Janika a frizõr
Összejövünk szombatonként különbözõ korú szentendreiek a Dézsma házban, hogy képeket vetítsünk és közben beszélgessünk a régi Szentendrérõl. Semmi tematika, semmi vezérfonal, csak képek egymás után, a hatvanas, harmincas évekbõl és régebbiek is, a századfordulóról. A módszer egyszerû, mint a grízestészta készítése, egy kép és mi megkíséreljük megfejteni, ki is látható rajta, ki lakott a házban, milyen esemény lehet ami rajta látszik. És sorjáznak a történetek, fura, megtörtént és félig igaz eseményekrõl. Ezeken a képeken sok minden látható, régi borcímke Pap Marci bácsi kadar boráról éppúgy, mint bálokon, sporteseményeken, gyárban és családi eseményen készült fotók. Minden ilyen összejövetelnek van sikeres története. A mai, február 5-i, szombati történet Csehuláé, aki százéveseket meghazudtoló várostörténeti pletykákat tud olyan korokból is, amikor még nem is élt. Az alábbi azonban a hatvanas évek közepén történt, így akár igaz is lehet. A történet felélesztõje egy szövetkezeti bulin készült kép, amelyen jókedvû társaság ünnepel. Fodrászok és más hasonló foglakozásúak, az akkori Szentendrei Szolgáltató Szövetkezet dolgozói, közöttük a poharát éppen köszöntésre emelõ Janika, a szentendrei fodrásztársadalom kétes hírû Vidal Sasoon-ja. Õ történetünk egyik szereplõje. Janika, a frizõr. A lenyalt hajú, kerekfejû ember, gondosan ápolt jávorbajusszal. Híres, pontosabban hírhedt volt a hatvanas évek gyerekei között. Ha a fodrászatban már elfogyott a felnõtt kuncsaft és már csak ifjak várakoztak, a soros delikvenst beültette hatalmas fodrász-székébe. Nyakába terítette, mit terítette, olyan mozdulattal penderítette nyaka köré hajmaradékoktól szúrós szürke lepedõjét, mint Ignacio Sánchez Mejías, a híres torreádor, köpenyét a bika orra elé, hogy utána ledöfje, akit Lorca is megénekelt. Jaj volt az illetõnek. Ugyanis Janika fodrásztudományának ez a lendítés volt a csúcsteljesítménye, mert amit a páciens hajával tudott tenni, az bizony ennek a mozdulatnak halvány árnyékára sem sikeredett soha. Majd fogta, az általunk csak hajtépõnek nevezett szovjet gyártmányú csorba nullás gépét és elkezdte hajkölteményét készíteni. Napjainkban már csak a kigyúrt testû biztonsági õrök által viselt frizura-fazont, a korunkbeli srácok által szívbõl utált csikó frizurájának legyártását. Tarkótól a fejbúbig határozott mozdulatokkal vágott-rágott, csattogott gépével a delikvens fején, hogy megszabadítsa hosszúra nõtt hajzatától. Mikorra a szenvedõ ifjonc nyaka már megtelt apró hajdarabokkal, amelyek észveszejtésig csiklandozták, és úgy tekergette tõle a fejét, mint a Laocon csoport kígyója, ahelyett, hogy keféjével eltávolította volna a kellemetlenkedõ hulladékot - Ne mozogj fiam, maradj nyugton, azonnal jövök! - szólás kíséretében otthagyta a szenvedõt, és köszönés nélkül kilépett az ajtón, és átsurrant a szomszéd kocsmába. A gyerek meg ült, várt, tekeregett, fújdogálta arcáról, orráról a lehullott hajszálakat, próbálva megszabadulni a csiklandozó szenvedésétõl. S közben olyan arcokat vágott, mint az a bizonyos gumiarcú ámerikai, akit ez idõ tájt minden filmhíradóban bemutattak, bizonyítandó a kapitalizmus embert lealacsonyító voltát. De félig megnyírtan a fodrász székbõl felállni, pláne elmenni, nem mert. Hiszen legtöbbünk ekkorra már negyedszerre volt abban a helyzetben, hogy a kellõ pénz, a 3 forint hatvan fillér és a szigorú szülõi fenyegetés elõzményei után, elment nyiratkozni. A delikvens tudta, ha most is nyíratlanul tér haza, a korábban már megígért nyaklevest apja biztosan lekeni fodrászt-útáló hõsünknek. Ezért aztán maradt, szenvedett, tûrt és várt, mint szülei a kötelezõ légó tanfolyamon. Várta, hogy Janika végre visszajöjjön a kocsmából, befejezze mûvét és vége legyen szenvedéseinek.
No szóval. Amikor Dusán bácsi, ifjúkorom kedvenc figurája, aki annyiban hasonlított Janikára, hogy maga is az ital, pontosabban bármilyen szeszesital nagy kedvelõje volt és ezért elõszeretettel kereste fel a Kisbéke és Zöldfa nevezetû intézményeket, valamilyen nemzeti ünnepre készült, úgy döntött, méltó ábrázat illik az alkalomra és ezért borotváltat és haját is levágatja. Egyik délelõtt betért Janikához. Beült az öreg fodrász-székbe és rövid utasítással megrendelte a munkát.- Hajvágás, borotválás! Egyébként italkedvelõ bátyánk máskor nem volt ennyire szófukar, mert határozottan emlékszem, hogy két nagyfröccsért csodás történeteket tudott mesélni azokról az idõkrõl, amikor még kupleráj-tulajdonos volt Szarajevóban. Igaz, õ sohasem járt ott, mert éppen ez idõben Szentendrén kocsis volt a Huzsviknál, és ezért nem tudott egyszerre két helyen lenni, de ez történetünk szempontjából mellékes. Szóval Janika nekilátott, alaposan felhabosította szappanát Don Quihote sisakjában, a habtálban, majd Dusán bátyám arcára kente félvödörnyi kétes illatú masszáját, felpuhítandó arcszõrzetét.
Fogta békebeli borotváját, karmesteri mozdulatokkal megfente a pultra akasztott szíjon, és akkurátusan megkezdte az aktust. A második húzás után azonban, hogy kuncsaftja kedvében járjon, jó frizõr módjára megkérdezte habos arcú és a borostáinál is erõsebben borszagú vendégét. - Dusán, nem húz, ahogy borotválom? Mire Dusán bácsi, kicsit lassan ejtve a szavakat, visszakérdezett: Borotvál? Én azt hittem reszel.

 
 
 
 
 
Elõzõ