Szégyellhetjükn
magunkat
     
 
A városgazdának, személyes okból, - itt nõt fel és egyébként is a Duna szerelmese- szívügye a part tisztasága. Ha teheti, különösen nagy gondot fordít, - persze, ha van rá pénze és embere, hogy rendszeresen kitakarítassa, a Postás stradtól a Határcsárdáig terjedõ partszakaszt. De ez amolyan sziszifuszi munka. Még kész sincsenek a takarítással, már kezdhetnék is elölrõl, mert mindig akad olyan kiránduló vagy városi ember, aki lerakja a szemetet a Duna parton, vagy õrületes rendetlenséget hagy kempingezése, vagy horgászata után. Pedig igaza van Szirtes Andrásnak, amikor azt állítja, a Szentendrérõl kialakult képet nem csak a belváros, hanem a Duna-part állapota is befolyásolja, nem is beszélve arról, hogy ez önbecsülésünk mércéje is. Nem tudunk, vagy nem akarunk arra az értékre vigyázni, amit a Duna és partja jelent. De jó lenne, ha a városszeretet abban is megnyilvánulna, hogy vigyázunk a part és a folyó tisztaságára.
 

Nem juthat mindig erre városi pénz. Meg kellene tanulnunk, hogy hosszú idõ fog eltelni addig, hogy a városi adóbevételekbõl jut annyi ilyen célokra, hogy ne kelljen magunknak is többet tenni a Duna-part tisztasága érdekében.

A fénykép a napokban készült

 
     
 
Kedvezményes árun
lakások
     
 
 
   
Január 14-én ült össze a kedvezményes árú, (232 000 FT/m2) lakásokat odaítélõ bizottság a Városházán. A testület korábban dr. Pázmány Annamáriát, Hankó Lászlót, Horváth Gyõzõt, Magyar Juditot és a polgármestert bízta meg azzal,  
hogy bizottságuk döntse el, kik lehetnek azok a szerencsések, akik a Püspökmajor lakótelepen olcsóbb lakásokat vásárolhatnak.E mostani döntés az úgynevezett, második ütemben átadandó lakásokra szól. A másfél órás tárgyalás alatt öt névben tudtak megegyezni. Elõször, az úgynevezett közalkalmazott jelentkezõk közül választották ki, a vélhetõen szerencséseket. A feltételek a tartósan, de legalább hat éve Szentendrén lakó, többgyermekes házaspárokat részesíti elõnyben. De mint a korábbi elosztás után is kiderült, vannak, akik jelentkeznek ugyan, ki is választja õket a bizottság, de amikor a vételár harminc százalékát ki kell fizetni, visszalépnek. Ezért újabb elvekkel egészítették ki a döntési szempontokat. Most már a gyermekeit egyedül nevelõ, legalább hat éve a városban lakó is felkerülhet a kedvezményezettek körébe.
Mint hírlik, dr. Kiss munkatársnõje, aki oly szorgalmasan gyûjtötte az ajánló szelvényeket a doktor úrnak, is az öt kedvezményezett között van. Hogy mitõl közalkalmazott egy betéti társaság tagja, nem tudom, de mintha hasonló tévedésben lenne támogatója is, mint volt fõnöke, akit hasonló ügyben való tévedése miatt utasította ki a képviselõségbõl a megyei bíróság.
     
 
Dr. Lampert Mónikan
Szentendrén
     
 
Dr. Lampert Mónika a Magyar Köztársaság belügyminisztere január 16-án Miakich Gábor polgármester meghívására Szentendrére látogatott. Mint az elõzetesen programjában szerepelt, elõbb a Szentendrei Rendõrkapitányságot látogatta meg, ahol aláírták a rendõrség épületének bõvítésérõl szóló szerzõdést. Bizony, mint az utóbbi évekre egyértelmûen kiderült, tévedés volt a ma rendõrségnek otthont adó épületet mannak idején elfogadni a régi tûzoltóság épülete helyett. Annak ellenére, hogy az elmúlt években az önkormányzat épületében kap helyet az Okmányiroda, és itt intézik a jogosítvány, útlevél és forgalmi engedélyek kiadását, a rendõrök a szûkös padlástérben öltöznek és számos fontos dologra nincs hely. Többek között másik városba kell szállítani az õrizetbe vetteket, mert fogda helyiség hiányában Szentendrén nem tudják "elszállásolni" a gyanúsítottakat. A programon a helyieken kívül, részt vett dr. Ignácz István dandártábornok, Pest Megye rendõrkapitánya is. Majd a Városházára mentek ahol, délután öt árától mintegy 85 résztvevõvel fórumot tartott a belügyminiszter asszony.
 
     
 
Stari gradi
ntél
     
 
 
A cilkon, amely csütörtökre érte el Hvar sziget térségét, orkánerejû széllel tört szigetének városaira. A 125 kilométeres sebességû szél magasra korbácsolta fel az Adria hullámait. A legerõsebb 150 km/órás sebességû széllökéseket déli órakban mérték, jelentette a Spliti Tengermeteorológiai Állomás. Az orkán a legnagyobb hullámokat Komizánál (Vis szigete) okozta, ahol hat méteres hullámok sem voltak ritkák. Hvar szigetén már szerdától rossz idõ volt, de az orkán csak csütörtök reggel hét óra tájban érte el Hvar város környékét. Számos csónakot és jachtot elsodort a kikötõben és fennakadás volt a Split-Stari Grad kompjárat-közlekedésben is. A kikötõi mólón három méteres volt a hullámverés. Azóta megnyugodott a szél, és a komp is közlekedik már.
     
 
Egy szentendrein
vallomása
     
 

- Gyerekkoromban sokat kirándultunk szüleimmel Szentendrén. Számomra ez város valami csodálatos mesevilágot jelentett. Ma már tudom, hogy budapesti, VIII. kerületi gyerekként a nyugalmat, az emberközeliséget, a város környezetének szépségét éltem meg így. Titkos vágyaim között szerepelt, hogy egyszer én is szentendrei lehessek. Sikeres sport pályafutásom végre lehetõséget teremtett arra, hogy ide költözzek. A végsõ lökést a családalapítás adta meg. Feleségemmel egyetértettünk abban, hogy olyan helyen akarunk gyerekeket nevelni, amely a lehetõ legjobb lehetõségeket nyújthatja nekik mind a szellemi, mind pedig a fizikai fejlõdésükhöz. Az is fontos szempont volt, hogy biztonságos helyre költözzünk.

-
Bencze Imre barátom ötlete volt, hogy 2004 legyen az idõsek éve Szentendrén. Amikor elmondtuk elképzeléseinket Miakich Gábor polgármester úrnak, õ azonnal támogatásáról biztosított bennünket. Rengeteg tervünk van. A célunk az, hogy Szentendre lehessen Magyarország legfittebb városa.

Részlet, Schobert Norbival készült interjúból

 
   
  Hárman a paicon. ( balról jobbra) Simonyi György önk. képviselõ, Schobert Norbi és Bencze Imre a 2. számú választókerület jelöltje
     
 
25 éves a Barcsay Iskola és
n10 éves a galéria
     
 
 
   
Már bekormozta a lakótelepet a januári este. Az iskola elõtt több tucatnyi autó parkol szanaszét - rendezetlenül. Megyek befelé az iskolaajtóhoz vezetõ járdán. Benn már megy Barcsay-s rendezvény. A parkban tinédzserek beszélgetnek, hangosan káromkodva, cikizve egymást. Valamit meggyújtottak - gyertya, vagy fáklya lehet. Nekik külön programjuk van, kinn vannak a parkban, a meleg téli estén. Eszembe ötlik, most legalább mínusz tíz foknak kellene lennie, ha igazi január lenne.  
De hát ez olyan márciusi idõ. Nehezen jutok el az ajtóig, mert nem akartam eljönni, csak hát az ígéret, hogy itt leszek, meg a vonzás - az itt kell lenni -, hozott el. Ez a jó a Barcsayban. Ha õk hívnak, mindig elkap ez az érzés. Szorongok, mint mindig, ha valami tömegrendezvényre megyek - félek a tömegtõl. Szeretni kell, biztatom magam, bármi is lesz benn. Elõttem szürkén tornyosul a monoton épület. ./Folytatás/
 
 
     
 
Itt an
bagoly?
     
 
A család már alszik, csak én bagolykodom a számítógép elõtt. Szemem már fáradt, s azért hogy pihentessem, amikor menti a gép az elkészült fil-okat, vagy valamin szöszmötöl inkább az ablakon nézek kifelé.
Látom ám, hogy valaki, pontosabban valami itt van a fán, valami
nagyobbacska madár.
   
 
Meresztgetem vaksi szemeim, aztán egyszer csak kirajzolódik a valami körvonala. Ez egy bagoly! Rohanok a fényképezõgépért, hátha sikerül lencse végre kapnom. Villantok a vakuval, nem mozdul, majd újabb és újabb kattintás. De csak ez sikerült, hiába volt a sok kattintgatás.

Itt nálunk, a Stéger köz környékén ökelmét még soha nem láttuk, új vendégünk. Vagy csak most fedeztem, fedeztük fel, hogy itt lakhat valahol a közelben. De zavarban is vagyok. Mi õ tulajdonképpen, bagoly vagy kuvik? Sajnos nem tudok rá válaszolni, valószínûleg ha a biológia órákon jobban figyeltem volna most tudnám.
Elõre is köszönöm, ha valaki segítene, és ornitológiai ismeretei alapján megírná, ki is, mi is volt éjszakai vendégem?
     
 
Két jelölt
nmaradt állva
     
 
 
 
   
Két, csak két legény van talpon…" mondhatjuk a költõvel a verset kiferdítve, a január 12-i Szentendrei Választási Bizottság ülése után. Ugyanis az történt, hogy II. számú óvárosi választókerület aspiránsai közül e napon ketten elvéreztek.  
" Filó András, aki 1998-ban polgármesterjelölt is volt már, írásban kérte, hogy töröljék a jelöltek sorából, tehát visszalépett. Trombitás Gábor aki függetlenként, vagy ki tudja milyen szervezet jelöltjeként kívánt indulni, pedig ennél kellemetlenebbül járt, nem tudta produkálni a kötelezõ 16 érvényes ajánlószelvényt, így nem lett jelölt. Legalábbis, a Szentendrei Választási Bizottság így döntött 4 egyetértõ szavazattal. Így a február elsejei idõközi önkormányzati választásokon -ha más jogorvoslati fórum, másként nem dönt- csak két név lesz a választók elõtt, ebbõl kell választaniuk az óváros szavazóinak. Bencze Imre és dr. Kiss László is magabiztos az esélyeket illetõen. Csodálom mindkettõjüket, mert szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy most a szentendreieket a legkevésbé az érdekli, ki van az önkormányzatban, sokkal inkább izgatja saját sorsuk alakulása, családjuk boldogulása, mint egy idõközi választás. Természetes ez, hiszen, most nincs országos kampány, ami felrázná a lakosságot, hogy itt az idõ… Sok fog múlni a kampányon, azon, ki hogyan tudja majd mozgósítani szavazóit, hogy menjenek el választani.
 
Zajlás meg
a rév
     
 
„Valahol Oroszországban” – énekelte búgó hangon Karádi Katalin a negyvenes évek közepén amelyben a dunai árvízrõl tudósított a MAFIRT híradó. Az egyre hízó jégtáblák, mint kis szigetek úsznak lefelé a Dunán, eszünkbe jut ez a dal. A kettõnek semmi köze egymáshoz, csak talán az, hogy ilyenkor január közepén, ha erõs a jégzajlás, megáll a komp-közlekedés. No errõl szól a hír is. A költségvetés szigorításának eredménye, hogy megváltoztatták az állami támogatást a rév-közlekedésre, és így számos embernek megdrágult az átkelés a Dunán. Mint egyik ismerõsömtõl megtudtam, a Váci réven a tanulóknak az eddigi havi 2300 forint helyett mostantól közel 8000 forintot kell majd fizetni a tanulóbéreltért. E költségemelkedés senkinek sem mindegy. Különösen annak nem, akinek naponta Vácra kell járni tanulni, vagy dolgozni. Az egyik szigeti község képviselõje keresett meg azzal a kéréssel, segítsek abban, hogy hogyan lehet közhasznú társaságot alapítani, hogy e formában a Szentendrei-szigeti községek átvegyék a kis kompok mûködtetését, és így oldják meg Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi községek tanulóinak és nyugdíjasainak révezését. Mint hírlik ez ügyben, megkeresték a már a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnökét és a Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztériumot is, hogy megoldást találjanak a problémára.
 
   
  Egy biztos, a Szentendrei szigeten nem csak olyanok élnek, akik gépkocsival közlekednek a „tahisi hídon” át. Meggyõzõdésem, hogy közösen kell megtalálnunk annak módját, hogyan lehet megoldani, hogy a révátkelõk továbbra is mûködjenek, és a kispénztárcájúak is igénybe tudják venni e szolgáltatást. Talán ettõl erõsödött meg az igény arra is, hogy a Szentendrénél tervezett dunai hidat építsék fel.