főoldalra  
   
KISTÉRSÉG OH!
   
   

Terv a P'art ház bejáratának turisztikai információs funkciókat szolgáltató egység kialakítása.
<DPÖMTKT, KEOP, KMOP és hasonló idegenül hangzó betűszavak repkedtek a február 28-i Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának testületi-ülésén. Magyarán mondva a járási települések polgármestereinek tanácskozásán. Ha ekkkor véletlenül a környéken lakó érdeklődő betévedt volna a tárgyalás színhelyére, szentendrei városháza nagytermébe, bizonyosan csak a kötőszavakat értette volna meg abból a polémiából ami itt folyt, s amiről a teremben a polgármester urak beszéltek. Pedig, a téma, miként azt mondani szokták, húsba vágó, pontosabban mindannyiunk pénztárcáját érintő volt. Ugyanis, sok egyebek mellett, a szervezet 2008. évi költségvetéséről, és egy olyan szennyvíztisztítási és elvezetési programról is tárgyalt a tárasaság, amely ha jól előkészítve és időben elkészül, akár négy milliárd forintnyi pénzt hozhat a településeinknek.

De csak szép sorjában. A kistérségi szervezetnek erre az évre tervezett költségvetése 267 millió forint. Amire persze Önök azt is mondhatnák, hogy a két fős hivatal működtetésére, értendő ez alatt a kistérségi irodát, sok is, meg kevés is. Sok, ha onnan nézzük, hogy ez a településenként és személyenként 1000 forintnyi hozzájárulást, tagdíjat másra is lehetne költeni, Kevés, ha azt vizsgáljuk, hogy csak ennyi áll rendelkezésre, kistérségi projektek önrészére, mert pénz nélkül nem lehet fejlesztési forrásokat nyerni.

Ezt a költségvetést is, sokféle állami normatívával egészít ki a központi kassza, -ebben az évben 152 millióval-, hogy valahogy együttműködésre és közös fejlesztésekre ösztönözze a településeket. Így olyan feladatokhoz, amelyet közösen végeznek el, többlet pénzt juttat, s ezzel, mint a csacsi orra elé kötött illatos szénacsomóval vezetgetik polgármestereinket arra, hogy működjenek együtt.

A testületi ülés elején is éppen arról alakult ki vita, hogy kinek mennyi jutott vissza, magyarán mennyire érte meg az együttműködés. Előbb az elnöklő szentendrei polgármester dr. Dietz azt ismertette, hogy az ő számolása szerint a kis lélekszámú települések, mint Csobánka, Pilisszentlászló, Pócsmegyer jártak jobban, a nagyobb kistérségi városok, Pomáz és Szentendre ráfizettek erre. De kiderült ez csak bizonyos tételek figyelembevételével igaz állítás, mert másfajta normatív bevételekkel is számolva egészen más a kép, hisz akkor az egyik legjobban kedvezményezett Visegrád lesz. Mivel részletes adatok itt nem álltak rendelkezésre és a résztvevők sem tudtak végleges álláspontra jutni, úgy döntöttek, elfelejtik a szempontot és nem beszélnek arról ki járt jól.

Arról viszont nem folyt nagy vita a polgármesterek között, hogy ez egyik legnagyobb kiadási tétele kistérségi költségvetésüknek 2008-ban az e közigazgatás működtetése lesz, hiszen ennek csak dologi része közel 80 millió. De lesznek ebben az évben olyan kiadásaik és ezért költségvetési helyek is, mint a Tavaszköszöntő Kistérségi Nap (kistérségi nap)a Dunakanyar Nyári Játékok, vagy a Dunakanyar Aquavity (DA) amelyet a olimpia jegyében rendeznek meg. Miként költséghely a nevelési tanácsadó feladataira, a kistérségi táborozásra, amely hátborzongásokat okozott némelyekben a járási tanács valamikor volt úttörő táboroztatási költségeire emlékezteteve, vagy a civil támogatási alap is.

Persze az iroda működtetése sem olcsó mulatság, hiszen víz, gáz és más közüzemi és bérleti díjakon felül bérek és egyéb költségeik mellett csak koncepciók készítésre majd kilenc milliót költenek. Készül környezetvédelmi koncepció és kistérségi közoktatási terv, mint ahogy kistérségi egészségügyi koncepció is, amely reményeink szerint kimondja majd, hogy ne álmodozzanak azok, akik a szentendrei mellé szakorvosi rendelőintézetet álmodnak Pomázra sőt még Budakalászra is. De szakértők dolgoznak szociális szolgáltatási terven, és több mint egy milliót állítottak be a Visegrád-Dömös és a Pilisi kerékpárút terveinek elkészítésére is.

Böngészve a 2008 évi terveket, a papíron ez áll, „az irodavezetőn és az adminisztrátoron túl, szeptembertől egy kulturális, turisztikai és sport referens” beállítását is terv, mint ahogy a jogi referens mellett a közoktatás és szociális területekért felelős referens felvételére is szükség van.

A testület a vita végére, félretéve a megéri-e és kinek éri meg polémiát 12 igen szavazattal változtatás nélkül elfogadta a kötésvetést.

E napirendet követően került sor, egy valóban izgalmas és komoly kockázatot, annak kockázatát magában rejtő döntés meghozatalára, hogy ha a két szigeti község továbbra is kilobbizik a csapatból, eleshetnek egy lavór pénztől, amelyet a „ Szennyvízelvetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatása” címmel tárgyaltak és szánnak. S amely arról szólt, hogy azok a települések, amelyek egy szennyvíztisztítóra kötve végzik szennyvizük tisztítását, további fejlesztésre 85%-os arányban részesülhetne európai pénzekből. A pályázat tartalma az új közműves szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek kiépítése, a meglévő szennyvíz hálózat indokolt bővítése, illetve szennyvíztelepek bővítése. Ez bizony senkinek sem lehet közömbös, mert ha csak arra gondolunk, hogy Szentendrén, ahol az elmúlt tizenöt évben milliárdokat költöttünk szennyvízcsatorna építésére még így is csak 65%-os az ellátottság, ebből is látható milyen horderejű pályázatról is van szó. Arról az infrastrukturális katasztrófával fenyegető urbanisztikai robbanásról nem is beszélve, amelyet szomszédunk, Pomáz városa okozhat, ha hamarosan felépíti Szentendre határában 5000 lakosú településrészét, az Alcsevicának nevezett területen, amely a Szentendre és Pomáz közötti réten található. Mert ez már nem Attila sírjának meglelése Pomáz határában, típusú akció lesz. Ennek hatásai kiszámíthatatlanok. Pontosabban kiszámíthatóan tragikus következményűek lehetnek. Ezért is további egyeztetésben állapodtak meg a polgármesterek, de azt is kezdték belátni, hogy ha március 3-ig nem jutnak dűlőre, lemaradhatnak a lehetőségről, és akkor 2013-ig nuku szennyvízcsatorna és telep-bővítés.


Speciálisan felszerelt könyvtárbusz közlekedik majd harmincöt olyan dél-baranyai kistelepülés között, ahol nincs nyilvános könyvtár, de nálunk nem erről van szó..
A mostani kormány, a mezőgazdasági irányítás melletti egyik sikerágazatának, a kulturális igazgatás területén való akcióról, a 2008. évi kistérségi mozgókönyvtári feladatellátásról volt szó harmadikként a testület ülésén. A meghívott Pest Megyei Könyvtár vezetőit maguknak háttal ültetve tárgyaltak polgármestereink erről, a szerencsétlen formai megoldás ellenére is, a többség tetszését, elégedettségét és örömét is kiváltó sikeres programról. Amely ebben az évben nyolc településsel számolva, több mint tízmilliót tesz majd ki. Benne olyan tételeket felsorolva, mint három és fél millióért dokumentumok vásárlása, vagy a könyvtáraknál nagyon fontos újraköttetésre szánt külön pénz. De olyan tételek is szerepelnek a főösszegben, mint a közös adatbázis használata vagy a saját korszerűsítése, a kölcsönző és katalógus számítástechnikai rendszer telepítése Dunabogdányban és Pilisszentkereszten. De jut majd kisebb összeg az Öszi Könyvtári Napok rendezvényére és az Ünnepi Könyvhétre, és ahol ez szükséges, mint Dunabogdányban, Leányfalun, Szigetmonostoron, Tahitótfaluban bútorokra, egy-egy községben még a könyvtári helyiség felújítására is.

A legvégül a „ Turisztikai vonzerő-és termékfejlesztés előmozdítása „ című elvarázsolt című pályázatról tárgyalt a grémium. De erre már alig jutott szó, sokkal inkább csak egyetértő kézfelemelés. Ebben a Pilisi Parkerdő területén lévő túrista út-hálózat felfestése, erdei pihenők felújítása, a Dobogókői kilátó és környékének rendbetétele és más hasonló, vandálok által elpusztított, a kulturált turizmust szolgáló infrastruktúra részleges helyreállításának feladatai szerepelnek. De olyan is, mint természetjáró programcsomag és a P'art ház bejáratának (portájának) turisztikai információs funkciókat ellátó kis szolgáltató egységgé való átalakítása is.

Szóval, két óra alatt végzett a testület a munkával. De hogy mire jutottak, igazából majd csak később derül ki, ugyanis a döntés java csak később születik meg.

  a lap tetjére