2017. február 21.
Farsang Szentendrén
(hosszú írás példálódzásokkal)

Karnevál lesz a hétvégén Szentendrén. Folytatva egy valamikor volt kedves vidám régi népszokást, ünnepet. Segítésre méltó próbálkozás. S bár Szentendrének nincs olyan a múltból ezredező és évről évre gazdagodó farsangi ünnepe mint Mohácsnak a busójárás, mégis érdemes visszatekinteni mi az amiből meríthetünk. Mert Mohácson Sarosácz Györgyék nem csak megmentették a feledéstől, de felújították, majd fokozatos építkezéssel határon túl is ismert népünnepéllyé emelték a busójárást, amely mára nemzeti örökségünk része és többnapos monstre fesztivál is. Nálunk nem akadt ilyen jó szervezőkészségű kultúrmunkás, múzeumi ember és városi vezető sem, aki meglátta volna a lehetőséget és visszaemelte volna a farsangi felvonulások régi szentendrei hagyományát a város kulturális életébe. Pedig a mohácsi busójárásról 1939-ben még aztírták: "a sokácok megőrizték mostanáig a farsangi busójárás ősi szokásait, amelyekhez azonban kétségtelenül semmi közük sincsen a töröknek és a török időknek, mert hiszen akkor még sokácok Mohácson nem is voltak. Ezt ők magukkal hozták Isztria és Fehérhorvátország bércei közül. A sziget pásztorélete, amely csak 40 évvel ezelőtt ( a 19. század végén) szűnt meg véglegesen, tartotta fenn ezt azután egész napjainkig. Hogy meddig, azt nem lehet tudni, de biztos, hogy napjai meg vannak számlálva. " Nálunk a gazdag hagyománykincs gyorsan elkopott eltűnt, pedig itt még az irodalomban is megörökítették egy-egy részletét. Nem csak Vuk Karadzsics mesél Csorojéról, de Ignatovity is ír a purger és nobel bálokról. Sőt Dezsőfi Szentendre volt polgármestere is, aki hosszú évtizedekig volt városi tisztviselő és a városi kulturális közéletének egyik fő szervezője. Ezt írja máig kiadatlan írásában a fársángról: "Régebben valóságos felvonulások voltak. A céhek felvonulása volt a menet központja, akik mesterségük jelvényeit hordozva vonultak végig az utcákon. Sőt feldíszített kocsik is voltak a menetben. A jókedvű utasok, a maszkák végiglátogatták a kocsmákat, bálokat..."

 
   

Pedig voltak itt e felvonulásoknak olyan érdekes a régi hiedelemvilágból való maszkái is, mint a Turica, akinek a legenda szerint lábai iszonyú karmokban végződtek, testét gubancos gyapjú, hosszú nyakát szőr fedte, hegyes fülei éktelenül meredtek kopasz fején, hatalmas bajsza alól pedig két szörnyű agyar állt ki és a fejét körben forgatva, tátogatta irtózatos torkát, mintha mindent el akarna nyelni. Vagy a másik ijesztő alak a Čoroje ( csoroje) amely vélhetően Bacchus utóda, és akinek egész teste szőrfürtökkel volt borítva. Fején szőlőkoszorú volt, kezében díszes thyrsos-botot (trs) tartott, s akinek talán késői utóda a Dodola lett. A szépséges Vila aki Venus későbbi alakja. Hosszú ruhás, fején koszúval, kezében ünnepi kalácsot tartó leányka, kecses ellentéte a két undok szörnyetegnek. Ők még az utolsó szamárhegyi ( nem gyöngyös-bokrétás) maskarás felvonuláson még láthatók lehettek, amikor még, az első világháború előtt, a számárhegyi főutcán iszonyú zajt keltve ünnepelték a farsangot a hegyiek. Kifordított báránybundás és korommal arcukat feketére mázolt kecskeszarv agyaras alakok ijesztgettek. A Kisanyik ház kéményét mint falloszt a lába közé véve lovagolta meg az öregasszony figura, így dévajkodtak, hogy később a Duna parton égő máglya körültáncolásával és máglyára helyezett a telet jelképező koporsó és vagy szalmabáb elégetésével búcsúzzanak a téltől. Erről Dezsőfi így ír: "Hovatovább mind jobban profanizálódtak a maszkajárások, elmaradtak a komoly résztvevők, zabolátlan, féktelen elemek kerültek helyükbe, akik az álarc védelme alatt olyan cselekményeket követtek el, amit a hatóság nem nézhetett közönyösen. Be is tiltották még az első világháború előtt (ezeket sic, az én megjegyzésem) az álarcos felvonulásokat a jó szentendreiek nagy bánatára, akik bohém nép lévén, az ilyesmit mindig nagyon szerették. Ennek a régi szokásnak korcs maradéka, hogy húshagyókedden összejönnek az atyafiak, főleg a hegyi dalmátok a Schindler Matyi bácsi kocsmájában egy szívélyes álarcos batyubálra holmi mulatozás és lerészegedés céljából." Ez az ünnep is azonban a harmincas évekre gyöngyös-bokrétássá átalakult. Amelyben piros pártás lányok, csikósok, drótos tót, kormos arcú cigány figura váltotta fel a legényegyleti bálokon és farsangi felvonulásokon a nagy kalapos fullajtárt, a bárkát vontató lovakat hajtó lovas figuráját, és eltűnt a felvonulások és szüreti ünnepek régi vőfély-szerű figurája a pudar (csősz) is. Csak egy-egy régi farsangi figura mint a török, vagy a felöltöztetett csacsi és kecske tűnik fel időnként, s amely még a hatvanas években is látható mint a gimnazisták bolondballagásainak kedves résztvevője. Eltűnt azonban a molnár, halász, bíró, turica, villa, coroje, árpia, babajar stb. alakja mind. De mert néphagyomány sajátossága, hogy úgy él tovább, hogy közben változik új formákat vonz magába. És bármennyire is furán hangzik de "ebben az is benne van" hogy nem csak a busó, a kiszebaba, Vile, de a pokemonok és más mai figurák is lehetnek az új maskarák. Ezért van, sőt lenne szükség nálunk is arra az értelmiségi munkára, amely képes olyan ma is szerethető érték-kínálatot feltárni a múltból, amely segít számunkra ezt az ünnepet fel és megújítani.

 
   

Egyik megoldásnak Velence példája kínálkozik , ahol 1979-ben döntöttek úgy, hogy a maskarázás 1162-ben kezdődött hagyományát újjáélesztik és olyan projektet hívtak életre, amely mára a numero unó karnevállá emelte. Amely napjainkra nem csak gazdaságilag sikeres, de olyan népszerű attraktív közösségi program is, amelyen százezrek ünnepelnek. Olyan, hogy aki egy velencei karneválon részt vett, visszavágyik újra. Nézegetve idei karneváli programjukat széles spektrumon kínálnak ilyenkor magas művészeti értékű színházi és képzőművészeti eseményeket éppúgy, mint a nagyközönség számára elérhető megfizethető programokat olyat is mint mai nekem nagyon tetszett a látványos és ingyenes The Best Masked Costume" the 2017 Contest is amelyen a legjobb karneváli öltözeteket mutatják be a Szent Már téren ezen a hévégén, sőt lesz 27-én gyerekeknek is. Ha megnézik ezeket a figurákat ruhákat, láthatják, hogy ezek nem csak attól jók, hogy ötletesek hanem, hogy profi jelmeztervezői munkák is. De hát van itt Szentendrén ilyen jellegű szellemi kapacitás, legalább is papíron, az itt élő és alkotó iparművészek száma szerint. Azután, hogy saját őrültségemmel is traktáljam kedves hűséges olvasóm, aki hajlandó volt zavaros dolgozatom e pontig elolvasni, szóval itt egy másik program is.

 

Amelyben a főszerep a látvány és környezet valamint a gasztro. Mielőtt még bárki megvádolna azzal, hogy én azonnal Velencét akarok Szentendréből, ráadásul Vendramin Calergi gyönyörű reneszánsz palotának a Canale Grande-ra néző szobáit, kivételesen látványos videóvetítésekkel előadott "Parsifal"élménnyel. Itt csupán csak arra szeretném felhíni a figyelmet ismét, hogy lám ők sem tudják, nem akarják kihagyni a huszonegyedik század új médiát és művészetet a gasztrót programjukból. Nálunk meg most megy le a harmadik kimondottan jó, ütős kiállítás megnyitója, sok dumával, szokásos unalmas eseménnyé konvertálva, ahelyett, hogy végre egyszer sikerülne a gasztrót jól beemelni. Mert ha már nem hisszük el, hogy a képzőművészeti kiállítás ma nem csak szakmai "belügyi rendezvény" hanem lehet akár kulturális turisztikai vonzerő és vonzó társadalmi esemény is, akkor a rendezésben legalább olyan fontos elem, ha nem fontosabb, hogy jó legyen a megnyitó koreográfiája, látványa, ízei performance. Szerintem ebben érdemes Katalin cárnőt utánozni, aki hogy Ermitazs-t vonzóvá tegye, a hölgyeknek teát, az uraknak vodkát szolgáltatott fel. No persze nem kívánom én, hogy most azonnal mi Velence legyünk máról holnapra. Inkább csak arra szeretném felhíni a figyelmet, hogy ha mi ennek turisztikai vonzerőt is szánunk és nem csak kedves vidám belterjes városi közösségi programot szeretnénk, fontos az antreé minősége is. De mintha ott Velencében lenne egy hatalmas előnyük Szentendrével szemben és ez nem a pénz és csodás környezet, hanem ott mintha mindenki, cilvil és kultúrmunkás, politikus és vendéglős, utcaseprő és boltos egy dologért tenne a karnevál sikeréért dolgozna.

 


2014. október 23.
Családi ügyek, a doli Benkovic család
(egy kis nosztalgiázás csak családtagoknak)
 
A család első emelítése Nestor Benkovič nevéhez fűződik, aki nemességet kapott, és neve már szerepel az 1657-es brač-i (brazzai) eredeti nemesi névsorban is. A vezetékénév Benkovic - Benchovich alias Balo vagy de akár Baluként is szerepel. Feltételezzük, hogy ezek és változatai azonos eredetűek. Az egyik értelmezése a család nevének, hogy a latin Benedictből ered. Két híres és ismert nemesi család is van Benkovic névvel Dalmáciában, az egyik a zadari (zárai) benkovaci Benkovic, amit dr. Katona Gyuláné is megtalált 1967-ben és állítja, hogy ősünk innen jött Szentendrére, amit eddig kiadatlan "A Benkovits család története" című és halálát követően, végakarata szerint a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban megőrzésre elhelyezett könyvében írt le. A másik dalmáciai ág a brač-i (brazzai) - hvari - omiąi Benkovic család.
A Brač (Brazza) szigeti Dol települési nyilvántartásokban 1681 óta folyamatosan említik a család nevét. Így, a család bölcsője Dol. Később másutt is előfordult a Benkovic név Brač szigetén is, így Nerezisce-ben a 17. század közepén (a fent említett Benkovic alias Balu), majd ©krip-en és Postira településeken is, de vezetéknévhez mindenütt ott a jelző, hogy Dolból származnak, doli Benkovicok.
A család később kibővül a hvari /lessinai/ ággal, majd a törökök elűzése után Makarskára is eljutank a Coast családba való beházasodás révén, és Omisba is. A 19. század elején, a család egyik ága Imotskiba költözött.
A család Brač /Brazza/ szigetén Ivan Benkovic révén már 1555-ben szerepel a könyvekben. A másik korábbi említés Simona (de Balo) 1483-ből való. De a név megtalálható a Povaljski listinában is, a Brač szigetén megőrzött legrégebbi, 1250-ből származó könyvben is, amelyet Keresztelő Szent János bencés kolostor apátjai őriztek meg. 1567-os dokumentumban, Matija Máté neve melett az áll, hogy "Defensor et agentes Communitatis. Brachiae ". /Brazza védője és oltalmazója/ Valamint később 1589-ben az is, hogy a legelők tuljadonosa.

 

 

A család az eredetileg a brač-i (brazzai) nemességhez tartozott - ezért a nemesi klán tagjai. A Benkovic család minden felnőtt tagja a brač-i (brazzai) dalmát települések nagytanácsának Veliko vijeće i činili sloj tagja, nobilitas amely 1813-ig működött Dalmáciában. A nemesség kezdetektől fogtva elismerte a családot vezetőnek, azzal, hogy kimondta "testvérek" - és így tagjainak tekintették az uralkodó családnak, utódjának az Árpádoknak és a velencei Anjouknak. Ezt a Serenisima Republica de Venesia ( Velencei Köztársaság hivatala) és a Dózse írásában csak később, a szenátus pedig csak 1657. szeptember 18-án erősítette meg. A családot, tagjait, minden előjog megillette, mint bennszülött brači (brazzai). A család tagait egyénileg is megillették, amelyet a nemesi törvénykönyvben (Kaldecben) is rögzítettek.

Benchovich Bernard kormányzó Serreniseme volt 1656-tól. 1660-ig. (72. oldal és Benchovich. (Horvát Állami Levéltár Zadar 21., fol. 60 -75.). De e tisztségében is megerősítette a nemesi hivatal is 1724 május 16-án Benkovic Leopoldot és testvérét Federico Benkovic-ot, hogy mint ősi arisztokraták tagjai a Brazzai Nemesi Tanácsnak (Brac Archives szög. Sveąčić 56. 78. 6 éves 1723. a 1725., fol. 48.-50 .). A dokumentum továbbá megerősíti, hogy a Benkovic család 1555 október 9-én kapott nemességet, amit Iván ősiségi jogon visz tovább és a családfa 1555-től 1725 ig jogosan birtokolt. A családtagok nevei megtalálhatók a nemesi listákban, amelyet a dalmát települések Brač, Hvar, Omis tartottak nyilván.

 

Mostanság, hogy hannyagolódnak a starigradi kapcsolatok, no meg Aldo segítségével találtam rárjuk. Lehet, hogy valami ősi vonzalom, de leginkább csak a falu érdekessége vonzott Dolba. Az alig 150 lelkes kis faluban egyszerű emberek élnek, ahol mintha megállt volna az idő az elzárt településen. Egy biztos, építészeti és régészeti emlékekből nincs hiány, amire az UNESCO is felfigyelt már. Igazán szeptemberben, októberben érdemes ide ellátogatni. Megér egy délutánt itt elidőzni, s aki szeret gyalogolni, annak különösen vonzó hely a környék. Nagyon büszkék borukra, ami finom, de nem egy Plancic. Helyi specialitás egy dióból és mandulából készített torta a doli hrapočuąa. Ha minden össszeáll, ( uniós pályázat) egy kis művésztelep is összejön jövő őszre.


2014. szeptember 26.
Fejben bringázás
régi gondolatok és mai gondok
 
Most, hogy arról folyik a vetélkedés, hogy ki, vagy kik lesznek az új szentendrei képviselő-testületben, kik irányítják tovább a várost, megjelennek a program-ígéretek is. Ilyenkor persze elsősorban csak a várható jóról, kedvezőről beszélnek a jelöltek, a keserű falatok, a helyi adó emelése, a magasabb közszolgáltatási díjak, közterület foglalási díj emelése, iskolai fizetni valók stb. majd csak a rendkívüli novemberi költségvetés módosításkor, vagy csak 2015-ben kerül a választók tányérjára. Azt is látom, tapasztalom, mint olyan nyugdíjas akit a városi mintavételre gyakran kiválasztanak a közvélemény kutatók, hogy a kormánypárt, de ellenfelei is, azt próbálják kipuhatolni mire is vevő Szentendre lakossága, mit szeretnénk, - várunk el- az új testülettől.

Csalafinta eredményt hozhat ám az ilyen szükséges kérdezősködés. Különösen akkor, ha valamilyen konkrét dologról kérik ki véleményünket. Mert a legtöbb esetben a válaszadás, leginkább csak két csoportra jellemző. Azok köréből, akik érintettek és nagyon akarják a dolgot, vagy akiknek ez gondot, problémát, akadályt, kényelmetlenséget okoz. De a közvélekedést meghatározó többség csak ritkán válaszol átgondoltan, ha nem közvetlenül érintett. S hogy ne rébuszokban beszéljek, konkrét dolgot is említek. Az egyik, a már régen megfogalmazott igény és húzódó ügy, a város kerékpáros közlekedésének problematikája. Mint olyan, aki hé évig tagja, de leginkább csak passzív olvasója voltam a szentendrei bringások internetes eszmecseréjének, némi képem van arról, hogy mik is a különböző érdekcsoportok véleménye az ügyről. Ehhez elöljáróban még azt is meg kell említeni, hogy ez , nem csak nálunk divat és fontos kérdés, hanem egész Európában.

Budapesti Kerékpáros Egylet amely első kirándulását Szentendrére szervezte

Mára a kerékpározás nem a hatvanas évek autó-nélküli világának, kényszer-közlekedése, amikor Szentendre még igazi vidéki kisváros volt, ahol érezhetően lassabban járt az óra is. A ma nyüzsgő Bogdányi, akkori nevén Vöröshadsereg utcában még a lovak szabálytalan távolságra lepottyantott citromai mintázták a kövezetet. Az utca középen kékesszürke patakocskaként lassan folydogált a szennyvíz, amely a kilottyantás helyén széles tócsát rajzolt a kövezetre és a burkolat mélyedéseiben apró tavakat alkotott. Az úton biciklik és lovas kocsik közlekedtek. Akkor ezek voltak a legfontosabb helyi közlekedési és szállítóeszközök. Neccelt cekkereiket a kormányra akasztva, kosarukat a csomagtartóra erősítve tekertek hazafelé délelőttönként az asszonyok. Délután a gyárból a kormányon barna aktatáskájukkal karikáztak a papírgyáriak és a többi Pannónia telepi üzem munkásai, hogy a kedvenc kocsmájuk előtt megpihentessék kerékpárjukat, mielőtt hazatérnek. Bicikli vázára kötözött vízcső és menetvágó, a kormányon szerszámos táska, mintha cégér lenne jelezte, hogy tulajdonosa vízvezeték szerelő. A mintát követte a villanyszerelő is, aki dróttekercseivel teleaggatva és a fekete villanyórát a kormányra akasztva a vázon ónbevonatú csillogó bergmanncsövekkel karikázott a kuncsafthoz. Csepelek és második világháborús német kerékpárok, piros gumis szovjet gyártmányok és egy-egy görbekormányos csehszlovák versenybringa. Legtöbbjük azonban amolyan fekete-rozsdás márkanélküli volt. Fajtája szerint hibrid vagy suhancnyelven vegyesvágott, amelynek más és más márkájú volt a váza, kereke, kormánya, lánca, pedálja. Ajándékozással, cserével és az ócskavas telepen szedték össze alkotóik részegységeiket. A hiányzó darabokat, Puppán bácsi mindentudó műhelyéből vásárolták, hogy egy igazi strapabíró hibridet alkothassanak. A többségnek ilyen bringája volt. Ilyenen tolta kissé oldalra billentve a zsákot a vázon az, aki takarmányt szállított nyulainak, csirkéinek. Hatalmas hasáb alakú csomagba varrva kerékpáron vitték haza a fűrészport, a forgácsot. A csomagtartón egymásra rakott rekeszekben, vagy a csomagtartóra felkötözött krenszliben a cseresznyét, epret és más gyümölcsöt. A gyerekek a váz alatt áttéve lábukat, félig kitekeredve hajtottak, minden tekerésnél föl-le emelkedve. A menők, hatalmas kontrázásokkal sivítva fekete nyomot radíroztak a kövezetre, míg máskor karjukat mellükön összefonva "elengedett kormánnyal" vagánykodtak. Voltak akik úgy tekertek mintha lovon ülnének, szinte felkiáltójelként, egyenes derékkal "lovagoltak" drótszamarukon. A versenyző lelkületűek, a bicikli kormányára hajolva akkurátusan hajtottak, pontosan beállított kormány és nyeregmagassággal, hogy minden tekerésnél a boka és a térd együttes munkájával szinte óraműszerűen az erőt jól elosztva minden lábizom egyenletesen vegyen részt a munkában. Várták, hogy melléjük érjen valaki, akivel versenyre kelhettek. Mások, szinte keringőztek az úton, kerékpárjukkal finom mozdulatokkal jobbra-balra kitérve kígyóztak. A őket néző tudhatta, az illető vagy szerelmes, vagy csak egyszerűen boldogan veszi mellére a tavaszi fuvallatot. Meg-megbicsaklóan tettek kanyarokat váratlan kitérőket hol jobbra, hol balra a kapatosak, a velük együtt közlekedőket aggodalomra késztetve. Biciklizett szinte mindenki. A nyugdíjas és a fiatal, a cukrász, a kéményseprő, a hivatalnok és a földjére kapálni induló melós egyaránt."

A mai kerékpár más, lehet akár három millióba kerülő hightech csoda is, az egyre nagyobb teret meghódító új szubkultúra csúcsterméke. Egy biztos, ma divatos és egyre többen használják. A környezettudatos szentendrei, és ilyen ma már számos van, ha teheti biciklivel közlekedik, nem csak a hétvégén kirándulni, hanem akár az egyetemre, de dolgozni is Budapestre. Úgy, hogy amikor a kérdezők felvetik, hogy prioritása legyen e városban a biciklinek, vagy sem, bonyolult kérést fogalmaznak meg, amelyre nem lehet csak igennel vagy csak nemmel válaszolni. Mert ugyanaz a családfő aki egy napsütéses szombaton vagy vasárnap elgurul csemetéivel Szentendréről Leányfalura és vissza, élesen tiltakozik az ellen, hogy pénteken délután amikor hazafelé jön dzsipjével Budapestről ne mehessen végig a Duna korzón, hogy megnézze mizujság a városban, milyen a folyó vízállása.

"Péntek, késő délután van. Kellemes, amolyan kiülős az idő. Lehúzott ablakkal lépésben tart Visegrád felé a merci. Megszokott útja ez ilyenkor hétvégén, végig a Duna-korzón, jutalomjáték. Mielőtt Pismányba hazatérne az egész heti embernyűvő baromságok, a cég után, lassan végiggördül a Duna-parti töredezett aszfalton. Lépésben megy, nézelődik. Nemsokára úgyis magára húzza a kopott suhogóst, beindítja fűnyírót. De előtte még egy kis nézelődés, csak úgy lazán, a kocsiablakon kikönyökölve, lehúzott ablakkal. Ilyenkor megnézi, árad-e a Duna, kik ülnek a Brazilban, szóval, milyen is az ő városa. A görcsszobor mögött a Duna közepén egy barna színű kacsafélét pillant meg. Sodortatja magát az árral. Fura látvány, nem ilyen szokott lenni a Dunában úszó kacsa, állapítja meg magában. Látott ő már sok kacsát, de azok mindig a partszéli csendes vízben, csoportosan fürödtek, bukdácsoltak. De ez, mint valami műanyag játékállat úgy sodródik a vízen. A parton nyugi van, nincs rendezvény a Duna korzón. Semmi tömeg, furakodás, kényszerű lépésben haladás. Ezt szereti, ezt a hétvégi nyugodt várost. Az emberek is kevesen vannak, sétálnak, egy-két művészféle ül a vedéglők asztalainál. Egyiket ismeri, de csak látásból. Még amikor egyetemista volt, ott játszottak zenekarukkal az egyetemi klubban. Még dumáltak is, a csajára hajtott, azért kerültek testközelbe. Elmosolyodik magában. Régi idők, hol van már Eszti, a jóseggű ápolónő, ő is már a múlt, mint a hétvégi tujázások ki Szentendrére. Zöttyen egyet a kocsi. Fekvőrendőr, nyugtázza magában a pillanat tört része alatt a rendkívüli eseményt. Aszfaltra csavarozott vasak, - Micsoda baromság, motyogja magában. Fiatalok kisebb csoportokba verődve, mint a bokrokon elakadt fűcsomók a Dunában. Tucatnyian álldogálnak szédelegnek ide-oda, mindenféle irány és cél nélkül. Ismeri ezt az érzést, amikor a lágy levegő elegendő ok arra, hogy az ember, álmodozástól súlyos fejjel ténferegjen. Irigyli őket. A barna kacsára gondol, ott a víz közepén. Mintha ő lenne."

Szóval nem akarja, hogy elvegyék tőle a bringások miatt annak lehetőségét, hogy képe legyen, ha csak egy pillanatfelvétele is városáról. De igaz ez a zeneiskolába járó gyerek szülei esetében is. Akinek hatra kell menni, és nem szeretné, hogy a Dunakanyar körúti pakolóban kelljen a kocsit hagynia. Szóval, más a helyzet, más az érdek.

 

Most meg itt van a Duna parti szerviz út használata is, amelynek problémáit naponta van módom megtapasztalni. Mert itt sem lehet csak egyféle, igen vagy nem megoldást adni. Látom a szülőt, aki családtagjaival diskurálva elfoglalja az utat egész szélességében és közben pici gyermekét hagyja háromkerekűjével összevissza csalinkázni, mintha itt kerékpár nem is közlekedne. Azután itt van ellenpárja, a türelmetlenül vágtató bringás, aki úgy megy, mintha a Tour de Frace-on vagy legalább is a Vueltán szakaszgyőzelemért hajtana, nem számol azzal, hogy a kerülendő gyalogos úgy kilép elé, anélkül, hogy körbenézne, mintha a sivatag közepén lenne egyedül. Volt itt már komoly baleset is a Kék Duna előtt és kisebb összezördülés szinte naponta. Mert sok közlekedési használati mód és érdek ütközik. Az egyik sétálóké, a pároké, időseké, a gyermekes, babakocsis szülőké, akik vizet és kacsát nézni, levegőzni jönnek le jó időben. A kutyásoké akik kihozzák kedvencüket sétáltatni. Sokan póráz és szájkosár nélkül, nem számolva a másokkal, mondjuk a bicikli mellett futatott kutyussal, és gazdijával, ami miatt olyan gabalyodást tudnak okozni, hogy a bringás kutyatulajdonos könnyen a kövek között törheti össze magát. Azután itt vannak a kocogók, futók, akik tempósan szeretnének haladni. S végül a bringások, akik bár egy csoportnak tetszenek, mégsem az. Mert a családi,a kisgyerekkel bicikliző kis csoport és az Esztergomig tempót menő között legalább akkora az érdekkülönbség, mint egy motoros és a sétáló között. És most itt nem is említettem azokat, akik célállomása Szentendre, akiknek a bicikli biztonságos tárolása legnagyobb gondjuk.

Mindezek tetejébe itt van még a mi évszázados politikai közéleti hagyományunk is. Mert mi ami rendben van, arra teszünk, de ha tiltakozni lehet bármi rossz, hibás ellen, abban jók vagyunk. Még úgy is, hogy ha kell, saját közjóról alkotott véleményünket is felülírjuk akkor, ha nyilvánosan kellene kisebbségben nemet mondani. Hogy e kurucos attitüdnek, milyen mélyen erős hagyománya van e honban, arra elég csak felemlíteni a FIDESZ rendkívül sikeres politikai kampányait. Micsoda öröm volt Szentendrén, amikor győzött a vizitdíj elleni népszavazás, aminek következtében évi közel negyven millióval kevesebb jut a rendelőintézetnek úgy, hogy kényszerűségből és a körzetközponti feladatokból adódóan ezt a pomázi, visegrádi, leányfalusi stb. betegek után is nekünk szentendreieknek kell adóinkból pótolni. Azt gondolom ebben az ügyben is, most vélhetőleg éppen ez a szemlélet lesz, a következő városvezetés legnagyobb ellenfele. Mert ha igaz az, amit állítok, akkor csak egyféleképpen lehet itt bringás-prioritás itt, akkor, ha azt az autósok ellenében fogalmazzák meg. Mondjuk így: "Elég volt a szentendrei balliberális autós-diktatúrából, most már a demokratikus bicikliseknek kell helyet adni!"

Talán gunyorosan hangzik, de szerintem nehéz jó megoldást találni. Mellé még itt a régi ellenszenv is " Az "Utálom a turistákat, mert sokan vannak, ide-oda sétálnak az utcán. Miattuk drága minden Szentendrén!" Igen ám, csakhogy ha a turizmusból akar megélni e város, akkor ne engedjünk be az óvárosba hétvégén ezer biciklist ? (saját számlálás) Szóval, a megoldás legalább annyira elgondolkodtató, mint egy háromlépéses sakk-feladvány. Több megoldási mód kínálkozik, de vélhetően csak egy jó. Sőt itt még az időjárás tényezővel is számolni kell. Mert mások a feltételek, de az érdekek is, ha hó és hideg van, és más ha napsütéses hétvége. Más kíván a hétköznap délelőtti és mást a kellemes nyári éjszaka. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy bonyolult szabályozás kellene.

Szóval, miközben a korzó befejezésre vár és már élesen követeli a lakosság egy csoportja, hogy a kőszórás helyett megközelíthető Duna-part kell, és sétálható korzó, eközben elfogadható megoldást kell találni a mai szerviz út használatára is. Véleményem szerint esztétikailag is jó Szentendréhez illő lehetőleg nem áruházi tucatdesign utcabútorzat, pad, fákat védő szerkezet, virágtartók, hirdető, lámpa, biciklitámasz, korlát, talán ideiglenes pavilon, esőbeálló, és az egyik legfontosabb az elegendő könnyen üríthető szemetes stb. is kell mert csak így együtt tud megoldásokat kínálni a különböző érdekek érvényesülésére és ezzel a gyalogos, kerékpáros közlekedés összehangolására is.

 

Azt az ellentmondást is tudni kell kezelni, hogy a bevétel kell, a turista nem. A megoldás véglegesítése előtt ajánlom a Református Gimnázium előtti kis park használatának tapasztalatait megszívelni, és azt is, hogyan sikerült ebben az évben a Dumtsa utca programot megmenteni és megszervezni. Mivel a Dumtsán csak addig lehetett zenei program amíg az utca lakói ezt megengedték, felemásra sikeredett . Hiszen nyáron este másfél órára, - délután hatkor még fullasztó meleg van,- az óvárosba lejönni nem érdemes. Erre visszagondolva az a kép rémlik fel előttem, hogy Velencében a gondolákat a squero-ba vitetnék, mert gondoliere-k hangosan énekelnek és ez zavarta a lakókat. Így nincs többé canzone, és mivel a lagunákban dobognak a csónakok amikor valamelyik cölöphöz koccannak, vagy amikor a hullámok alulról csapkodják a hajótestet, a továbbiakban használatukat estére betiltják.

Többször leírtam már, de bizonyosan nincs igazam ebben sem. A városházának át kell tudni állnia turista üzemmódra. Mert az ilyen típusú problémák csak azonnal és a helyszínen "kezelhetők" jól. Gond, hogy egyes képviselőkben a féltékenység, estenként az utálat van a turizmus szereplőivel szemben. De az sem lehet, hogy a notorius városi adóelsumákolók legyenek kedvencek, kapjanak kedvezményeket és azokat sztárolják, akik nem ide adóznak, pontosabban ide sem fizetnek. Az egyik vendéglős meséli, hogy két éve 4,5 millió volt éves veszteségük, de a tulajdonos ( nem a város) nem enged a bérleti díjból egy fillért sem. Amiből persze ( ami három szentendrei lakás ára) Szentendrére nem fizet egy fillért sem. A probléma megoldása ez esetben sem könnyű. Mert nincs, vagy alig van máshonnan átvehető megoldás, hisz a legtöbbször olyan városvezetők javasolnak megoldásokat, akiknek nincs ismeretük Szentendréről, és legfeljebb megyeszékhelyi presztízs-turizmus tapasztalatuk van. Talán a régi partnerek Sopron, Kőszeg, Balatonfüred több jó tanáccsal segíthetne.

Szóval összetett a megoldandó feladat , amire nem hiszem, hogy jó megoldás az igen vagy nem. Gondosan megvizsgált, alaposan mérlegelt javaslat kell az intézkedés előtt. S ha már tudjuk, mit és miért akarunk, s mi lesz a következő lépésünk, amihez hozzákapcsoljuk ezt, akkor viszont gyorsan, határozottan tenni, lépni kell.


2014. szeptember 17.
Esélylatolgatás helyett 1.
néhány zavaros gondolat Szentendréről az önkormányzati választás kapcsán
Miakich az első Nemzetek Karácsonya rendezvényt nyitja meg. Tizenöt nagykövetség tartotta fontosnak, hogy itt legyen.

Még nem ismerem a teljes jelölt kínálatot, a felhozatalt, az önkormányzati választásra, de már bennem is körvonalazódik annak képe, mire is számíthatunk októbertől. Mert ugye abban szinte egyöntetű a közvélekedés, hogy a FIDESZ megnyeri e választást is, így Szentendre továbbra is narancsos uralom alatt éli tovább tétova életét. S bár ez így túl leegyszerűsítőnek hathat, mert a valóság ennél bonyolultabb és nagyobb kihívást kényszerített városunkra. Mivel most nem csak arról fog dönteni a tisztelt szentendrei választó, hogy ki, vagy milyen színű csapat kormányozza tovább Szentendre hajóját. Hanem arról is dönteni fog, ki fogja felrajzolni ( ha képes rá ) a város 21. századi jövőképét. Mert tovább nem halogathatóan sürgető feladat vár a győztes jelöltre. Olyan, amely nagyobb annál, mint hogy ki kormányoz tovább a FIDESZ éra Szkülla és Kharübdisz sziklái közt. Most szerintem az a legfontosabb kérdés amire válaszolni kell, hogyan lehet e rendkívül sokféle érdekű világlátású, kötődésű szentendrei számára, olyan jövőképet nyújtani, ami a város értékeire és lehetőségeire épít, de olyan mai vízió is egyben, amit elfogadnak, s amiért legalább egy kisujjnyi mozdulatot hajlandók tenni.

 

 

Willy Brandt a Kovács Margit Múzeumban

Nos, meggvizsgálva az intellektus kínálatot, nem is olyan rossz a kép, mint amelyet az egymás iránti kérlelhetetlen gyűlölet kialakított. De akár a a fideszéket nézem a várost értő lokálpatrióták nélkül felálló csapattal, akár a TESZ liberálisba kékült vegyesvágott csapatát, vagy a megtépázott baloldalt, már bizony elbizonytalanodom. Mindenestre érdekes feladatra vállalkoznak azok, akik azt állítják, hogy ők tudják milyen jövő kell ide. Az eddigi választási kommunikációból az is kitűnik, hogy csak Miakichban és Versegiben látszik együttműködési készség, de mivel ők legfeljebb vetélytársak lehetnek, a kooperáció szinte kizárt. Igazi választóvonal azonban nem is az emberek között a legszélesebb, hanem abban van óriási különbség, milyen lehetőséget látnak ebben a városban a jelöltek és valójában milyen is Szentendre a mai valóságában. Olyan jól hangzó szlogenek, hogy majd együtt a sok okos szentendreivel, meg csak tiszta város és tiszta közélet kell és hasonló lózungok, erre kérdére nem válasz. Azt viszont mindekinek látni kell, hogy az aczéli évi három milliárdnyi többlet forint, ami ma is kellene- mai áron számolva kb. ennyivel többet kapott Szentendre évente 1975 és 88 között- nem fog jutni a jövőben a városnak.

Akkor meg miből? Ugyanis mára a hetvenes évekhez képest harmadnyira szűkült turizmus nem hoz elég többletet, sőt, időnként inkább ráfizetünk a sok múzeumi és egyéb kulturális programra. De hát itt van -Hála Istennek!- e kisvároshoz behemót kulturális intézményrendszer. De nekünk nincs akkora többlet pénzünk ilyenekre, mint a versenytárs megyeszékhelyeknek Debrecennek, Szegednek stb. pedig velük kell sorompóba szállnunk. Talán egyetlen előnyünk, hogy közel vagyunk Budapesthez. A versenyképesség azonban a mainál nagyságrendekkel nagyobb pénzeket ígényelne

 

Krusevác

Az most világosan megjelent szinte mindegyik jelölt-csapat kívánalmaiban, és ki is mondatik, hogy az utóbbi húszonöt évben a városba költöző és itt élő, mára a városi többséget alkotó új szentendreiek, akik korábban politikailag passzívak voltak, legalább is abban az értelemben, hogy nem kívánták érdekeiket, akaratukat ilyen határozottan képviselni, és igényeiket ilyen világosan megfogalmazni, most bejelentkeztek. Jellemzően fővárosi vagy legalább is budai követeléseikkel. Mert ma a pismányi ( természetesen nem csak Pismányban lakók, hanem mentalitásában hozzájuk hasonlók ) úgy érzik, neki is jár olyan színvonalú utcatakarítás, szemétszállítás és egyéb közszolgáltatás mint Budán a második vagy tizenkettedik kerületben. Nem ismerik és nem fogadják el, hogy úgy éljenek mint mások falun, ahol mindenki maga söpri el háza előtt a járdát, de az utat is, takarítja el a havat télen, amit még a szomszéd idős néni háza előtt is megtesz. Úgy érzik ők nem erre szerződtek, amikor Szentendrére költöztek. Pedig a valóság ma az, hogy ha sürgősen nem az itt adót fizető vállalkozónál veszik igénybe legalább személyes szolgáltatásaikat, nem ide járnak fodrászhoz, kozmetikushoz, maszek fogorvoshoz, ha nem itt vásárolnak, ha nem Szentendrén adózik vállalkozásuk stb. és csak bejáró fogyasztók kíván maradni, hamarosan ennyi sem fog telni ilyen célokra. De ha ezt ma bárki is kimondja, nem hiszik el, mert még ma is az él a városi köztudatban, hogy" Szentendrén kolbászból van a kerítés is". Igen, ez hetvenes nyolcvanas években így volt, s az is igaz volt, hogy egy Bogdányi utcai butikos negyven négyzetméteres üzletében annyit keresett egy nyáron, hogy tizenkét tagú rokonságát három hétre elvitte belőle nyaralni Jugoszláviába, meg még vett egy Skoda gépkocsit is és egy hatvan négyzetméteres lakást Pesten. De ennek az időnek mára vége, már nem így van, és butikusunk örül ha rentábilis vállalkozása. Egyébként is a turzmusból élő vállakozások többsége nem ide adózik. Igaz butikusunknak van háza, kikadó lakásai, üzelte, de azok fele 2008-óta kiadatlanul áll, ami azért lassan csak emészti felhalmozott vagyonát. S bár Szentendre ma is a tehetősek városa a statisztikák szerint, és bizton van olyan akinek természetes, hogy télen elugrik Afrikába öt millióért elefántot lőni, de ebből még nem következik az, hogy a város is dúskálna a javakban.

Ön, elhiszi, hogy ilyen a valóságos Szentendre? Ha igen, akkor abban gondolom egyetértünk, hogy a leendő győztesnek sürgősen azt kell megoldania, legyen miből úgy működtetni e várost, hogy legalább a városi közszolgáltatások olyan színvonalúak legyen, hogy ne kelljen szégyenkeznünk miatta. Mink is van ahhoz, hogy több bevételünk lehessen? Először is az imago, a hínév, ami bár nem pénz, de egyesek szerint pénzzé váltható. Azután a minőségi ( kulturális) turizmus lehetősége, amit leírni könnyebb, mint megvalósítani. Mert ahhoz, hogy ide a drágább szolgáltatásokat igénylő, többet költő turista jöjjön, az egész városban alapvető szemléletváltásra, de legfőképpen az óriás-ceruzánál, a többségében értéktelen bóvli tucat árunál jobb kínálatra, sokkal hatékonyabb propagandára és szervezésre volna szükség. No meg elébb ismeretekre, ötletre és sok-sok pénzre és türelemre.
Azután itt vannak a lehetséges befektetések, az olyan ingatlanok és fejlesztési területek, mint az orosz laktanya, a tankodrom stb. ahova nemzetközi kapcsolatok és sikeres honi lobbi segítségével behozandók komoly adót fizető vállalkozások (filmgyár, high tech üzem, talán egyetem is stb.) De itt vannak mint valami elpusztult bogarak kitinvázai a már csak éppen hogy működő, vegetáló szentendrei üzemek maradványai, terültei. Ezek is lehetőségek, amelyek vitalizálása nyomán, Szentendére való, környezetbarát, magas hozzáadott értéket előállító, kvalifikált munkaerőt foglalkoztató vállalkozásokból lehetne pénze a városnak. De ez úgy nem megy, hogy a ma "szinte fillérekért" eladásra szánt papírgyár, amelynek kikötője, vasúti kapcsolata és hatalmas területe és sok épülete van és benne jó pénzt termelő vállalkozás is megvalósítható lenne, úgy van itt a város vezetése számára, mintha semmi közük nem lenne a városi foglalkoztatáshoz, ingatlan hasznosításhoz, befektetésekhez és a városi ingatlan piac befolyásolásához. Persze ezt leírni, és megígérni könnyű, megvalósítani iszonyatosan nehéz feladat. De hát aki a városért akar tenni és nem érti, hogy neki dolga van a görög Zeritis-csoport tulajdonosaival ( papírgyár tulajdonosa is) és hogy ehhez ha kell Görögországba, Brüsszelbe, vagy ha kell, a világ végére is el kell utaznia, az ne vállalkozzon ma Szentendre vezetésére. Mert a sült galamb nem jön ide, bármennyire is szeretnénk.

De nagyobb aktivitás kell kisebb ügyekben is. A következő példát csak azért írom le, hogy bemutassam, szerintem mit kellene tenni, egyetlen városi épület Szerb Kulturális Egyesület háza enyészettől való megóvása érdekében. Azért is érdemes lenne Krusevac testvérvárosunkba elutazni a helyi szerb nemzetiségi vezetőkkel, hogy felajánljuk hogy a vajdasággal közösen megoldjuk, esetleg vajdasági és uniós pénzből helyre állítjuk a Szerb Kulturális Egyesület házát, úgy, hogy közben felélesszük és nemzetközi rangúvá emeljük, a nagy múltú szerb művésztelepet. És ez csak egy a szerintem tizenhét olyan külkapcsolati kötelesség és feladat közül, amit sürgősen meg kell lépni. De ezeket, gondolom, akik Szentendre vezetésére aspirálnak végig gondolták, tudják.

Mostanában nem divatos emlegetni, hogy a testület önkormányzat is, amelynek nem csak rendelet alkotó de gazdasági szervező feladata is van , és tagjainak nem a legfontosabb dolga saját egyéni hobbijuk, érdekeik, alma materük képviselete, hanem feladatuk az egész közösség érdekei. Nem sorolom tovább a példákat. A facebookon úgy is lesz lehetőségem még hosszú ideig egy-egy téma kapcsán felvetni kérdéseket, ajánlani megoldásokat a Miakich-féle programból. De példának talán ennyi elegendő volt annak szemléltetésére, hogy milyen kihívások előtt áll a város. Mire vállalkozik az aki Szentendre vezetésére készül. De ha a testület tagjai közül egynek sem jut eszébe, hogy meghívják a szomszédban lakó János bácsit a vietnami testvérvárossal kötött szerződés aláírására, aki tíz évig többször éveket volt kinn és a mai legfelsőbb vietnami politikai elit számos tagját jól ismeri, ha nem tudják, hol lakott Szűcs bácsi, mire számítsak?


2014. augusztus 29.
Vetítés és bortúra
A véletlen és felkérés is úgy hozta, hogy szombaton kétszer is az érdeklődők elé lépek. Délután két órakor a Könyvtárban vetítek és délután öt árától Hidegkuti Gergővel másfél órás bortúrát vezetünk a városban. Előbbiben inkább arra próbálok válaszolni, hogy miért írta a 18 századi tudós szetendrei szezetes egyik művében "Mi szetendreiek híresek vagyunk a világon! Valóban annyira híres és gazdag volt ez a város? Mi maradt meg belőle napjainkra. A délutáni programon három pincét érintő sétánk alkalmával, olyan borokat kínálunk ( mai külhoni és magyar megfelelőit) amelyek egykor híressé és gazdaggá tették e várost. Utóbbinál a borok önköltsége fejenkét 1000 forint és kérjük szervezési okokból jelentkezzen be 06209451663 telefonszámon!

2014. június 16.
Bözsi néni
avagy, az újságíró felelőssége
 
A történet 1961-ből való. Egy napsütéses márciusi délelőttön, amikor Lajosné, a tanárnő kissé avittos mondatait leragadó szempillákkal hallgattuk, váratlanul – mint a iskolapadról a padlóra leeső fa tolltartó csattanása –, kinyílt osztálytermünk ajtaja, és az igazgatóhelyettes, az ighe az osztályteremünk melletti fiúvécé húgyszagának kíséretével valamint egy idegent maga elé engedve lépett a terembe. Tartásán láttunk, most nem a szokásos kis pinf ügy miatti pofonkiosztásra vagy pajeszhúzásra érkezett, mert a nagyszünetben az osztálytermi ellenőrzések során, valamelyik emeleti ablakon át kitekintve meglátta, hogy az udvaron snúrozott néhány elvetemült alak. Most ennél fontosabb ok vezette hozzánk. Újságíró elvtársat kísért a Kuvik – ugyanis diákneve szerint Kuviknak nevezte őt mindenki a háta mögött. Az elvtárs aki vele volt, olyan fényesre kopott könyökű VOR zakós volt, aki sokkal inkább hasonlított a MEZŐKER-nél tintaceruzával blokkokat körmölő könyvelőre, mint a nagyhatalmú országos lap újságíró elvtársára.

Ugyanis én ismertem otthonról már ezeket az újságírókat. No, nem családi körből valók voltak, hisz nálunk leginkább csak afféle földdel dolgozó kertészek és más parasztember-félék voltak a családtagok. De kertészetünkbe vásárlóként bevetődött időnként egy-egy ezek közül is. Ők voltak azok az új Wartburgos nagyhangúak , akiknek vastag töltőtoll volt felsőzsebükbe tűzve és bárkit letegeztek rangra, korra való megkülönböztetés nélkül, ami felénk ekkortájt még nem volt divatban. Legtöbbször nagymellű szőkével érkeztek és úgy rontottak be lakásunkba, még ebéd közben is, mintha valami katasztrófa történt volna a szomszédban. Elnézést sem kérve, azonnal kellett nekik egy csokor vörös rózsa. – De gyorsan ám kolléga, ne piszmogjon, mert fontos elvtársnak lesz és rögvest tovább kell indulnunk, mert elkésünk! – mondattal bosszantva apámat. Akkor még nem értettem, hogy apám ilyenkor miért morogja fogai között, hogy: – Lúdtalpas firkász kúrvahajcsár! – vagy valami hasonlót. De azonnal Indult a szuterénba, hogy a vörös rózsacsokrot összeállítsa. Nem értettem miért viselkedik ezekkel ilyen elutasítóan, hiszen máskor mindig mosolygott, amikor a szomszédban lévő szülőotthonba igyekvő, kissé spicces, de mindig siető, örömét az arcában tartani képtelen férfiak topogva sürgetik, hogy – Csinálja már azt a csokrot, kertész úr! Nem értettem, hogy ezekben az estekben a sürgetés oka minőségileg más, alpáribb, bár ne tagadjuk ez is a primériek közül való. Mert a szőke, kontyos, Jucika alkatú, nagymellű titkárnő ágybavitele volt legtöbbször a sürgősség oka, az alpakka zakós erős fallikus ingere a mielőbbi aktus miatt. Szóval tudtam én, és láttam is, milyen az igazi, az országos sajtó újságíró elvtársa, aki letegezte a tanácselnököt is és a háta mögött, egyszerűen csak barom parasztnak, vagy sültbunkónak titulálja. Bár e minősítést, összevetve a szentendreiek egymás között elhangzott jelzőivel nem találtam nagyon eltérőnek a városi közszáj értékítéletétől, legfeljebb kissé direktnek.

Az ighe az elvtársat a katedrára kísérve felállította az osztályt, vezényszóra köszöntetett bennünket jóóónapotkíívánokkal, majd hosszabb lelkifröccs és a szokásos példabeszéd helyett csupán annyit közölt: – Az újságíró elvtárs beszélgetni fog veletek, ti pedig legyetek segítségére! Értettem? Ez a nyomatikosító "Értettem!" állt majd minden utasítása végén. Természetesen nem arra utalva, hogy ő érti-e a dolgot, hanem, hogy hallgatóiban nyomatékosítsa, ha nem úgy történik a dolog, mint ahogy ő elmondta, annak pofonokban mérhető következményei lesznek. Amit mi a szokásos halk morgással nyugtáztunk, a választ sem váró távozását - Igenis sóhajjal kísérve.

A fényeskönyökű újságíró elvtárs meg, mint valami osztályfőnöki órára meghívott rendőr vagy katona bácsi, vagy más hivatali ember, olyan sokat és motyogva beszélő, anélkül, hogy tanárnőnk átadta volna neki a szót, belevágott. .....hogy közélet, meg szocializmus építése, magasabb, és fel, a jövő és nyitottszemmeljárva, hogy közélet, ezt többször is említve, mindennapi problémák, kisdolgok, úttörőkisdobos, nyitott a világra, hamarosan Ausztria elhagyjuk, meg le is hagytuk, együtt, egymásért, tiszta város. Mikor befejezte mondandóját Lajosné látva álmos értetlen üveges tekintetünket, megkísérelte számunkra mondandóját lefordítani. -Gyerekek! Ez a bácsi újságíró, és azért jött, hogy mondjunk neki ötletet, témát, hogy mi rossz Szentendrén, amin javítani kell.

Erre Pista akit magunk közt úgy négyszázan egyszerűen csak Félsapkának szólítottunk, és aki arról is híres volt, hogy úgy tudott a szünetben a tanári asztalon lévő tintatartóba pisálni, hogy csak annyi csorogatott bele, hogy ki ne folyjon, és egy csepp se menjen mellé, azonnal jelentkezett. Kihasználva, hogy az újságíró elvtárs még nem ismerte sem őt, sem történeteit, sem élénk fantáziáját, ami miatt a gyogyót is többször is megjárta, azonnal hadarva beszédébe kezdett arról, hogy a szomszédjuk egy rohadt nyilas, aki most kommunista és részegen mindig leszarja a közös vécét. Ő sokszor azért nem tud időben iskolába jönni, mert neki kell a cefreszagú szarát eltakarítania. Arról nem ejtve egyetlen hangot sem, hogy ennek, mármint az ő távolmaradásának sokkal prózaibb okai vannak. Bár az tény, hogy a szomszéd bélsárja cefreszagú, de hogy azt Félsapka takarítaná az enyhe túlzás. Ugyanis ő azért és addig nem jön be az iskola épületébe, míg az arra a napra kapott két forintot, (öt kifli ára) el nem veszítette snúron az Arzenkáék melletti kis utcában. Amelyben az mindenki átal köztudott volt, hogy jószerivel éjjel-nappal megy ez a játék, és nem csak az iskola alsó- és felsőtagozatasai között, de kiegészülve néhány 16. évét betöltött iskolán kívüli túlkorossal és egyéb, leginkább a börtönből éppen akkor szabadult magát a forradalom mártírjának mondó, de sokkal inkább köztörvényes bűncselekménnyel, lopás, kmk, sújtott felnőttel kiegészülve. Ugyanis azt családi körből még párttitkár gyereke, de a hülye is tudta, hogy a forradalom miatt elhurcoltak még börtönben vannak. Mivel Félsapka jó snúros volt, hiszen napi 10-12 órát gyakorolta ezt a mesterséget, előfordult, hogy egyik másik alkalommal nem veszített, vagy csak délután négyre fogyott el a pénze, így hát vagy nem jött aznap iskolába, vagy csak a tanulószoba idejére tisztelt meg jelenlétével bennünket.

Őt hallgatva az újságíró bácsi előbb mintha jegyzetelt volna, majd papírjából feltekintve Félspakára annak heves gesztikulációit és kidülledt szemeit látva, konstatálta magában – No ez sem jó semmire, de hogy lesz ennek véget? Szerencséjére Lajosné már ismerte Félsapka zavaros mesébe sem illő történeteit, és ezért egyetlen vízszintes kézmozdulattal és – Majd később folytatod Pista! mondattal leállította.

Ekkor azonban beállt a csend. Az a néma és áthatolhatatlan, az ólmos és ragadós, a megtörhetetlen, az óravégi csengőre váró, amely mögött szinte kitapinthatóan ott állt: – Hagyjuk ezt a baromságot abba! Ezt éreztem én is, de belül magamban sajnáltam Lajosnét, hogy leszerepel velünk, hogy miattunk, pontosabban tehetségtelenségünk miatt letolást fog kapni az ighe-től, pedig a baj oka az, hogy ez az újságíró nem tud kérdezni. Nem érti nyelvünket, csak azt az elvtársi egyenrizsát nyomja, amit a fontos bácsik, nénik szoktak tanévnyitókon és záróünnepségeken elmondani, amelytől úgy viszket az ember nyaka, hogy tekergetni kénytelen a fejét hallgatása közben, megkockáztatva, hogy valamelyik tanár hátulról kokival figyelmezteti: – A sorban nem mocorgunk!

Nem tudom mitől és hogyan, de egyszer csak felemeltem a jobb kezem, pontosabban, az magától emelkedett fel akaratom ellenére, úgy, hogy én csodálkoztam legjobban amikor Lajosné szólított. – No akkor Benkovits mond el, neked milyen közéleti mondandód van! Belekezdtem: – A mozit most újították fel, szép a bejárat, de tele van mindig szotyihéjjal minden. Azért, hogy ne legyen szemét, be kellene tiltani a szotyi árusítástá! – adtam elő világmegváltó megoldási ötletem. Ettől az újságíró bácsi arca felvidámodott, mosolygott. Lajosné szomorú vonásai is megenyhültek. Én meg boldog örömmel néztem körbe, mint aki felért a csúcsra. Azt éreztem megmentettem az osztály becsületét. Csak Szittya csendes beszólása töltött el némi aggodalommal, amikor mondandóm közben odasúgta: – Barom! – de akkor és ott még nem törődtem ezzel, sőt a következményekkel sem, csak a pillanatnyi siker érdekelt, hogy a probléma megoldva.

 

– Kartársnő! – mondta erre az újságíró– Indítunk egy kis rovatot „Kisdiák levele" vagy valami hasonló címmel, és szerdán jövök a gyerek írásáért!
Ekkor ért az első igazi pofon. Mert azt nem gondoltam, amikor jeletkeztem, hogy nekem majd dolgozatot (fogalmazást) is kell írni a szotyiügyről. Ráadásul az első írást másnapra, kellett leadnom, és amit nem csak Lajosné nézett meg, de a fél tanári kar is ellátott ötletekkel, javaslatokkal mi kell még az írásba. Aivel kiegészítve a következő napra újra írhattam, és mindezt még szerdáig összsen háromszor megismételve, hogy végül Lajosné az elsőt stilisztikailag kijavítva majd átadta a Szentendre oldalnak.
Szombaton ugyanis akkoriban a Pest Megyei Hírlapnak volt Szentendre oldala, un. mutációja. Amely a városban több mint ezer példányban fogyott el. Így jelent meg benne első cikkem, nem úgy, ahogy én megírtam, de megjelent. Azért hogy állításom igazolja csak egyetlen részletet említek itt meg. Én írásaim egyetlen változatában sem írtam le, hogy „mi gyerekek, városunk tisztasága érdekében harcot folytatunk!" . Ugyanis már akkor is távol áltt tőlem a harc kifejezés bármely formája, különösen ha ez béke-, tisztaság vagy akácharc. Sőt még a rezsiharc sem az én stílusom. No de hagyjuk itt abba, mert ez a mába vezetne a hatvanas évekből. Lévén azonban akkor még tizenegy éves, a fene tudta, hogy más dolgozatát átírni, megmásítani nem szokás, még jóindulatból sem, vagy legalább is illik vele erről előtte egyeztetni. Szóval, megjelent az első írásom némi hatással. Néhányan gratuláltak, mások, olyanok, akik addig éppen csak, hogy fogadták köszönésem, hangosan visszaköszöntek.
S hogy az eseményt megünnepeljem, kértem és kaptam két forintot anyámtól a vasárnapi MOZI matinéra, hogy a „Vadállatok a fedélzeten" című szovjet filmet megnézhessem. Azért, hogy a filmélmény mélyebben vésődjön és követve kor akkor szinte kötelező szokását, az előadás előtt odamentem Bözsi néni kis kocsijához és kértem egy pohárnyi szotyit a zsebembe tölteni.
Bözsi néni egy kicsit méregetett elébb, majd csendesen megkérdezte: – Te vagy az a Benkovits fiú, aki a cikket írta? – s miközben a zsebembe töltötte csodás pirított szotyoláját, halkan hozzátette: – Miért akarsz te engem tönkretenni? A tanácsiak el akartak küldeni placcomról!
És én, ott és akkor, valódi pofon helyett először
szembesülhettem a leírt szó erejével és el kellett számolnom magamban következményeivel. Így lettem majdnem károkozója, egy általam szeretett embernek korai írkálásom miatt.
Azóta több ezer köbméter víz lefolyt a Dunán, én is írkáltam sokat, ilyet és olyat is, és Bözsi néni sincs már közöttünk. Nem lett Pro URBE díjas, pedig megérdemelte volna, hisz ő emblematikus figurája volt ennek a városnak, ő volt az első sikeres un. mozgó árus Szentendrén. Én most is úgy gondolok vissza rá, mint aki többet tett ezért a városért, mint sok kitüntetett.


2014. június 1.
Czóbel
jelentéktelen írás egy megnyitó kapcsán
 
Nem tudom más mit csinálna abban a helyzetben, amikor egy mondat megragad a fejében és két napig keringeti képeit, majd apám hadifokságból írt mondatai türemekednek fölé, hogy végül a gyógyító kéztartásoktól szóló facebook oldaltól ne tudjak szabadulni. Így nehézkes írni, ugyanakkor kényszeresen szorongatnak a leíratlan mondatok. Aztán meg itt van rossznyelvűségem is, az, hogy nem tudom ígényesen használni anyanyelvem. Minden akadályoz, hogy túllegyek tervezett dolgozatom megírásán. Ehhez persze az olvasónak semmi köze és ilyesmivel traktálni szemtelenség is, mégis le kell írnom, talán így lehet megszabadulni ezektől az akadályoktól.

Mert hát itt volt ez a Czóbel megnyitó. Jól beharangozták, még a művészettörténész az "Egy millió lépés" fia is bontogagatott képeket két nappal a megnyitó előtt egy szellemesen okos rendezvényen, a papához méltó elkötelezettséggel, igényes gondolatokkal, veretes visszafogottan. Szóval itt volt ez a Czóbel megnyitó és benne volt Szentendrében, élt, ficergett a homlokunk mögött, mint az értelmiségi "lábjegyzetelési kötelesség" felidézgettük, hogy mikor is lesz, mit tudunk róla, milyen emlékeink vannak Béla bácsiról. Már persze annak aki elég öreg ehhez. A legtöbben kommentáltak is, bár tudtommal az öreg Czóbelt kevesen szerették, mogorva alak volt, skót és magának való ember. Telente Párizsban lakott, pártfőnök-miniszter barátai voltak és autója is, ami akkor szinte senkinek e városban. Komcsi volt de nem az a vidéki padlássöprős agitátor-féle sztálintszajkózó modatokkal beszélő, hanem a távolságtartó, a velük vagyok de nem bratyizom módon élő. Finoman fogalmazva, nem illett az ötvenes, hatvanas évek Szentendre képébe. Már csak azért sem, mert mint a korabeli statisztikából tudjuk, a tízezer lakosú város dolgozói közül közel 40 % nem végezte el az általános iskolát s ez már ab ovo meghatározta milyen is lehetett itt egy fauve festő elfogadása. A melósosk nem értették az "összevissza mázoló" figurát, de az ittmaradt, vagy idemenekült intelligenciának is fura és sok volt. Még arról is hülye történeteket találtak ki, hogy a számkivetett ferencesben tanító háromgyermekes tesnevelő tanár miért is lakott házában párizsi tartózkodása idején. De hát nagy festő volt, ismert, címlapokon szerepelt és a hatvanas évek végétől még a tévében is mutatták. Múzeumot csináltak neki a régi iskola épületében. Bármilyenek is volt a hatvanas évebéli helyi vélekedés, komoly esemény készült városunkban, olyan mint amikor szobrának és sétányának avatása volt a hetvenes évek közepén, amit sokan vártak, örülve, irígykedve, érdeklődve és előre lefitymálva. Ezek miatt aztán a megnyitó előtt egyszer csak felbuggyant a közérdeklődés, amiből pedig már szorosan következett, hogy a dologból előbb "ügy", aztán esemény lett.

Szóval ott voltunk a MűvészetMalom udvarán vagy ötszázan, vagy ha ezt a valamikori Telep utcai mai közfőember, az abszolute civil Csizmadia értékelné, többezren. De hát a számnak itt sincs jeletősége, hisz már leírtam ESEMÉNY volt. Megnyitó, ami szentendreiül nem csupán kiállítás megnyitót jelent, hanem azt a megfoghatalan és leírhatatlan társasági összejövetelt, együttlétet, amiben időnként és váratlanul testet ölt a genius locis, s amit oly nagyon szeretnének a politikusok galléron ragadni, megszerezni, de nekik ez soha sem sikerül.
Szóval ott álltunk, várakoztunk mélán köszöngetve egymásnak, elfordulva a nemkívanatosaktól, regisztrálva a nem bennfentesek " De jó lenne velük mutatkozni..." vágyait. Szóval, működött Szentendre, a művészközélet úgy megnyitósan és várta míg a protokoll odakászálódik a színpadhoz és elkezdődik. Senki nem volt ideges a szokásos kis késés miatt, mert egyébként sem szokott ideges lenni a művészköz és közművész a kis késés miatt, hiszen ez itt szokás és már tradíció is, mint a megnyitók rossz minőségű vörösbora, Tihi kibírhatatlanul hosszú és írdatlan unalmas szövegei, vagy Bélás biciklije, amivel betegsége óta korábbi részegségeit helyettesíti.

 

Ment a szöveg egymásközt humorosan és humortalanul, szellemesen és szellemtelenül mint a szellemi szódavíz, megnyitós módon. Semmi valódi hír, legfeljebb kisebb seggnyalásokkal tarkított dörgölődzés az erre hajlamosak előadásában a szakmai méltóságoknak. A szokásos dicsekvések a " nekem itt volt kiállításom" vagy "megjelent könyvem" kezdetű mondatokkal. Itt volt a vetélkedős kiöregedett tévés, aki Bacsaynak egy vég szövetet adott egy huszas szitasorzatáért, ami miatt Jenő bácsi vérig sértődött anno, pedig jó kis csempész angol szövet volt. Aztán itt sétált közöttünk Béla bácsi legszebb fiatal modellje, aki már hatvan feletti, de most is csinos, " jól tartja magát" és legalább öt Czóbelje van otthon a falon. Szerintem jók. Csendben szemlélődött annak a rendőrnek leszármazottja, aki képekre vette le az öreget, mert rendszeresen elkapta jogsi nélkül autózni. Aki aztán fillérekért adta tovább ezeket a hebegős hivatalnoknak, hogy majd agancscsillárokban élje ki művészi vágyait. Volt itt ötczóbeles vagy három, és háromczóbeles vagy öt, de a legtöbb, az egyrajzos vagy hetvenötből való semmit sem érő nyomatos mint én is.

Szóval mindannyiunknak köze volt a festőhöz így vagy úgy. Leginkább úgy. Álldogáltunk és tolongtunk, a szűkebb helyeken előre engedtük a színpad közelébe nyomulókat. Persze itt volt Jenő barátom is, autentikus művészjelmezben, finom árnyalatú vászonzakóban, puha kalappal, ezüstfejű sétaplácával, mindezt parkinzonnal pikánssá téve lerázhatalanul nyomult a fontos emberekre. Szóval, volt itt ismerős és ismeretlen és ismerős is aki nem ismerte meg korábbi puszipajtását. Keringett egy-egy rosszarcú helyi önkormányzati képviselő is, közöttük a telekgyüjtő maffiózó, aki vigyori képpel és topogva várta a mielőbbi büfét, amit ilyenkor csak beszédek után nyitnak meg nagyérdeműnek. A pasi bár milliomos, de azt nem hiszem, hogy kortárs képzőművészetre pazarolná a pénzét, ha már olyan jó nagyképernyős lapostévét lehet kapni olcsón.

Meg hát itt voltak a pestiek, a régi rajongók, a kirajzók. Elegánsak és fővárosi kinézetűek, némelyik komoly pénztárcával, mások csak egyszerűen érdeklődők, kis aggyal de nagy elánnal a nyomulásban, no meg a sznobok, a vatta, a kiállítások és események legfontosabbjai, akik eseményt tudnak csinálni a megnyitóból. Elment viszont Johann, mert nem szíveli a 18. századi abszolutizmus közéleti gyakorlatát, mert rossz környzetben nőtt fel, németalföldi a szerencsétlen és hát demokráciához szokott, így aztán nem volt képes lenyelni, hogy míg főnökök a kiállítást nézték, őt nem engedték be az épületbe. De ez már a megnyitó szövegek után történt.

Mert volt itt megnyitó szöveg is, hosszú, színpadról szóló, pontosabban a beszélők fele számára nem hallható, néma. Míg a múzeum vezetője még friss, értelmes, talán humoros is volt, és nagykövetek is profik, elég rövidszavúak, addig a város polgármestere mint kavics a húslevesben, az államitkár helyettes asszony pedig melléfogott humorával kínos mint aki a férfi wc-be nyitott be és mondataiban széteső mint a rosszul kidolgozott grízgaluska. Mimi néni pedig, az idős Czóbel mély ismerője olyan volt, mint a fiatal író a felolvasó esten, aki akkor is tovább olvasta írását, amikor már a teremben egyedül maradt, mert az utolsó érdeklődő is eltávozott.

Egy valaki nagyon hiányzott számomra, aki valóban közel állt a művészhez, Varga néni. Aki renben tartotta Czóbel kertjét, kaszálta a füvet, metszette a három szilvafát és ha kellett bevásárolt, takarított mind a húsz négyzetméteren. Akit amikor a mester két minyonért küldte a Malomboltba, mert Aczél Györgyöt várta, felháborodott azon, hogy miért csak kép sütit rendel a művész úr, hiszen Mária (Modok Mária) is itt van. Mire Czóbel rámordult. - Nem tudok én itt tömegeket etetni!


2014. február 11.
Hamvas
az én interpretációmban
 
Amikor az elhíresült ponyvaletépéstől zengett a városi művészeti közélet - de régen is volt már - éppen Szentendrén járt Ivan Ladislav Galeta professzor úr, avantgárd, kísérletező film- és videó-művész. Jól emlékezem, hogy az első mondata, kérdése az volt, hogy hol van Hamvas sírja. Tőle is megtapasztalhattam, milyen híre, tekintélye és kultusza van a határokon túl Hamvasnak. Különösen tőlünk délre, Horvátországban, Szerbiában. Igaz ezért Sava Babics sokat tett, mert arrafelé szinte minden értelmiségi ismeri, hisz Hamvas Béla minden ismert művét lefordította. De mint az igazi tudós nem csak fordította, hanem Hamvas kultuszt is teremtett. Sajnos ma már mindketten a felhők felett, mert amikor indultam a megnyitóra akkor kaptam a hírt, hogy néhány napja Galeta professzor is elment.

Ők jutottak eszembe a megnyitóra menet. No meg az is, miért vagyunk mi ennyire érzéketlenek, amikor valami nagyszerű van itt. Másoknak és máshonnan kell, hogy felhívják figyelmünket rá, - Hé, hát ti a Hamvas városában éltek! De a péntek esti Hamvas megnyitó tömeges érdeklődése meggyőzött arról is, mégis csak van itt érdeklődés, és reménykedjünk talán hamarosan kultusza is lesz e városban.

A megnyitón ott voltak, a sötét homlokú Hamvas mély-ismerők, szájuk szögeltében kis lenéző mosollyal. A részelteket is tudók, akik még indigón olvasták a Karnevált. Mert Hamvas szövegeire is igaz, az Ulysses szindróma, mindenki idézi és mondja, de olvasni, csak kevesek olvasták. Bevallom én sem tudom folyamosan olvasva befogadni, úgy vagyok írásaival, mint nagyim a kávéjába mártogatott kiflivel, szopogatom kóstolgatom, felitatom, mártogatom. De van egy rosszindulatú sejtésem is erről, akik annyira vágják, azok vagy szorgalmas szolgalelkű rajongók, olyanok mint akiknek Picasso eladta a kakáját. Vagy mondvacsinált szakértők, magamutagató trendik, akik hazudják a tudást. Persze nem érdekes kik és milyenek ők, mert nem zavarják az élvezetet, sőt segítik azt, népszerűsítik a műveket és alkotójukat, csak ne kelljen beszélgetni velük.

Hamvas megmutatta, hogy lehet alkotni a "semmi ágán" is, egy raktár-irodában. Csak értelmesen kell élni, elfogadni akik körülöttünk vannak. Jó, kilógott egy kicsit-nagyon közülük, mert nem azért volt raktáros, mert máshoz nem értett. A szőke este bepötyögte kéziratait és az ára legfeljebb egy sápadt ölelés volt. A kedves egyszerű csunyácska kollegina, "cukros ételekről álmodik, nem tud kartelekről, és "ezekről sem semmit".

Számomra két dologra is jó volt ez a megnyitó. Nézegetve Hamvas kéziratait (néhány van csak kiállítva) feltűnt, és most először valami értelmes dologra használhattam a hatvanas években a csajozáshoz ( félig sem) megtanult grafológiai ismereteim, hogy legtöbb írása balról-jobbra emelkedő sorok, és jobbára szögletes duktussal írt szöveg. Vulgárisan grafordítva, határozott és optimista. Nem tudom, hogy valaki megvizsgáltatta -e Hamvas szövegeit grafológussal, de érdekes lenne. Olvasatomban írásképe, sorai, betűi, azt igazolják, hogy szertett írni, kuncogó élvezet volt számára. "Ezt olvassátok majd kispofáim!" torok mögötti karcos kuncogással. Másrészt meg, hol van a sokat emlegetett hagyománytiszteletének képe: balra sodrás; díszítés; má­zolt írás; széles margók, lassú, szabályos írás?

A megnyitó idézte az előbbit, átjött Spíró tanárosan jó felolvasásán a kajánul huncut Hamvas-kép. Bár én politikailag kevésbe aktuális szöveget választottam volna, de hát ő Spíró, az író. Persze voltak elégedettlenek, akik azt várták, hogy majd lesz ítészet, és itt lesz számukra az alkalom, hogy bebizonyíthassák, jobban tudják. Szerintem, bizton igaza lehet a szürke kis figura raktáros Hamvas kollégának, hogy a sokat emlegetett raktárossá üldözve dolog, sokkal inkább K. K. által kreált kép. Ő vágyott arra, de nagyon, hogy a nagy ember egyenrangú társaként szerepelhessen " - Tudjátok Béla olyan muja ezekben a dolgokban, meg egyébként is kellek mellé, hogy rendbe rakjam szövegeit, nehogy észrevegyék, hogy mennyire pongyola és széteső tud lenni" Persze ezért még nem állítom, hogy élvezte a magyar ötvenes és hatvanas éveket mert szar volt az úgy egészében.

De sokan azt gondolják, hogy a legtöbb betűvető tolsztojosan dolgozik, maga mossa este a zokniját és úgy ír, hogy reggeli után bemegy a dolgozószobájába, délig ír, majd az ebéd utáni a kis szundit követően újra íróasztala mellé, mert ilyenkor tisztáz. El sem tudják képzelni, hogy aki megszokta, hogy iskolában, könyvtárban, raktárban (stb.) van napközben, teszi amit ott kell, annak ez az idő a szükséges gondolatspájzolás és ezért estefelé már alig várja, hogy tollhoz, író- vagy számítógéphez jusson. Természetesen ekkor mindig úgy érzi, jobb lenne ha korábban jöhetett volna el, vagy még jobb lett volna, ha nem is menne be, mert elpazarolt idő amit "rendes munkahelyén" tölt. De amikor megvizsgálja magát, tudja, ha nincs ez az elfoglaltság és nincs valami más kényszerítő, határidő vagy befejező finis-kényszer, akkor a szabadidő átok, visszafogó, időpazarló, elheverő idő is tud lenni. Aki bevállalja ezt a művészi lusta szabadságot, abból lesz az alkotni képtelen csellengő művészlélek, a presszóíró, a szabad semmittevő; az egyműves alkotó. Ezért még azt is igaz lehet, hogy aki valamilyen írás vagy művészeti dologgal akar foglalkozni, érdemes gondolatspájzolni akár éveket vagy évtizedeket is. De sok vacakot nem kellene ma nézni, olvasni, ha többen spájzoltak volna inkább. Mert ha akar, a dolog úgy is megszületik, legfeljebb nem lesz sokszövegű diktáló-író, sikeres könyv-gyártó hősünk. S talán Hamvasnál ez az egyik legvonzóbb, hogy érzed, megérlelt minden mondata, olyan mint a fán érett zamatos gyümölcs, s nem gumi-ízű zölden szedett kényszerérett vacak.


2013. december 4.
Fórum
avagy, mi lesz veled Dumtsa korzó?
 
Nem csak származási okok miatt szeretem Dalmáciát, különösen Hvar szigetét és ezért napi olvasója vagyok az ottani online újságoknak, hanem mert jónéhány alkalommal voltam nyári vendége a szigetnek és tucatnyi ember barátsága köt az ott élőkhöz. A sziget fővárosa Hvar városa a nyári rendezvények központja, ahova a világ minden tájáról érkeznek bulizni (főként) fiatalok vitorlásokon és ezért a hvari nyár egyetlen nagy éjszakai parti. ( Nappali azért nem, mert rekkenő a nyári hőség miatt ilyenkor alussza ki magát az éjszakai vitézkedők serege). A hatóság, a lakosok és a vendéglátók, valamint azok a nyaraló tulajdonosok között, akik a csodás tenger és a nyugi miatt vettek itt telket annak idején még Tito alatt (olcsón) és építettek vikendházat, állandó a vita. Legyen-e vagy sem a következő nyár ismét az állandó éjszakai buliké. Mivel azonban ez a városnak (lakóinak) jelentős hírnevet és pénzmagot is hoz, szóba sem jöhetett a rendezvény beszüntetése, mint ahogy Velencében, Dubrovnikban és más idegenforgalmi centrumban sem. Persze úgy hatvan éve, amikor még tízezrekkel volt mérhető Velence éves látogatóinak száma és nem tízmilliós, erről ott is folytak viták és voltak bőven érvek amellett, hogy milyen kárt okoz a hangoskodó sok ember és azzal érveltek az ellenzői, hogy Velence ne a buliktól hanem kulturális eseményeiről, műemlékeiről legyen ismert. De ők azóta megtanulták, hogy e kettő egymás testvére a turizmusban, és ma már minden velencei tudja, hogy a közeljövőben a várost euró milliárdokért megvédő hatalmas ultramodern mozgó mobil gátrendszer megépítése szóba sem került volna, ha városuk nem a Föld egyik legkedveltebb tömeges turista célpontja is. Ha ez nem így lenne, most úgy járhatnának mint sok, valamikori náluk híresebb műemlék-város, ami bár rajta van az UNESCO világörökség listáján, de sajnos ez nem védi meg a folyamatos pusztulástól.

A napokban fél tucat Dumtsa utcai család, nem csak az immáron tizedik panaszt nyújtották be a szentendrei és egyéb hivatalba, hanem kikényszerítették, hogy külön lakossági fórumot tartsanak vélt vagy valós sérelmeik miatt. El is jött vagy három család és néhány magányos panaszos, és mint szóvivőjük elmondta, a többiek egyéb elfoglaltságuk, betegség és külföldi útjuk miatt nem tudnak jelen lenni. De eljött legalább háromszor annyi olyan szentendrei is, aki felháborítónak és város jövőjével ellentétes lépésnek tartják Szentendre egyik legsikeresebb rendezvénye bezáratásának kikényszerítését. Ugyanis a panaszosok, mint ezt az alábbi idézetben olvashatják, feljelentésükben ezt követelik: "Az állandó zaj, kiabálás és felfordulás, amit a Dumtsa korzó .... okoz, miatt, nem a koncertek hangszintjének csökkentését, hanem a koncertek teljes azonnali és végleges beszüntetését, a kirakodó vásár régi helyére, a Templom dombra való visszahelyezését, valamint a Dumtsa Jenő utcában engedélyezett vendéglátó ipari kitelepülések működési engedélyének visszavonását. "

Érvként a zajt, füstöt, ételszagot, közlekedésükben való akadályozást és még néhány valós vagy álomba illő érvet hoztak fel legtöbbször benyomásuk és saját mérésük alapján. S hogy, mennyi lehet ezek igazságtartalma, ahhoz elég ha azt megemlítem, hogy szószólójuk előadásában októberi zajongásról és egyéb elviselhetetlen dologról is beszélt, miközben októberben már nem volt Dumtsa korzó.

A kompromisszum-képtelenség, konfrontációra való törekvés tűnt ki e felszólalásból és a feljelentésből is, amely számomra vészesen idézte az ötvenes éveket, amikor lakossági panaszra való hivatkozással tiltották be a templomi körmentet Szentendrén és korlátozták a harangozást is, mondván miért kell itt mindig a legkülönbözőbb időpontban kongatni, zavarni meg dolgozókat, pedig Bánhegyi vagy más akkori potentáltak pontosan tudták, hogy e város a Szerb Ortodox Egyház magyarországi központja és itt három évszázados hagyománya van, hogy a két egyházi naptár eltérései miatt, majd minden egyházi ünnepet kétszer tart meg Szentendre közössége.

 
S bár sokan gondolják azt ma is Szentendrén, hogy az ő két szép szemük miatt, mert ők megérdemlik, sikeres e város. De az érték ami itt létrejött nem az ő, hanem elődeink érdeme, ők teremtették meg az ismert városképet, és tették ismertté mindazok akik hozzájárultak így vagy úgy, hogy a hatvanas évektől bővülő turizmus segítségével Szentendre országosan is közismertté váljon. Ezért lehetett itt mobil-gátat építeni, múzeumokat és más tucatnyi beruházást megvalósítani. És ebben nagyobb szerepe van a turizmus következtében létrejött város-ismertségnek, az itt élt és élő híres művészeknek alkotóknak, a mindenkori városi vezetők jó lobbizásának, mint nekik, legyenek bármennyire is jó lokálpatrióták, mert a világ már csak ilyen és nem csak e hazában. Akik idejőve vagy idesodródva e város lakói lettek, nem ártana ha ezt legalább annyira méltányolnák, és tudomásul veszik, hogy ennek nem csak előnyei, de időnként hátrányai is vannak. De persze jogos lehet minden fél érdekeinek érvényesítése kölcsönös kompromisszumokkal, de a nagyobb közösség érdekeinek semmibevételéhez nincs joguk.

A panaszosok egyébiránt okos időpontot választottak érdekieknek a nagyobb közösséggel szembeni kikényszerítésére. Ugyanis hamarosan választások lesznek, és ilyenkor a politikusok hajlamosak majd mindent elfogadni és megígérni a támogató voksok reményében, legalább is az ígéretek szintjén (az író saját tapasztalatai harminc év közéleti tevékenykedés és négy ciklusban való önkormányzati képviselőség után.) Ezért nem lehetett véletlen, hogy a levezető szerepét vállaló, az óvárosban megválasztott önkormányzati képviselő Petőfi örökbecsű darabjának „A helyiség kalapácsa” egyik szereplője Bagarja uramnak a béke barátjának szerepét hozta közepes előadásban.

Ami viszont nagyon bántó volt, legalább is minden olyan lokálpatrióta számára, aki komolyan gondolkodik városáról, hogy sem ő , sem más nem akadt az ott lévő hivatalosságok közül, - a TDM képviselője ebben üdítő kivételnek számított- aki megvédte volna azt a több ciklusban is egyetértésre jutott, vagy tucatnyi fórumon egyeztetett és szinte teljeskörűen támogatott városfejlesztési koncepciót, amelynek konkrét terve és projektje "Szentendre történelmi városrészének funkcóbővítő rehabilitációja" is, és amire százmilliókat költött uniós forrásokból a város, s ami konkrétan is tartalmazza " Mivel a turizmus Szentendre gazdaságának és lakói megélhetésének az egyik legfontosabb, ezért célunk, hogy műemlékeinket, hagyományainkat és a sokszínűséget megmutassuk átélhetővé tegyük..." Ez esetünkben a Dumtsa korzó, amely az eddig elfogadott minden értékelés szerint is, e célok megvalósításnak sikeres projektje.

De ne bagatellizáljuk a problémát, mert valós gond, hogy legyenek-e rendezvények a turisztikai szezonban Szentendre óvárosában. Kell e továbbra is a Szentendrei Teátrum, mert az előadás után nem szokás azonnal hazasietni, ha csak nem a szocialista brigádmozgalom rosszemlékű színházlátogatási szokását tervezi visszahozni Szentendre, amikor arra hivatkozva, hogy "holnap időben kell munkába állni, elmegy az utolsó busz," szöveggel rohantak haza a brigádtagok a számukra nem túl érdekes előadás után. Európa boldogabbik felén még szokás a színház utáni vacsora és Szentendrének sen árthat e szokás életben tartása, bár mostanság kevés külhoni nézője akadt teátrumunknak.

A "legyen e vagy sem hétvégi esti program az óvárosban" vita nem mai keletű és több alkalommal állásfoglalt ebben már az éppen aktuális tanácsi, később önkormányzati testület. Először akkor, amikor ideálmodták a Szentendrei Teátrumot és arról határozott a tanács-ülés, hogy a teátrumi napokon (péntek, szombat, vasárnap) és esőnapokon hétfőn is, a meleg ételt felszolgáló belvárosi vendéglátó egységeknek éjfélig kell nyitva tartaniuk, hogy a színházlátogatók az előadás után még megvacsorázhassanak. Ezeken a napokon éjfélig engedélyezték a zeneszolgáltatást is. Most meg amikor már alig van állandó lakója az óvárosnak, legalább is a hatvanas, hetvenes évekkel összehasonlítva és amikor az évi kétmilliósnak töredéke a szentendrei turizmus, arról, hogy lehet éjszakai koncert és élet is városban, most a volt Schömmer trafik feletti lakók minden éjszakai rendezvényt követlenek betiltani, minden más dumtsás programmal együtt.

 

Ne tagadjuk azt sem, bizton előfordult éjszakai hangoskodás, sőt randalirozás is. De nem a Dumtsa korzó programjainak ideje alatt. S ha volt is ilyen, erre nem a minden tiltása a megoldás. Az előbbi kihágás és rendőrségi ügy, utóbbi kulturális program és nem keverendő össze a két dolog. Mert így az is megtörténhet, hogy nem lehet majd opera előadás Szentendrén, amit én nagy szégyennek tartanék abban az utcában ahol a magyar Pavarotti Stéger Xavér Ferenc emléktáblája van.

Az elmúlt ötven évben többször vizsgálták, elemezték, és a hon legjobb idegenforgalmi szakemberei szakmai dolgozatokban is leírták, hogy Szentendrén a turizmust szét kell húzni időben és térben, hogy többen és hosszabb időt tölthessenek a városban. Mert ez a város elementális érdeke. Mégis, időnként a személyes érdekeknek sikerült megtorpedózni olyan sikeres programokat is, mint a Söndörgő Fesztivál, de volt arra is példa, hogy lakók azt követelték, hogy tiltsák be Szentendre legrégebbi hagyományos rendezvényét a Preobrazsenje búcsúját is. Ez az eset is nagyon hasonlatos az előbbiekhez.

Voltak, vannak és lesznek a jövőben is akik kompromisszumra képtelenek. A kérdés az, az ő érdekeiket kell-e a város nagyobb közösségére kényszeríteni, vagy a városi többség érdekei, Szentendre jövője érdekében képes-e dönteni a várost irányító testület. Most is ez a kérdés. Meghátrál és feladja e Szentendre Antolik Arnold által felvázolt és azóta is a turizmus-irányba alakított, finomított jövőképét, elfogadott terveit, a testület, vagy következetesen megvalósítja azt.


2013. november 9.
Búcsúzás helyett
Vannak emberek akik olyan természetességgel részei életünknek, mint a parti fűznek a folyó. Természetes hogy itt vannak, a helyükön teszik dolgukat és el sem tudjuk képzelni, hogy nincsenek már. Péter ilyen számomra. Mert bár értem a szavak jelentését, hogy hirtelen eltávozott, tragikus hirtelenséggel elment, és már nincs többé. Mégis legbelül nem tudom elképzelni, hogy többé nem futunk össze, nem találkozunk és nem beszélgetünk. Mostanában mikor együtt voltunk a régi Szentendréről folyt a szó közöttünk. Felváltva idéztük fel a hatvanas, hetvenes évek jellegzetes városi figuráit, a Vöröhadsereg út lakóit, Szepit és a többieket, akik mintha Fejes "Rozsdatemető" című regényből léptek volna ki. Ők voltak a mi Habetlerjeink, Sereseink, Pék Máriáink és Reich Katóink. Mert a ma itt élők el sem tudják képzelni, hogy a mai Lázár tér ( helyén ház állt) környéke úgy hasonlított a mélysötét nyóckerre az ötvenes és hatvanas években, mintha kicsinyített mása lett volna.. E város akkor nem a felkapott harminc ezres művészváros volt, ahol véletlen ha köszönnek egymásnak az emberek, hisz legfeljebb a közvetlen szomszédok ismerik egymást. Hanem a kopott falú omladozó házak, a kiloccsantott szappanos víztől kékesszürke tócsákkal tarkálló kockaköves utcák, a részegen danászó olajos ruhás traktorosok, a zöld hátizsákos gyalogos turisták, a zötyögő lovaskocsik világvégi kisvárosa volt, ahol még számított, hogy ki, kicsoda, milyen ember. Mert mi még azon a Szentendrén éltünk, ahol lakói magától értetődően ismerték egymást.

Péterék a mai MűvészetMalom bejáratánál lévő volt Feszty házban laktak a Vöröshadsereg és Szerb utcai háztömbsziget elején. Akkor még a mellettük lévő malom utcai épületeiben is laktak és a környék legnagyobb attrakciója a szomszédban működő Bárczi-féle kádárműhely volt. Mikor magam elé idézem a helyet, feléled bennem, mennyire csodáltam- irigyeltem őket azért, mert motorcsónakjuk volt. Lakásuk bejárta melletti tenyérnyi kertben, az orgonabokrok között állt a gyönyörű mahagóni csónaktest, a csoda, gondosan letakarva. Nyári hétvégeken ezzel fodrozták a Duna vizét, s mi a motorcsónakázásra vágyók, a partról vágyakozva néztük amint hangos pöfögéssel elhúzott a család a Határcsárda irányába. Fantasztikus dolog volt ez akkor, esemény. Talán arra hasonlítható, mintha ma valaki egy Laborghini Murcielagoval állna be a Lázár téri parkolóba.

Utóbb persze az is kiderült, hogy e csoda nem is volt annyira szép, mint ezt mi akkor kívülről elképzeltük, mert mint néhány napja elmesélte, öreg motorja gyakran volt betegecske, és ezért többet állt, javították, mint hasították vele a vizet. De hát abban a szürke világban mégis úgy csillogott nekünk e csónak vörösbarna fényesen karcsú hajóteste, mintha egy pej színű angol telivér lenne a nyári napfényben.
S amikor most a finom vonású férfi arcát felidézem, a tragédia árnyékában sem tudok papos szeretet-sztereotípiákat írni. Mert számomra ő van, van mint a város egy fontos kis darabja ami bár most letört de emlék-nyoma ott van és marad a homlokom mögött. S tudom azt is, nem a mindig segíteni kész kedves ember, a nyomda tulajdonosa fog hiányozni, hanem a város egy kicsiny darabja, a genius locis alkotó része. Aki, talán közös értékvállalásunk okán is erősítette bennem azt aki és ami által vagyok, ahová tartozom. Az ilyen szomorú pillanatokban kell rádöbbennem, hogy Péter számomra azon kedves arcok és fontos emberek közül való, akik héroszaim, akik bennünk élnek tovább, oly természetesen, mint a part menti fűz, mely hozzátartozik a Dunához.

2013. szeptember 22.
2013. június 19.
Éjféli kecskepörkölt
/Egy régi írás aktualizálva/

Ezen a szombaton, szentiván és a múzeumok éjszakáján, egy régi szentendrei étellel rukkolunk elő a Dumtsa korzón. Este 10-től szamárhegyi kecskepörkölttel kínáljuk meg a vállalkozó kedvű érdeklődőket.

 

Szentiván éj, vagy szentendreiül Ivan dan a szamárhegyiek legnagyobb ünnepe a 17. század vége óta. Ez a nap a várdombi Keresztelő Szent János templom búcsújának napja, s a kis létszámú helyi dalmát közösségé is, akik ilyenkor tartják rendezvényüket a Daru piacon, amelyhez nem csak a tűzugrás, de számos más rítus, szokás is kapcsolódik. A tizenkilencedik század vége óta a kecskepörkölt főzése is szokásban volt, de ki gondolta volna anno, hogy ez megbocsáthatatlan bűn lesz a hetvenes évekre. Ugyanis, ez az igénytelen és békés állat, a filoxéra utáni szentendrei évek mérhetetlen szegénységének, megalázottságának jelképévé vált majd egy évszázadig.

A tizenkilencedik század végi filoxéra következtében Szentendrére rázúduló szegénység idején kényszerűségéből terjedt el széles körben a koza (kecske) tartása, és lett szinte kizárólagosan a szamárhegyiek haszonállata, teje és húsa mindennapi ételük. A sovány, márgás szentendrei földben alig teremtek meg ehető vagy takarmánynak való növény, csak olyanok, mint a direkt-termő szőlők, a piszke, bagóca, s egyes gyümölcsfák. Természetesen nem az egyre szaporodó kecskeállomány volt itt a baj oka, hanem, hogy tehénre, juhra, disznóra a hegyieknek nem futotta. Nem volt elég takarmány a tartásukhoz, de szükséges pénzük és termőföldjük sem. Az elhagyott szőlők kizsigerelt bolhás, márgás földdarabjain nem lehetett takarmányt termelni és legelőnek sem volt alkalmas. A Kőhegy alatt elterülő lecsapolt mocsáron a Mlaka-n, ahol a kukorica és a gabona is megtermett, csak keveseknek jutott föld.

Mint az a Szamárhegyen mindig is köztudott volt, a kecske, mivel minden része ehető vagy feldolgozható, a szőrétől a farka hegyéig, hasznos állat. S ami nem volt mellékes, tartása is olcsó. Nem véletlenül keletkezett a mondás, hogy a „kecske a szegények tehene". Hisz őkelme nem válogatós, sem ételben, sem lakhelyben. Ezért tartották a pince elejében kialakított kecske-ólban ugyanúgy, mint az udvaron összetákolt deszka ólban. Jobb étek híján megette a fiatal akácot, a fakérget, de még a kátránypapírt is, s ha nem volt más harapnivalója elbánt a legtüskésebb Gledicsia bokorral is. Amiről Terebesstől tudjuk, hogy a Gledicsia vagy lepényfa, amit krisztustövisnek is neveznek a töviskoronára emlékeztetve, nagyon szúrós. De hogy a kecske ennivalóhoz jusson, ellegelészett olyan meredek patakparton is amelyen a tehén hanyatt vágta volna magát.

A szentendreiek többsége, (szerbek, görögök (aromunok, cincárok) de a dalmátok is) birkakedvelő nép. Különösen igaz volt ez a valamikori szentendrei görögökre, hisz szülőhazájukban ahonnan Szentendrére jöttek híresek voltak hatalmas birkanyájaikról. Szülőföldjükön, Moscopolje környékén, (ma Albánia ) az 1700-as években milliós birkaállományuk volt, ennek exportjából gazdagodtak meg. S mert a fiatal kecske is finom csemege és elkészítése hasonlatos birkáéhoz, ez is került asztalukra. De kedvelték a kozat szamárhegyi dalmátok is. Volt idő amikor száznál több anyakecske mekegett esténként a szamárhegyi ólakban, legalább is a városi statisztika szerint. S hogy a számuk idővel tovább nőtt, az is igazolja, hogy még 1955 táján is a Bartók Béla utcában, Vaskóéktól (Daru piac sarkán lévő háztól) Mildi Pista bácsi, a pék házáig (híres Vajda ablakos ház) minden udvarban volt belőle legalább egy. Persze olyan erős nyomatékkal jelenlétük nem volt igazolható, mint Szautner Mátyás bátyámék bakkecskéjének, mert az penetráns szagával az egész Szamárhegyet beborította. Ezért aki nosztalgiából a régi Szamárhegy hangulatát kívánja, annak azt ajánlom, szagoljon egy mélyet valamely bakkecske közelében és így orrában érzeheti a régvolt szamárhegyi hangulatot.

Nos, a szegénység idején, amikor a hegyi családonk évente legfeljebb egy mangalicát tudtak vágni, télen két gyereknek jutott egy pár jó cipő a kecske lett a szegénység jelképe. A korábban elsősorban a bőre miatt tartott állat, a tej és húsételek fő alapanyagává lett. De a szamárhegyi háziasszonyok ötletességének köszönhetően, mégsem volt egyhangú a gasztronómai. Sok érdekes összetevővel, füvekkel és fűszerrel a kozlíć (a fiatal kecske) a helyi gasztronómia Michelin csillagra aspiráló ételévé vált, amit minden magát szentendreinek vallónak ugyanúgy ismernie illene, mint Barcsay vagy Hamvas nevét. Napjainkban, amikor újra felfedezzük a medvehagymát (medvjeđi luk, srijemuą), fogyasztjuk a tönkölybúzát, bagócát (a slanutak-ot, a csicseriborsót) , kedveljük a (sipak-ot) csipkét, bizton örömmel megismerkednének azok a szentendreiek is e gasztronómiai különlegességekkel akik még nem kóstolhatták meg autentikus szentendrei változatát.

 

Tudva lévő, hogy „a kecske korszerű étel, hisz zsírszövetei a juhokéval ellentétben nem az izomszövetek közé épülnek be, így a húsa egyáltalán nem faggyús. A táplálkozástudományi szakemberek pedig egyértelműen bebizonyították, hogy a kecskehús nemcsak magas tápértékű, de könnyű emészthetősége miatt egészséges étel is". Régen a Szamárhegyen sokféle kecskehúst különböztettek meg. A még szopós gidát (a hím kecskét ivarérésig nevezzük így), a gödölyét. A nőstény kecskét ivarérésig nevezzük így, amely még nem kóstolt zöldet. Ezután következtek a 2 és 6 hónap közöttiek. Ezeknek világos, finoman rózsaszín és puha a húsa. Legtöbbször tepsiben sütötték meg. Régen elsősorban a bakokat fogyasztották szopósgidaként, hisz 100 nőstényhez egy bak elegendő és a kecskét legfőképpen a teje miatt tartották. Van aztán a kozlića, a kiskecske, amely még nincs egy éves és 12-15 kilós súlyú, és amelyik sokféleképpen elkészíthető. Ha illatos füvet kapott, a húsa jobb ízű volt. Dalmáciában a pagi kecske húsa a leghíresebb, mert ezen a szigeten sok illatos füvet fogyasztanak. Szentendrén régen a Sztaravoda patak mellett legeltetett jószág húsát tartották nagyra. Két éves koráig a felnőtt kecskét még fogyasztották, különösen az ürüt, a herélt bakot, bár ennek már lehet erős kecskeszaga is, ezért inkább a birkahús kedvelőknek való.
Ezért is fontos a kecske elkészítésében a fűszerezés. A két évesnél idősebb kecskét is megették régen a Szamárhegyen. Ezt azonban nem ajánlom senkinek, különösen az öreg bak húsát kerülje el aki teheti. Mert aki volt már ivarérett kecskebak közelében és érzete a bak " a harmadik szomszédig is átható illatát" el tudja képzelni milyen lehet az öreg bak kemény, sárga, bakszagú húsa. Ilyen elkészítésére, fogyasztására csak az vállalkozzon, aki úgy ismeri a pácolást, mint Marica néni, és olyan ínyenc, hogy az izlandi penészes tőkehalat is megeszi.

A kecskéből az alábbi részek elkészítése ismert. A Vrat vagy Vrôt, a nyak, amelyből kecskegulyás, leves készíthető, de alkalmas a szentendrei szamárhegyi arambaąićiban is ( töltött káposzta-féle), de a sarma (töltött szőlőlevél) elkészítéséhez is használták disznóhússal keverve. A Prsa, a mellrész töltve, pörkölnek jó. Lopatica az első felső comb grillezni a legjobb, mint ahogy a Hrbat a gerinc körüli hús is erre is jó. A But-ot, a hátsó combot egyben sütve készítik. Míg a hasaalja részt a Potrbuąnica-t és más részeket megtisztítva pörköltnek használhatjuk fel. A File a bárány és a kecske legértékesebb része, amelyet medalionként sütik meg.

Ajánlatos a húst sütés, főzés előtt pácolni. Nyáron egy, hűvösebb időben két napig érdemes a felhasználandó húst a pácban tartani.

Egyik mai szentendrei pác változat:

babérlevél
1 dkg borókabogyó
5 dkg zeller ( Szentendrén zellert nem használtak)
10 dkg sárgarépa
10 dkg gyökér
1 dkg rozmaring
1 dkg kakukkfű
4 dkg tárkony ( Szentendrén tárkonyt sem használtak)
Só, bors, tetszés szerint
10 dkg vöröshagyma
20 dkg fokhagyma
2 dl vörös bor vagy vörösbor ecet
2 dkg koriander ( ha volt)

A pác összetevőit vízzel felforraljuk, lehűtjük, ebbe helyezzük a húst.

Kecskepörkölt recept 4 személyre

1,5 kg kecskehús
3-4 fej vöröshagyma
15 dkg füstölt szalonna
1 dkg fűszerpaprika

2-3 db paprika
3 db paradicsom
cseresznyepaprika
1 dl vörösbor
1 gerezd fokhagyma
kecskepáclé

Pácolás után a húst feldaraboljuk. Még finomabb, ha belsőség (szív, máj, tüdő) is hozzákerül. Apró kockákra vágjuk fel a szalonnát és zsírjára sütjük. Vegyük ki a már megsült töpörtyűt, a visszamaradt zsírjában a kockára vágott hagymát a üvegesre sütjük. Vegyük félre a tűzről, fűszerezzük pirospaprikával, tegyük bele a feldarabolt húst, a fokhagymát, keverjük össze és lassú tűzön pirítsuk. Nézzük meg mennyi levet engedett a hús, s ha úgy véljük hogy nem elég, akkor kevés vízzel pótolhatjuk, de a víz helyett vörösbort is használhatunk. Fűszerezzük sóval. Hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot és zöldpaprikát, egy kevés cseresznyepaprikát, és lassú tűzön főzzük tovább. Ha szükséges, az elpárolgott vizet pótoljuk."
Nos, ha nem rontom el, és minden feltétele biztosítva lesz, ilyen kecskepörköltre várom mindazokat, akiket érdekel, hogy mit is ettek régen Ivan dan-kor a Szamárhegyen.


2013. június 11.
Árviz és emberek
 
Most, hogy péntek óta először van alkalmam arra, hogy a laptopom elé üljek, nem tudom visszatartani azokat a kikívánkozó érzéseket és gondolatokat, amelyek az elmúlt három napban felgyűltek bennem. Pedig én nem voltam sem vezetője, sem szorgos zsákrakó munkása az árvízi védekezésnek, vizet, homokzsákot éppen csak néhány percig láttam, hisz időm többségét a Dumtsán az üstök előtt töltöttem. Mégis hadd osszam meg örömöm és büszkeségem arról, mennyire felemelő érzés volt e három napban szentendreinek lenni. Mert, mint egy baráti ölelés, olyan kézzelfoghatóan volt érezhető, létezik egy okos, segítőkész és szolidáris közösség, amelyre minden szentendrei büszke lehet.

Régi Orbán-kereszti lévén, aki az ötvenes évek óta több árvizet is átéltem a Sztaravoda patak 11-es úti hídja mellett lakva, a 2002-es árvíznél Miakich Gábor közvetlen környezetében szerveztem a tájékoztatást. Amikor mi dumtsások azon tankodtunk, mit is tegyünk, mert a következő hétvégi korzót „elviszi az ár”, mint a legtöbb városi először arra gondoltunk, hogy egy csapatként jelentkezünk zsákot rakni. Talán érveimre is tekintettel a Dumtsa-korzó felelősei úgy határoztak, hogy azzal és úgy segíthetünk a legtöbbet, ha azzal foglalkozunk, amiben jók vagyunk. Ez pedig, hogy agoraként működjön a hétvégi árvíz alatt is a korzó, és ha kell, főzünk az árvíznél dolgozóknak. Kondérral indultunk az ár ellen. Megtapasztaltuk már, hogy legyen akár a legjobban is megszervezett az árvízi védekezés és ellátás, az ilyen helyzetekben mindig van ahova nem jut elegendő meleg étel, mert érthető módon a védekezés szervezőinek az embermentés és a homokzsák az első, és minden más csak ezután következhet. Ráadásul az emberek, bármennyire is jól szervezik az árvízi védekezést annak irányítói, legtöbbször nem csak a védelem igényei, hanem saját elhatározásuk szerint, lelkiállapotuk alapján indulnak segíteni. Ilyenkor aztán szervező legyen talpán aki meleg étellel időben képes ellátni mindenkit. S aki Szolnokról, Sepsiből vagy bárhonnan is érkezik, bár bőséges hideg ételcsomágját biztosan megkapja, de a napi tíz, tizenhat óra megterhelő fizikai munkát végzőnek jól esik, és szüksége is van egy tál meleg kondi kajára.

 
Ezt ajánlotta fel nevünkben Novák Gábor, a Dumtsa főszervezője. A védekezés vezetői pedig megengedték számunkra, hogy az utcán főzhetünk saját pénzünkből, de a gátra nem vihettünk fel meleg ételt, oda csak az erre felkért hivatalosak mehettek. Így azután hírünk szájról-szájra keringve jutott el az érdekeltekhez és péntektől egyre többen jöttek enni a Dutmsára. Ahol mi különösebb kutakodás nélkül megkínáltuk mindazokat akiről tudtuk, láttuk vagy sejtettük, hogy a gáton dolgoztak. Később kuponokat is osztottak önkéntes segítőink. Így lett vállalásunk a kerti-parti jellegű, gulyással, bagócalevessel, gyuvecssel, káposzás tyúkkal, gazdag íz-kínálatú vidám főzőcskézéséből kemény vállalás, embertpróbáló munka, mert alkalomról alkalomra kiderült, hogy még negyven, azután még negyven liter ételre van szükség, mert innen is, onnan is indulnak hozzánk. Ettől kezdve a négy utcai üstön kívül állandóan készenlétben volt a konyhán egy üstnyi gulyás, amivel a kellő rugalmasságot tudtuk biztosítani az ellátásban. Az egyre növekvő igényt tapasztalva, és hogy saját anyagi forrásunk szűkössége ne legyen akadálya annak, hogy aki a gátról érkezik ehessen, azoktól, akik felajánlották és szívesen hozzájárultak, elfogadtuk az adományokat. Így kaptunk István gazda kolbászából egy komoly adagot, de zöldséget és más főznivaló alapanyagot is. Mint ahogy később kiosztottuk, a hozott pogácsát, sütit vagy azt a fagyi kupont is, amit a Római sánc utcai fagyis biztosított. Csatalkozva a múlt év óta a világban széleskörűvé terebélyesedett nemzetközi akcióhoz, a Suspended Coffee-hoz, azok akik nem a gátról érkeztek, sokan befizettek egy plusz adagot az árvízi gátakon védekezőknek, s voltak ilyen kirándulók és szentendreiek is, így tudtuk bővíteni a főzött mennyiséget. Ugyanis, eredetileg csak a Művész étterem és a Fröccsöntő szponzorálására számíthattunk, akik egyébként így is erőn felül zsebükbe nyúltak. De, mert nem lett elég az előszörre felajánlott pénzösszeg az alapanyagokra, a szentendreiek jó szándékú befizetésével lehetett csak növelni az étel mennyiségét. S arról, hogy mennyire széleskörű volt ez az összefogás, mindenképpen meg kell említenem Szamosékkal együtt az összes utcabéli vállalkozót, és nem csak a Dumtsásokat, hanem mindenek előtt a Nyitrai Zsuzsáék irányította közel ötven segítőt, akik között volt olyan, aki egy órára, míg mások három nap időtartamra is eljöttek főzni, zöldséget pucolni, ételt osztani, zsíros kenyeret kenni, pogácsát készíteni, vagy a gyermekekkel foglalkozni míg szüleik ügyeiket intézik, esetleg megisznak egy kávét, vagy csak lekössék őket, hogy ne a homokzsákoknál rosszalkodjanak. Többször kezdeményeztük, hogy biztosítunk sátrat, ahova ha egy kompetens árvizest beültetnek és az válaszol a szentendreiek kérdéseire az árvízzel kapcsolatban az álhírek terjedése korlátozható. De a városházi kapacitások hiánya miatt ez nem jött össze. Pedig a Facebookon keringő hír-butaságok tömege miatt jót tett volna, és szerintem az ár visszavonulásával a kárfelmérés és tájékoztatás miatt később még szükség lehet ilyen szolgáltatásra.

Persze keringtek butaságok és rosszindulatú pletykák is a Dumtsáról. Ezek ellenére meggyőződésem, hogy kezdeményezésünk sikeres volt. Sikeres – a szó nemes értelmében. A legtöbben örültek annak, hogy a Dumtsa a szentendreiek élő agorája lett ezekben a napokban. Nem egy szomorú városközpontba jött le akinek itt volt dolga, ahol katasztrófafotósok és -turisták, kíváncsiskodó biciklisek nyüzsögnek, bezárt, homokzsákkal eltorlaszolt ajtajú üzletek vannak, hanem megpihenhetett aki valamiért erre jött, lett légyen a gátra igyekvő vagy onnan érkező ember. Elfoglalhatta magát a feszült hangulattól túlmozgásos gyerek is. Nem kívántuk a segélyszervezetek mással nem pótolható munkáját átvenni, csak azt tettük, amit jónak véltünk.
Az ár lassan visszavonul. A megpróbáltatásoknak azonban még nincs vége. De meggyőződésem az ár alatti összefogás méltósága olyan biztatást adhat, hogy jobban elviseljük majd az árvíz utáni takarítási, helyreállítási problémákkal együtt érkező szúnyoginváziót is, e megkésett nyár-kezdeten.

 


2013. április 1.
A korzó fái, meg agymenésem
 
A Duna parti fák Szentendre ugyanolyan városképi értékei, mint az épületek, tornyok. Hozzátartoznak Szentendréhez. Ezért is féltettük sokan és oly erősen, amikor elöregedésük vagy a gát építése miatt ki kellett vágni őket. Persze bármennyire is természetes és fontos volt látványuk számunkra, a parti fák nem voltak mindig itt. Sőt, évszázadokig a hajóvontatás miatt szabadon kellett hagyni a partot és gátat sem volt szabad építeni. Már 1233 előtt elkészült a Duna folyását végigkísérő vontatóút, amely felett a 16. századtól már a bécsi Legfőbb Hajózási Hivatal őrködött. „A bécsi kamara nagy erőfeszítéseket tett a fontos vízi utak fenntartására. Ennek érdekében 1772-ben négy osztályból álló, egységes birodalmi szervezetet hozott létre, mely a zavartalan forgalom lebonyolítását volt hivatott biztosítani. Az első osztálynak számított a Duna Zimonytól az osztrák határig terjedő szakasza, ahova Szentendre is esik. A Duna menti falvak kötelessége volt a vontató utak rendben tartása. 1829-ből ismert intézkedés „... a vontatást akadályozó fák kivágására s azonkívül a felesleges gátak elpusztítására" Változás csak az 1850-es évek végétől történt, amikor a hajótulajdonosokat a gőzhajótársulathoz utalták. De a 19. század második felében is a még jelentős kofahajózásáról beszédes képet rajzol a Vasárnapi Újság 1863. évfolyama. "A Duna mentében fekvő települések, különösen Újpest, Dunakeszi, Szentendre, Tótfalu, Megyer, Vác, Ercsi, Abony, Csepel, Soroksár stb. gyümölcs- és zöldségtermelő, kenyérsütő lakói naponként, leginkább alkonyat felé szokták beszállítani terményeiket. A tudósítás szerint: „... a hajók népe portékájától mentűl hamarébb jó áron megszabadulva, s a szükséges vásárlásokat megtéve, útnak indul haza felé, s elkezdődik a nehéz munka, a hajóvontatás. Az apróbb hajók az evezőlapátból készítenek maguknak árbóczot, míg a nagyobbak állandóval bírnak, melyre a hajó végéhez erősített kötelet felvonják, s egy kormányos beleül, a többi leány, asszony és gyermek a parton belekapaszkodik a kötélbe és húzza, mint tőle telik, ismét haza felé”

 
Ezért is volt természetes sokáig az a közvélekedés Szentendrén is, hogy a partot tisztán kell tartani és aki "árral veszélyeztetett helyre épít, az számoljon az áradással." Persze ettől még a nagy áradások, mint az 1775-ös árvíz esetében is, azért volt kármentés és a közösség, a város is segített a károsultaknak. Az ezernyolcszázas évek végére váltak mindennapossá a dunai gőzösök, amelyek átvették az áruszállítást. Ennek ellenére, a szentendrei piacra, (Duna korzó a Péter Pál utca és Lázár tér közötti szakasza) még az ezerkilencszázharmincas évek végén is csónakokkal hozzák a zöldséget és gyümölcsöt a szigeti falvakból. A Budapestre szállítást azonban ekkorra már szinte teljes egészében a kofahajók bonyolították.
Nos ezért nincsenek oly régóta fák a parton, mint azt sokan gondolnák. A Postás strand fáinak ültetését egy 1923-as szerződés így rögzíti: " A bérleti időtartam az ott eszközölt fásítások.. végett lett ily hosszú időtartamra megállapítva." ( A szerződést az 1923 április 18-tól, 1953 december 31-ig tartó időszakra kötötte a város és a POSTA és műszaki felügyelőség.)
A millenniumra hársfákat ültettek a városban. Ezek közül még megvan egy az Orbán keresztnél. Később a kor divatja szerint vadgesztenyét és nyárféléket ültettek. Jegenyékből álló fasort vágtak ki a Bükkös parton,a városi közvélemény nagy felháborodásra 1936-ban, majd a maradékát a régi játszótéren a nagyhídnál 1965-ben. A Holler Miklós szerkesztette, 1960-ban kiadott Szentendre című könyvben ez áll: "A Dunára sűrűn nyíló utcácskákkal lefutó város valóban festői képet méltóképpen szegélyezi lábainál, a part mentén végigfutó fasor dús lombkoronája. A nagyrészt vadgesztenyéből (Péter Pál utca és a Jókai utca közötti Duna-korzó város felőli oldalán még található belőlük) és a jávorfák különböző válfajiból álló 30-40 éves fasor ( tehát 1920 és 30 között ültetethették) sajátos hangulatot ad a szentendrei Duna-partnak..." Nos ebből az következik, hogy a Duna korzó fái 80 és 90 év körüliek lehettek.
 
Félkész az új Duna-korzó, a kiszélesedett és a kellemes látványt ígérő Duna parti sétány is. Nincs olyan szentendrei aki abban ne értene egyet, olyan sétánynak lenne érdemes használni, kialakítani, ahol a lehető legkevesebb járműközlekedés van. Sokan szeretnék úgy viszontlátni, használni, ahol kitelepülésekkel, padokkal, egy kismama, de a turista is megpihenhet, élvezheti a Duna és a sziget látványát, amelyet a nézelődő, a csendes merengésre vágyó ugyanúgy élvezhet, mint a nyüzsire vágyó ifjú. E két véglet közötti sokféle igényt kell majd jól kiszolgálnia az új sétánynak. Amit valószínűleg csak időben és térben elkülönülve lehet és érdemes megvalósítani. Éghajlatunk sem csak egyféle megoldást, képet kínál, hisz a nyári mediterrán klímában, vagy a téli zimankóban más és más használat és ehhez illő forma is társulhat egységgé. És miközben ez üzleti dolog is, nem szabad a vállalkozókat ebben magukra hagyni, mert miként a mai tüzéptelepi stílusú üveg-kalitkák, amelyek minden csúnyaságuk ellenére télen kimondottan kellemesek, megoldások fognak elszaporodni. Az évszakonként más és más megoldások is megvalósíthatók, sőt ezt érdemes népszerűsíteni is, és a statikus megoldásokat a lehető legszerényebbre érdemes szabni. Így megteremtődhet a lehetősége a sokarcú, gazdag funkciójú használatnak.
Szóval, meggondolni ajánlom a mit és hogyant? Ha nekem is lehet ehhez egy agyament javaslatom, én egy régi-új funkcióval bővíteném a sétányt. Ez pedig az alkalmi idegenforgalmi és helyi piac. Könyvvel, metszetekkel mint a Szajna parton. Jópofa ernyők alatt zöldség és gyümölcs, vágott virág árusítással, használtcikkek és újrahasznosított dolgok, bio áruk, ajándéktárgyak, képeslap és sok minden más amire igény, fizetőképes kereslet és megfelelő megoldás megtalálható. Persze csak úgy és akkor, ha az árus, a kereskedő tud és képes alkalmazkodni ahhoz a követelményhez is, ami nem csak az eladásról, de Szentendréről, ezért a stílusról is üzen. Ezt jó követelménytámasztással, értelmesen funkcionális, normális esztétikai követelmények szerinti, alkalmi térberendezési elemek és módszerek megkövetelésével és hangulatos utcabútorokkal, megfelelő növényzettel lehetne nem a mai magyar piacokon szokásos sétányképpé alakítani.
 
Ha rajtam múlna, én meghatározott napokon és árufélék piacát, más-más színű ernyőkkel, máskor meg csak natur színvilággal tenném érdekesebbé, és ezzel folytonosan alakítanám a korzó hangulatát is. Leszámolnék azzal tévedéssel, hogy az épületek tarkára festésével kell színessé tenni a környezetet. Sokkal inkább hiszek abban, hogy azokkal a jó kiegészítőkkel, amelyeknek a divatszakmában való használata már régóta ismert. Mert miként az öltözködésben egy jó színű sál, megfelelően kiválasztott bizsu, ékszer, cipő vagy stóla az összképet alapvetően képes megváltoztatni, jobbá tenni, igaz ez a városok, utcák felöltöztetésére is. Mert ma Szentendre sokszor úgy fest, mint egy jó szabású ruhában lévő csinos modell, akire, tömegtermék nyomott egyen-pólót adtak és jól megválasztott sál helyett a felmosórongyot visel a nyakában.
Érdemes a jó megoldásokért alaposan körbenézni a világban, hogy hol milyen értelmes szabályozások vannak érvényben, mit érdemes értőn adaptálni, átvenni és mi az amit azonnal el kell utasítani. Ilyen lehetne például a reklámhordozónak átalakított napernyők, árnyékvetők, bútorok reklámozási többletköltségének megfizettetése, de az árusok saját márkája, logója megjelenítésének támogatása. Mert a Szentendre brand megőrzése, tovább javítása, alakítása fontos követelmény lesz a jövőben is, amihez a katalógus- egyen-megoldások kevéssé illenek. Mert az új sétány, Szentendre új arculata is lesz, ami nem csak visz, hanem hoz is a városnak. Elsősorban olyan vendégeket hozhat, akik nem csak forintban teszik gazdagabbá Szentendrét.
v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X