesen nem csak a Dumtsa utcáról szóltak a hozzászólások, mert sürgõs orvoslásra szoruló gondot jelzett Cweiber Ferenc a Kossuth utcából vagy a Duna korzón lakók is.

 
Aki csak ezeket hallotta, azt gondolhatná, hogy a szentendreiek nem akarják, hogy kevesebb autó legyen az óvárosban, pedig ez így nem igaz, csak megoldásában még nem teljes az egyetértés. Mert hát valljuk be, komoly operáció, hogy Péter Pál utcáról ezentúl csak Kucsera utca felé lehet majd haladni, hogy a Városház teret elzárták a forgalom elõl, hogy megnõ a Paprikabíró utca és Bükkös part forgalma és hogy vagy huszonöt helyen, utcában, téren, ahol eddig ingyenesen lehetett parkolni, ezentúl fizetni kell. Számomra is meglepetést okozott, hogy még kedvezményezett jelenlévõ többsége sem tudott arról, hogy azok, akik Szentendrén fizetik be súlyadójukat, számos helyen a városban egy órát ingyenesen várakozhatnak, hogy a forgalom elõl elzárt területen lakókat behajtási lehetõség és a közelben ingyenes parkolás illeti meg, hogy üzletenként egy gépkocsira szintén kedvezmény jár.

Hallgatva a felszólalókat, kicsit sumákul dörzsöltem a tenyerem, hogy bár az óvárosban lényegesen megváltozott a parkolás, várakozás, a Fõ tértõl Északra esõ városrészben, választókerületemben, tulajdonképpen nagy történések nincsenek, ha nem tekintem annak, hogy a Könyvtár elõtti parkolóban való várakozás, ellenzésem ide, javaslataim oda, fizetõs lett. Mert hát a korábbi években megszült szabályozás, például a Bogdányi utcában, -utáltak is érte rendesen- az eltelt évek alatt megszokott lett, és bár nem túl fegyelmezetten, de mûködik is. Persze itt is van panasz, sõt én sem vagyok elégedett az iskolakezdéskor reggelente és délutánonként a Pátriárka utca, Alkotmány utca és Rákóczi úti csatlakozásánál lévõ közlekedési káosszal és gyermekveszélyeztetéssel-szóvá is tettem. Ennek ellenére azt gondolom, õszre talán ez is megoldható. Este fél tíz tájban már a belváros koncepció közlekedési javaslatain is túl voltunk, sõt az M0-ás kishíd helyével kapcsolatos meggondolandókat is meghallgattuk így elindulhattunk hazafelé. Attól a mondattól azonban nehezen szabadultam, amikor az egyik hozzászóló valami olyasmit mondott, hogy bezzeg régen, nem volt ennyire megosztott a város és nem voltak ilyen éles érdekellentétek, konfliktusok. Erre idézõdött föl bennem Maragritovits Gyoko egykor tanácstagi interpellációja: "- Mondja meg a tanácselnök, hogy ha nem lehet lovaskocsival a Muskátli elõtt kifordulni a Dunakanyar körútra és áthajtani sem, akkor hogyan szállítsuk ki fuvarosok a tüzelõt az izbégieknek, az építõanyagot vikendház építõknek?"
De megértem én, hogy nyugodtabb világra, megegyezésre, egyetértésre áhítozik ma a lakosság többsége, akár a parkolás, közlekedési rend vagy csak egyszerûen az együttélésrõl van szó. Persze ez így túl elvont, filozofikus és leegyszerûsítõ megállapítás egy szentendrei belvárosi fórumról szóló írásban.

 
 
 
 
 
     
2006. június 6.    
PÜNKÖSDÖLÉS A SKANZENBAN
   
     
 
Pünkösd hétfõ, a három ünnep közül (Húsvét, Pünkösd, Augusztus 20.) az egyik legsikeresebb, tömegeket megmozgató programja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, olyan, amelyre százak özönlenek ki a fõvárosból és az ország minden részébõl. A tegnapi programokra is sokan voltak kíváncsiak. Amikor tíz óra tájban a Sztaravodai úti keresztezõdés felé haladtunk, a felgyülemlett hosszú kocsisor láttán kiderült, hogy a szokásos utat (Sztaravoda út) el kell kerülni, mert ott csak csigalassúsággal lehet haladni majd az autótömeg miatt. Ezért szentendreiek lévén a szinte üres Szentlászlói utat választottuk. Kiérve a Skanzenba valóban hatalmas tömeg tolongott a pénztáraknál, várt bebocsátásra. (Meggondolandó, hogy az internet használatával, hogyan lehetne jegy-elõvásárlást és a tájékoztatást megoldani, így a bejutást meggyorsítani!)
A meghívó szerint színes és gazdag program várt bennünket. Ebben az évben a Felsõ Tiszavidék tájegység és környezete volt a vásár színhelye. Az utcaszínházi mûfaj legelismertebb és legkedveltebb képviselõi, a hazai és nemzetközi fesztiválokon rendszeresen fellépõ önálló mûvészek és együttesek. Száznál több kézmûves résztvevõt felvonultató kirakodó vásár, amelyen valamennyi megye népmûvészeti egyesületei képviseltették magukat. Kaphatók voltak szõttesek, ruhák, cserépedények, fából készült játékok és konyhai eszközök, kosarak, koszorúk, gúzsok, bõrbõl készült szíjak, táskák, lábbelik, kések, kupák, merített papír, gyapjútermékek, szõrmék, kézi készítésû gyertyák, réz-, gyöngy-, bõr-, fa- és csontékszerek, rönkbútorok, népi hangszerek, aszalt gyümölcs, szilvalekvár, birsalmasajt, mézeskalács és perec is.
 
 
A leghosszabb sorok az ételeket és a nassolnivalókat kínáló sátrak elõtt voltak. Kürtõskalács, perec és kenyérlángos mellett a vendéglátók sátraiban sült kolbász, pecsenye és egyéb vásári ételek is készültek. Csak két mézesbábost találtunk, sajnos a régi formák helyett sematikus díszítésû árúval, és úgy látszik, más klasszikus vásári árúk, a ruházati és használati tárgyak helyett sokkal inkább szabadidõs dolgokra, kürtõskalácsra és mindenféle ajándéktárgyra volt igény.
A gyerekeknek kedves élmény volt a Pünkösdi királyválasztás galgahévízi legényekkel az Évkerék Társulat: A sárkány és Szent György, vagy a Ládafia Bábszínház: Cirkusz programja, és még az idõnként viharos szél sem tántorította el senkit, hogy jókedvvel pünkösdöljön. Szóval tömeg, nyüzsi, sok gyerekkel, értelmes és buta szülõvel, nagymamával, nagypapával és bávatag látogatóval.
Ezeknek a rendezvényeknek nagy a sikere, mert a közösségi szokásaitól, hagyományaitól megszabadult, a valamikori természetes közegébõl kiszakadt, huszonegyedik századi módon urbanizált, az új technológia és a pénz mindenhatósága által elidegenedett embernek szüksége van az ünnepi közösségi együttlét és szórakozás élményére. Azonban ez komoly kihívás a múzeumnak. Amely egyrészt, a nagyszámú érdeklõdõ növekvõ mennyiségi igénybõl adódik, másrészt abból, hogy a mai kor technikai eszközeivel az agyat az érdeklõdést elkényelmesítõ, kiszolgáló kütyükkel, eszközökkel nyújtott túlszínezett, hangosított élménykínálattal kell versenyre kelnie, és mindezt úgy, hogy közben okosan mesélni, tanítani tudjon. Mert a mai múzeumpedgógusok nem tehetnek úgy, mintha ez nem a valóság lenne és csak annak kínálják fel értékeiket, akik fogékonyak a kárpátmedencei magyar népi kultúrára.
 
 
 
     
2006. junius 4.    
ÓVÁROSI ÉLET
   
     
 
Meglepõdöm, ha mostanában is visszaköszön a tizenkilencedik század.
A hetvenes években a Vasin laktunk. A lakótelepi vasárnapi délelõttök kötelezõ rituáléja volt a kocsimosás. Olvasgatás közben gyakran elnézegettem ablakunkból, ahogy Kálmán a taxis kiállt autójával a garázs elé és nekilátott az autóápolásnak, kihagyhatatlan hétvégi elfoglaltságának. Ez nem jármûtakarítás volt, ez ápolás, a szó legnemesebb értelmében. Olyan, mint amikor a megelõzõ században kedves hátaslovát csutakolta gazdája. Szeretetteljes gondossággal, mosta, fürösztötte, törülgette, fényesítette Zsiguliját.

Amikor a család beszáll az autóba, a jelenet olyan, mint egy történelmi görbetükör. Nem beülnek, hanem, beszállnak. Mintha kétszáz évvel korábban lennénk, amikor Morgenstein Adelaida és családja díszes fogatba szállt és kihajtatott a Ligetbe. Méltóságosságot utánzó mozdulatok a birtoklás örömének apró jeleivel, kissé felemelt fej, lassú körülnézés, hogy lássa mindenki, ez itt az enyém, az én autóm, nekem bizony ilyen is van.

Fura magatartások ezek, olyanok, amelyekbõl régi rossz beidegzõdések köszönnek vissza. Úgy közlekedünk idõnként köztereinken, mintha a gyalogos, a kisebb autóval közlekedõ nem egyenrangú, csak valami alsóbbrendû ember lenne.

A gyalogosnak olyan élményei is lehetnek, amely az autósnak nem adatik meg. Hiszen lábbal közlekedve láthatók a bokrok, fák, kövek, házak, emberek. Leolvasható az arcokról az öröm és szomorúság, mosolygó vagy bánatos szem néz vissza ránk. Szóval, ha gyalog jársz az embertájban, valóságosan érzed, tapasztalod a körülölelõ, lüktetõ világot és nem csak az üveg mögött szaladnak képei.

Az utóbbi néhány évben -hála istennek- divat és gyakorlat lett Szentendrén is sétálni, babakocsival és gyerekekkel járni. Úgy látszik, ismét van igény erre a Szamárhegyen is. Ma sokkal több az óvárosban sétáló anyuka és gyerek is, mint az elmúlt húsz évben bármikor, és szinte állandó életveszélyben sétálnak, a hegyen, a belvárosban, a Duna-korzón. Mert igencsak megautósodtunk az utóbbi években. Gépeink elfoglalják elõlük a tereket, járdákat. És akadnak közöttünk olyanok is, akik nem képesek tapintatosan közlekedni, amely veszélyek és konfliktusok forrása. Vágtató fiatal motorosok, járdát elbirtokló leszaromamásikat autósok elvették a valamikor a gyerekek, gyalogosok köztereit az utakat, járdákat. A Rab Ráby tér ma csak agyonzsúfolt autótárolóhely, a beiskolázási körzetek megszüntetése következtében a Dodola, Iskola, Arzén és Pátriárka utcán pedig olyan a forgalom reggelente, mint a budapesti Rákóczi úton. Az idõ távolában már a Szamárhegy autómentes nyugalma.

Idõnként beugrok Gizihez a Dalmát kávézóba egy teára. Itt is gyakrabban találkozom gyermekes fiatal párokkal, kismamákkal, akik egyedül vagy csoportosan, oldalukon, karjukon, gyerekkel, babakocsival, biciklivel séta közben beülnek egy-egy üdítõre, kávéra.

Ezért bosszant, amikor az autós magas lovon ül, és nemtörõdömségében a gyalogost valamiféle útszéli parasztnak tekinti, akinek kötelessége kitérni elõle bárhol és bármikor. Állj félre mert eltaposnak, mentalitás eluralta köztereinket. Szinte hallom a tizenkilencedik századi intelmet, kitérni és fejet hajtani az úri hintó elõtt, mert ha nem, bajod lesz a belõle! No erre mondom én, hogy idõnként visszaköszön a tizenkilencedik század.

 
Mamák, kicsikkel a Rodin mögötti játszótéren
Hogy elkészült a helyreállítás, az Arzén utcán hamarosan olyan forgalom lesz reggelente, mint a budapesti Rákóczi úton.
A Nagykovácsi villa volt bejáratánál betömött forrás vize, újra a felszínre tört.
2006. junius 3.    
A PEDAGÓGUS
   
     
 
A város, Szentendre, nem csak épületek, utcák és kátyúk, emberbosszantó bürokrácia, kiállítások és hangversenyek, hanem sokkal inkább az emberek. Emberek, akik közöttünk, mellettünk és velünk élnek. Bár napjainkban legtöbbször csak alanyok, adatközlõk, vevõk vagyunk, ezért ez, már bizonyosan korszerûtlen felfogás. De mégis, éppen az egyes embertõl, annak különleges ember- és közösség viszonyaitól városom olyan ember-táj, amelyet sajátomnak érezhetek.
Tegnap kitüntették Bánfalvi Katit. A Városháza nagytermében rendezett Pedagógus Napi ünnepségen Szentendre Város Önkormányzata kitüntetésben részesítette.
Immáron húsz éve, ismerem. BÁNFALVI Antalné Bányay Katalin (Csepel, 1949. jan. 28. -) tanár. Sz.: B. István, Fenyo Matild. Férjezett: dr. Bánfalvi Antal. Gy.: Koppány (1973), Zsófia (1974). T.: Juhász Gy. Tanárképzõ Fõisk., Szeged (1973), matematika-mûszaki ismeretek szak. Környezeti nevelés és tanárképzés (1995-1996). É.: Tanár, Bajcsy-Zsilinszky úti Ált. Isk., Szentendre (1973-1979), Barcsay Jenõ Ált. Isk., ui. (1979-). D.: Kiváló munkáért, Vezetõ pedagógus (1988). K.: Családjával 1973 óta a városban él. Alapító tagja a Vasgyúró Diáksport Egyesületnek (1987). A lakótelepi polgárõrség tagja, önkormányzati képviselõ (1998-), az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. Írta róla a Ki, kicsoda 2000-ben. Sokminden elmondható Katiról, de az bizonyosan nem, hogy erõszakos, magamutogató, hatalomvágyó, sokkal inkább, hogy csendes, szorgalmas, kitartó és eltökélt, olyan ember akire jellemzõnek azt szokták mondani, hogy csendben teszi a dolgát. A dolgát, amely számára nem csak a lelkiismeretes tanári munkát jelenti, hanem a nevelést, példamutatást, az alul lévõk tiszteletét, szeretethetõségük elfogadását, az esélyteremtést és a felemelés eltökélt vállalását is. "A Püspökmajor Lakótelep Baráti Körével nyaranként programokat szervez hátrányos helyzetû gyerekeknek, kirándul velük, természetjáró és kosárlabda országos versenyen elsõ helyezést ért el. Városismereti kiállításokat rendez, faültetési, madár- és természetvédelmi akciókban dolgozik a lurkókkal és Szentendre és környéke öröm és bánat térképe címmel könyvet szerkesztettek." Írják róla. Ellentmondásos dolog ez korunkban, amikor a többség elhiszi, hogy magányos Rambóként elbír e sompolygó globálkapitalizmussal, hogy egydül képes megvédeni magát, családját, városát. S ezért befelé fordul, elzárkózva él, dolgozik, kínlódva éli napi életét, hogy befizethesse a villany-, gáz- és vízszámláját, hogy segíthesse a gyerek tanulását.
S hogy, ne legyünk magányos kiszolgáltatottak, ezért kellenek, hogy legyenek közöttünk, idealistának csúfolt, közösség-szeretõ, cselekvõ emberek, olyanok mint Kati. Aki tudja vállalni és eltökélten képviselni övéit, közösségét, a lakótelepieket, a gyerekeket és tanártársait. Önkormányzati képviselõi együttmûködésünk során tapasztaltam, hogy eszközül nem a szokásos politika módszereket, a nyomásgyakorlást, rafinériát, átverést, önzést használta, hanem a nõk évezredes módszerét, a szelíd, de visszautasíthatatlan asszony-kérést. Amely, nem kezdi ki a férfi-híúságot és így érzékenységünk sem sérül, de az ügy érdekében hatásos. Mert nem tudunk ellenállni, pedig már Ádám, Éva óta ismerjük a módot, amelyet asszonyaink, lányaink a fáraók korában valamelyik õsanyától tanulták. Királyok és jobbágyok, nemesek, szegények és dúsgazdagok, buták és lángeszûek voltak, akik megadták magukat e kérésnek.
Mert a nõk, valami mást, valami fontosat tudnak a világból. Olyan dolgokat, amelyet valójában csak érezni lehet, ami pedig rólunk, mindannyiunkról szól. Ez az együttérzés, a szolidaritás az elesettekkel, a lent lévõkkel, a kiszolgáltatottakkal, a gyerekekkel, betegekkel. S mert a városok minõsége nem arról ismerszik meg, hogy mekkorák házaink, milyenek útjaink, - persze ez is fontos, hanem, hogy milyenek egymás közötti viszonyaink, tudjuk, kérésüket teljesítenünk kell. Talán ezért, és más érdemeiért is, azt hiszem mindannyian úgy gondoltuk, a város képviselõi, de legfõképpen a javaslattévõk, hogy a városban végzett 33 éves céltudatos, eredményes, sokoldalú, oktató-nevelõ tevékenységét, tanári munkája megkoronázásaként a Pedagógiai Díjjal köszönhetjük meg.
Gratulálunk!
   
     
2006. junius 1.    
IRODALOM
   
     
 
Ismert, irodalommal foglalatoskodó az elmult száz évben több alkotott a Dunakanyarban, mint festõ. Bátortalan és felháborító gondolat ez Szentendrén, de az igazság. Legalább is "Szentendre és kistérsége az irodalomban, Budakalásztól Visegrádig" címû kiállításon ez "jött le" számomra. Bár, ki tudja, lehet ezen vitakozni, számolni, érveket és ellenérveket hozni, de minek? Mert hát itt született a klasszikus szerb irodalom és nyelv, dráma és színház. És ez már önmagában is jelentõs dolog, nem beszélve Ábrányi, Móricz, Áprily, Karinthy, Vas, Szakonyi, Krasznahorkay névsorról és ez a szám, csak az alkotók huszadrésze.
Amikor tegnapelõtt délután a húsboltban, szóval, a Fõ téri Galériában hallgattam a megnyitót mondó E. Csorba Csillát a Petõfi Irodalmi Múzeum igazggatónõjét egy ma már kevéssé ismert, ismerõs, a csendes, mosolygós szemben lakó telekszomszéd jutott az eszembe, akit az építéskor a túlsó oldalra taszított az a bizonyos belsõ körút ( Dunakanyar körút) Örvös Lajos (1923.07.28. Ungvár - 2002.07.27. Budapest). Akit 1941 nyarán Móricz Zsigmond maga mellé vett a Kelet Népe szerkesztõségébe és akit Franciaországba küldött ki nyelvet és "világot" tanulni. Így vált Örvös a francia irodalom egyik korszakos hazai mûfodítójává. 1947-ben még Sinka István méltatta verseit. Hiszen, õ már elsõ kötetében kimunkált költõi nyelvvel, kifejezésmóddal szólalt meg. A magány, az elszigeteltség, a sors kiszolgáltatottságának képeivel dolgozó költõ elsõsorban dalszerû, melodikus költészeti változatokban Tóth Árpád és Áprily Lajos hangjára emlékeztet. De Örvös versei mellett írói-publicisztikai tevékenységérõl is ismert. Dolgozott több lapnál, Kelet Népe, Híd, Délmagyarország, Szabad Szó, Nõk lapja, Irodalmi Újság, Reveu de Hongrie. De gyakran publikált a Pest Megyei Hírlapban is.

Publicisztikai munkáin túlmenõen francia nyelvû mûfordításai a legismertebbek. A második világháború utáni kortárs francia irodalom és filozófia legkiválóbb alkotásai közül számosat ültetett át magyar nyelvre. Ezt honorálta a francia kultúrkormányzat, amikor az írót 2001. október 26-án a francia Nemzeti Érdemrend tiszti fokozatának kitüntetéssel ismerte el, aki akkor már a francia Akadémiai Pálmák tiszti fokozatával is rendelkezett. Mert hát Eugéne Le Roy, C. F. Ramuz, Roger martin du Gard, több Camus, Bernard Le Calloc´h., Claude Lévi-Strauss mûvek fordítása mind-mind az õ szellemét, munkáját dícsérik.
Nekem e mondata idézi õt a huszonegyedik századba: "Úgy hiszem, közel hozott Albert Camus-höz az a tény, hogy az õ és az én 20. századbeli pályámnak is egyik meghatározó jegye, "élménye"a szorongás volt; a szorongás, már gyerekkorától kezdve." Fordított Verne mûveket is, például Sándor Mátyás címû regényt. S, hogy egy rá jellemzõ kedves városi dolgot is említsek, sok szentendrei ráismerhet Bandi címû elbeszélésében a valamikori fõ-téri kóborkutyára.

   
     
2006. május 30.    
KISTÉRSÉGI ÜGYEINK
   
     

Tegnap délután nyílt a Fõ téri Galériában a "Szentendre és kistérsége az irodalomban, Budakalásztól Visegrádig" címû kiállítás.
Ilyet is lehet, sõt kell is a jövõben.

A dolog, a kistérségi testület mûködése a hétköznapi embernek olyan bonyolult, mint a kínai száznapos tojás készítése, vagy a fúziós reaktor. Pedig, itt van ez a Dunakanyari Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, amelyet az ántivlágban csak póriasan járási tanácsnak hívtak. Tagjai, mármint, akik szavazhatnak és így dönthetnek is, a járás településeinek polgármesterei. Budakalászról Harcsa Lajos polgármester, Csobánkáról Török István - polgármester, Dunabogdányból Schuszter József - polgármester, Kisorosziból Molnár Csaba - polgármester, Leányfaluból Szinna Gábor - polgármester, Pilisszentkeresztrõl Havelka József - polgármester, Pilisszentlászlóról dr. Illés György - polgármester, Pócsmegyerrõl Németh Miklós - polgármester, Pomázról Golub Athanaz - polgármester Szentendre Önkormányzata dr. Dietz Ferenc - polgármester, Szigetmonostorról Szilágyi Lajos - polgármester, Tahitótfaluból Budai Mihály - polgármester, Visegrádról Önkormányzata Hadházy Sándor - polgármester, országgyûlési képviselõ. Ez eddig talán érthetõ, de az már kevéssé tudott dolog, hogy van a tanácsnak irodája is, a régi szentendrei pártházban (Szentendre Duna-korzó 18.) Lalátka Lajos irodavezetõvel az élén, aki, mint a településeknél a jegyzõ, elõkészíti döntéseiket. Aztán van egy adag pénz is- no itt van az érdekesség, amirõl a választó vajmi keveset tud.

Ugyanis, az elmúlt három évben nyertek pénzeket és ezt kellene a benyújtott pályázataik szerint elkölteni. Hogy megszülessenek a kistérségi szervezetek és hazánkban is legyenek unio-kompatibilis térségi izék, a Belügyminisztérium sokféle célra, (útépítési, szociális, oktatási, egészségügyi és még vagy öt dologra) pályázatot írt ki és a mieink is nyertek 80 milliót. Azután, 2005-ben, hogy ne maradjon magában ez az összeg, újabb közel százmilliót. A pénzek többségét hosszú egyeztetések, -kinek mennyi jár- elosztották, elköltötték. No, nem az egészet, mert maradt belõle még, a korábban megkötött szerzõdések kifizetésére pénz. Csakhogy, hogy ehhez hozzájussanak polgármestereinknek meg kell egyezniük abban, kinek, melyik településnek mennyi jut belõle. A legutóbbi ülésen ebben volt bibi. Nem tudtak dûlõre jutni polgármestereink. S ha nem egyeznek meg hamarosan, a körmükre ég a dolog és könnyen lehet, hogy néhány tízmilliót vissza kell majd fizetni.
Hogy az ügy még bonyolultabb legyen, közben átalakult a szervezet vezetõsége is. A valamikori, éppen a korábbi pénzosztásban elszenvedett sérelmei miatt lemondott alelnökbõl, Schuszter József dunabogdányi polgármesterbõl, elnök, az idõközben az országgyûlési képviselõi széket megszerzõ Hadházy Sándor alelnökbõl pedig gyalogos tag lett, azért, hogy az új szentendrei polgármester dr. Dietz Ferenc alelnök lehessen. A háromtagú vezetõség így az üléseken legtöbbször csak Herpay úrral képviseltetõ pomázi polgármesterrel Golub Athanázzal bár felállt, de mert az uraknak szinte alig van idejük és ezért csak nehezen tudnak alkalmas idõpontot találni arra, hogy a kistérségi ügyekkel foglalkozzanak, ritkán jönnek össze.
Persze, a polgármester uraknak igazuk lehet, ha arra gondolnak, hogy az õszi önkormányzati választásokon nem ezért fogják õket megválasztani, hanem településükön a járda, út, óvoda stb. megépítésért. És nem azért, hogy aktívak voltak-e kistérségi ügyekben -hiszen errõl, jó, ha öt ember tud, õk is valami zavaros, homályos dolgot. De amirõl a nagyközönség szinte semmit sem tud, hogy milliárdoktól is eleshetnek településeink, ha a polgármesterek sürgõsen nem tesznek a képzeletbeli asztalra közösen elfogadott projekteket.
Aztán itt van, e napjainkra oly jellemzõ kölcsönös fondor bizalmatlanság is. És az is igaz lehet, hogy legbelül õk sem képesek elhinni, hogy 2007-tõl valóban megnyílnak az európai pénzforrások. Hiszen ilyeneket már sokszor ígértek 1980 óta, és az ellenkezõje lett az igaz.
Meg itt van a nyilvánosság kényes problémája is. Szinte kutatómunka kell, ha az ember tudósítani szeretne, hogy mikor lesz összejövetelük, mit is csinálnak, tesznek-e valamit értünk vagy ellenünkre. Pedig, mint mondják, ezekre a "járási tanácsokra" is ugyanazok a nyilvánosság-szabályok és kötelezettségek vonatkoznak, mint az önkormányzatokra, mármint, hogy nyilvánosan és nem fejünk felett kell végezni a munkájukat. Csakhogy, mert a nagyközönség nem tud róluk, és ezért nincs érdeklõdés sem, így nyilvánosságuk is csak akkora, mint a falusi templom gyóntatószékében történteknek. Pedig jó lenne tudni, mire is költik hamarosan azt a közel hatszáz milliót, amit az e-közigazgatás kiépítésére nyertek. De ha belegondolok abba, micsoda sejtetés-rágalom-kommunikáció megy a Barcsay építkezése kapcsán az egyik internetes portálon, talán még értem is hallgatagságuk okát.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
2006. május 29.    
POLGÁRMESTER ÉS KORA
   
     
 

Még Marosvölgyi Lajos tanácselnöklése idején történt, hogy Porpáczy Pista bácsi gimnáziumi nyugdijas igazgatója megjelent egy bekeretezett Dumtsa képpel és régi fõnöki hangon utasította a tanácselnököt, "- Ezt, tedd ki Lajos, ez az ember volt, Szentendre legnagyobb alakja!" S kénytelen, kelletlen, szocializmus ide, pártbizottsági irányítás oda, a tanácselnöknek nem volt választása, kitette hát a nagy elõd képét titkárságának falára. Ott is volt, egészen a rendszerváltásig.
Ma délután koszorúzási ünnepség volt Dumtsa házára elhelyezett emléktáblánál halálának évfordulója alkalmából, ugyanis, 1917 május 29-én hunyt el. Illõ dolog és méltóságos is, a nagy elõd, Szentendre elsõ polgármestere elõtt tisztelegni.

DUMTSA JENÕ (Eugen Dumèa): (Bp. 1838. - Szentendre, 1917.) görög - cincár származású gazdag kereskedõ és földbirtokos volt. Szülei 1850-ben telepedtek meg Szentendrén. Gimnáziumot és kereskedelmi iskolát végzett. Blásics Petronella szentendrei hajadonnal kötött házasságot. 1871-tõl Szentendre fõbírája, 1872-tõ1 a rendezett tanácsú város elsõ polgármesterének választják. Vezetése alatt a város megszerezte a környezõ erdõségek örökös tulajdonjogát, lecsapoltatta a Szentendre és Pomáz közötti rét mocsarát, amely a város legjobb termõföldje lett. Ma Tófenék néven ismert. 1888-ban az õ sürgetésére indult meg a Helyiérdekû Vasút. Mintha Ráby Mátyás szegényeit akarta volna kárpótolni, 31 éves mûködése alatt fizetése egy részét a szegényalapra utaltatta át. Nevéhez három alapítvány is fûzõdik. Pénzt adott évenként "egy szegény sorsú erélyes hajadon kiházasítására", "egy szegény sorsú özvegy segélyezésére", és "egy fiútanuló jutalmazására."
Dumtsa Jenõ egyházi tisztséget is viselt. Igyekezett megõrizni a felekezeti békét, a több nemzetiségû város egységét. "A humánus, jó szándékú, köztiszteletben álló polgármester legjobb képességei szerint, önfeláldozóan és fáradhatatlanul végezte munkáját. Cselekedeteit alapvetõen meghatározták a város szeretete és a városlakókért érzett felelõsség. "A szeretet és tisztelet mellett több hivatalos elismerésben is részesült (1897-ben megkapta a FERENC JÓZSEF rend lovagkeresztjét) sõt még polgármesteri mûködése alatt utcát neveztek el róla." Mégpedig azt az utcát, amelyben a háza állt (Dumtsa Jenõ u. 20. sz.). A polgármester sírja a Martinovics utcai szerb temetõben van. (megdõlve)

 

Szóval, csak felemelõ méltatatások és dicséretek a kiváló pénzügyi szakemberrõl és a becsületes, önzetlen városatyáról, kiváló városfejlesztõtõl, akinek köszönhetõen Szent-Endre rendezett tanácsú várossá lett és a megválasztásakor hiányos városi kassza egy év múlva többlettel zárt. A Nádas tavat, a mlakat és erdõterületet vásárolt, ezzel gazdagítva a várost, és a szegényebb sorsúaknak a lecsapolás után haszonbérletbe adták. Utcát neveznek el róla még életében, és csak jó, szép, dícséret olvasható mindenütt.
De ez így nem igaz, mert ez az utókor értékelése, nem utolsó sorban Antolik Arnold polgármester Dumtsa halálakor mondott beszédének máig halló méltató szavai. Mert hát, az újságokban 1903-ban már más olvasható. Íme:
Szent-Endre "...a természettõl mindennel el van látva, amit általában kellemes nyaralóhelytõI megkívánnak. (...) S mi az oka mégis annak, hogy a nyári tartózkodóhelyet keresõ fõvárosiak egy évtized óta alig emelkedõ számban keresik fel Szent-Endrét és vidékét? Csak imitt-amott épül egy-egy új nyaraló, de ezzel szemben a régiek elpusztulnak. Szent-Endre városa nem halad. (...) A Duna partja, ahelyett, hogy az idegenekre vonzást gyakorolna, szabálytalanságával és tisztátalanságával elárasztja õket. (...) Nem gondoskodik a város, hogy a nyaralók és látogatók rendesen étkezhessenek, és ami szinte hihetetlennek látszik, hiányzik a nyaralóhelynek talán legfontosabb kelléke, nincs rendes fürdõ."
"Szentendre nem halad" "ahelyett, hogy az idegenekre vonzást gyakorolna, szabálytalanságával és tisztátalanságával elárasztja õket" "Nem gondoskodik a város" s ezek még az enyhébb kritikákból valók, amelyek ez idõ tájt megjelentek. Olvasva a sorokat, úgy látszik egyetlen polgármester sem lehet próféta, no, nem saját hazájában, hanem saját korában. S hogy még egy kicsit tovább rontsam a hangulatot, íme néhány sor a Szentendrei füzetek VI . számából a Máté György szerkesztette Dumtsa Jenõ emlékezte címû kis könyvecskébõl: "Sajnos nem kaptunk lehetõséget a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága gyûjteményében lévõ esetleges Dumtsa-dokumentumok áttanulmányozására sem. A múzeum birtokában lévõ dokumentumokkal talán gazdagíthattuk volna kiadványunkat."
Szóval, hogyan is állunk ezzel a szeretetreméltó, sikeres és önzetlen lokálpatrióta polgármesterrel, akirõl utcát neveztek el még életében ?

 
 
 
 
 
 
     
2006. május 28.    
SKANZEN ÉS A VÁROS
   
     
foto: Weszelits
Ezerrel dübörög a Skanzen a város kulturális idegenforgalmi motorovonata. A hatvanhétben még csak amolyan szocialista álomnak tûnõ terv- mint ahogy 1980-ra utolérjük Ausztriát- mára valóságot öltött és a Skanzen valódi nagyüzemmé nõtte ki magát, nem utolsó sorban az utóbbi tíz év sikeres építései által. A ma már, dr. Cseri nevével fémjelzett szabadtéri néprajzi múzeum évi egy milliárd állami fejlesztési támogatással egésznapos, vagy inkább kétnapos látni és tanulva szórakoznivalót kínál az évi negyedmillió ideérkezõknek.

Szombaton a felföldi mezõvárosok népi építészetét és lakáskultúráját bemutató részleget adott át Sólyom László köztársasági elnök. A Tokaj-Hegyalját és a Mátravidéket bemutató kiállítás hosszú elõkészítõ munka után másfél év alatt készült el. A mai naptól látogatható a hetedik, a tokaj-hegyaljai és a mátravidéki települések mezõvárosi, polgári építészetét és kultúráját bemutató 25 épületbõl, 9 lakóházból álló tájegység. Néhányban az eredeti berendezésekkel, bútorokkal berendezve, de a felépítettek pince és a teraszosra kiképzett szõlõhegy is pontosan úgy néz ki, mint a felföldi mezõvárosokban.

Szóval, itt van ez az új-régi skanzen, majd mindennel ami látogatót idecsábíthat, talán információs redszere még nem elég jó. Mi meg azon találgatunk, átszervezni szándékozunk, hogyan is, merre is a szentendrei kulturális intézményrendszer. Egy bizonyosnak látszik, mint ahogy az elmúlt években azt kellett megoldani, melyik intézmény a megyéjé, melyik a városé, melyik épület kié, hogyan és mibõl mûködik tovább, arra a kihívásra is válaszolni kell, hogy hogyan tudunk jól, eredményesen és sikeresen együttmûködni itt a városban a megyei ( Pest Megyei Múzeumok, Könyvtár.), országos ( Skanzen, Szerb Egyházi Múzeum és Levéltár), nemzetközi (REC) intézményekkel.

Mert hát bármennyire is büszkék vagyunk Szentendrére, ma idegenforgalmi vagy magyarán fogalmazva turizmus-érték szerint és skanzenül fogalmazva három tájegységnyi a város idgenforgalmi része. Az ötlet abszurdnak tûnhet, de nem lenne jobb, ha hozzájuk csatolnánk a Fõ tér, Szerb ortodox és Mûvésztelep tájegységet? Mert számomra eredményesebbnek, sikeresebbnek tûnik, mint mai kinlódásaink, már csak praktikus okokból is, mert mondjuk Ács Misiék (a skanzen biztonsági és õrszolgálata) kiegészülve kilenc közterületfelügyelõvel bizonyosan meg tudnák oldani a közlekedési és közterületfoglalási rendet a belvárosban. Persze van némi közigazgatási és hiúsági kérdés is a dologban amit le kellene nyelni- úgyis a napokban a parlament elõtt a közigazgatás új rendje- s legfelejebb nem polgármesternek, hanem fõigazgatónak hívnák város elsõ emberét, mi képviselõk, meg talán alkalmasak lennénk a teremõri feladatokra, bár ez utóbbiban, nem vagyok teljesen biztos.

 
 
 
 
 
 
     
2006. május 27.    
SZENTENDRE ISKOLÁI 104?-2005
   
     
 
Megjelent egy könyv, Pedagógus napra. Keménykötésû, több mint ötszázhúsz oldalas, magánkiadásban és városi jelentõséggel, Pethõné Németh Erika Szentendre iskolái 104?-2005 címmel. Fontos munka, jelentõs, legalábbis a város közössége számára, mert hát a legfontosabb városi dologról, Szentendre iskoláiról szól. Ha patetikus lennék, azt is írhatnám, becses ajándék a nemzet napszámosainak. Megfelelõ városi támogatás nélkül, de megjelent Erika néni gyûjtõszenvedélye és áldozatvállalása eredményeképpen. S ez jelez valamit. No nem azt, hogy a város nem volt képes az ügy mellé állni, támogatni, persze azt is, de még valamit. Talán azt, hogy elérkeztünk, én nagyon remélem elérkeztünk abba korba, amikor lehet és szabad emlékezni, sõt ezt leírni is. Mert hát nem csak Szentendrének, de szinte az egész országnak nincs huszadik századi történelme. Ezzel persze nem azt állítom, hogy nincs semmi írva a huszadik századról a történelemkönyvekbe, mert ott áll tudósaink közmegegyezésen és, vagy közvitatkozáson alapuló értékelése a századról, de az a természetes közösségi történelme, az nincs. Amit a családok, egyesületek, kisközösségek írtak le Európa boldogabbik felén magukról, életükrõl, büszkeségeikrõl és szegyelleni valóikról. Nincs ilyen történelem felénk, mert a huszadik század elsõ évtizedének végétõl, szinte 2000-ig fortélyos félelmek tartották a fiókokban a fényképeket, iratokat, fejekben elrejtve a történeteket, mert rossz következménye lehetett ha mesélünk magunkról, volt a történelmi tapasztalat. Mert nagyapáink és apáink keservesen megtanulták, hogy jobb, ha az ember nem nyilatkozik arról, hogy milyen vallású, mert elõfordulhatott, hogy haláltáborban találja magát, milyen nemzetiségû, mert kitelepítésre szánt vagonba rakják, sõt arról sem, hogy esetleg a nagypapa a virilista listán került a tanátsba, mert könnyen a Hortobágyra kerülhetett vagy kuláklistára és még sorolhatnék vagy tizenöt szempontot, amely szerint a huszadik században hátrányba lehetett kerülni. Így hát még idõnként ma is néma a közemlékezet. Ha máson nem, csak magamon megtapasztalhatom, ahogy írom a város 1974 és 1988 közötti kisebb helyi történéseirõl dolgozataimat, hányszor kell belátnom, hogy korábbi lelkes talpnyalók, hogyan lettek mára ellenállókká, nagyhangú elv és értékváltókká és ezért, az ember inkább kihagyja, mint, hogy kortársait, ismerõseit kellemetlen helyzetbe hozza. Mert hát nem minden esetben a személy, hanem az esemény, történés, annak összefüggései a fontosak a közösség számára. S talán ez a helytörténeti némaság az oka, hogy még ma is lehet okos félretájékoztatással, elhallgatással hõsöket gyártani. No ennek feloldásban is fontos az ilyen könyv, persze nem ez a jelentõsége, hanem az, hogy van egy asszony közöttünk, aki gyûjtött, írt és saját pénzén kiadott egy könyvet, a város egyik legfontosabb közösségi ügyérõl a város iskoláinak történetérõl, rólunk szentendreiekrõl, nekünk, magunkról. Köszönet és gratuláció érte.
 
Korencsi tanító néni, fél évszázadig tanította a nebulókat Szentendrén.

Szakmunkásképzõsök
a` la ötvenes évek.

     
     
X