Tart a háború arról,n
ki árusíthat a jövõben a piacon
     
 
Úgy látszik a közel 1000 aláírással sikerül a szentendrei képviselõk egy részét arra kényszeríteni, hogy visszakozzanak a piac ügyében. Náboda Miklós budapesti kereskedõ és társai hathatós nyomásának, és az aláírásgyûjtésének eredményeként, már olyan szirénhangok is hallatszanak a szentendrei képviselõ testületben, hogy felülvizsgálva korábbi egyértelmû álláspontját az önkormányzat, - a Bükkös patak melletti piac a város zöldség és gyümölcs piaca,- mégis csak engedje meg a nem szentendrei ruha és egyéb portékákkal kereskedõknek, hogy ott árusítsanak. Budaõrsi, Pilisszentlászlói és más városokból korábban a Szabadkai úti lengyel piacon árusítók, most az eddig inkább csak zöldség és gyümölcspiacként mûködõ városi piac elfoglalására törnek. A kereskedõk szövegükben, amelyhez az aláírásokat összegyûjtötték, azt írják, hogy "maradhassanak továbbra is az eddig a piacon ruha és egyéb cikkeket árusító kereskedõk". Mintegy kizárva, - hiszen hely már több nincs,- másokat, így a szentendrei illetõségû kereskedõket a lehetõségbõl. Mind a módszer, mind az eljárás szégyenletes, mert így éppen azok esnek el a lehetõségtõl, akik Szentendrére fizetik adójukat, itt élnek és ez szerény munkalehetõséget jelent számukra.
 
     
 
Dr. Kiss nyerte an
február 1-jei választást
     
 
A február 1-jei választás Szentendrén nem tudta megváltoztatni az országos trendet, a FIDESZ, Kisgazda színekben induló, korábban is képviselõ dr. Kiss László nyerte az idõközi önkormányzati választást Szentendre 2. számú választókerületében, a nem hivatalos információk szerint. Mint azt az elõzetes közvélemény kutatás is jelezte, a volt képviselõ, vitte el szavazatok többségét. Nem hivatalosan 23 szavazattal kapott több igenlõ voksot, mint vetélytársa az MSZP, SZDSZ , Összefogás Egyesület színeiben induló Bencze Imre vállalkozó. Nem végleges adatok szerint, dr. Kiss 281, Bencze Imre 258 szavazatot kapott. Érdekes jelensége volt a választásnak, a korábbinál nagyobb arányú otthoni mozgó urnás szavazás, amikor betegek, mozgásukban korlátozottak kérik, hogy lakásukon a mozgó urnába dobhassák szavazó cédulájukat.
 
 
Ezzel helyreállt a korábbi állapot a testületben, és a polgármester ellen jelöltek állító pártok képviselõi vannak többségben ismét, bírva a legtöbb döntésnél dr. Bindorffer Györgyi a nemzetiségi listán mandátumot kapott német kisebbségi szószóló szavazatát. Leegyszerûsítve, érdekes idõszak következik el Szentendrei Önkormûányzat életében.
     
 
Híd ügyn
és a város
     
 
   
Az informális testületi ülésen, mert e téma valahogy bekerült a beszélendõk sorába, felvetõdött annak lehetõsége is, hogy az M0 híd építésével párhuzamosan hova épüljön meg a kis híd. Arról is szó volt, hogy a Postás strand alatt. Oka pedig, hogy bár 1996-ban, amikor e kérdés elõször került terítékre az akkori testület abban döntött, hogy a kis híd a Betongyár, illetve az orosz laktanya alatti Duna szakaszon létesüljön. Mégis, ismét megjelent az igény, hogy a Határcsárdánál vagy a Postás alatt építsék meg. A gondolat, erõs indulatokat váltott ki a testület egyes tagjaiból. Dr. Bindorffer és Zsigmondi Éva azonnal tiltakozott, míg mások, közöttük én is a megfontolás és a politikai együttmûködés mellett tettük le voksunkat.  
Az építésnek a város fejlõdésére, fejlesztésre való hatásait és azt a tényt is mérlegeltem, hogy ha most ellene fekszünk a dolognak, az M0 híd csak 6-8 év múlva épül meg. Most bajban vagyok, az azóta kapott telefonok, elhangzott érvek alapján visszakoznom kell. Olyan elementális tiltakozást váltott ki a gondolat és az elhangzott érvek is, hogy mára elkerülhetetlennek tetszik, hogy politikai kérdés válik belõle. Így Szentendre fejlesztésében a másik oldal, mármint a Duna másik oldala most nem nyílik meg, mert ma fontosabbnak tünnek az érintettek érdekei, félelmei.

Mit jelenthet a híd, és annak elhelyezkedése?
Érvek ellene, mellette:

1. Ha a híd a Postás strand alatti Duna szakaszon valósul meg:
A Vasúti villasor, Posta elõtti tér, a Volán és HÉV pályaudvar, és a park együtt Szentendre új Fõ tere lesz.

2. Körülbelül 70 lakos hátrányt szenved, mert a lakó funkció értéktelenedik.
3. Felértékelõdik a terület, az ingatlanok árai változnak, a kereskedelmi, szolgáltató, irodai funkciók megerõsödnek, felértékelõdnek. Itt leszen boltok, szolgáltató egységek. A mai Fõ tér környékérõl a nem turisztikai jellegû üzletek itt csopotosulnak majd.
4. Kisebb forgalom jut a Dunakanyar körút városi szakaszára.
5. Lelassul a városon áthaladás, mert az új tér megakasztja az átmenõ forgalmat.
6. Hátrányt szenved a környezet, az építés és a nagyobb forgalom miatt.

 
Stari Gradi
ntél
     
 
  A hideghullám Stari Gradot is elérte. Arról tudósítanak barátaim, hogy pont most, a legnagyobb munkák idején -4 celsius fokos hideg volt az éjszaka. Mint valami kirívó, szörnyû esetet adták közre a fényképet, amely azt mutatja, hogy a Hektorovic palota elõtti csatornaépítési szakaszon reggelre megfagyott a vizes föld, amit az árokból kitermeltek. Érthetõ aggodalmuk, mert nem ismerik a fagyhatár kifejezést sem és a vízórák olyan egy méteres magasságban vannak elhelyezve a házak falán. Ha valóban komoly fagy lenne, márpedig náluk ez igen ritka, pláne a mínusz 4 fokos, akkor azonnal megszûnne a vízszolgáltatás. Arról nem is beszélve, hogy a házakon csak olyan kéményecske-szerût szerelnek. Mint valami kis kipufogócsövek olyan kémények szolgálnak a fûtéshez, persze azokon a házakon, ahol egyáltalán vannak ilyenek.
     
 
Válasz-féle dr. Pázmányn
Annamáriának
     
 
"Pázmánnyal ma is vitatkozni kell, s ez eleve sincs az õ ellenére, mert egész életmûvét betölti a friss vitatkozó szellem; ellenfeleiben is a vitakedvet becsüli legjobban. De ma is olvasni kell, mert stílusa élõbb az évszázadokkal ifjabb utódok nagy részénél is."
Természetesen e sorokat a nagy magyar barokk íróról írja az ítész, de a mondat jó, és ide illik talán. Gondolom, a kedves honlapomat olvasó is tapasztalja egyikünk, sem Dr. Pázmány Annamária, sem én, nem vagyunk egy színvonalon a bíborossal, de hát az apropo, hogy e nagy írót idézhessem nem hagyott békességgel, nem tudtam kihagyni, hogy most amikor válaszolok Dr. Pázmány Annamária Szentendre és vidéke újságban megjelent írására idézzem. S legalább az irodalomban kevéssé járatosak tanulásául látják képét, nevét. Hevét, oly szépen mint õ tette, nem tudom felidézni.
 
Régóta vágyom egy laptopra,- tudják az a lapos, retikül-szerû számítógép, de hiányában, sajnos, csak öreg pécém billentyûzetét pötyögtetem, hogy válaszoljak egy írásra. Ugyanis, megszólíttattam dr. Pázmány Annamária tollából a Szentendre és Vidéke legutóbbi számában. S, hogy válasz-szerû legyen az írás, talán azzal kellett volna kezdenem, "Midõn ezt írtam, tiszta volt az ég." De hát nem megy, mert sehol egy "zöld ág", nem is "virít", helyette inkább szikrázóan hideg januári délelõtt van, olyan lélek-fagyasztó, igazi tél. S ilyen idõben, a meleg szobában ki szeretne borongani, pláne éles jelzõkkel, sunyi határozókkal megszúrni a másikat. Inkább nem teszem, hanem mindenek elõtt, õszintén mondom, megtisztelõnek tartom, hogy dr. Pázmány Annamária megszólított és így szólhatok.Megtisztelõnek, hogy a cikk írója éjféli szösszenetemet felemlítésre méltónak tartja. Másrészt, örömet is okozott írásával, no nem azzal, amit írt, mert hogy nagy elõdjét vagy névrokonát idézzem: "nem mindgyárt buggyan mihent párállik az pattantyúja" hanem azzal, hogy megszólított. (folytatás)
     
 
Doktor bácsi
nverset ír
     
 
Új jelentkezõrõl adhatok hírt, aki a Parnasszusra tör. Kedvenc lapom, a Dörmögõ Dömötör januári számában költõként mutatkozott be az egyik szentendrei doktor bácsi. Gyermekverseket közöl a lapban. Mosolyoghatnánk is rajta, ha nem írt volna e lapba a magyar költök színe-java korábban, olyanok mint Csukás István, Kormos István, Weöres Sándor és még sorolhatnám a neveket napestig. Úgy látszik, vannak olyan orvosok is, akiket kevésbé az foglalalkoztatja, hogyan egyeztessék össze politikai ambíciójukat orvosi hivatásukkal, sokkal inkább értelmiségiként élnek. Mert volt ennek a hazának viszontagságos történetében olyan idõszaka, amikor az orvosok nem csak a gyógyításban, hanem más tudományokban és mûvészetekben is élen jártak. És ez azért fontos, mert bár mostanság csökkent tekintélyük, még most is a legjobban tisztelt társadalmi csoport az orvosoké. Róluk, tõlük mintázzuk, hogyan kell értelmiségiként élni, s ez bizony nagy felelõsség. No de félre az okoskodással, legyünk büszkék arra, hogy színre lépett egy szentendrei költõ, aki most próbálgatja tollát.
 
     
 
Környezetvédelmi
nalap
     
 
 

Múlt heti ülésén Környezetvédelmi Munkacsoportja javaslatára döntött a Környezetédelmi Alap felhasználásáról.
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a Környezetvédelmi Alapból, pályázat útján az alábbi támogatást nyújtja:
1. Életfa Gyermekeinkért Alapítvány 40.000 Ft
2. Szalamandra Egyesület 145.000 Ft
3. Pismány Barátainak Egyesülete 150.000 Ft
4. Barcsay Jenõ Általános Iskola 15.000 Ft
5. Szentendrei Öko-Meteorológiai Állomás 75.000 Ft

A támogatási összegek legkorábban 2004. március elejétõl lesznek ténylegesen felhasználhatók!

     
 
Aláírásgyüjtés ésn
a piac
     
 
 
   
328 aláírással ellátott petíciót nyújtott be két kiskereskedõ Háboda Miklós és Hangácsi Tamás a Városgazdálkodási Bizottság január 20-i ülésén akkor, amikor "a Bükkös parton lévõ élelmiszer és zöldség piac üzemeltetésérõl kiírandó pályázat" ügyében tárgyaltak. Meglepõ volt az a vádaskodó hangnem, amellyel a két úr kereskedõtársaik nevében érvelt. Azt a tényt, hogy a piac létesítésekor Szentendre zöldség és gyümölcs-piacra szerezte be az engedélyt, tulajdonképpen nem kívánták tudomásul venni.  
Folyvást hangoztatták érveiket, az óriáscégek kiskereskedelmet elfojtó magatartásáról, az õ, a kispénzûeknek kínált szociális jellegû árukínálatuk jelentõségérõl beszéltek és arról, mennyire fontos volna, éppen a bizottság, a város számára hogy õk maradhassanak a piacon. Vádolták az önkormányzatot, a polgármestert, a piac mûködtetõjét azzal, hogy nem látja át az ügy fontosságát és érvként az alábbi szövegû " Alulírott lakos csatlakozom aláírásommal azokhoz, akik azt szeretnék, hogy a Bükkös-pataki piac a jelenleg ruházati és vegyesiparcikk kereskedõk megtartásával üzemeljen tovább." általuk 1000-nek mondott szentendrei egyetértését hozták fel. Egyikük mintegy érvként elmondta, hogy fagyott zöldséget, és a nagybani piacon vásárolt árut kínálnak itt, és akik zöldséget árulnak nem is õstermelõk, mintegy azt érzékeltetve, csak az õ árújuk fontos és szükséges Szentendrén. A bizottságot kissé zavarba hozta az aláírások sokasága, de kitartott eredeti álláspontja mellett, hogy a Bükkös parti piacot a továbbiakban is élelmiszer és zöldség piacként üzemeltesse majd az, aki a versenyben elnyeri ezt a jogot.
Számomra fontos dolog ez a kis piac, és azt gondolom bármily becsületes, jó is, egy budapesti, alsókörnyesi, vagy pilisvörösvári kereskedõ áruja, a helyi kis- és õstermelõket kell Szentendrének elõnyben részesíteni.
Legalább is olyan szabályokat kell alkotni, amely elõnyben részesíti azokat, akik ezzel teremtenek fizetés-kiegészítést maguknak, itt termelik árujukat, itt fizetnek adót. Én úgy ismerem, hogy a két kereskedõ által emlegetett unio országaiban figyelnek erre is.