főoldalra  
   
KI, KICSODA A KÖNVHÉTEN
   
 
Rossz sorsom és Erika néni visszautasíthatatlan invitálása úgy hozta, hogy valamikor, vagy hét évvel ezelőtt benne voltam az első Ki, kicsoda szerkesztőgárdájában, Hann Ferivel, Biczák Péterrel együtt. De, be kellett látnom, ez nem nekem való dolog. Egyrészt, mert nem értek hozzá, másrészt mert ez olyan dolog, bármennyire is támogatandónak tartom az ügyet, nem a magamfajta szétszórt, lusta embernek, hanem csak felkészült hangyaszorgalmú mániásoknak való. Ugyanis, a kötetben megjelent minden úgynevezett saját közlés, és a szöveg kilencven százaléka az, mögött sziszifuszi munka van. Kérdőívek, telefonálás, hosszú beszélgetések, küzdelem, harc, sértődések, szóval rengeteg törődés és idő. Mert a dolog úgy történt, hogy Erika néni előbb kérdőívet küldött ki, majd miután bejött az ötöde, elkezdte hívogatni, meggyőzni a delikvenseket, hogy legyenek szívesek adják meg magukról, családjukról az adatokat. De hát csak nagyon nyűgösen ment a dolog. Lassan jutott adatokhoz, mert előszörre, másodszorra, harmadszorra sem kapta, majd a szöveg, hogy később küldöm, jajj elfelejtettem, de a héten istenbizony, holnap biztos, itt görbüljek meg, ha nem és nagy kegyesen tizennyocadszorra eljutott hozzá. Vagy, és ez sem volt ritka, hogy fantasy kisregényt érkezett ötszáz oldalban. S ekkor megkezdődött a küzdelem, hogy hogyan lehet ezekből arányos méretű, kábé ugyanakkora szövegekké zanzásítani, vagy kibővíteni az egy sort.
Aztán meg ott volt a Parnasszus-szindroma is, a nagy személyiségek- legtöbbször jelentéktelen alakok és életművek- alkotói ragaszkodása textükhöz, amikor az arc, úgy küldi el dolgozatát, hogy azt ötven napig írta, egyeztette a család minden lemenő és felmenő tagjával, szomszédokkal, postással és buszsofőrrel, az öreg tanítóval és Bozsó bácsival a városi mozsár magas tisztségét viselő kezelőjével is, és így adta át remegő kézzel írását, mintha az maga a torinói halotti lepel lett volna. S látszott itt nehéz küzdelem kezdődik, mert nem fogja engedni meghúzni szövegét, hiszen dolgozata számára fontosabb, mint a pápai enciklika a falusi plébánosnak, amelybe ugye, nem illik belejavítani. Most megjelent a második kötet is a Ki, kicsodából a családokról. A Magyar elsőkkel együtt mutatta be szerkesztője Pethőné Németh Erika és a könyv lektora dr. Török Katalin a könyvnap alkalmából. Jó, érdekes, a város közössége számára fontos és becsülendő, a helytörténészi elszántságot és elhivatottságot magas lángon felmutató mű, amely mögött Erika néni komoly munkája van.
 
Apropo, könyvhét. Ismerősöm megkért, hogy járjak el, hogy a szentendrei könyvnapot a Fő téren lehessen rendezni itt legyenek könyvsátrak és az ünnepi árusítás. Annak rendje-módja szerint eljuttattam a kérést a városházi illetékeseknek, majd azok, a közterületek használatáról szóló rendeletünket szó szerint értelmezve (nem is nagyon tehetnek mást) visszaírtak, hol lehet, de mennyiért, a Fő téren pedig nem. No, szóval, van a város, amelyet legtöbbször a hivatal jelenít meg, azután vannak a nem városi intézmények, a könyvtár, múzeum, amelyek azonban többségében városi feladatot, vagy legalább is városi lakosoknak szolgáltatnak, mert hát ezekbe döntően szentendreiek járnak, mint ahogy a Megyei Könyvtárba is. De a kiállítási megnyitók közönségének egy része is helyi, hisz évente tucatnyi esetben az itt élő vagy élt alkotóktól állítanak ki a múzeumban is. Mi meg időnként úgy viselkedünk, mintha ez nem így lenne, és csak az lenne szentendrei dolog, amit a hivatal vagy a városi önkormányzat intézményei csinálnak. Pedig, valamikor még én is beszéltem, (motyogtam valamit, igencsak átabotán) talán éppen Szakonyi Károllyal egy főtéri könyvnapi megnyitón és akkor senkinek sem az volt fontos, hogy ki a rendező -akkor éppen a Pest Megyei Közművelődési Központ és Könyvtár volt- hanem, hogy miről szól a dolog. És természetes volt, hogy az város legfrekventáltabb helyén legyen a könyvnapi program, ugyanis, nem másról, a könyvről volt szó és az akkor más elbírálású volt itt, akárcsak Európa műveltebb felén. Tehát, miközben fennen viaskodunk bóvli-kitelepülés, a közterület elgiccsesedése ellen szabályainkkal és a lehető legtöbb pénzt akarjuk beszedni a parkolásból a városi kasszába, talán néhány dologgal, értékének megfelelően kellene bánni. Ha rajtam múlna, én nem kérnék közterület-foglalási díjat az állványát felállító vasárnapi festőtől, engedékenyebb lennék a kultúra termékeivel és együttműködőbb azokkal az intézményekkel, szervezetekkel, amelyek a kultúrát, hagyományt mint közjót kínálják fel város közösségének. Számomra ilyen a könyvtár és a múzeum is.

 
Azok a bizonyos könyvesek
a párizsi Szajna parton
Könyvnapi plakát 1938-ból