Azok a régi kutak
Ilyenek azok a kutak, források, amelyek jellegzetes városképi elemei voltak Szentendrének s szinte szoborként díszítettek egy-egy teret. Vizük nem volt olyan jó, mint azt ma számosan állítják. Katona doktor úr tudna mesélni arról, hogy a Szamárhegyen hány gelvás (golyvás) embert kellet gyógyítania a városi vízvezeték kiépítése elõtti idõkben a jódhiány okozta hiánybetegséggel.
Köztéren napjainkban már csak két stanglis kút áll. Az egyik, a Rab Ráby, a másik, közkeletû nevén a Zábránszky téren. Ilyen nevû tér ugyan hivatalosan nincs, a szamárhegyiek mégis Zábránszkyékról nevezték el azt a kis teret, amely házuk elõtt van. Mint ahogy más teret is, egy-egy jellegzetes szentendrei emberrõl, családról. A Daru piac nevét nem a daru madárról, hanem Daru Feri bácsitól örökölte. A nyelvészek jól ismerik ezt a jelenséget, amikor egy-egy nem hivatalos elnevezés válik a tér- utca névvé. Ilyenkor a közösség felülírja a hivatalos elnevezést a számára fontosabb, valamely család, ember nevével.
A szentendrei stanglis kutaknak utolsó hívatásos készítõje és javítója Ljubovics Mito lakatosmester volt. Aki bizton szívesen vállalhatta ezt a munkát, már csak azért is, mert a Rab Ráby téren lakott, ahol szintén mûködött stanglis kút, és így nem kellett messzire mennie, ha valamelyik javításra szorult. Biztos pénzt jelenthetett ez akkor, hiszen a megrendelõ a város volt. Kevesen tudják ma már, hogy korábban, merre volt ilyen díszes vízvevõ hely a városban. Kút állt a mai Bogdányi utcai mûvésztelep hátsó bejáratánál, amelyet a szentendreiek szanatórium kútnak neveztek. Nevét onnan kapta, hogy a mûvésztelepen korábban szantórium mûködött. De volt a Fõ téren is stanglis kút és még hét helyen az óvárosban. Ezek, a házak udvaraiban még jó-néhány, téglával, kõvel épített régi kút szolgáltatta a városban az életadó vizet. Néhányat még a török idõkben ástak. Ezért találhattak régi kutat a valamikori Mozi nézõtere alatt, vagy Dézsma házban is. Mára sajnos ezeket betemették tulajdonosaik. Jónéhány szamárhegyi ház lagun-jában, vagy a pince elõterében is volt mívesen kiépített kút. (Lagun olyan a pincénél magasabb, földbe vájt helyiség, amelyben a prést és kádat helyezték el és legtöbbször a pince elõterét képezte, vagy közvetlen mellette volt kialakítva és egy keskeny járat kötötte össze a pincével.) A kutakhoz hasonlóan szomorú sorsa jutott sok régi városi forrás is. Megmosolyogtató és szomorú volt látnom, amikor a Czóbel parknál a gázvezeték fektetõk már negyedszer állították helyre az utat, mert folyamatosan megsûlyedt. Nem tudták, mert honnan tudhatták volna, hogy ezen a területen még három forrás is volt a hatvanas években is. Weinék háza alatt a szõlõben, a régi mûvésztelepen, és a Kerényi múzem bejáratánál is. A forrásokat betemették ugyan, de úgy látszik a víz utat talált magának, eláztatta a földet, és ezért sûlyedt meg újra és újra a burkolat. Méltatlan állapotban van a Bjela voda (Fehér víz) forrás is, és az éppen napjainkban hetven éve befoglalt Ferenc forrás is. De rendezetlen a környéke az Apicsko és Ókút forrásoknak is. Nem tudom megvan-e még az a fantasztikus kút a Sztelim patak oldalában, amelyet a kútásók negyvenkét méterre mélyítettek építésekor. Szentendre Gyökereinek Társasága már gondjába vette a volt Mangold-féle fürdõ kútjának ügyét, amely még a hatvanas években is csendesen csorgatta vízét a Bükkös patakba. Megérné a közel 150 méter mély pozitív (kéregnyomás hozza a felszínre a vizet) forrást feltárni. Sajnos még az Agy iskola gyermekeinek szülei közül is csak néhányan tudják, hogy nebulóik lába alatt van. Végül, még egy érdekességrõl. A Szamárhegyen, valahol, a Püspöksor környékén (azért nem írom le pontosabban, hogy tulajdonosát ne zaklassák) található egy olyan pince, amelybõl járat vezet a ház elõtt álló kútba a víz szintje fölé. Azt mesélik, a kutat és az ide vezetõ alagutat még török idejében ásták, hogy a pincébe húzódók elbújva tudjanak maradni és ne maradjanak víz nélkül. A kutak, források értékek, amelyek méltók a figyelemre és a védelemre. Többségüket az elmúlt években védetté tette a Szentendrei Önkormányzat. De az is fontos volna, hogy aki udvarában, pincéjében régi kútra lel, ne használja szemét vagy sittgödörnek.

 
 
 
 
 
Elõzõ