főoldalra  
   
MEGYE ÉS A VÁROS
 
     
Vármegyeháza
Olvasom az új megyei hírportált és rajta a következő rövid kis írást július 6-án keltezve: „A város megszépítésén Szentendre Önkormányzata és Pest Megye Közgyűlése együtt fog dolgozni. A projekt célja: Szentendre versenyképességének és vonzerejének növelése, továbbá a kistérségi központi helyszíneinek megteremtése. Pest Megye Közgyűlése 200 millió forintot biztosít a beruházásokhoz.
A jövőben megújul a turisztikai szempontból vonzó, műemlékekben, romló állapotú önkormányzati tulajdonú épületekben gazdag óváros.
Többek között a Fő tér burkolata, homlokzata újul meg, új utcabútorokat helyeznek el, még egy sétáló utcát alakítanak ki. Több információs tábla, és térkép lesz a városban. A Templomdomb és a szerb templom is megszépül, a Művészet Malom és a régi művésztelep felújításával művészeti negyedet alakítanak ki. Elkezdődik a Duna-korzó sétányainak, gátjainak és házainak a rekonstrukciója, valamint megújul a városi parkolás is.
Mindemellett az elhanyagolt állapotú Ulcisia Castra római kori castellum feltárására, részrekonstrukciójára is sor kerül majd.
Egy úgynevezett örökséghelyszínt alakítanak majd ki, (római kori témapark) mely parkként is funkcionálni fog. Új épületet kap a múzeum-, illetve a múzeumigazgatóság. A Ferenczy Múzeum épületét ugyanis vissza kell adni a szerb egyháznak legkésőbb 2011-ig.
Forrás: szentendre.hu”

Örvendetes dolog, legalábbis első pillanatra. Csak hát van benne valami hiba, egy kis gombócnyi, régi mértékkel mérve, egy ötven filléres gombócnzi pongyolaság és értehetetlenség. Nos, „romló állapotú önkormányzati tulajdonú épületekben gazdag” . Hát igen, mintha így lenne, bár arra az állapotra, hogy valahol sok az elhanyagolt épület, azt a kifejezést használni, hogy „romló épületekben gazdag” még nem hallottam. Így az jön le, mintha írója humoros szeretett volna lenni, hisz a kifejezés oda nem illő, fennkölt jelzővel illet egy alpári dolgot. De nem kell nekem mindent meghallanom, és egyébként is elég baj van így is a blogommal, különösen stílusommal, mint azt a minapi szűkkörű megbeszélésen városunk új kultúrház igazgatója kifejtette

Az újabb mondat arról tájékoztatja a kedves tájékozatlan olvasót, hogy: „Elkezdődik a Duna-korzó sétányainak, gátjainak és házainak a rekonstrukciója.” Nekem itt a többes szám kicsit soknak tűnik, mert tudtommal egy gát van, igaz az hosszú és magas gát, de azért még darabra egy.
Aztán itt a másik mondat”az elhanyagolt állapotú Ulcisia Castra „Szerintem nem elhanyagolt állapotú, bár az is lehet, hogy elődeink elhanyagoltan hagyták a föld alatt, szerintem sokkal inkább feltáratlan még a mi Ulcisia Castránk.

Majd egy újabb gyöngyszem, Szentendre versenyképességének és vonzerejének növelése, továbbá a kistérségi központi helyszíneinek megteremtése. Ebből a Szentendre versenyképességének és vonzerejének növelése érthető, még akkor is, ha uniós bikkfanyelven van fogalmazva, de az vajh mit jelenthet hogy, továbbá a kistérségi központi helyszíneinek megteremtése. Mert Szentendre már régóta kistérségi központ, mondhatni történelmileg kialakult funkciója és ragja ez a városnak és nemcsak azért, mert a tanácselnökök őrsi gyűlése erre kinevezte, (ugye milyen könnyen téveszt az ember gyermeke) hanem mert az errefelé lakók így használják. Ide járnak rendelőbe és bíróságra, időnként művelődni is, gyermekeik itt tanulnak a Móriczban és a Petzeltben, de legfőképpen azért mert ebben a vonzáskörzetben e város adja a mintát olyan dolgokban is, amit nem lehet anyagiként leírni.

Aztán itt áll az a mondat is, hogy „A város megszépítésén Szentendre Önkormányzata és Pest Megye Közgyűlése együtt fog dolgozni.” hmmm. Nekem valami nem tetszik benne. No már nem stilisztikailag, bár úgy is lenne rajta kifogásolni valóm, hanem mert régi emlékek bújnak elő ilyenkor, amikor a megye -tisztelet a kivételnek és eseteknek - (Csicsay Iván, vagy az előző főépítész Csohány Klára a kivételek) megsegítette Szentendrét, és ha ez a segítés nem pénz volt, legtöbbször nem volt benne köszönet. Nem akarom én lebecsülni Pest megye közgyűlésének és hivatalának szellemi kapacitását, de évtizedes tapasztalataim óva intenek, ha a megye szellemi segítségéről van szó.

A jövőben megújul a turisztikai szempontból vonzó, műemlékekben, romló állapotú önkormányzati tulajdonú épületekben gazdag óváros. Többek között a Fő tér burkolata, homlokzata újul meg, új utcabútorokat helyeznek el, még egy sétáló utcát alakítanak ki. Több információs tábla, és térkép lesz a városban. A Templomdomb és a szerb templom is megszépül, (melyik? mintha egy lenne belőle) a Művészet Malom és a régi művésztelep felújításával művészeti negyedet alakítanak ki. Elkezdődik a Duna-korzó sétányainak, gátjainak és házainak a rekonstrukciója, valamint megújul a városi parkolás is.
Nos, ha a hír ilyen, milyen lesz az együttműködés? Reméljük jó, hasznos és eredményes is!

  a lap tetejére