főoldalra  
   
KÖLTÉSZET NAPJÁRÓL MÉGEGYSZER
   
   
 
Nos, aztán itt volt ez a minapi, költészet napi program, a „Tanács kamara” előadás. Sajnos kamara jellegű volt, legalább is a közönség létszámát tekintve, pedig jó volt, nagyon jó volt, hülyére röhögtük magunkat. Parti egyébként is zseniális nyelvi leleményeit, játékait, a vérbő humort máskor, másoktól is jól tolmácsoló Csákányi Eszter élvezetesen, olyan majd be pisáltam tőle, színvonalon adta át. Aztán a beszélgetés közben elő,- előbukkant olyan is, mint a magyar nyelv alsó rétegeiben rézbe metszve a nyelv arányai és gyönyörű ornamentikája és a játék, a gyönyörködtető játék. Mert hát „A Parti Nagy-szövegek (...) olyan labirintussá állnak össze, amelyeknek határai egyrészt az olvasói aktivitástól függnek, másrészt lezárhatatlannak bizonyulnak, hiszen a magyar irodalmi hagyomány egyes szövegei is beleíródnak, azokat is olvassák.
Ennek az intertextuális labirintusként működő szöveguniverzumnak éppúgy része lehet a magyar irodalom legrégebbi szövegemléke, mint mondjuk Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany János, Ady és Kosztolányi, József Attila egy-egy szövege, verssora.“(Németh Zoltán)

"Egy originál haza-ötlet
hiányzott péntek éjszaka.
Az égbolt füstös, lomha kotlett,
szállongott rím és vérszaga.
„Elmentem és megyek haza”,
de hogy hová, az fel nem ötlött,
fáradt agyam a fellaza
memórián át kikönyöklött.
A Duna csak folyt és Plaza,
folyott le rajta kurd, török, lett,
múlt és jövő híg halmaza,
folyott le szerzet és öröklet,
elmentem én hová haza,
s a rím kedvéért negyed öt lett.
*
Ezernyi fajta népbe töppedt,
de hetyke elmebajsza áll,
láttam, egy szónok ordibál:
csak keze van, mit égbe lökhet,
mert bár a múlt merő öröklet,
mért, hogy sorsa íly fatál’,
s csörgőként rázva csontos öklet,
azt hiszi, megdeterminál?


Állítólag Parti úgy ír, - marha jól,- hogy beszélteti szereplőit még a novellában is és ezzel a szöveggel nagyon átgondoltan finoman operál. Aztán a szleng, amelyet irodalommá emel, kibányászva annak minden értékét, felemelve, ledobva, mint egy labdával játszva vele.

Mondják, hogy a szleng hordozta nevetés a mindennapok „kábítószere”. Így aztán egyáltalán nem véletlen, hogy a szleng oly sok érzelmileg telített, tréfás kifejezést tartalmaz, mert a szleng nyelvi sablonokba önti, a szavak révén materializálja, elraktározza azt felszabadultságot amely megélése mindannyiunk ősi vágya. Esztétikai szemlélete, a groteszk realizmus. A groteszk realizmus legfontosabb ismérve pedig a lefokozás, vagyis a magasztos, szellemi, eszményi, elvont dolgok átfordítása a tiszta anyagiság, az evilágiság és a vele eltéphetetlenül összenőtt testiség síkjára. Amikor az ember mint csoportlény jelenik meg, akinek a teste nem válik egészen egyéni testté, nem választják el merev határok a külvilágtól. Az anyagi-testi elv hordozója itt nem az elkülönült biológiai egyed, hanem a csoport, méghozzá a fejlődése során állandóan növekedő és megújuló közösség. A groteszk realizmus formájában megjelenő nevetés megbonthatatlan, belső összefüggésben van a szabadsággal és a hivatalostól eltérő igazságfelfogással.
No, szóval marha jó volt, intellektuálisan és csak úgy ülősen is. Talán a Városháza nagyterme kicsit fennkölt volt hozzá és sokkal inkább költészet napjának, ünnepének szólt, mint a konkrét szövegeknek, embereknek. Nekem a kávéházi, teraszos filing jobban tetszett volna, mondjuk a Gomba akadémián vagy másutt. És ilyenkor az sem baj, ha valakiknek nem az irodalom, hanem csak egy kávé érdekes. Megmondom őszintén, ebben van némi kockázat, de hát az új művháznak ebben, a kockáztatós időszakában úgyis van rá felhatalmazása, mert nem emiatt maradna távol, aki csak kívűlről szeret pelepofázni a dolgokba, de eljönni rest.

  a lap tetjére