BENKOVITS CSALÁD
 

A család neve elõször 1703-ban tûnik fel Szentendrén. Mint közismert, a török hódoltság területén, a 17. századtól boszniai ferences provincia szerzetesei teljesítettek szolgálatot, így Szentendrén is. Johannes Bencovich is ferences szerzetes volt. A hódoltság püspökei irányították ez idõ tájt a hitéletet. Voltak közöttük dalmátok (Pietro Catich és Alberto Rengjich) és horvát anyanyelvû bosnyákok (Marino Ibrishimovich, Matteo Benlich és Mattia Berniakovich) is. Az utolsó három hódoltsági püspök is a boszniai obszerváns ferences provincia szerzetese volt. Valószínûleg õk küldték Bencovich szerzetest is Szentendrére az 1600-as évek végén szolgálatra. Az õ idetelepülésétõl, és 1703-as halálának idopõntjától kezdve folyamatosan nyomon követhetõ napjainkig a Bencovich (majd Benkovich, Benkovits) család a születési és halálozási bejegyzések alapján a Szentendrei Római Katolikus Plébánia könyveiben.

 
A családban vita van arról is, hogy északról, vagy délrõl jöttünk-e Szentendrére.
 
A Dalmatinsko bratsvo ládája 1885-bõl.
A családi hagyomány õrzi, hogy mi dalmátok vagyunk. Ezt erõsítették meg Dr. Katona Gyuláné kutatásai is, aki a család neve mellett a Szentendrei Római Katolikus Egyház anyakönyvében dalmata, dalmatissa bejegyzést talált.
Erre utal Kiss Mária kutatása is, aki a hatvanas években gyüjtötte a magyarországi délszlávok szokásait. Az Akadémiai kiadónál "Délszláv szokások a Duna mentén" címmel megjelent több etnográfussal közös kutatásáról megjelent könyvében, ezt írja:

" Nyári szokás volt a Szent Iván-napi tûzugratás. Ez a dalmát búcsú napján, június 24-én, Szent Iván ünnepén folyt le. A szokás dalmát volt, és nem kizárólag szentendrei.... megrendezése a Benkovits család privlégiuma volt, lévén õk hegyi dalmátok."
 
 
Családi fotó 1915-bõl
Középen nagyanyám, (Margit)
mellette balról nagybátyám Josip, Jodus (József) , jobbról apám Duro ( György) fezzel a fejükön
.
Nagyapám Benkovits Iván (János)