Vissza
Szentendrei Városfejlesztõ Egyesület
A 2006. március 14-én újraalakult, és magát az 1913-16 között mûködött szervezet szellemi jogutódjának tartó egyesület csütörtökön tartotta második ülését a Rodin Kávézóban. Határoztak arról, hogy elkészítik Szentendre humánkataszterét, amely tartalmazza majd a város épített és természetes környezetének valamennyi értékét, továbbá a település szellemi tõkéjének számba vételét. Véleményezik a következõ egy hónapban a polgármester Dumtsa Jenõ Városfejlesztõ Stratégiáját, melyet közmeghallgatáson ismertet a város vezetõje a várostársaival.


Az alapítók: Aknay János Pro Urbe-díjas képzõmûvész, Biczák Péter, a PMK igazgatója, Bödecs László nyugalmazott megyei fõkertész, Deim Pál Kossuth-díjas képzõmûvész, Dietz Ferenc jogász-közgazdász, Dukay Igor volt városi fõkertész, Dukay Krisztina környezetkutató, efZámbó István képzõmuvész, zenész, Hadnagy Attila idegenforgalmi vállalkozó, szálloda-tulajdonos, Kriaszter Attila EU és kommunikációs szakérto, kulturális menedzser, Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógus, környezetvédo, Kudlik Júlia televíziós személyiség, Mészáros Erika olimpiai bajnok kajakos, edzõ, Pap Lajos kõfaragó, vállalkozó, Páljános Ervin szobrászmûvész, Szakács Imre képzõmûvész, Török Katalin mûvészettörténész, Weszelits András informatikus, vállalkozó, Zábránszkyné Pap Klára városépítész korábban Dietz Ferenc polgármestert választották az egyesület elnökévé.

Alapító okiratukban elhelyeztek egy mondatot, amely a múlt század elején létrehozott elõdszervezet okmányában is szerepelt: "Mindinkább élénken jut kifejezésre közönségünknek ama régi vágyódása, hogy legyen végre városunknak egy oly szerve, mely a város rendezésének, szépítésének, haladásának ügyével, a lakosság jólétnövelõ gyarapításával, egyszóval a város fejlesztésével foglalkozik."


 
Forrás: Szentendrei Tükör online