BENKOVITS CSALÁD
 
  A családból többen azt állítják, hogy nemhogy Dalmáciából jöttünk, hanem egyenes leszármazottai vagyunk a reneszánsz ismert festõjének Federico BENCOVICH-nak.

Benkovich (BENCOVICH) Frigyes,
1677-ben Dalmáciában Hvar szigetén született. Meghalt 1753 augusztus 7-én Görz-ben.
Történeti festõ, a 18. század közepén mûködött. Eleinte Velencében, utóbb Bolognában a híres Carló Ciagnaninál tanult s az utóbbi helyen jó nevet vívott ki magának. Olasz- és Németországban több mûve látható s ezek közül rajza és színezése által különösen Szt. Andrásnak több szenttel csoportosított képe válik ki a bolognai Madonna del Piombo-templomban. Benkovich a rézmetszéssel is foglalkozott.

Forrás: Pallas Nagylexikon

 
  Mások azt állítják, hogy a híres egyházi személyiség a pálos rendi püspök Benkovich Ágoston családjából valók vagyunk.
 
 

Benkovich Ágoston, püspök, szül. Nyitra-Apátin, Nyitra vármegyében 1632., meghalt 1702 okt. 28. 1852. remete Szt. Pál szerzetébe lépett és miután a bodendorfi kolostorba a fogadalmakat letette, Rómába ment tanulmányainak folytatására. 1658. tért vissza Magyarországba és itt eleintén a felső vidékeken hittérítői működést fejtett ki, majd a terebesi kolostor perjelévé, 1676. pedig az egész rend főnökévé és generálisává választották. I. Lipót 1682. a nagyváradi püspökségre nevezte ki, ezt azonban csak 1691. foglalhatta el a Tököly-féle mozgalmak miatt.

Forrás: Pallas Nagylekszikon

 
A Benkovich család címeréről
 
 
 
Nagy Iván: Magyarország családai

Benkovich család
Egyike Bars megye régiebb birtokos nemes családainak. Ugy látszik Horvátország származtak, hol Gergely 1491-ben zágrábi kapitány volt. Azonban nemzékrendébõl csak töredéket mutathatok föl e szerint: Benkovich István neje Hallerkõi Haller Orsolya.; Albert idõsb 1651. elõtt. (Palásthy Anna).; Borbála Baloghy Sebestyénné. 1652.; Ádám. 1650.; Katalin.; Ágoston, váradi püsp. 1682. 1701.;
 
 
 
Lehet valami benne, mert a családban mindenki rajzol, fest, szobrászkodik.
 
Apám, aki rózsakertész volt, maga is rajzolt. Íme néhány rajza a hatvanas évekbõl.