főoldalra  
   
KÚTFÚRÁSRÓL ANNO
   
   
Szánthó Imre
képzőművész
"Olvasóink közül bizonyára kevesen emlékeznek Szánthó Imrének egy, még 1958-ban megjelent karikatúrájára, amely következő aláírást kapta:.. Végre egy hasznos fúrás Szentendrén !.. Ez a humoros rajz és aláírás nagyon komoly és céltudatos erőfeszítést takart. A város párt állami és tanács vezetői már 1958-ban célul tűzték ki a város üdülő jellegű fejlesztésnek gondolatát, és már akkor tárgyalásokat folytattak az illetékes főhatóságokkal, hogy Szentendrén termálvíznyerés céljából kútfúrásokat végezzenek. A tárgyalások váltakozó eredménnyel azóta is, napirenden voltak. A tárgyalásokba bekapcsolódó szervek, így az Idegenforgalmi Hivatal szentendrei kirendeltsége, valamint az Országos Reuma- és Fürdőügyi Intézet vezető munkatársai, jó harcostársaknak bizonyultak.

A földtani főigazgatóság előterjesztése alapján, a földtani tanács határozatilag járult hozzá, hogy 1962. év folyamán Szentendre az országos kutatóprogramban helyet kapjon. Az elmúlt napokban kijelölésre került a fúrás pontos helye is a Pap sziget déli részén, ott, ahol a város medencés strandfürdőjének magvalósítását tervezik. A megbeszélés eredményeként még ebben az évben megkezdik az alapozási munkálatokat a mélyfúró vállalat szakemberei. Az előzetesen elkészített szakvélemény bíztató adatokat tartalmaz a melegvíz nyerés szempontjából, de azt is kimutatja, hogy mintegy ezer méteres fúrásra van szükség a kívánt víz feltöréséhez, melynek munkálatait 1962. júniusára tervezik befejezni.

Nem vitás, hogy megfelelő hőfokú és vízhozamú feltörés a város, de közvetlen környékének további, gyors ütemű fejlődését eredményezné, hosszú időre megszabná a fejlesztés programját, kellően megalapozva azt, és így természetes a munkálatok elkezdése felett érzett örömünk. Mégis megfelelő komolysággal és higgadtsággal kell szemléljük a munkálatok menetét, nehogy a túlfűtöttség és a túlzott optimizmus hirdetése, esetleges kudarc, vagy nem elegendő eredményt esetén csalódást okozzon.
Reméljük, hogy a város érdekében kifejtett erőkifejtéseket siker koronázza majd, és megteremetjük a további fejlődés alapját.

A munkálatok megkezdéséhez előkészítése érdekében kifejtett munkájukért köszönet illeti az Idegenforgalmi Hivatal szentendrei kirendeltségének vezetőjét, Zerinváry Szilárdnét az ORFI tudományos osztályvezetőjét, dr. Székely Miklós professzort, a Földtani Intézet munkatársát, dr. Wein György geológust. "

 


Sziráki Ferenc
tanácselnök
1958-tól 1967-ig

Álma valósult meg, amikor termálvizet találnak. Az ő ügyességének köszönhető többek között, hogy ma a Skanzen nem Óbudán, hanem Szentendrén van.

 
a lap tetejére