Önkormányzati ülés,n
második nekifutásra
     
 
 
   
Nem is olyan szomorú a testület
 
   
Második nekifutásra, ma március 30-án, határozatképes volt a Szentendrei Önkormányzat ülése. A jobboldali képviselõk közül heten meg tudták oldani, hogy sûrû munkahelyi elfoglaltságukat félre téve, eljöttek a testület ülésére, így megtárgyalhatta a napirendet a grémium. Mint már írtam róla, a testület jobboldali többségének a Városi Kht. kiürítésével kapcsolatos döntését vétózta meg korábban a polgármester ezért hívott össze rendkívüli ülést.
 
A képviselõk többsége jelen volt, és majd mindenki értette mi a tét, mégis, ügyrendi vitával kezdõdött az ülés. Mint jobboldal vezére, Wachsler Tamás elmondta, a jövõben kérik, hogy ha rendkívüli ülést hív össze a város elsõ embere, az ellenzékkel egyeztesse az idõpontot. Rögtönzésektõl és ötletelésektõl sem volt mentes a mai, döntés elõtti polémia. -Legyen két kht., -legyen a Szentendre és Vidéke újság kiadója testület, és még sokféle megoldással kísérelték meg egyes képviselõk a korábbi elhibázott döntést javítgatni. De az egyik kivihetetlensége miatt, másik törvénysértõ volta miatt halt el a vitában. S mert egyik változat mellett sem alakult ki meggyõzõ érdemi többség, a határozathozatalkor a képviselõk többsége a polgármester által kifogásolt passzusok elhagyása mellett döntött.
Így pillanatnyi szünet van a városi kht körüli vitában. Abban mintha a többség álláspontja megegyezne, hogy szüksége van a Hivatalnak egy "gyorsreagálású" kis csapatra, a kisebb "útkaparó" ügyek elvégzésére. De abban ellentét látszik, hogyan ítélik meg a városi újságot. Dr. Bindorffer a szerkesztés színvonalát kifogásolta, különösen azt, hogy a "hallgattassék meg másik fél is" elve nem minden esetben érvényesült. Szerinte ezt a gyakorlatban úgy kell alkalmazni, hogy ugyanabban a számban szólaljon meg az ellentétes nézetet valló mindkét fél. Az elv igaz, csakhogy, ennek meg az a hátránya, hogy így gyakran fog elõfordulni a jövõben, hogy már aktulitásukat vesztett témákban vitakoznak majd képviselõtársaim. Azt gondolom, hogy ettõl még nem lesz olvashatóbb lapunk, sõt.
     
 
Olcsó lakások
nfiataloknak
     
 
Készül a Jóléti Kht. kivitelezésében a Püspökmajor lakótelepi, olcsóbb árú, fiataloknak szánt lakások építésnek második üteme. Mint az önkormányzati lakáselosztó bizottság döntésébõl kiderül a családi (hány gyermek van), szociális, és közszolgálati szempontokat vették figyelembe a pályázatok elbírálásánál. Bár a korábbi lakótelepi üzlet, pontosabban bódé központ helyén most az új épületben a földszinten üzlethelyiségek a többi szinten lakások lesznek kialakítva, ezt nem mindenki tudta elfogadni. Monika vendéglõ tulajdonosa nem vállalta az új helyzetet, ezért is húzódott az építés elkezdése. Így a vendéglõ a telek déli részén kapott helyet, ezért át kellett tervezni az épületet. A tulajdonosok már nagyon várják, az idõpontját, hogy mikor költözhetnek be, a lakótelepiek meg azt, mikor fejezõdik már be végre az építkezés. Hiába, a hetvenes években épült lakótelepet már belakták lakóik, nem nagyon szeretik, ha körülöttük az építkezéssel együtt járó, sár, por, és közlekedési akadályok nehezítik életüket.
     
 
Draculákn
Szentendrén
     
 
   
Fénykép és cikk: Mai lap 2004. március 29.
 
"Dracula szelleme kísért Szentendrén" címmel, az egyik lap riportot közöl. Hát úgy vélem, az írás közreadójának igaza lehet abban, amit a draculáriumról szóló írásának címében sugall. Mármint abban, hogy ez az egész dolog kezd városunkban immáron horrorisztikus lenni. Jómagam még novemberben megkérdeztem az illetékest, hogy, hogy a fenébe került ez ide. De el kellett fogadnom válaszát, amikor azt mondta, hogy a Fõ térre kirakott megállító táblát, szabályos engedélyzési eljárással tették ki, és így ezt ö nem tagadhatta meg. Arra pedig, hogy hogyan illik városunkhoz ez a darakulárium, hát ugye nem önkormányzati, hanem magántulajdonú épületben van, volt a válasz. De hasonlóan indulatokat kavar a Szabó Marcipán Múzeum új kirakakata is. De, úgysem lehet embereket meggyõzni, ízlés-ügyekben. Úgysem hinnék el, hogy nagyforgalmú üzletük nemcsak bevételt jelent, de leértékel is. Mert az oda nem illõ (esetünkben Szentendrére nem illõ) jobban elétékteleníthet, mint a lemállott falak, vagy a szemét a Fõ téren és környékén. Nem akarok semmiféle összefüggést keresni, de azt gondolom, bármennyire is magánügy kinek adom ki az üzletem, és az, hogy milyen tevékenységet folytat benne a bérlõ, két különbözõ dolog. Azonban az óvatlan szemlélõ ítéletében önkéntelenül is összekapcsolódik a tulajdonos neve, meg a benne folyó tevékenység. Én már csak tudom, hiszen anélkül, hogy valamelyik titkosszolgáltanak akár tisztje, vagy besúgója lettem volna, egy bizonyos újságban ügynökgyanúsnak titulálnak anélkül, hogy bámi közöm lett volna bármilyen ügynök dologhoz.
     
 
Ismét összeül an
Szentendrei Önkormányzat!?
     
 
Nagy az izgalom a városházán, vajon sikerül-e a második randevú. Ugyanis, Miakich Gábor polgármester holnapra március 30-ára ismét összehívta a testületet, hogy döntsön. Hiszen törvény adta lehetõségével élve felfüggesztette a Szentendrei Önkormányzat azon határozatát amelyet, a Városi Kht-val kapcsolatos ügyben, a jobboldali ellenzék erõfölényével visszaélve a testületre kényszerített. Továbbra is úgy gondolja, a fõszerkesztõ és kiadó egy személyben való kinevezése, sem a városi újság olvasóinak, sem a törvénynek nem jó. Másrészt fenntartja azon álláspontját, hogy szüksége van a hivatalnak olyan gyorsan bevethetõ kis gazdasági egységre, amely kisebb önkormányzati ügyek, mint egy-egy fa kivágása, vagy kisebb javítások, utcatábla, egy-egy KRESZ tábla kihelyezése stb. Ilyen esetekben csak idõhúzás, ha versenytárgyalást kell kiírni, vállalkozókat megversenyeztetni. A javaslat logikusnak látszik, és ezért nem érthetõ, hogy legutóbb miért nem jöttek el jobboldali képviselõk ennek megbeszélésére. E magatartás viszont logikátlannak tûnik.
 
   
 
Lehet, hogy velük szemben megint csak üres székek lesznek?
     
 
Árad a Duna, den
ívik-e még a bodorka?
     
 
 
   
Amikor régebben, Húsvét április elejére esett, a szentendreieknek nem volt gond a böjti hal beszerzése. A tavaszi árhullámmal együtt megérkezett a bodorka ívása is. A derecskei forgó és Határ csárda közötti Duna-part szakaszon, amikor a víz elérte a part törését a fûzfák gyökereinél ezerszám ívott ez a halacska. Ilyenkor, aki korán reggel lement egy mogyorófa vesszõbõl készített egyszerû hogász bottal és egy adag trágyagilisztával pecázni, egy óra múlva, gyakran egy vödör hallal térhetett haza. Reggelente minden fûzfa tövében ült egy-egy szentendrei, hogy megfogja napi adagját.  
Készült belõle ruszli, de megsütötték paprikás lisztben is. E tavaszi csemege szinte népeledel volt környékünkön, egészen a hetvenes évek végéig. Ma el sem képzelhetõen nagy volt a halbõség és a fogás, pedig a felszerelés a maiakhoz képest igencsak primitív célszerszám volt. Egy 2 méteres mógyoróvesszõ, parafa dugóból faragott kis úszó, amelyet égetéssel színeztek meg, úgy másfél méteres damil, az úszótól a botig honelány fonal, és valamilyen ólomcsõbõl faragott kis ólomdarbaka nehezéknek. Gondot csak az okozott, ha megindult a nagyobb keszegfélék ívása, mert ezzel a felszereléssel nem lehetett kilós halakat kiemelni a vízbõl, hiszen az pillanat alatt leszakította cájgot és továbbállt. Bár most ilyen áradás van, és ha víz hõmérséklete eléri a kb. 8-10 Celsiust meg kellene, hogy kezdõdjön az ívás. De hát hiába lenne ilyen idõ, a szennyezés és számos egyéb ok miatt manapság nem hogy egy vödörnyi bodorkát, de tíz darabot örül ha fog a szuper felszereléses szentendrei horgász.
 
  Arról nem is beszélve, hogy hiába takaríttatta ki a város ezt a partszakaszt is, ha most elsétálunk erre és körülnézünk, mindenütt szemét, vagy a parton lakók által elbirtokolt közterületek. Így kinek van kedve lemenni a Dunára.
Kép: www.mimi.hu/horgasz/bodorka.html
     
 
Építkezésn
Stari Gradban
     
 
A piac bejáratánál tart a stari gradi kikötõi partszakasz felújítása, mint a mellékelt kép is mutatja. De az is látszik a képen, a szigeten már igencsak tavasz van. A csatorna lefektetése után a burkolatot is felújítják. Brac szigetérõl, (szomszéd sziget), hozott nagy márványlapokkal burkolják az utat, és a régi nevén, Ferenc József rakpartot. Mint a polgármester írja: "Nagy gondjaink voltak egy út megépítésével kapcsolatban, jelenleg a part menti sétány beruházásával vagyunk elfoglalva (part rendbetétel és csatornázás), amely a vége felé közelít. Tervezünk még néhány beruházást, de pénzügyi nehézségeink vannak, amelyeket az elmúlt rendszerbõl örököltünk, amelynek oka, egy a szállodák által hasznosított terület, amely után naponta vonnak le 26% -ot, számlánkról." Ezek szerint Horvátországban sem kolbászból van a kerítés, különösen nem az önkormányzatoknak, hiába volt jelentõs bevételük a múlt évi idegenforgalomból.
 
     
 
Metron
áruház épül
     
 
 
Az M0-ás híd felépítése a megvalósítás közelébe került, így felgyorsultak azok a beruházások is amelyek az itt lebonyolódó forgalomra számítnak majd. A budakalászi térségben az Omszki tó környékén immáron a negyedik multinacionális cég veti, vetette meg a lábát, hogy áruházat telepítsen ide. Tíz évvel ezelõtt még voltak olyan szentendrei önkormányzati képviselõk, akik úgy gondolták, hogy ezek a multik oda települnek majd, ahol számukra olcsóbb feltételeket biztosítanak, számítva arra, hogy majd ezek iparûzési adó bevételeibõl teremtik elõ a város fejlesztéséhez szükséges pénzeket. De nem így lett. A megtérülési és nyereség-számításokban az üzlet jó telepítése egyik legfontosabb szempont. Ezért nem véletlenül lett Budakalász az áruházak helye. Most a volt Gyógynövénykutató Intézet földjén a Metro kezdte meg egy áruház építését, hogy versenyben tudjon maradni vetélytársaival, mire megépül a híd.
     
 
Ügynök múltam:n
Válasz Németh Erikának
     
 
A minap kezembe került, a Hírharang nevû szentendrei lap. Mint közismert, az igazsághoz a végsõkig ragaszkodó, a magyar anyanyelvünkön veretesen megszólaló és professzionális módon szerkesztett, különlegesen magas ízléssel készített lap, ismét megjelentette rólam, mint ügynökgyanúsról portrémat. Nem ez volt az elsõ alkalom. S bár e lap témagazdagsága felöleli a szentendrei közéletet és oly változatos mûfaji sokszínûséggel festi meg, mint egy igazi Monet kép a tökleveles tavat, engem csak idõként tesz lapjaira. Legtöbbször akkor, ha fontos közérdekû mondandója szinte átszúrja a lap oldalait. De mostanság, hogy nincs helyhatósági választás, méltatlanul elhanyagolt. Bár, lehet, hogy bizalmas információi vannak arról, hogy az unióba jelölnek valamelyik párt listájának elsõ helyén. Ha így van, örülök neki, bár nem beszélek nyelveket, azt a hármat is csak konyha alatti szinten, azt gondolom, valószínû, mint titkos dalmát jelöltet tartanak nyilván. S így végre, hát megint a lapban lehetek.
 
Eleddig nem foglalkoztattak írásaik, mert hát csak ritkán jutottak kezembe. Bár, akár akartam, akár nem, traktáltak vele, dugogatva városházi fakkomba, mint Manci a dughagymát, de mindig valamilyen rejtélyes ok miatt, mielõtt olvashattam volna, a szemétkosárba ugrottak. Így hát nem sokat tudtam magamba szívni eszményeibõl. De ha néha kezembe akadt, leginkább hónapok teltek el megjelenését követõen. Most azonban Németh Erika intéz hozzám kérdéseket benne, tudakolva, honnan is az a bizonyos nyomdagép. Gondolom, arra gondolhat, amely oly gazdaggá tett engem és családom, hogy immáron három autóm nincs, pedig ha kettõ nem lenne, az még tisztességes volna, mint ahogy pismányi telkem sincs, bár van egy papírom, hogy szüleimnek volt valamikor, amikor még szarvas és róka járt ott, ahol ma mercedeszek. De hát eladták, annyiért, hogy öt kosár piszkét és két piros bicigli külsõt vehettek érte, így hát az sincs. Nos, nem várok tovább, hát vallok, mert megtörtem kérdezõm ravasz, ólomsúlyú kérdései alatt.
     
 
Szentendreiek számára kedvezõ döntéseket
nhozott Pest Megye közgyûlése
     
 
 
A szentendreiek számára kedvezõ döntéseket hozott Pest Megye március 26-i közgyûlése. Bár az ülés elején a MIÉP és FIDESZ képviselõk elhagyták a termet, de ennek ellenére a grémium határozatképes maradt, (nem úgy, mint március 23-án a szentendrei, ahol ezért elmaradt az ülés) és a 28 napirenden lévõ ügy közül háromban ügyben is Szentendre javára döntött a testület.
 
A Pest Megyei Rendõrfõkapitány, aki beszámolt a testület elõtt, bejelentette, hogy hamarosan elkezdõdik a Szentendrei Kapitányság építése, amelyre ebben az évben 160 milliót költenek. Júniustól 22 új tiszthelyettes kezdi meg munkáját a városi kapitányságon. Nagyobb horderejû, de mindenképpen anyagiakban is jelentõsebb dolog, hogy közgyûlés döntött arról, hogy két szentendrei intézmény épületének építéshez járul hozzá  
 
és nyújt be úgynevezett címzett támogatásra igényt a parlamenthez. A Pest Megyei Könyvtár épületének teljes felújítására, amelynek nagysága 3000 négyzetméter és 700 négyzetméterrel való bõvítésére. A teljes gépészet, nyílászárók, egyéb épületi elemek felújítására és a lapos tetõ beépítése több mint egy milliárd forintba fog kerülni, és ebbõl 200 milliót a megye saját zsebbõl áll. Hasonlóan a könyvtárhoz, a Petzelt József Szakképzõ Iskola is sikeresen lobbyzott, hiszen a közgyûlés egységesen támogatta, hogy ötszáz milliós beruházást valósítson meg, amelyhez a megye 100 millióval járul hozzá. Ebbõl, ha a Parlament is úgy akarja, nyolc újabb tantermet, tizenkét fõs tankonyhát és éttermet építenek meg. Mint Ducza Istvánné igazgatónõ az ülés szünetében elmondta, ez csak kezdet, és szeretnének egy nagyobb projektet is megvalósítani. Keresik a szomszéd városokban a partnereket ahhoz, hogy Szentendre a régió szakképzésének központjává válhasson. Ezért kidolgoztak egy tervet, és összegében legalább másfél milliárdos beruházást szeretnének megvalósítani, tanszállodával és étteremmel.

Most persze irígylik õket. De talán azért sikeresek, mert az helyett, hogy tiltakoznának az ellen, hogy mellettük uszoda épüljön, azért lobbyznak, hogy építhessenek, fejlõdhessenek. De hát nekik talán könnyebb, mert már csak hivatásuknál fogva is, természetesebbek kézzelfogható tettek, mint az ideológiák gyártása.
     
 
Fórum, a Barcsay Iskolan
felújításával kapcsolatban
     
 
Március 25-én 18-órai kezdettel, Hankó László képviselõ kezdeményezésére is, fórumot tartottak, a Barcsay iskola étkezdéjében. Az összejövetel apropója az iskola bõvítésével kapcsolatos ismeretek, a tervek bemutatása, az építkezéssel járó esetleges problémák megbeszélése volt. A fórumot a barcsay-s szülõk részérõl csak szerény érdeklõdés kísérte, - 25-en jöttek el-, pedig majd ötszáz szülõt fog érinteni a dolog, hiszen ha elkezdõdik a felújítás bizony egyes részek lezárásával, az iskola udvarának építési területté válásával nem lesz könnyû sem a tanároknak, sem a gyermekeknek. A fórumot az iskola igazgatónõje nyitotta meg, majd bemutatta a tervezõket, és a bonyolításért felelõs cég képviselõjét és a megjelent önkormányzati képviselõket. (A kivitelezõ még nem ismert, hiszen jövõ hét keddjén 10-órakor bontják a pályázatokat.) Miakich Gábor Szentendre város polgármestere mellett ott volt az oktatási ügykért felelõs irodavezetõ Fekete János is. Hasznos volt jelenléte, mert számtalan kérdezõ, hozzászóló vetette fel, hogyan lehet az építés ideje alatt az oktatás zavartalanságát biztosítani, mit lehet tenni a diákok biztonsága érdekében.
 
   
 
A megoldások között, egy, a diákok részére használatos szerviz út kialakítása is szóba került. Mint a polgármester elmondta, a három épületrész a tervek szerint két és fél év alatt készül el, és már júniusban kezdõdhet a munka. Elhangzott az a javaslat is, hogy a zavartalanabb tanítás érdekében, esetleg szombatonként is legyen oktatás az építés ideje alatt.
     
 
Bárándy miniszter
nSzentendrén
     
 
Március 24-én dr. Bárándy Péter igazságügyminiszter volt a város vendége. A városházán este héttõl tartott beszélgetést Kertész Péter újságíró moderálta. Mint ilyenkor lenni szokott, a vitavezetõ személyisége és eszményei rányomták bélyegét a beszélgetésre. Inkább hatott az egész nyilvános interjúnak, mint a köz érdeklõdését figyelembe vevõ fórumnak. A legtöbbször felemlített téma, a két kormánypárt viszonya és az, hogyan tudja akaratát érvényesíteni a kisebbik koalíciós partner. Valójában a kormányon belüli hálószobatitkok jobban érdekelték a vitavezetõt, mint, hogy az uniós csatlakozással milyen jogszabályok lépnek érvénybe, amely mindennapi életünkre közvetlenül hat majd. Kérdésként hangzott el, hogyan ítéli meg a miniszter a parlament és más hatalmi ágak tevékenységét, hogy visszamegy-e ügyvédnek tisztsége letelte után. Egy dologban a köz megítélése és miniszteré egybeesett, hogy parlamentben napjainkra olyan mukastílus uralkodott el, amelyben a szakmai érvek kevésbé érvényesülnek, mint a politikai megfontolások. És ezért közmegítélése nem éppen hízelgõ.
 
     
 
Uniósn
játszótér
     
 
Az uniós csatlakozással bizonyos szabványok és elõírások kötelezõek hazánkban is. Ilyen, ami már régebb óta érvényben van a játszóterek kialakításnak, építésének szabályai. Ezeknek a követelményeknek a hetvenes években, nagyobbrészt társadalmi munkában épített városi játszóeszközök többsége nem felel meg. Nincs a hinták és magasabb mászókák alatt gumi vagy más rugalmas anyagból kialakított felület, amely megóvná kicsiket a leesés esetén a balesetektõl. De még, vagy tucatnyi hasonló elõírást sem tudják biztosítani a még mûködõ városi játszóterek és eszközeik. Tulajdonképpen csak három ilyen kis játszótér van a városban, amelyik minden tekintetben megfelel az elõírásoknak, az csicserkói, az egyik Pannoni telepi és a most épített Bükkös parti. Ahhoz hogy egy éven beül minden játszóteret így átépítsen a város kb. 300 milliót, kellene költeni ilyen célra, ennyi, pedig a 2004. évi költségvetésben nem áll rendelkezésre.
     
 
Kátyúk és
nutak
     
 
A kép tulajdonképpen Szentendre bármelyik utcájáról készülhetett volna. Esetünkben a Móricz Zsigmond nevû Pannónia telepi utcát mutatja és néhány nappal ezelõtt készült. Talán ez a kép, talán más megfontolás arra késztette Radványi G. Levente alpolgármestert, hogy levéllel forduljon azon képviselõtársaihoz, akik a költségvetési rendelet szerint rendelkeznek 3 millió forintos kerettel, hogy ebbõl egy milliót mindenki adjon le, és közösen fordítsák a rendkívül rossz minõségû szentendrei utcák kátyúzására. Így az erre szánt összeg már olyan nagyságrendû lehet, amellyel a lakosság számára is érzékelhetõ javulást mutat majd Szentendre utjainak állapota. Nincs olyan képviselõ a testületben lettlégyen az jobb, vagy baloldali, aki ne értene azzal egyet, hogy az utakra többet kell fordítani. Csakhogy már sokan elígértek ennek, vagy annak közösségnek egy-egy utca felújítására. Így könnyel elõfordulhat, hogy az összefogás és hatékonyság helyett, az ide egy kicsit, oda egy kicsit megoldás születik Akkor, pedig valószínû, a néhány kevesek kivételével mindenki elégedetlen lesz. Ezt pedig senki sem szeretné.
 
     
 
Túlmozgásos
nfelnõttek
     
 
A nevelési tanácsadó felmérést készített. Vizsgálatuk azzal az eredménnyel zárult, hogy Szentendrén közel kettõszáz olyan gyermek van aki POS-os. Magyarán szólva, olyan, aki különleges bánásmódot ígényel az iskolában, aki túlmozgásos és beilleszkedési zavarai vannak. A pedagógusok a tanúk arra és bizonyosan sokat tudnának errõl mesélni, mennyire meg tudja bonyolítani az iskola életét néhány olyan gyermek, aki az otthoni élet rendezettlensége, a szeretet hiánya miatt állandóan balhét csinál.
Aki olvassa a helyi sajtót, könnyen észreveheti, hogy nem csak a gyermekek között vannak beilleszkedési-problémával küszködõk.
 
Közöttünk is élnek ilyenek a felnõttek között. Õk a közélet túlmozgásosai, akiknek soha semmi sem jó, akiknek mindig mindennel és mindenkivel gondjuk van. A szomszéddal, a postással a vízóraleolvasóval. Akik százával készítik be- és feljelentéseiket, mert ha támadhatnak az adrenalin magasba szökik testükben és szinte a gyönyör érzése veszi hatalmukba. Õk azok, akik ha magasra csap a politikai hullámverés azonnal a porondon teremnek. S ha véletlenül odakeverednek a politikai élet perifériájára, hihetetlen túlmozgást produkálnak.
   
 
     
 
Régi mûvésztelep,n
új lehetõségek
     
 
 
   
Amikor még szanatórium volt a régi mûvésztelep helyén
 
   
A Szentendrei Régi Mûvésztelep tagsága 1997-ben hozta létre a Szentendrei Régi Mûvésztelep Kulturális Egyesületet, melynek célja az 1928 óta létezõ régi mûvésztelep hagyományainak megõrzése, szellemisége továbbéltetése.
A mûvésztelep alapításának 75. évfordulójára számos mûvészben, mûpártolóban felmerült annak az igénye, hogy errõl az évfordulóról méltó módon emlékezzenek meg. Jubileumi program a Vígadó Galériában a mult év szeptemberében megrendezett, A Szentendrei Régi Mûvésztelep hetvenöt éve címû kiállítás volt. A tárlaton szerepeltek az alapító nyolcak, a telephez kötõdõ igen jelentõs alkotók így Paizs-Goebel Jenõ, Rozgonyi László és Jeges Ernõ alkotásai. Barcsay Jenõ, Deli Antal és Czóbel Béla, aki elnöke is volt egykor a régi mûvésztelepnek. Megtekinthetõk továbbá Bartl József, Szakács Imre munkái is. A kiállítás igyekszik áttekintést adni arról, hogy a szentendrei mûvésztelep Nagybányából sarjadt ki, hiszen valaha minden tagja megfordult ott, s legtöbben Réti István növendékei voltak. Budapesten bemutatott anyag európai körútra indult. Ennek elsõ állomásaként Bécsben november 4-én nyílt meg Jelen és múlt címmel tárlat. A vándorkiállítás következõ állomása Szentendre német testvérvárosa, Wertheim volt, majd március 15-én a nemzeti ünnep alkalmából kiállítás nyílt Berlinben is.
 
A hírhez kapcsolódik egy másik is, az, hogy a régi mûvésztelep egyesületét felvették a belgiumi székhelyû Európai Mûvésztelepek Szövetségébe, az Euro Art-ba. A szervezet 1994-ben alakult meg Brüsszelben az Európa Parlament és az Európai Bizottság védõszárnyai alatt annak érdekében, hogy létrehozzák az európai Artists Village hálózatot az európai mûvészeti értékek megõrzése érdekében. Elsõsorban olyan városokat kapnak meghívást a szövetségbe, ahol mûvésztelep is mûködik. Az Euro Art tevékenysége az egész európai kontinensre kiterjed Hollandiától Görögországig, Dániától Franciaországig. A szövetség célja, hogy megõrizze és ápolja az európai mûvésztelepek kulturális örökségét, kapcsolatokat létesítsen az európai festõk között, kulturális eseményeket, támogassa a modern mûvészeteket és mûvészeket, növelje Európa polgárainak mûvészeti tudatosságát azzal, hogy megõrzi a mûvésztelepek tradícióit, kiállításokat rendezzen az Európa mûvészvárosaiban és segítse a mûvészvárosok közti testvérvárosi kapcsolatok kialakulását.
 
http://www.artistsvillages.net/
 
 
Az ünnep elõestéjén nyílt kiállítása az egyik alapítónak,
Deli Antalnak a MûvészetMalomban
     
 
Nem dõlt el a piac
nüzemeltetésének ügye
     
 
 
   
Tévedtem, amikor arról adtam hírt, hogy a piac bérbeadásának ügye eldõlt. Nem igaz, mert nem számoltam azzal a skizofrén helyzettel amelyet egyes jobboldali képviselõk képesek voltak teremteni.  
Egyrészt abban tévedtem, hogy a szakmai testület, a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság amely tizenkét órán keresztül vizsgálta és vizsgáztatta a pályázókat és 6:2 arányban a Dual café Kft. mellett döntött, eldöntötte az ügyet. Másrészt, hogy ezek után csak annyi van hátra, hogy polgármester aláírja a jobbik pályázóval a szerzõdást. Mint kiderült, még a dr .Dragon Pál vezette Pénzügyi Ellenõrzõ Bizotttságnak és a Költségvetési Bizottságnak együttesen is dönteni kell, hogy melyik jobb ajánlat a városnak, 5 milliós vagy a 0-ás. Mivel Kiss Károly az eddig is üzemeltetõ és egyik pályázó a jobboldalhoz tartozik, a dolgot idõközben politikai üggyé változtatta, így a volt vagy mai kisgazda 0 forintos ajánlata jobb-e az önkormányzatnak, mint a másik, a Dual Café Kft. 5 milliós ajánlata. A két testület együttesen ezt nem volt képes eldönteni, patt helyzet alakult ki. Nincs döntés, sõt abban is nagy a hezitálás a hivatal részérõl, hogy a piacon most még illegálisan tartózkodó ruhakereskedõket felszólítsa valaki, hogy tartsák már be legyenek olyan kedvesek az önkormányzat döntését. A döntésbõl világosan látszik, a jobboldali hatalomátvételnek, általuk teremtett a polgármester legyen"béna kacsa" szituációnak mi a következménye. És ez még csak a kezdet, lesz itt még hajcihõ, csak legyen, aki még nevetni tud rajta.