2008. június 2.
SZENTENDREI KÁVÉ
 
 
Többen állítják, bár ennek írásos dokumentumait, bizonyítását eddig nem tárták a tudományos világ és a nagyközönség elé, hogy a kávézás magyarországi divatja, bár Bécsből érkezett, de már ezt megelőzően Szentendrén divatban volt.
Abban minden kutató egyetért, hogy az arab italt az 1410-es évektől már fogyasztották az Adeni-öböl, illetve a Vörös-tenger túlsó partján, Adenben, Mekkában és Kairóban. A kávéivás szokása a XVI. század végére az egész arab világban elterjedt volt így került a törökökhöz. Konstantinápolyban az 1550-es években vált szokássá a kávézás. Magyarországon feltehetőleg a törökök 150 éves uralma alatt ismerték meg a kávét.
A kávé szót Zrínyi Miklós írja le először a Szigeti Veszedelem 3. énekében:
Egymás közt sok dologról beszélgetének.
Káuét kicsin finchából hörpölgetének…

A 16-17. században a hajós népek kereskedői a cukor, dohány, kakaó, fűszerek mellett, a kávét is egyre nagyobb tételben szállítottak. Örmény és görög kereskedők vittek kávét Velencén keresztül Olaszországba. Franciaországba. Londonban 1652-ben egy görög alapította az első kávézót. Ekkortájt egymás után nyíltak a kávéházak Európa nagyobb városaiban. A kávé fogyasztása nálunk csak Buda visszafoglalása után terjedt el.

Kezdetben a törökös főzési módot ismerték csak. Először Bécsben szűrték le, és itt fogyasztották tejjel. A franciák kezdték el cukorral inni. A bécsi kávéházakban jelentek meg először a márványasztalok, tonettszékek, fa újságtartók, az akkori modern kávéház elengedhetetlen alkatrészei. Ezek később fokozatosan elterjedtek a világ minden táján.Valódi megújulás és új korszak kezdődött a világ kávékultúrájában az eszpresszó technológia trieszti megjelenése után. Kis kávébárok, eszpresszók nyíltak nagy számban.

Nos ez lenne az ismert kávétörténet szedett-vedett formában. Csakhogy, Szentendre az más eset. Míg Bécsben az arisztokrácia ismerkedik az egyik volt török nagykövet segítségével a kávéval és kezdik felfedezni a magyar urak is, hogy a fekete leves ízletes ital, addig Szentendrén egy görög valódi? kávézót nyit.

 
Az úr Moskopoljéból került városunkba. Ma már kevesen tudják -Füves Ödön kutatta a szentendrei görögök történetét a hatvanas években- hogy jelentős görög közösség élt valamikor Szentendrén. Csak emlékeztetőül, Görög templom a Fő téren a Görög utca sarkán. Pontosabban aki a kávézót megnyitotta az ezerhétszázas évek elején nem is görög, hanem aromun volt. Ahonnan ő jött, mostani Albánia területén lévő Voskopoja hétszáz lakosú városka. Csakhogy az ezerhétszázas években ez a városka 45 000-es volt, és 1788-ban a lakosok száma elérte 60 000-et. Korabeli balkáni nagyvárosnak számított. Lakosságának döntő hányada ortodox vallású aromun volt, de görögök, albánok, bolgárok is nagy számban éltek a városban. Az itt élő aromunok kiterjedt kereskedelmi tevékenységet folytattak, amely az 1760-as években élte virágkorát. A pezsgő gazdasági életű Moscopolea kapcsolatokat tartott fenn Konstantinápollyal, Velencével és Lipcsével. Huszonhat temploma, kolostorai, bankjai, sőt felsőfokú tanintézménye is volt, a keresztény Hellenikon Frontisterion. Itt nyílt meg a Balkán első nyomdája, amely a kulturális virágzás évtizedeiben görög és aromun nyelven helyi szerzők műveit adta ki.

 
A kávézó állítólag a későbbi Schunk Antal féle kávézó Fő téri házában volt. Autentikusnak mondott receptje a következő: ( Nyári Károly bemutatója)

A kávét a cukorral együtt főzzük – Először a cukor kerül dzsezvába, a szerint ki mennyire édesen kéri. Minden csésze vízhez egy teáskanál őrölt kávét számítunk. Beleöntjük a hideg vizet a dzsezvába rákanalazzuk a cukrot és a tetejére a kávét, majd óvatosan keverjük, anélkül, hogy a kanál az edény aljára érne. A titok, hogy kívülről befelé kell kavarni, hogy a keletkező hab a dzsezva közepén maradjon. Ezután a kávé tetejét, habját egy kis kávéval együtt kiöntjük a csészékbe, majd visszatesszük a dzsezvét a tűzre. Ekkor is kavarjuk úgy, hogy a hab középen legyen. Amikor a kávé bugyborékolni kezd, levesszük a tűzről és a csészébe öntjük. Egy kiskanál hideg vizet teszünk a csészébe. Forrón tálaljuk. Ivásával várni kell amíg a zacc leülepszik a csésze aljára.

 

2008. június 1.
DODOLA
Dezsőfi Ferenc: Öreg tornyok tövében
 
Dodola 1960
- Már pedig a szentendrei nyár arról híres, hogy kevés eső esik benne. Amikor a pomázi oldalon zuhog az eső, nálunk csak a szél kavargatja a port és hajtja maga előtt, mint komor felleget. Úgy így is hívják errefelé az ilyesmit, hogy szentendrei eső. Van úgy, hogy négy-öt hétig nem áll meg vendégeskedni egy felhő sem a nyolc torony fölött. Régente ilyenkor elrendelték a "dodola-járást".
- Hát az meg micsoda?
- No az aztán tipikusan szentendrei valami. Legalábbis nem tudok róla, hogy másfelé is szokásban lett volna.
Szóval, amikor a szárazság már kezdett tűrhetetlenné válni és nem használt sem a könyörgés, sem a búcsújárás a csobánkai csodatévô Máriához, akkor előhívták a "dodolát". Ezt a hivatalt ősidőktől fogva nemes Buzgó István, tényleges szolgálatot teljesítő városi utcaseprő töltötte be.
- Utcaseprő és nemes?
- Úgy bizony. Az öreg szörnyen büszke volt arra, hogy neki nemesi levele van. Nem is hagyott magával packázni. Mikor egyszer az új városi mérnök leszidta, hogy nem söpör rendesen, Buzgó bácsi mérgében földhöz vágta a kalapját és odanyomta a nyírfaseprő nyelét a mérnök markába: - Ha maga jobban tudja, hát söpörjön maga! - mondta.
Szóval előhívták az öreget, aki ilyenkor megcsinálta a szükséges toalettet,vagyis levetkőzött meztelenre. Akkor a segédei teleaggatták zöld gallyakkal olyan sűrün, hogy semmi sem látszott ki belőle. Mikor ez megvolt, akkor a segédek közül valamelyik elkezdte őt vezetgetni az utcákon. Vezetni kellett, mivel·a sok zöld levéltől semmit sem látott. Útközben egy ide illő szerb éneket énekeltek. A verse így hangzik:
"Héj dodolo, dodolo, Sta bi tebi trebalo? Jedna kanta vodice
I od Boga korice"
Ami szabad magyar fordításban körülbelül így hangzik: "Hej dodola, dodola,
Mi kellene, ha volna? Önts rám egy kanna vizet, Isten harmattal fizet."
Az asszonyok már várták Buzgó bácsit kanta vízzel bizony jól nyakba zuhintották. Ezért kellett neki előzetesen levetkőzni. Ez a nagy nyári melegben nem is volt olyan kellemetlen.
- Annál kevésbé, mert a víz mellé még rendes borravaló is ütötte az öreg markát, amiből aztán ő meg a segítői torkuk belső szárazságát is igyekeztek egy kis jótékony harmattal megöntözni. /.../

 
2008. május 30.
MANDÁTUM
 
 
Benn vagyok. Mármint a megyei közgyűlésben. Mert hát az úgy van, hogy a mai nappal két év után ismét a Pest Megyei Önkormányzat képviselője lettem. Voltam én már ilyen funkcióban korábban is három ciklusnyi időt,1994-től 2006-ig folyamatosan, de a legutóbbi választáson éppen előttem állt meg lista. Ezt arra a szitura mondják, ha a helyhatósági választáson a megyei pártlistára leadott és összeszámolt szavazatok alapján, mondjuk az MSZP-nek a kisvárosok listáján tizenhárom mandátum jut, tizennegyedik már nem. Nos ez történt velem 2006-ban, pont előttem állt meg lista. Most azonban, hogy Szabó Imre miniszter lett és ezért lemondott megyei képviselőségéről, a listán következő, esetünkben én léptem a helyére. No, nem teljesen automatikusan, mert az ilyeneket még előtte jóváhagyja a megyei pártértekezlet, megvizsgálja a megyei választási bizottság is és aztán a képviselő leteszi az esküt, s ettől lesz teljes jogkörrel felruházott megyei képviselő.

Azt én is megtapasztaltam már, hogy kevesen tudják, mi fán is terem megyei önkormányzati képviselőnek lenni. Bár időnként láthat a regionális híradókban a politika iránt érdeklődő ártatlan állampolgár tudósítást, legtöbbször azt, hogy átadták ezt, átadták azt, de hogy mi ott nyolcvanan mit csinálunk, kevés fogalma van. Legtöbbször letudja azzal, lopjuk a napot, magyarul hosszan vagy röviden tanácskozunk. Nos én nem kívánom megvédeni magunkat, de annyit érdemes tudni, ha jól tesszük a dolgunkat nem látni, hogy vagyunk. Sajnos mostanában egyre többször lehet látni, tudni arról, hogy van Pest Megyei Önkormányzat, legutóbb éppen a Bárczi Iskola kapcsán derült ki, mert hát meg akarják és sajnos erről az érvényben lévő határozat szerint, még ma sem mondott le, s ha nem lépünk az itt tanuló gyermekek érdekében, meg is fogják szüntetni.

Szóval ma ünnepélyesen felesküdtem. A kollégák kedvesek megértőek és hátbaveregetőek voltak. Még azok is, akikkel régebben késhegyre menő csatákat vívtunk valamilyen ügyben.

Nos, mire jutottunk ma, ami Szentendrét érinti: Az egyik napirend címe szerint az „Előterjesztés, beruházási célokmányok és beruházási cél indoklások jóváhagyása tárgyában” bikkfanyelvű dolgozatban arról, hogy a Kereskedőház (Szentendre Fő tér 2-5.) déli traktusának belső felújítására 17 800 000 Forint összegben lehet költeni.

Másrészt, mivel érvénytelennek nyilvánították a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola igazgatói pályázatát mert az egyik pályázó időközben visszalépett, a másik meg nem rendelkezik a megfelelő végzettséggel, ezért Haluszka Tibort bízták meg az igazgatói teendők ellátására mindaddig míg az új pályázat le nem zárul.

Végezetül az úgynevezett
„2008. évi civil szerveződéseket támogató keretre beérkezett pályázatok” közül a Bükkös-patakiak Baráti Köre Egyesületet amelynek képviselője Mérgesné Zakar Ágnes azon a címen, hogy „3 zöld jeles napot tervez nagyszabású pataktakarítást, emellett rajzpályázatot és kiállítást szervez, valamint tudáspróbát,(díjak,vendéglátás,postaköltség,faanyag működési költségek, szerszámok stb.) amelyre 200 000 forintot hagyott jóvá a Fideszes többségű megyei közgyűlés. De hogy ne legyek igazságtalan, nyert még, a Párbajvívó Klub 100 000 Forintot, a Quad-Rat Turisztikai és Sport Egylet 300 000 forintot valamint a Tizenegylet 80 000 forintot. A sport egyesületek közül a Szentendre Sleepwalkers Baseball Klub 300 000 forintot.

Összesen ötvenmilliót osztottak ki, ebből a városnak 1 millió sem jutott. Nos, ilyen szerényen az előző ciklus egyik évében sem kaptak a szentendrei civilek.


 
 
2008. május 26.
GYERMEKNAP UNOKÁKKAL
 
Panna, hátrébb Petra zöld lufival
Szóval a dolog úgy történt, hogy vasárnap délután unokáztunk. Unokázni, akik nem tudná pontosan mit is jelent, annak elmagyarázom. Ugyanis nem azt amit legtöbben gondolnak alatta, hisz sokan nem is érthetik meg, mert még fiatalok hozzá. Lényege, nem azonos, a gyermekek felvigyázásával és nem azonos a szülői felügyelettel sem. Ez más, minőségileg, emberileg is különleges dolog, legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy a Teremtő embernek szánt életkor-ajándéka. Különleges, mert van benne valami más, felsőbb minőség. Más mint szülő-gyermek kapcsolat, ahol a mindennaposság tompító érzetével és a jövendő iránti kötelességtudattal kézen fogva jelenik meg a szeretet. A szülők így nevelik a lurkókat, tanítják pallérozzák őket, hisz benne élnek a mindennapok valóságában. De a nagyszülői szerep az más, a miénk a felelőtlen szeretet terepe, a „leszarom én” milyen jövőképet alakítanának ki az unokában szülei, mit akar a mai felnőtt társadalom erőltetett megfelelni akaró értékrendjével, görcseivel és képmutatásával. Mi, az unoka és nagypapa cinkosok vagyunk, a múlt és a jövő cinkosai. Olyanok akik könnycseppes őszinte szeretettel rajongunk egyetlen mozdulatért is, amelyben az ősök rezdülései, saját gyermekkorunk és visszavágyott távoli gyermek-mivoltunk mozdulatemlékei kavarognak fel. Megsértődünk egymásra és aggódunk a másikért, ugyanakkor felelőtlenül akarunk örömet okozni és ezért tömjük a gyereket édességgel, ormótlanul viccelünk, hülyén infantilisan gügyögünk és önzőn utáljuk körülöttünk lévő világot, ha nem a mi kapcsoltunkat szolgálja, segíti. Egyetlen nézőpontunk van, az általunk vélt unoka-érdek nézőpont, amely nem azonos a szülőkével, de nem azonos az unokáéval sem, hanem az általunk vélelmezett nagyapai prizmán át látott világ.

 
Szóval tegnap délután unokáztunk és kimentünk a Czóbel parki gyermeknapra. Jó idő volt és nagy tömeg, érdekes eloszlásban. Míg a terület Czóbel parki részen és a Ady úton egymás lábán álltunk sorba teve vagy lóvon való körözésre várva, vagy hogy a búcsúkban szokásos, kizárólag szintetikus anyagokból készített különlegesen élénk színű édességet, cukorkát vegyünk, addig öt méterrel arrébb a Felszabadulás parkban kellemes tömegmentes ligeti sétatér és hangulat volt. A gyerekek nagyon bírták a dolgot, ezért kinn voltak a hétvégén négyszer is. Kaptunk zöld lufit valamiféle pack sátornál -ki a fenét érdeki hogy híják őket-és találkoztunk számos ismerőssel is. Velük mi néhány felesleges és értelmetlen mondatot is váltottunk. A színpadon volt műsor is, de az bennünket nem kötött le- a teve érdekesebb volt- viszont ettünk egygombócos fagyit, no jó rácseppent a pólóra belőle, de ez része fagyizásnak, annyira, mint a Formula I. versenyen a kerékcsere. A lányokat nem érdekelte különösebben a rendőrmotor és tűzoltók sem, ezért inkább bodzavirágot szedtünk a parkban. 
Ja, hogy milyen volt amúgy felnőtt szemmel? Hát jó, folytatásra érdemes. Bár azt gondolom egy dolgot mi szentendreiek nem tudunk megoldani soha, sehol, semmiféle rendezvényen, ez pedig a parkolás. Autók álltak végig a bicikliúton a volt Duna Clubtól a Sziget utcáig, úgy hogy a kerékpárosok az út közepére kényszerültek. A másik járdát is a parkoló autók foglalták el a gyalogosok elől úgy, hogy, csak oldalazva haladhatott, aki nem akart az úttesten gyalog közlekedni. Egyébként a program pénznélkülinek kimondottan színvonalas volt, aszonták akik ott voltak nyitón is, hogy az kissé hosszúra nyúlt. Egy-két melléfogásos iskolai produkció ellenére a többség jó, élvezhető, szórakoztató, a közreműködőknek és a nagyszülőknek meg revelációval felérő volt. De gondolom, a helyi harsonában majd olvashatunk hosszú köszönőpasszussal bővített kellően elfogult értékelő dolgozatot majd.
 

 

 
2008. május 23.
PANASZ
avagy, egy útjavítás viszontagságai
 

A lakosság panaszkodik, a hivatal mentegetődzik és azt ígéri, hogy rossz munkát nem vesznek át, a kirándulók meg csodálkozva nézik, amint hatalmas port keverve, géppuskaropogás-hanggal tömörítik a Bogdányi utca burkolatát.

Szabó Mikivel beszélgetek és csak úgy ömlik belőle a panasz. Pedig akár örülhetne is, hiszen a Bogdányi utcában javítják a burkolatot, nagy szakaszokon rakják újra a kockakövet.

Határcsárda anno

Tudják, ő azoknak a Szabóéknak a leszármazottja, akinek elei Leányfalun voltak hentesek és akik (édesapjáék) megvásárolták a húszas évek végén a Határcsárdát, hogy híres vendéglőt csináljanak belőle. Nagy szorgalommal vitték az üzletet, és évről, évre a tisztes nyereségből korszerűsítve, egy-egy árvíz után újraépítve, pavilonnal is bővítve, olyan kockás abroszos igazi nyári kertvendéglőt alakítottak belőle, amilyeneket ma már csak a harmincas évek fekete-fehér filmjein látni, olyat, ahol Jávor Pali húzatja a cigánnyal ha éppen bánata vagy öröme van. A Határcsárdába Budapestről eveztek fel és az ország más részéből is ömlött a vendég hétvégeken. Jöttek a kirándulók csónakkal és automobillal is. De kijárt ide a szentendrei asztalos, kőműves, más kétkezi is ugyanúgy, mint ahogy a városi úri társaság tagjai. Híres volt a Határcsárda halászléjáról, annyira, hogy még ma is vannak olyan külföldre szakadt idősebb hazánkfiai, akiknek hazalátogatván, első dolguk, hogy elzarándokoljanak ide egy halászlére, rántott harcsára, túrós csuszára. Pedig hatvan év telt el azóta, hogy államosították és csinálták belőbb a Pest Megyei Vendéglátó Vállalat Határcsárda nevű, egyik a sok közül, időnként pocsék ételeket kínáló üzletét negyven évig. De a hírnév fennmaradt, annyira, hogy vannak akik még ma sem tudnak igazi halászlét elképzelni csak úgy, hogy ha a Határcsárda kerthelyiségében ülnek és nézik a Dunát, amint rajta a szigetmonostori rév lassan pöfögve úszik a túlsó part felé és előttük gőzölög az isteni lé. A Határcsárda ma ismét magántulajdonban van. Egy általam nem ismert házaspár üzemelteti, nem is rosszul, de hol vannak már Szabóék ízkölteményei? Nos, ezért nálam minden határcsárdás Szabó szava különös súllyal esik a latba.

Szabó Miklós
-Hogyan gondolják ezt? kezd bele Miklós.-Egyméteres vízmértékkel utat építeni, szintezni ekkora felületet? kérdezi tőlem, mintha én tudnám rá a választ. Helyette inkább csak hümmögök, hogy biztosan, meg hát ... De tovább folyik belőle a panasz. Azt meséli, hogy szerinte nem értenek ezek a munkások a kis kockakő lerakásához. A markoló talpával lenyomták az út széli követ, aztán ahhoz szintezték az egész utat. Persze hogy rossz lett. Majd arról győzköd, hogy szerinte kevés a két centinyi misung az út közepi vízelvezető kövei közé, mert hamar kimosódik és a kövek elmozdulnak. - Menjenek el a régi vízmű bejátatához, ahol még megvan a régi országútnak egy darabja amit kis kockakővel burkoltak le és ott megnézhetik, hogyan kell jól lerakni, mert már hetven éve áll ott az út.
-Kinn voltak a kollégák, kezd bele mondandója második részébe. (- A kollégák estünkben a vízművesek.) - Végigküldtek egy kamerát a Bogdányi utcai csatornában, és képzeld el, ezek az eszementek a Lázár cár tér és Rév utca közötti szakaszon egy tucat helyen összetörték a negyvenes átmérőjű műanyag csatornát felülről, azért mert markolóval bontották a régi kövezetet. Pedig mielőtt elkezdték felajánlottam nekik, hogy megmutatok mindent, hiszen én akkor is itt voltam amikor Csiki Laciék felújították, lerakták a csatornát, az új negyvenes műanyag csöveket, és láttam azt is amint kénytelenek voltak a burkolattól csak negyven centire tenni a Rév utcánál, hogy a csatlakozással jó szinten legyenek. Éppen ezért tettek rá tégla védőréteget, és acélhálós betont is a tetejére, hogy a nehezebb kocsikat is elbírja az út és ne törje be a csatornát, de ezek markolóval nekiestek - Gondolhatod mi lett az eredmény!

 
Szóval, mint mondani szokták, áll a bál a Bogdányi utca miatt. Szinte sehol sem megfelelő az új burkolat. Hol nagyok a hézagok azért, nincs kellően tömörítve és az első autó elhaladtakor kifordulnak a kövek, másutt rossz szinten vannak az út szélei és így a falakhoz gyűjti a vizet. Szóval, trehány munka mindenütt állítják az itt lakók. - Nekem hiába mondják erre, hogy a Fulco deák utcát jól megcsinálták ezek, itt szinte semmi sem jó! sóhajt fel barátom. - Sokkal jobban tette volna a hivatal, ha felvett volna egy helyi nyugdíjas kőművest műszaki ellenőrnek, aki végig kinn van és ha kell azonnal közbeléphetett volna mielőtt még hatalmas darabokat rosszul készítenek el. - Most aztán jöhet a jogi eljárás, meg hogy nem veszi át hivatal a munkát, aztán a ködbérezés, de ettől még ezek a dunántúli emberek nem lesznek útburkolók.

Ahogy barátom mesél Bognár Jani bácsi régi városgazda jut az eszembe, aki még lovaskocsival járta Szentendrét. Ő ellenőrizte annak idején az útépítést a városban és az útkaparók munkáját is. Ha szabálytalanságot, suta munkát látott, úgy kirúgta a sztolicskát a burkoló segge alól, hogy hanyatt esett. Aztán kivette a kezéből a fa bunkót és ha nem volt megfelelő a kockakő még meg is spicölte, hogy jól álljon az ágyban és közben magában cifrákat káromkodva elküldte melegebb éghajlatra „azt a fakezű bogdányi ricert,” aki ilyen bazaltkockát faragott.


 
2008. május 21.
SZENTENDREI NYÁR 2008.
felesleges kommentárral
 
Dubrovniki Marin Drľić Színház
Bizony szűkszavú az az ismertető, amelyet a Szentendrei Nyárról az Új Kulturális Központ honlapján olvashat az érdeklődő. De ne csodálkozzunk ezen, mert hisz ez ilyen műfaj, mármint az internetes, itt mindent 140 leütéssel kell elintézni, mint mondják az internetes világban oly járatos ámerikai nagyok.
Az ez évi programot még a régi igazgató Kriaszter Attila állította össze, ezért az magán hordozva annak összes kiaszter-stigmáját. A múlt évben még ezerfelé kürtölték a művház kissé rekedtes harsonái, hogy a dubrovniki színház Szentendrén fogja bemutatni a Dundo-t, a Dundo Maroje című darabot, ezzel ünnepelve Marin Drľić születésének 500. évfordulóját. De mint a siton olvashatjuk, helyettük a debreceniek jönnek Szentendrére.

A Szentendrei Teátrum 2008-ban két bemutatót tart, 6 előadásban. Augusztus 16-án, a Teátrum hőskorának helyszínén, a Fő téren mutatja be a Debreceni Csokonai Színházzal közösen Marin Drľić: Dundo Maroje című vígjátékát Vidnyánszky Attila rendezésében. A neves dalmát reneszánsz szerző, Marin Drľić születésének 500. évfordulóját ünneplik az idén hazájában, Horvátországban, s ennek kapcsán a produkció meghívást kapott a Dubrovniki Nyári Fesztiválra is.

Vidnyánszky Attila
Azonnal hozzáteszem, egyáltalán nem biztos, hogy így rosszabbul járunk. Egy tekintetben igen, hogy Szentendre számára a dubrovniki előadás komoly piárértékkel bírt volna. Azonban, ismerve a beregszászi rendező, megbízott debreceni igazgató Vidnyánszky Attila habitusát és az orosz színház iránti tiszteletét, vagabundságát és egy-két jobb rendezését is, személye azzal kecsegtet, hogy érdekes előadás lehet ezen a nyáron a Dundo Szentendre főterén. S ha már dicstelenül megváltunk annak idején Kovalik Balázstól, egyetlen visszajelzést adva MűvélszetMalomban rendezett bemutatóira, hogy „Minek ide színház?” most ha már így összefutottunk Vidnyánszkyval, én opera ügyben is megkérdezném őt.

Volt már persze jó Dundo előadás Magyarországon, magyar rendezésben is. Szikora János a Szigligeti Színház és a Pécsi Szabadtéri Játékok közös produkcióját említem csak, amely magára vonta a zágrábiak figyelmét is, és aki az újjáéledő horvát-magyar kulturális kapcsolatok egyik első lépéseként megbízást kapott vendégrendezésre a zágrábi nemzetiben.

Különleges élményt ígér a nyár másik bemutatója is: a Krétakör és a Le Phun francia utcaszínházi társulat együttműködésével Kurázsi papa címmel készülő ősbemutató, amely különleges helyszínen, SZENTENDRE belvárosával szemben a Szentendrei-szigeten, a hajdani úttörőtáborban készül három hetes workshop keretében, és ugyanitt lesz a darab ősbemutatója is augusztus 8-án. A Kurázsi papát a Le Phun társulat rendezője: Philippe Phereille rendezi. Szentendre után, 2008 nyarán a legjelentősebb francia utcaszínházi fesztiválon: Aurillacban, majd 2009-ben egy holland fesztiválon szerepel majd a darab (Oreol). A tervek szerint bekerül a darab az unió Európai Szezon című programjába.

Ezekben a produkciókban mintha látnám az új igazgató kezének nyomait is. Persze ismerve a Dietz- Kun városvezetés demokrácia felfogását és különösen annak városházi gyakorlatát, valamint a kulturális ügyekben irányadó Kun alpolgármester úr autentikus ősmagyar hagyományokon pallérozott ízlését, ennek teret csak olyan mértékben adnak, amely nem sérti a városvezetés kényes ízlését. A szentendrei piacon a rosszindulatú pletykások azt is beszélik, hogy ebben az „értékvédelemben” élen járó Kun Csaba alpolgármester úr egy lehetséges Parti Nagy Lajos bemutatót küldetett el, megvédendő Szentendrét „az ide nem való”-tól.


A bemutatók mellett az alábbi előadások vendégszerepelnek a Teátrum programjában: Goldoni: Két úr szolgája (Szolnoki Szigligeti Színház), Csehov - Kiss Casaba: Szerelmes hal (Vidám Színpad); Elnöknők (Katona József Színház); Magyar a Holdon (Tatabányai Jászai Mari Színház); Liliomfi (Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház) Fábry Sándor és Berecz András önálló estje. Vasárnap délelőttönként a Városháza udvarán a megszokott gyerekelőadások várják a kisgyermekes családokat.

Nem rossz kínálat ennyi pénzből, de félő, hogy ez az év sem lesz olyan visszhangú, mint hetvenes évek bemutatói. Bár ne legyen igazam!

Bogányi Gergely

Gazdag az idei fesztivál koncertkínálata valamennyi zenei műfajban. Zenei csemegének ígérkezik a MűvészetMalom udvarán július 31-én a Bogányi testvérek (Bernadett, Bence, Gergely és Tibor) közös koncertje, melynek keretében kerül sor Szokolay Sándor a Bogányi testvérek számára írt műve ősbemutatójára. Meghívást kapott a fesztiválra a Magyar Nemzeti Cigányzenekar, amely a Szentendrei Fúvósokkal ad közös koncertet. A Péter-Pál templomban elhangzik Tolcsvay László Magyar miséje. A Barcsay Múzeum udvarán a jazz és világzenei estek keretében fellép a Vujicsics együttes, David Yengibarjan, és Sebestyén Márta vendégszerepel a Szájról szájra project és a Prímások. Augusztus 2-án és 3-án a Jazz Fesztiválon hat együttes lép fel. A Városháza udvarán PASO és NEO koncert várja a fiatalokat.

Bogányi család szentendrei kötődései, Bokor György igazgató úr régi baráti kapcsolata, valamint Zászkaliczky tanárnő családi kötődései is bizonyosan közrejátszottak abban a nagyszerű lehetőség megteremtésében, hogy július 31-én MűvészetMalom udvarán a Bogányi testvérek közös koncertet adnak.

A MűvészetMalomban június 21-étől két horvát képzőművész: Petar Barisič szobrász és Vatroslav Kulią festőművész állít ki augusztus 10-ig, majd a Performance Fesztiválhoz kapcsolódik az Űrkollázsok című kiállítás augusztus 17. és szeptember 7. között.

Petar Barisic 1954 október 7-én született Vrlicben ahol az általános iskoláit is végezte. A középiskola elvégzése után 1973-ban a Spliti Képzőművészeti főiskolára járt ahol Ivan Sabolica volt a mestere, majd 1978-tól Zágrábba került. 1978 tól Zágrábban él és tanít. Docens a Képzőművészeti Egyetem tanára. Elsősorban hazájában és Szlovéniában voltak eddig kiállításai, de kiállított már 1996-ban Pécsett a Művészetek Házában és 2002-ben Ausztráliában is volt kiállítása.
Nos, számomra igazán a szülőhely, a közeg ahonnan Barisic jött, érdekes. No nem Zágráb, ahol most él, tanít, hanem ahol született, a dalmát Hollókő, Vrlic. Alig van etnográfiáról szóló könyv amely ne említené a dalmát hegyvidék kapcsán Vrlicet, lettlégyen szó táncról, népviseletről, szokásokról. Mivel többek szerint őseim Benkováciak, - én a Hvar szigeti Benkovicoktól származtatom családom,- érdekes ez a hegyvidéki díszes etnográfia számomra is. Persze aki majd megnézi kiállítást, nehogy arra számítson, hogy ezen valamiféle folklór utánérzésekkel találkozhat, sokkal inkább a mai művészeti gondolkodással és kifejezésmóddal.

Ekként fejezi be ismertetőjét az oldal:

Igazi családi programot, minden korosztály számára szórakozást kínálnak a már hagyományos szabadtéri rendezvények, fesztivál-hétvégék: az Ister Napok – IX. Dunakorzó Vígasságok (július 26-27-én) és a nyarat záró, idén harmadszor megrendezésre kerülő SZENTENDRE Éjjel-Nappal Nyitva, s a vele egy időben a MűvészetMalomban zajló X. Nemzetközi Performance és Nehéz Zenei Fesztivál (augusztus 29-31.).

 
 
"> 
 
Egy kis nosztalgiázás

 
2008. május 20.
INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
avagy a bicikli
 

Kedden délután elénk kerül az Integrált városfejlesztési stratégia. Várhatóan az 54 számozott és összesen 182 oldalas anyagot képviselőtársaim többsége nem olvasta. De ezen ne lepődjenek meg, mert az ilyen írás, bár sok érdekes dolgot is tartalmaz, ettől még kissé elvont, sajátos műfaj, kicsit olyan mint az oratórium, amely a zene lényegére, drámai kifejező erejére épít, s mellőzi az opera látványelemeit, a színészi játékot. Miként esetünkben is a városfejlesztés karakteres megoldási javaslatait foglalja össze. Hasonló jellegű problémákkal való foglalkozás tapasztalatai kellenek hozzá, hogy az ember élvezze.
„Integrált városfejlesztés, mint a városok sikeres fenntarthatóságának előfeltétele”ahol az egyes fejlesztési elemeket hangolja össze időben és térben. Mert hát az integrált városfejlesztési politika azt is jelenti, hogy a városfejlesztés szempontjából fontos problémákat és érdekeket folyamatosan és méltányos módon tekintetbe vesszük. Kialakítása olyan folyamat, melynek során a várospolitika legfőbb területei – a földrajzi hely, ágazati és időbeli szempontok - koordinálásra kerülnek.

 

 
Ennek egyik legfontosabb dokumentuma a Lipcsei Charta így fogalmaz:
Ajánljuk, hogy az európai városok a városuk egészére dolgozzanak ki integrált városfejlesztési programot. Az ilyen végrehajtásra orientált tervezési dokumentumok tartalmazzák
- a városok és környezetük erősségeinek és gyengeségeinek a jelenlegi helyzet elemzésén alapuló leírását, a konzisztens fejlesztési célok meghatározását és a városra vonatkozó jövőképet,
- a különböző városrészek fejlesztéspolitikai koncepciójának összehangolt ágazati és műszaki terveit, amelyek biztosítják, hogy a konkrét beruházások az adott városrész kiegyensúlyozott fejlődéséhez hozzájáruljanak,
- az állami és a magánszektor szereplői által felhasznált támogatások területi koncentrálását és összehangolt felhasználását biztosító feltételeket,
a városokon belüli és a város-régió kapcsolatában érvényesített tervezési koordinációt, melybe a lakosságot és az érdekelteket be kell vonni, akik alapjaiban hozzájárulhatnak az adott térség jövőbeli gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti minőségének megfelelő alakulásához.


Én itt most egyetlen dolgot emelek ki fejlesztési területek közül, azt amelyet a stratégia „Szentendre a zöld város” címszó alatt foglal össze. Ebből is a közlekedés, mint huszonegyedik századi Szentendre meghatározó gondját, a turizmus fejlesztését, minőségi elemek erősítését, mint célt, és a környezetszennyezés, különösképpen a CO kibocsátás csökkentésének együttes érvényesítését.
Mert a fenntartható fejlődéshez annak minden dimenzióját - a gazdasági prosperitást, a társadalmi egyensúlyt és az egészséges környezetet - egyidejűleg és egyforma súllyal kell figyelembe venni.
Szentendrén és különösen az óvárosban, a kerékpáros és gyalogos közlekedés prioritásának érvényesülése kora tavasztól, késő őszig.
S az, hogy ez nem egyedi megoldás lehet a várostervezésben és a huszonegyedik századi gondok orvoslásában, arra Brüsszel lehetne számunkra a példa. Velo-City 2009 konferencia sajtótájékoztatóján a brüsszeli közlekedési miniszter úgy nyilatkozott kissé szégyenkezve és azt érzékeltetve, hogy a bicikli a huszonegyedik század közlekedési eszköze és hogy ez náluk nem eléggé népszerű: "Brüsszel Európa fővárosa, a kerékpározásnak viszont egyáltalán nem a fővárosa. A durván egymillió lakosú Brüsszelben jelenleg 4 százalék a kerékpározás részesedése a városi közlekedésben. Londonban és Párizsban ez az arány 6 százalék, Amszterdamban 35, egy belga városban, a Brüsszeltől alig 50 kilométerre fekvő Bruges-ben pedig 55 százalék. Ezen változtatni kell! Évtizedekig az autózás volt a közlekedés támogatott formája. Azt akarjuk, hogy a konferencia fordulópont legyen a közvélemény és a politikusok számára egyaránt" - mondta a miniszter, akinek egyébként nincs autója és mindenhová kerékpárral jár.

 
"> 
 

Nos én is azt javaslom amit a belga miniszter, Szentendrén is évtizedekig az autózás volt a közlekedés támogatott formája. Ezen változtatni kell! Szentendre legyen tavasztól, őszig a kerékpárok, a kerékpározás városa!

Kezdjük a dolgot a politikusok személyes példamutatásával! Ezért azt javaslom, hogy az önkormányzati képviselők és a hivatal vezető munkatársai, a városi intézmények vezetői (mozgáskorlátozottak kivételével) ne kapjanak ingyenes behajtási engedélyeket, járjanak tömegközlekedéssel, biciklivel vagy gyalog rendezvényeikre, tanácskozásaikra.

A Belga Minisztérium nemrég bevezetett egy új intézményt, az autómentes vasárnapot, amikor a gyalogosok, biciklisek, görkorisok és gördeszkások vehetik birtokba az utakat a város határán belüli autópálya-szakaszokkal együtt. A kerékpárosok újabban az egyirányú utcákban is tekerhetnek mindkét irányban, a belvárosban jelképes összegért lehet biciklit kölcsönözni, az autósok pedig ingyen busz-, metró- és villamosbérletet kapnak, ha leadják a kocsijuk rendszámtábláját. Ezt én Szentendrén is javaslom!

A belga fővárosban nemzetközi kerékpáros várostervezési konferenciát rendeznek jövőre. A kétévente megtartott Velo-City hatására a korábbi helyszíneken, Párizsban például vagy Münchenben nagyszabású fejlesztések indultak. A szervezők a brüsszeli rendezvénytől is azt remélik, hogy segít társadalmi és politikai támogatást szerezni a városi kerékpározás ügyének. A tervek szerint a jövő évi konferencia kezdetéig több kilométer új kerékpárutat és számos bicikligarázst építenek Brüsszelben, amelyekben havi helybérleti díj ellenében lehet majd tárolni a kerékpárokat, és biciklis lifteket is telepítenek a dimbes-dombos városban. A brüsszeli városvezetés célja, hogy 2015-ben már 15 százalék legyen a kerékpáron megtett utak aránya, a kerékpárút-hálózat hosszát pedig 100-ról 310 kilométerre kívánják növelni.

Pascal Smet miniszter
A város hosszú távú érdeke, hogy a gyalogosok számára biztosított köz és közösségi terek csökkenését megállítsuk. A járdák szélesítését az óvárosban és bicikliút szélesítését és felfestését a Duna korzón és a tervben meghatározott útvonalakon így Sztaravodai és Egres úton is. 15 kilométer Szentendrén belüli bicikliút kiépítését és a tervezett kistérségi kerékpárút megépítését.

A szentendrei fejlesztések tartalmazzák fedett, és huszonegyedik századi módon kialakított kerékpárparkolók építését, amelyeket a tervezett közterületet-figyelő kamerák hatókörébe kell vonni a kerékpárlopások megelőzése érdekében.

Őrzött kerékpárparkolók, és hozzá kapcsolódó szolgáltató egységek kialakítását ( pénzváltó, kerékpártömlő és egyéb a biciklizést segítő szolgáltatások biztosítását a Postás strandnál, a Lázár cár téren, az Orbán keresztnél, Határcsárda környékén, Pap szigeti bejárónál, Skanzennál és még öt, a felmérés által meghatározott helyen.

Fel kell kérni a Rendőrséget segítsen megvédeni a gyalogosok és kerékpárosok KRESZ biztosította érdekeit. Önkéntes járőrszolgálatot szervez a biciklis közösség a kerékpárutak és járdák védelme érdekében amelyben a hivatal segítő módon működjön együtt.

A szolgáltató vállalattal a kerékpárutak takarítását meg kell oldani.

A program megalkotása előtt a testület kezdeményezzen társadalmi vitát a városi honlapon és a helyi újságokban együttes munkával elkészülő, a város közössége számára elfogadható, korszerű szentendrei kerékpáros program megalkotása érdekében, amelynek ez a néhány sor legfeljebb csak vitaindítója.

Amennyiben a kerékpáros turizmust részesítjük előnyben mint a megoldást, amely a közlekedést, mint huszonegyedik századi Szentendre meghatározó gondjának megoldási lehetősége és a turizmus fejlesztési lehetősége, minőség elemekkel való bővítése és a környezetszennyezés, különösképpen a CO kibocsátás csökkentésének lehetőségeként vesszük figyelembe, hasznos ha egy korábbi európai turizmus konferencián megfogalmazott előrejelzésre is figyelünk.

Martin Lohmann úr a 2004-es budapesti Európai Turizmus Fórumon az „Új trendek a turizmusban” című workshopjának bevezető megállapításában így fogalmazott: „Fiatal utazók: A tanulmányok azt mutatják, hogy az összes turistaérkezés mintegy 20%-át a 15 és 26 év közötti korosztály adja, ami jelenleg évi 140 millió érkezést jelent, melynek 70%-a többségében az európai országokban realizálódik. Különösen a tíz új tagállam rendelkezik komoly potenciállal ebben a célcsoportban – mind küldő országként, mind a fiatalok turisztikai desztinációjaként. A fiatalok olyan speciális turisztikai termékeket igényelnek, amelyek megfizethető és biztonságos üdülést, kulturális élményeket, más fiatalokkal való találkozási lehetőséget, multikulturális rendezvényeket nyújtanak, illetve lehetővé teszik a társadalmi és környezeti elkötelezettséget.

Márpedig ha ez így van, akkor mind a szálloda és étterem-fejlesztéseknél, mind a kulturális kínálat tervezésénél jó ha e szempontot is figyelembe vesszük.

Miért éppen a fiatalok kerékpáros turizmusa lenne a megoldás a varos turizmusfejlesztésére?

Mert a kerékpáros turizmus illeszkedik a mai korszerű divatos fitnesz életmódhoz. Eszközei és szolgáltatásai ma már igen széleskörűek. Egy jobb kerékpár 250000 forintnál kezdődik és felsőbb kategóriákban két és fél millió felett is lehet az ára, ugyanakkor 100 000 forintból ügyes diákok jó kerékpárt építenek. Hasonló a helyzet a felszerelésekkel is, amely ma már rendkívüli széles fajta és márkaválaszékkal sajátos üzletág lett.

A kerékpáros zsebében bankkártyával érkezik és jelentős fizetőképes keresletet jelenít meg, mind az étkezés, mind a sajátos a kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban.

Szentendre a fiatalok városa a szó szoros értelmében is. Mint ilyen, rendelkezik azzal az adottsággal (talán az egyetemi városokon kívül egyedül Európában) amely egy ilyen speciális csoport fogadásához szükséges tényező. A város hangulata, képzőművészeti arculata, időnként bohém légköre alkalmassá teszi a fiatalok fogadására.

De talán a kerékpáros turizmus azért is jó, mert „a turizmus a környezet megbecsülését is növelni tudja, és képes tudatosítani a környezeti problémákat, azáltal, hogy közelebbi kapcsolatba hozza az embert a környezettel és a természettel. A turizmus gyakran szenved a más szektorok okozta környezeti károktól, pl. a vízszennyezéstől, és képes felhívni rájuk az érintettek figyelmét. „


 
2008. május 18.
ISMÉT STARIGRAD
 
 
Szentendre új városvezetése kevéssé lelkesedik Starigradért, mint tette ezt annak idején Miakich Gábor és csapata. Ennek oka talán az, hogy a város mai vezetői közül, még egynek sem volt alkalma eddig, hogy dalmát testvérvárosunkba látogasson. Pedig, volt már meghívás, számos lehetőség eddig is, hiszen horvát barátaink számára Szent Rókus Napja a városka ünnepe minden évben az az alkalom, amikor vendégül várják a testvérvárosok delegációit. Ilyenkor a görög, cseh, horvát delegációkon kívül szeretettel várják a szentendreieket is.

Persze ennek a még nem túl baráti melegségű kapcsolatnak, lehet, hogy én is ártottam gyakori Starigrad-rajongásaimmal és azzal, hogy a múlt évben az Ivan dan kapcsán kissé összerúgtam a port az azóta már másokat boldogító, a város ellen az igazát a független magyar bíróságon kereső Kriaszter Attilával. De lehet, hogy nem csak én vagyok egyedül az oka ennek távolságtartásnak, hanem, hogy az ez irányú külügyek kultúrházi ügyintézőjének Frankovits Katalinnak más városok is szimpatikusak, nem csak az én Hvar szigeti libling településem.

 
Bár a városi külügyér asszony korábban nagyívű tervei mintha újabban zanzásodnának és már szó sincs a dubrovniki színház Dundo Maroje előadásának szentendrei vendégjátékáról, állítólag a Fő téren a debreceniek lépnek majd fel. De üsse kő, csak sikeresek legyenek, mert Szentendre kulturális életére ráférne már egy kis siker is, a sok botrány után. Meg aztán csak sikert kívánhatok Závodszky igazgató úrnak is „sajátos közjátékkal tarkított” megválasztása után, s ígérem nem fogok nyakára járni sem ötleteimmel, sem azzal, hogy bármiféle viszonzással is tartozna azért, mert ellenzékiként rá adtam voksomat.

Lényeg ami a lényeg, jó volna ha egyszer a város vezető urai és kulturális vezetője is időt tudnának szakítani Starigrad városkára is, mert a személyes tapasztalással szerintem felmelegedhetnének a viszonyok. Mit tehetek ezért én? Megígérem, hogy amikor ők ott lesznek, én nem tartózkodom lenn, hogy jelenlétem se feszélyezze őket.

 

No, de ez kevésbé fontos, mint azok a hírek, amelyek Starigradból mostanában érkeznek. A Visko Haladic vezette települési szocdem-parasztpárti koalíció sikeresen vezeti a városkát, jól lobbiznak a zsupánjánál (megyénél), jól használják ki, hogy a köztársasági elnök rendszeresen ott pihen a környéken. A most kapott képek is arról tudósítanak, hogy utat építenek, csatornáznak és gőzerővel készülnek szezonra. Arról is kaptam képet, hogy gasztronómia bemutatót tartottak az egyik hotelben. Hát biz rá is férne a szigeti gasztronómiára egy kis megújulás, mert a háború után sokkal inkább annak örültek, hogy volt mit felszolgálni, és kevésbé foglalkoztak a minőséggel.És ime egy másfajta újdonság a polgármesteri hivatal honlapjáról, panorámakép.

Azért, hogy ilyen gondja ne legyen a Szentendréről érkezőknek, javaslom ha egyszer Starigradban jár menjen el az Eremitázs ( nem Ermitázs) nevű, tizenötödik századi kis kolostorba, a Szent Jeromos kápolna-galéria mellett lévő vendéglőbe, ahol Jakąa Dulčić a tulaj és a szakács is, aki egyébként a szigeti zöld mozgalom, a Pulentoda egyesület vezetője olyan halat, rákot, és tenger gyümölcseiből készített étket kínál fel, hogy egy életre elfelejti a rántott húst is.


 
2008. május 17.
VINCZE OTTÓ,
"akinek időnként nyoma vész a hazai művészeti életben”
 
 
Túl a negyvenen Vincze Ottó egyre inkább görög-bizáncias alkatú. Amikor beszélgetünk, a szemembe néz, mondandóját arcának enyhe öngúnyoló mosolyával követi, közben finom ujjainak mozdulataival magyaráz. Ettől az a képzetem keletkezik , hogy a Preobrazsenszka ikonosztázának egyik képéről lépett elém, vagy modellje volt.

A Preobrazsenszka misztikus helye Szentendrének. Ami különlegessé, egyedivé teszi, az nem csak a templom fenséges belsője, hanem az egész épület máshoz nem hasonlító légköre, aurája. Ugyanis van valami többlete, kézzel nehezen megfogható titokzatossága és fennköltsége itt mindennek. Ahogy a magas fák között, zárt kőkerítés mögött, a hegy felé fordulva rejtőzködik az épület, hogy a hegy tetejéről a Tobakosok keresztjétől kibontva szépségét, a tájba rajzolja fenséges tornyát, sisakjának a napsütésben aranyló színeit.

Vincze Ottó utóbb készült munkáiról beszélgetünk vele, és közben a beszélőt figyelem. Szavain, mozdulatain is átjön, hogy ott belül rend van, semmi elkenés, manír, megjátszom a művészetet viszony. Pontosan, komolyan, igényesen készíti amit a közönség elé visz. S miközben figyelem azon morfondírozom, hogy milyen kár, hogy mostanában keveset láttam dolgaiból. Azokat is leginkább csak katalógusból és a képernyőn. A beszélgetés közben tudatosul bennem, hogy hiányzik a per tu per, a szemtől, szembe, alkotás és a befogadó szemérmes találkozása. No nem a kiállítás-megnyitók hacacáréja, show-ja, hanem az az állapot, amikor az ember csak úgy betéved a kiállítóhelyre és kóstolgatja a műveket. Amikor mint aki nem teljesen normális, magában motyogva beszélget az alkotással és az ott nem is lévő alkotóval. Szidja, dicséri, kérdezi művészt és művét, magyarul emészti a látottakat. Mert bár láttam legújabb dolgait amelyeket Debrecenben és Pakson Rómában állított ki, ahol a Falvarrás, tér és tárgyszabászat címmel mutatták be munkáit csoportos kiállításon, de csak az igényes katalógus segítségével.

Mostanában Vincze alkotásait ritkábban láthatjuk Szentendrén is. Jellemző rá, hogy másokkal ellentétben, ő nem azért vesz részt vidéki, külföldi kiállításokon, hogy a még meglévő vajdás és szentendrei képzőművészet-imagot, önmagát ismételgető alkotások árukapcsolásával eladja, hiszen őt olyan csoportokba hívják meg társalkotónak, kiállítótársnak, ahol az együttlétnek értéke, a dolognak ügy-értelme van. Százados László úgy fogalmaz erről„ hogy időnként nyoma vész a hazai művészeti életben” s ennek okát azzal magyarázza, hogy Ottó sokat és hosszan dolgozik Németországban. Ez igaz, de egy másik szemponttal kiegészítve. Ugyanis ma már meggyőződésem Vincze vigyáz arra, hogy ahol kiállít jelen is legyen, vulgárisan fogalmazva, nem gyakorolja a szentendrei snassz-módit „hozz, adj be valamit, azután csinálunk egy kiállítást” módszert. S én ezt nagyra értékelem tőle, ami fontos magatartás lenne minden képzőművész számára. Ugyanis, az állandó jelenlét, ami természetesen lényeges a képzőművészeti közéletben is, ha csak önmagad állandó ismételgetésével párosul, devalváló lehet, s ugye látunk mi ilyet nem is egyszer napjainkban!

 
S nos alkatának megfejtéséhez még annyit, hogy a Vincze Ottó-féle szabásminta képek körvonal-fogalmazásmódja mögött bizánci szigorúság és metafizikus látásmód rejtőzik, még azokban az estekben is, amikor rajzolatai bumfordiak, ironikusak. Ezt Verba Andrea így látja: „Úgy tűnik a szabásminták kései rokonai azoknak a bábuknak amelyek először antropomorf sírjelmotívum gyanánt népesítették be Vincze Ottó képeit. A szentendrei festészetben a figura elvont bábszerű megjelenítése, valamint az architektúra mint képen belüli színpad és mozgástér s korai avantgárd színház és a metafizikus festészet kelléktárát egyaránt megidézik. Vincze Ottó grafikus szemléletű térmunkáiban a szabásminta ölti magára a bábu ma már klasszikusnak tűnő szerepét. Ugyanakkor az a konstruktív térszemlélet, a szigorú ugyanakkor erkölcsi tartással azonosított belső geometria, amelyre a szentendrei festészet örökségeként természetes módon épített Vincze Ottó festészete is, a művész térberendezéseiben áttételesen szelíd eltolással jelenik meg. Kilépve a rendszerből, a megtanult nyelvtan alapján Vincze újraértelmezi a szabályt, és úgy tűnik eközben sikerül megtalálnia a számára hiteles, valódi konstrukciót. Vincze Ottó metafizikus ihletettségű installációi ironikus távolságtartásuk mellett abszurd módon ragaszkodnak az egzakt tényszerű nyelvezethez. „ Vannak ítészek, akinek a játék, az áthallás és ambivalencia, a klasszikus rajz és a szabásminta profánsága közötti feszülés, a hatvanas évek betonvas rajz idézete látható ezeken, de nem érzékelik az ikon erős körvonalainak vissza-idézetét. Nekem ez jön át leginkább. Innen számomra Vincze miszticizmushoz való vonzódása. Amikor munkáját nézem még azt is elhiszem,-nem mondott ilyet- hogy úgy alkot, mint az ikonfestő szerzetes, aki amikor a szent képe festéséhez kezdett, előtte lélekben és testben is megtisztult (meggyónt bűneit és böjtölt) S ez a szigorúság az installációk, a tér be és átrendezésekor szinte kézzelfoghatóan érződik, jelen valóan igaz. A videóval már más helyzet, mert ez már kevéssé alkalmas e szigorú rend-képre, nem elég puritánul megjelenítő, inkább a játékosság eszköze.

 
Nincs mese, ebben a műfajban játszania kell! S ami a mostani Vinczében nekem tetszik, hogy tud játékos is lenni. Bár az, hogy ez számára ugyanolyan erős lesz -e, mint a korábbi alkotásai, installációi, még nem dőlt el. Fogalmazásmódja még épülőben, alakulóban van. Szakmailag már sok mindent tud, de csak most alakítja vinczei szigorúsággal saját eszközzé. „Vincze Ottó egyszerre hódol a rend és a szabadság kényszerének” írja egy helyütt Verba Andrea. Bizonyosan igaz, bár ezek a szabadságok nem a korlátok nélküliségek félreértelmező magyarázatára épülnek, sokkal inkább az értelmes rend, transzcendens belső szabályainak tér és idő nélküli elfogadásában válnak egységgé, miként az az Esőváró című műve misztikus fogalmazásában láthatóvá és érzékelhetővé is válik.

A középnemzedék magányos embere Vincze az egyre szegényedő szentendrei képzőművészeti életben. A rendszerváltás utáni elmagányosodás és egzisztenciális szorongások korában Szentendre és különösen a szentendrei képzőművészeti törekvések és történések mintha ólomsúllyal nehezednének a talajra, nem tudnak maguknak fellelni olyan dinamikákat, mint találták meg ezt a vajdások majd negyven éve már. Ebben elnehezedő provinciális közegben a városnak és értelmiségének különös felelőssége van abban, hogy kinyissák az ajtókat az ifjabb nemzedék előtt és segítsék, hogy a város ne a sodródó középszerűség konca legyen. Mert azt, hogy van mire támaszkodni, hogy vannak itt fundusok amelyekre építeni lehet, látja szinte mindenki, persze leginkább azok, akik nem döntési pozíciókban vannak.

Ebből a szempontból szerencsés Vincze Ottó helyzete, no nem saját, hanem Szentendre szempontjából, mert ha időnként egyedül is van, legalább még itt van.


 
2008. május 16.
LEHUS
 
Miakich Gábor Szeberényi Lehel emléktáblája előtt
Szeberényi Lehel 1940-ben diákként így írt a példakép Móriczhoz: „Zsiga bátyám, mióta népi eszmékkel megismerkedtem, úgy nem érdekelnek a kisemberi vélemények, maga az írói dicsőség sem.” Íme a meghatározódás, amely egy életen keresztül elkíséri. E mondata jelzi majdani vonzódását ahhoz a csoporthoz, akiket népi íróknak szoktak titulálni, beskatulyázni, csúfolni, félreérteni és értetni. A némethlászlói harmadik utasokhoz, a valamikori parasztpárthoz közel állók közé, akik bár maguk is alkottak csoportokat és csatlakoztak balra is, jobbra is politikai törekvésekhez, nem önként választottan sokan részesei lettek a népi-urbánus ellentéteknek, ideológiai vitáknak, mára gyűlölködéseknek is, pedig csupán annyi közös hitvallásuk„ hogy az írónak akaratlanul is meg kell szőnie a társadalmat. A társadalomnak ez az önkéntelen szőttese, éppen mert pillanatnyi ítéletekből, szinte reflexekből alakul, sokkal hitelesebb, a szociológus számára is sokkal értékesebb, mintha előre tudom s erőszakolom.

Természetesen van ennek az útnak didaktikusabb és korlátozóbb értelmezése is: „európaiságunk megtartásának és érvényre juttatásának szellemi feltétele nemzeti mivoltunk mély rétegeinek a feltárása. Ezt tanúsította számára Ady életműve, ehhez adott modell értékű ösztönzést számára Bartók Béla. A nagy zeneszerző példája vezette a magyar műhely eszményének a megfogalmazásához, a magyar irodalom bartóki vonulatának megrajzolásához. A magyar nemzet leghatékonyabb szellemi-lelki összetartó erejének tekintette azt az irodalmat, amelyik a nemzeti sorskérdéseket európai és egyetemes szinten vizsgálja.” NL

Olvasva Lehust, és utólag végiggondolva életművén, szerintem mindent vállalt, ami ebből a kései népieseknek még megadatott, megmaradhatott, de kerülte az értelmetlen időnként lehúzó, megosztó vitákat. Dunakanyari léte, hogy ő maga volt a Duna-kanyar, a táj rezdüléseivel, aki kalauza és tanítója volt e vidéknek határozta meg igazán. Barátságos személyiségének vonzása és mert oly szeretettel lakott itt, lett leányfalui lakása az értelmiségiek találka- és szellemi felfrissülést nyújtó nyári pihenőhelye, megállója.

Sokan nem értették, mások tudatosan félreértették, miért élt benne folyamatosan a lent lévők méltányos szeretete, mesélő megbecsülése, amikor az alapos megfigyelő kritikus hangütése látásmódjával mutatta meg a bennünket körülvevő világunkban ellentmondásos helyzetünket.

Szeberényi Lehel 1998. április 27-én 10 éve hunyt el. A Leányfalui Könyvtár szervezésében május 3-án koszorúzást rendeztek a házánál elhelyezett emléktáblánál. Miakich Gábor is koszorúzott a baloldali barátok nevében, és bár nem volt hivatalosan felkért képviselője a városnak, de legalább szerény mértékben Szentendre kötelező tiszteletét is pótolta, mert a város részéről jószerivel senki, még a kulturális bizottság vezetője sem volt jelen. Pedig Szeberényi megérdemelné, hogy legalább egy szál virággal emlékezzen rá Szentendre városa is, hisz kevesen szóltak, írtak olyan szeretettel Szentendréről, mint Lehus.


 
2008. május 15.
ÁBRÁNYi
 
Emléktábla avatás házának falán
1959. május 24.
Szóval, hogyan is állunk mi Árbányi Emillel a költővel, Szentendre egyik hírességével, akinek a napokban lesz halálának 88. évfordulója? Akinek háza a későbbi Goldberger villa, majd városi szülőotthon, most pedig magánház, az egyik tehetős szentendrei, állítólag teljes elkészülte után kiállításokra és bemutatókra is szánt háza a város egyik emblematikus épülete, amelyet mára szépen, igényesen felújítottak.

Hogyan vagyunk mi szentendreiek Ábrányival a költővel és közéleti emberrel? Mert az köztudomású, hogy tagja volt a városi képviselő-testületnek és mint ilyen (kollégánk) akiről Pethőné Erika néni élő helytörténet is idéz Szentendre utcanevei című könyvében: „Ábrányi Emil részt vállalt a város közéletében is. Dr. Antolik Arnold polgármester gyászbeszédében így emlékezett meg róla: "Nemcsak országos hírű költő, hanem szentendrei polgár is. Nagy megtiszteltetés volt, amikor mint városi képviselő-testületi tag megjelent és felszólalt." Ábrányi valóban több hasznos dolgot kezdeményezett, bár mint az alábbi eset példázza, nem mindig eredményesen. "A képviselő-testület 1912. febr. 4-i ülésén Ábrányi Emil, az országos megbecsülésnek örvendő szentendrei költő tüzes hangú szónoklatban szállt síkra a villanyvilágítás mellett," - olvashatjuk a Szentendre és Vidéke c. újság 1912. márc. 3-i számában. Úgy látszik, végül nem sikerült kellően tűz behozni a városatyákat, mert a villanyvilágítás holtpontra jutott. Csak a 30-as években kapott villanyt Szentendre. Ábrányi 1889-ben a keceli kerület országgyűlési képviselőjévé választották függetlenségi programmal. A Szentendrei Városfejlesztő Egyesületnek is aktív tagja volt.

De hát van itt olyan is amit sem a lap sem a gyászbeszédet mondó Antolik polgármester (érthető módon) nem említ. Szerepet vállal 1918-19-ben is. Bár könyvtáros barátaim nem találták meg „Az Internacionálé karéneke” című versét egyetlen Ábrányi kötetben sem, ugyanakkor a Szociálista Párt „Új kor” című lapjának 1919. május 1-jei számában megjelent, hogy Gál Ferenc tanító mondta el Ábrányi Emil „Az Internacionálé karéneke” című versét:

Megszűnt a sápadt bús nyomor,
Kitelt a rabság gyáva bére!
Romokba hullt a régi börtön
Jog és igazság lesz a földön.
Rajtunk a sor! Megváltjuk a világot!”

De róla mégis csak a legjellemzőbb,hogy korának egyik legismertebb és legnépszerűbb költője. Aki tanulmányai végeztével írói hivatásának élt s több lapnál működött mint tárcaíró és színi bíráló. Első verse 1866-ban jelent meg. 1885-ben a Koszorú című hetilap szerkesztője. Ezt a Pesti Napló, majd a Magyarország, később a Budapesti Napló munkatársi állása követte. 1904-től 1907-ig A Nap belső munkatársa. A Petőfi Társaság tagja, majd 1880–1890 között másodtitkára. 1885-től a Kisfaludy Társaság tagja.
Verseinek nagy hatása volt a századvégi ifjúság körében (hírnevét ezek alapozták meg), melyeket a „szerelem, haza és emberiség” ihlették (Tolnai Nagylexikon); „nagy formakészségről tanúskodó, nemes pátoszú, de sokszor szónokias hangú költeményeivel az elsők egyike, akik Arany irányával szemben a nemzeti elem helyett az egyénit és az általános emberit juttatják érvényre költészetükben”. Kevesebb sikere volt drámáival. Működésének legkiválóbb oldalát műfordításai jelentik. Legnagyobb jelentőségű e téren Byron Don Juan-jának átültetése (Bp., 1892), akinek Manfrédját is lefordította. Fordított számos színművet, köztük Edmond Rostand Cyranóját (Bp., 1898) és Sasfiók-ját (Bp., 1903), Maeterlinck Monna Vanná-ját és Henrik Ibsen Solness építőmester-ét. Műfordításai ma is klasszikus értékűek.
Olvasgatva a második világháború előtti Szentendréről alig akad olyan nemzeti, hazafias ünnep ahol ne Ábrányi valamelyik versét mondták volna el.

 

Az iratok tanúsága szerint Ábrányi volt a második szentendrei polgár, akiről még életében utcát neveztek el. Bár ez inkább helymegnevezés volt, mint érdemeinek elismerése. A villájához vezető utat ugyanis régóta róla emlegették a környékbeliek. Ezért 1913-ban, amikor a második városfelmérés volt és pótlólag elneveztek néhány utcát, köztük volt ez is.

Az Ábrányi villa nem csak a költő okán de bekerült a magyar történelem lapjaira. A villa a 30-as években a Goldberger család tulajdona volt. Egy időben a Goldberger lányt férje bárcziházi Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár lakott benne. Amikor 1944-ben a nyilasok egyre nyíltabban szembe fordultak a kormányzóval, a mellette dolgozó "anglofil", angolbarát Bárczy egyre inkább útjukban állt. Ezért jún. 28-án Baky László /később a Szálasi kormány belügyi államtitkára/ irányításával merényletet követtek el Bárczy ellen itt, a szentendrei villában. A merénylet ugyan balul ütött ki. Bárczynak nem lett semmi baja, csak az egyik merénylő, Láng Kornél sebesült meg.

 

Felesége, Wein Margit operaénekesnő volt.Wein Margit (Ábrányiné Wein Margit) (Lesnyek, 1861. december 15. – Budapest, 1948. november 28.) énekesnő (szoprán). Édesapja, Wein János a Fővárosi vízművek első igazgatója és részben megteremtője. Zeneakadémiát végzett, majd a budapesti Operaház tagja. Bécsben (1897.) és Kolozsvárott is fellépett. 1882-ben feleségül ment Ábrányi Emil költőhöz. 1901-1920 között a Zeneakadémia tanára. Több opera címszerepét elsőként énekelte Budapesten.

Szép hangjában gyakran gyönyörködtek a villa környékének lakói. Puccini is járt náluk vendégségben. A művészházaspár villájának falán ma emléktábla áll.

Ábrányi Emil a hajóhídon halt meg szívszélhűdésben, abban a pillanatban, amikor kiszállt a hajóból. Azt mondták, hazajött meghalni. A régi szentendreiek így emlékeztek rá: szerényen és barátságosan járt közöttünk.


 
2008. május 13.
BÜNTETÉS
 
 
Megtörtént a büntetés. Mármint Fülöp Zsolt korábbi MDF-es önkormányzati képviselő megbüntetése amiatt, hogy a legutóbbi ülésen, amikor az Új Kulturális Központ igazgatói pályázatát bírálta el a testület, nem Balatoni Mónikára, az állítólagos jobboldali támogatottra - a pletykások szerint Kubatov pártigazgató úr által is támogatott jelöltre - adta voksát, hanem helyette inkább kilépett a koalícióból, hogy a legjobb tudása szerint Szentendre javát szolgálja .

A büntetés, akárcsak azokban a bizonyos koncepciós perekben, itt is teljes vagyonelkobzás a mellékbüntetés. Esetünkben ez a bizottsági elnöki tisztség megvonását jelenti. A mai naptól az egyik kiegyensúlyozott, és mindenki által elismerten, elsősorban szakmai alapon dolgozó városi önkormányzati szakbizottság, a Költségvetési Bizottság most Fülöp eltávolításával, Dicső Zoltán és Tolonics Gyula beválasztatásával komiszárbizottság jellegűvé válik.

A döntést az is minősíti, hogy hamarosan helycsere történik a baloldali képviselő helyén is. A bizottságban eddig Fülöppel szakmai alapon kiegyensúlyozottan együttdolgozó Magyar Juditot hamarosan Radványi G. Levente váltja fel.

Természetesen a jobboldaliak vagy a mindenkori többség szíve joga, kiket bíz meg a bizottságok vezetésével, de azt gondolom, míg az előző ciklusokban legalább két bizottságelnöki tisztséget és tanácsnoki helyeket kapott az akkori jobboldali ellenzék, most hatalomra kerülve még a hozzájuk közel álló, a városban közismerten korrekt, fiatal presbiterben sem bíznak meg.

Tanulságos üzenet ez a jövőre nézve a baloldaliaknak is, hogy az esetleges kétharmados többség esetén hogyan viselkedne a FIDESZ-es jobboldal.

 

 
BÁRCZI 2
 
 
„Helyén marad a Bárczi Iskola” ezzel a címmel jelent meg május 9-én írás a Szentendre és Vidéke újságban. A cím igazat állít, az épület valószínűleg marad, csak az a kérdés, milyen intézmény működik majd benne, és hogy kié lesz tulajdona. Egyesek szerint talán magániskola, mások szerint esetleg véletlenül magánház? De mint mondják, ez rágalom, ilyen veszély nincs, legfeljebb az, hogy a Bárczi tanulói -a fogyatékos gyermekek – majd Vácra, esetleg Nagykőrösre kell, hogy menjenek tanulni.

Nos, erről szólt a mai testületi ülésen „Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről” c. napirend keretében elmondott hozzászólása Magyar Juditnak, aki az egyik aktivistája volt annak a támogató aláírásgyűjtésnek, amelyet tanárok, szülők folytattak az ez évi Szentendrei majálison az iskola megmentése érdekében. Az ülésen átadott üres aláíró ívet a polgármester és alpolgármester úrnak is, hogy ha már a majálison nem volt idejük, módjuk aláírni az ívet, legalább most megtehessék, hogy kifejezzék akaratukat, egyetértenek a népakarattal. 1540 aláírás, ennyi gyűlt össze, amely számát tekintve bár nem lett volna elegendő arra, hogy helyi népszavazást kelljen kiírni a testületnek erről a témáról, de az ezerötszáz ember véleménye tekintélyes mértékben megnyilvánuló helyi népakarat, amelyet nem lehet nem figyelembe venni.

 
Miközben a Fideszes többségű Pest Megyei Önkormányzat Janus-arcú félistenként, kijelentéseikben, támogatja a népakaratot, de mégis helyben hagyták korábbi döntésüket, amely arról szólt, hogy amennyiben a szentendrei és kistérségi települések önkormányzatai nem vállalják át a megyei intézmény fenntartását, akkor ősszel szép csendben megszüntetik az iskolát.

A mostani megyei fenntartó miközben mintha támogatná a fennmaradást, és képviselői is, mint Zakar Ágnes csinos Fideszes önkormányzati képviselőtársnőm aki krokodilkönnyeket hullatva beszélt a megmaradás mellett, eszme- és párttársai csendben dolgoznak -pontosabban mit sem tesznek- a megmaradás érdekében.


DJ ÉS MI
 
Drum & bass party volt a PECSÁ-ban május 10-én este tíztől ahol fellépett DEEKLINE & THE AUTOBOTS. A hír nekem nem mond semmit, mivel tájékozatlan vagyok ebben a mai dj világban, így a hírességek is ismeretlenek számomra. Ismeretlenek, mint Karel Gott "Prága arany hangja", "Keleti Sinatra", "Arany csalogány", "Kelet Európa csalogánya", "az évszázad énekese" A jó hírek küldönce" - a cseh pop music királya az ajkai bányászoknak 1966-ban, amikor valamelyik bauxitbányász részegen beszólt neki a színpadra, hogy - Az akácosutat énekeld el b...meg!!!

Öcsiéknél ülünk az emeleti műteremben és a negyvenéves érettségi találkozó éppen aznapi eseményei kapcsán a múltat idézgetjük Sömével és Öcsivel, amikor beállít egy fiatal csapat, akik valaki nagy embert hoznak. Látszik rajtuk, hogy aki velük van fontos arc, legalább is számukra, mert angolul beszélnek vele, ( mi nem beszélünk angolul, szeretnénk de nem beszélünk) meg aztán a pofa annyira ír, hogy az már barna sör. Tisztelettudóak. Kiderül, emberünk kellemes ötven körüli apuka. Később az is lejön, hogy két kislánya van, az egyik hét, a másik tizenhárom éves és imádja őket. Szóval egy manchesteri ász dj, egy bizonyos alternatív dj kategóriából és két napra jött Magyarországra, aztán repül tovább. Mint honlapján olvasom, előbb Tbiliszibe, onnan vissza Londonba, majd aztán a következő napokban Cadizban nyomja.
A kis srác, a kisérője akit jól ismerek ( ő is ismeri Tunyát, a nagyobbik fiam) kihozta Szentendrére csak azért mert ő itt lakik, meg hát Szentendre az Szentendre, szóval az én ősi nyelvemen fogalmazva a fiatal lokálpatrióta.

Negyven éve után
cIgen, mit csodálkoznak, vannak még srácok akik odavannak ezért a városért, pedig nem kapnak semmit, és ők vannak többen, nem mi a nyugdíjasok. Igen kérem, itt ebben a városban többen vannak a fiatalok mint az öregek, s ez jó. Igaz többe kerül így a várost működtetni, mert itt óvodát kell építeni és bölcsőde is kellene még. Nem is értem, hogy még nem rúgtak bennünket eddig még jól seggbe, hogy nem csinálunk egy kis kultúrát itt, olyat, amelyet ők is szeretnek. Pontosabban ne mi csináljuk, hanem hagyjuk őket, teremtsünk teret számukra, hisz ővék is ez a város. De nem tesszük.

Szóval jött ide egy sztár, valaki szentendrei kihozta. Nem csinált belőle hajcihőt és mégis itt van, viszi hírünk a világba. Jóhírünk viszi, mert tetszik neki a filing, a hangulat, sőt a fantasztikus kilátás is Öcsiéktől. Valahogy így működik ez a város, ha működik még egyáltalán

 

 
A VSZZ Rt. nem csak a parkolás üzemeltetését végzi ezentúl, hanem méri a sebességtúllépést is?
 
 
Az a városban köztudott, hogy a múlt évvel a parkolás haszonélvezője és a kék pénznyelők üzemeltetője Szentendre városgazdálkodási vállalata a VSZZRt. lett. Így a Diezt-Kun városvezetésnek sikerülhet a Dumtsa terv egyik fontos célját megvalósítania, hogy ne az a tucatnyi, nem túlzottan reprezentatív megjelenésű, munkát nehezen találó helybéli szedje a díjat ezentúl a parkolásért, aki eddig ez által munkához jutott, hanem úgy budapestiesen, a kék automaták, közel 110 millióért. Megvalósult hát, így korszerűbbek lettünk és annak rendje-módja szerint, most már nem az emberek hanem a kék szörnyűségek csúfítják el nálunk is az óvárosi utcákat. Mi meg parkolunk e modern szolgáltatás szerint, nagyvárosias elidegenedett módon, persze rendetlenül, Mikulás zacskóstul és összes kellékestül. Az is igaz persze, hogy az új parkolási rend bevezetése óta töretlen népszerűtlenségnek örvend a városban, mert hát a parkolni kényszerülők nehezebben nyelik le hogy egy óra parkolás többe van mint egy éves könyvtári díj, vagy hogy ettől a szentendrei fagyi ára monte-carlói lett, ezért sokak szerint jobban tették volna Dietz polgármester úrék, ha ezt a részét Dumtsa-tervüknek, inkább Dumtsa rémálmának nevezték volna, mintsem tervének, no de mindegy, ez már ízlés kérdése.

 
Most újabb terv megvalósulása következhet be a városi Dumtsa ötletgyűjteménynek, ugyanis, ha a feltételek megteremtődnek, ezentúl a VSZZRt. lehet a sebességmérő automaták kezelője is Szentendrén. Magyarán mondva, ők lesznek a városban a traffipaxosok. Pontosabban, valószínűleg nem traffipaxa, tehát nem radar-készüléke lesz a cégnek, hanem lézeres mérője, amely korszerűbb, pontosabb és a hatósugara is jóval nagyobb a radarénál.
A miért pont mi csináljuk, érvei között az is szerepel az előterjesztésben, hogy a „rendőrség az országban 2007-ben 677 millió forintért szabott ki bírságot …. a profit tehát garantált.” írja az előterjesztő Hidegkuti Gergely. Ezzel argumentálva, hogy a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia IV. fejezet 2. pontjával összhangban tárgyalja meg a testület a témát ma, május 13-án.

Nos, úgy látszik, a jövőben nem csak mikuláscsomagot kaphatunk majd kedvenc szolgáltató vállalatunktól, hanem traffipaxos fényképet is. Persze benne nem szaloncukorral, vagy Jennifer Aniston fotójával, hanem büntetéssel, befizetési csekkel és APEH behajtási eljárással fenyegetve.


 
2008. május 10.
TALÁLKOZÁS
 
1964
Találkozóra készülök, talákozásra, olyan lehet, hogy ez az utolsó lesz-re, amelyen még egyszer mindannyian együtt lehetünk azok, akik véletlenül, sodródva, tudatosan választva, életükben a legfontosabbakat, életre szóló fiatal megtapasztalásaikat együtt szereztük, vagy kaptuk érdemlettlenül, mint a tengerparti homokban heverő borostyánt találó céltalanul sétáló kiránduló. Régen volt már amikor indulatos lélekkel, bárdolatlan aggyal, szürcsöltük be az ismeretlen felnőtt világ értéknek hitt színes jelzéseit, s minden szentjánosbogárban űrhajókat, glaxisokat láttunk. Akkor és ott ifjan azt éreztük testünkben, hogy bármik lehetünk, artisták, tudósok, de már sejtettük azt is, a világban elrendeztetett, bátorság, szerencse, emberi kapcsolatok, tudások, kitartás, személyes ambíciók és ezernyi ok szerint hová jutunk.

S kik távolra mentek, sokan csak közelre jutottak, s most hunyorogva csodálkoznak milyen kicsiny volt, mit óriásnak hittek, s hogy a szépség mennyire személyes és törékeny dolog. Botorkálunk egymást kerseve, mert emlékeink súlyait, olykor felszabadító, máskor lekötöző voltát, már természetes teherként cipeljük magunkban, melyek nem nemesítenek, csak üzennek, s mi időnként azt hisszük visszaidézésük által a régen volt és az oly szépnek tetsző időben távoli világ jött vissza tán. Nosztalgia ez csupán, kérdezzük magunktól, így keressük válaszaink egymásban és a körülöttünk lévő világban, de nincs rá földi magyarázat, a transzcendens pedig válógatósan érkezik csupán.

Ki mit fecsérelt el, mit őrzött meg magából lelkében, kérdésünk, a másik által megválaszolatlan marad bármennyire is hangos válaszok érekezzenek, mert e kérdések sajátja, hogy a felelet csak sajátod lehet. De van cseppnyi szerencsénk, kapaszkodónk is ebben a kusza, kapkodó keresésben, az a barna fatörzs-ember sziluett, mely mint az állandóság közöttünk van, aki önmaga szerint bogár volt csupán. Aki szívből tudott örülni a tavaszi napmelegnek, s hálás volt teremtőjének minden mozdultával, s aki maga is virág lévén, akárcsak társai a mezei virágok a temészetben élt igazán. S minden mit kezével alkotott őt dícsérte évszakról, napra az örökkön változó körforgásban kiteljesedve. S aki hivott volt arra, hogy érző virágként bánjon az emberrel is.

Nos, most az ő virág volta értékké emelni lelki bolyongásiank, amikor egymásban keressük mit magunkban kéne megtalálnunk, jót rosszat, nagyot, szépet, szóval mindent mi eddig akkor és ott számunkra mérce volt, vagy felnőttként mérce lett.

Ölellek hát régi társaim, s ölölem őt is, s szemérmes férfi csókkal köszönöm, hogy megengedte a Termető, hogy együtt lehettünk itt a földön ha csak néhány évre, napra, pillanatra is.


 
2008. május 8.
NYOLCVAN ÉVE TÖRTÉNT
 
 
A minap elővettem, öreg fényképes dobozomat, hogy keressek benne valamit. Kotorásztam a nagy kartondobozomban és kezembe akadt a családi képek között, egy régi képeslap. Rajta katonák, és a következő szöveg. Üdvözlettel a szentendrei géppuskás szakasz...
Eszembe ötlött, valamikor 1928 táján épült fel a szentendrei Görgey laktanya. Utánanéztem papírjaim között. Nem jól emlékeztem, ekkor döntött ugyan a testület, de érthető módon csak később épült fel.
„ A város képviselő-testülete egyhangúlag közfelkiáltással és hálás köszönettel veszi tudomásul a m. kir. honvédelmi Miniszter Úr Őnagyméltóságának 6006/eln. 20.1928 számú leiratát és az építendő laktanya ügyében 1928. évi május hó 8. és 9-én felvett jegyzőkönyvben foglalt megállapodásokat egyhangúlag elfogadja és a város közössége részéről jóváhagyja. Egyben ezúttal is a legnagyobb tisztelettel kéri Miniszter Úr Őnagyméltóságát, hogy a város területén minél nagyobb számú katonaság helyeztessék el és hogy minél több laktanya építtessék oly mérvben, hogy a város közönsége a katonai beszállásolások által mentesíttessék (…) A város tulajdonát képező területekből a kívánt nagyságot a laktanyaépítés céljára díjtalanul átadja (…) Az adományozott területek értéke a városnak rövid időn belül meg fog térülni részben a fogyasztási adók és egyéb közvetlen adózás útján, részben pedig az építkezés folytán, a szokásos és beszállásolás elmarad és így a város 2000-3000 pengő kiadástól mentesül.”

A hajadonok is örültek, akik azt remélték, hogy sok nyalka fiatal tiszt jön majd a városba, és akkor lesznek itt majd mulatságok, flört és minden bohóság, mit a jó ízlés elbír, sőt titokban olyat is, amire úrilány csak a házasság szentségének felvétele után, már mint asszony szokott gondolni. Nos, hogy valóban így lett-e, nem tudom, bár néhány régi újságlap és sárgult meghívó arról árulkodik, hogy rendeztek itt bált is, módjával. Szóval, itt voltak a nyalka tisztek és a bakák is, utászok, akik gyakorlatra a város melletti mezőkre, Izbégre jártak ki. Énekelve meneteltek végig a városon.
.
Esik eső, hideg szél fúj
Menetel a Horthy baka előre
Azt se tudjuk merre mennek, hírt se hallunk felőle
/:Reng a föld, ha néha néha menet közben hadakozni megállnak
Még az ég is azt beszéli, hogy a magyar odaállhat huszárnak:/

 
A honvédek jelenlétén és várható adóbevételen felbuzdult városi tanács tagjait is magával ragadta a hazafias lelkesedés. Az egyik honatya azt javasolta, hogy ha már mi ilyen katonás város lettünk, élvezze hát ennek örömét minden városlakó, hangozzék kürtszó reggel és este a Fő téren. Megkérték hát a laktanya parancsnokát, hogy a hazafias érzület erősítése és a közszellem javítása érdekében a laktanya kürtöse a város Fő terén reggelente ébresztőt, estelente a takarodót fújja el. A parancsnok mivel jó szentendrei honpolgár volt és maga is katonás ember teljesítette a tanács kérését.

Így történhetett meg, hogy az egyik álmos őszi reggelen, a testület akaratát megvalósítandó hajnali öt órakor felhangzott a Fő téren a -tra -tra -tra, az ébresztő közismert dallama. A boltos, akinek az ablaka alatt harsant fel a trombita és mit sem tudott a nagy hatalmú testület elhatározásáról, majd frászt kapott a felhangzó kürtszóra. A rossz nyelvek ezt úgy mesélték el később Weisz úr boltja előtti pletykázón, hogy a kürtszó hallatára ijedtében nem csak hogy kiugrott az ágyból, de régen volt katonaélményei hatására vigyázzba is vágta magát, az éppen a serblivel (az éjjeliedénnyel) a szobából kifelé induló álmos képű felesége előtt. Csak miután kinyitott tudta meg a szomszéd kereskedőtől, hogy mi is volt a hajnali trombitálás oka. Azt is konstatálnia kellett, hogy márpedig ettől a naptól kezdve így lesz ez minden reggel, míg a tanács tagjainak hazafias felbuzdulása el nem múlik és vissza nem vonják elhatározásukat. Morgott, szidta magában a „képmutató semmirekellők”ből álló testületet, de a tanács akaratának ellenszegülni jó adófizető honpolgárként nem mert.

Ezért a következőt találta ki.

Másnap reggel, amikor a kürtös az ablaka alatt megjelent, hogy elkezdje reggeli zenéjét, megszólította a vitéz urat. Dicsérte előző napi szép játékát, elmondta mennyire örül annak, hogy reggelente ilyen katonás kürtszóra ébredhet. Meg is kérte kürtösünket, hogy legyen szíves a következő reggeltől az ablakához közelebb és hangosabban fújja az ébresztőt, mivel ő kissé nagyothalló és szeretne erre a szép zenére ébredni. Azt ígérte, hogy ellenszolgáltatásul és hálája jeléül, minden hajnalon egy kupica jófajta szilvapálinka várja majd kürtösünket az ablak párkányán. Elején így is történt, mert amikor másnap reggel a katona az ablakhoz ért, a párkányon ott találta a pohárkát, benne jófajta szentendrei sztaravodai slivovicczal. Az meg tudni illik minden szentedreinek, hogy a sztaravodai sligovica ha egyszer megkóstolta olyan erősen tud kötődni a férfiember ínyéhez, hogy hűséges marad az hozzá és egy életen át kitart mellette. Nos így történt ez a kürtössel is. A szilvapálinka hatására fújta is kürtön az ébresztőt cefetül minden reggel. Azonban úgy másfél hét eltelte után, az egyik nap reggelén vitézünk szomorúan tapasztalhatta, hogy az ablakban nincs ott a reggeli lélekmelegítő. Elfújta azért az ébresztőt, de már nem olyan lelkesen, mint azt korábban tette. Magában azt gondolta, hogy bizonyosan elfelejtkezett róla derék boltosunk, vagy éppen el kellett utaznia. A pohárka azonban a következő nap reggel sem volt a helyén és az azt követő napon sem. Feldühödött hát ezen a katona, és elhatározta, nem fog ő egy ilyen szélhámosnak ingyen zenélni, aki sajnálja tőle még azt a kis toroköblítőt is. Ezért fogta hát a kürtjét és duzzogva átvonult a Fő tér másik felébe, és itt fújta el az ébresztőt ezek után, de olyan halkan, hogy arra a kereskedő fel ne ébredjen, biztosan ne is hallhassa meg. Boltosunk, meg eközben boldog mosollyal arcán a másik oldalára fordult ágyában s valami olyasmit motyogott, - fura emberek ezek a katonák.


 
2008. május 6.
ANYÁK NAPJA
 
Julia Ward Howe
Sokan úgy gondolják, hogy az Anyák napjának semmi köze sincs a politikához. Pedig javaslója -feltalálója- az az Egyesült Államokbeli Julia Ward Howe amerikai költő és írónő, aki újságíróként harcosan szót emelt a rabszolga felszabadítás, a nők választójoga érdekében. S akinek javaslata volt 1872-ben, hogy június második vasárnapján a béke jegyében rendezzék meg az Anyák napját (Mother’s Peace Day).

De nem ő, hanem egy másik amerikai asszony Anna M. Jarvis próbálta 1907-ben az Anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Jarvis célját 1914-re elérte, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye.

Azonban arra nem számított, hogy az ünnepet a virágkereskedők üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők hamarosan saját érdekeik szerint alakítják át. Az eredeti elképzeléséhez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás irányába. Jarvis ez ellen volt. Hevesen tiltakozott az ünnep elüzletiesedése ellen, ezért még a törvénnyel is szembekerült egy tüntetésen. 1923-ban keresetet nyújtott be, hogy állítsák le az Anyák napi fesztivált. Az egyik, háborús anyákkal tartott összejövetelen az asszonyok fehér szegfűt árultak, hogy így gyűjtsenek pénzt. Nem ezt akartam - mondta Jarvis, aki egyébként a fehér szegfűt választotta az anyák szimbólumának. A szép érzelmek napját akartam létrehozni, nem pedig a haszonszerzését - jelentette ki. Élete végére megbánta még azt is, hogy neve az Anyák napjával kapcsolatban volt.

 

Az Anyák napja megünneplésének szokása Európába az első világháborút követően került át. Hozzánk Ausztriából jutott el és a húszas években, az erős hatású katolicista politika kapcsolta osztrák mintára az akkor fénykorát élő Mária-tisztelet hagyományaihoz. Az iparosodással és gazdasági törekvésekkel együtt járó elvilágiasodás ellenében a természetes és egészséges élet és anyaság értéke mellett emelve szót. 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

A második világháborút követően a kötelező ideológia szerint, előbb a gyermeket vállaló anya (Ratkó korszak) majd a dolgozó anya volt az ünneplésre méltó idol. Ennek ideologikus tartalma csak a hetvenes évek közepén oldódott fel, és vált az Anyák napja mai értelemben vett „ideológia mentes” anyaszeretet-ünneppé.

Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa /részlet/

Anyám utakon lépdel
s nem jut el sehova.
Szegénység csillagától
sebes a homloka;
vállára még az orgonavirág
is úgy szakad,
mintha csak teher volna,
jószagú kárhozat.
Nyár van égen és földön,
zene szól, muzsika,
Anyám csönd-sivatagján
el kell pusztulnia.
Gépek, gyártmányok zengnek
csodáktól szélütötten,
de egy se futna hozzá:
„segítek, azért jöttem”.
Anyámnak fáj a feje —
anyámnak fáj a semmi,
Anyám fekete rózsa
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi —
Bejön egy madár érte
s csőrében elviszi.


 
2008. május 4.
MAJÁLIS ÉS A SÓGOROK
 
Május 1. Szentendre, Postás strand 2008.
Nem csak a Postáson, Bécsben is majálisoztak. Mégpedig a szokott módon, kinn a Práterben. Annak oka, hogy ez itt felemlegetem, csupán annyi, hogy tőlük, az osztrákoktól vettük át a majálisozás módiját. Ugyanis a századfordulón a szakmunkások többsége Budapesten német vagy osztrák volt, ők hozták el hozzánk a munkásmozgalom eszméit, honosították meg ünnepeit, szokásait. Ezt mutatja az a tudósítás is, amely 1890-ben az első magyarországi május elsejei felvonulásról jelent meg: „A legérdekesebb munkástípusok merülnek föl a néző szemei előtt hosszú menetben. Jő egy csoport, komoly, meglett alakok, egyszerű vasárnapló munkásöltöny, nagy szakáll, csontos arc, vörös kokárda, német szó.”

Nos, a hagyományok szerint Práterben ünnepelt, most 2008-ban is az SPŐ, az Osztrák Szociáldemokrata Párt. A dolog már csak azért is érdekes lehet azoknak, akik itthon is ünnepelnek, mert ezekről nem, vagy csak ritkán ad hírt tömegtájékoztatás. Hiszen az előző rendszerben csak a kommunista pártok ünnepeiről láthattunk képeket, most meg csak arról adnak hírt, tudósítást, ami bulvárszenzáció. Most, hogy a maga hétköznapi valóságában is kinyílt a kapu nyugat felé és túl vagyunk már az ausztriai mariahilferstrasszés bevásárlásokon ,a Sacher tortás és stefanszdómos városnéző kirándulásokon, most talán körbenézhetünk a alaposabban is a szomszédban.

Május 1. Bécs, Práter 2008.
Mert az „érkezés Bécsbe a délelőtti órákban, ahol először a csodálatos egykori Habsburg nyári rezidenciát, a Schönbrunn-i kastélyt tekintjük meg. Ferenc József, Sissi, és Mária Terézia egykori lakosztályinak megtekintésével bepillantást nyerhetünk a császári udvar életébe. Ezt követően Bécs belvárosában teszünk sétát a legfontosabb műemlékek érintésével: Mária Terézia tér, Várkert, Operaház, Kärtner Strasse, Kapucinus templom, Stephansdom, Graben, Várnegyed, Városháza... majd alvás a jólelkű Imre bácsi nem adózó lakásán, fekete szállásán, magyarosch tömegnyomorban, forint váltással, adományozással valamelyik ismeretlen keresztény, külhoni nemzeti alapítvány követhetetlen számlájára, s alaposan lenyúlva, bevásárolva hazatérés.” programot már ismerjük.

A sógoroknál a perec dívik ilyenkor
Igaz is, Bécs a császárváros tele van műemlékekkel, a monarchia emlékeivel és sokféle dologgal, a bécsi klasszikusok, Haydn, Mozart, Beethoven és Wiener Sangerknaben, Strauss meg az operabál és sok minden több napra való látnivaló Klimmtől Hundertwassserig, no meg Andrássy Gyula gróf, és Kálmán Imre, Lehár Ferenc emlékére utaló és kedvenc helyei, a Tafelspitz és Wiener Schnitzl, a Sacher torta és Zwetschgenknödel stb. De itt van a másik, a "vörös Bécs" is, a telepek és Hofok, amelyek szervesen a városhoz tartoznak és talán érdekes lehet egy magát szociáldemokratának valló számára ez is./tovább/


 
2008. május 2.
BICIKLI, BICIKLI,BICIKLI
 
 
Holnap kiderül. Mármint az, hogy a biciklis majális bejött-e,érdemes volt e belevágni a szervezésébe. Mert ma még gyengécske volt az érdeklődés, de azt gondolom ez természetes is. Már csak azért is, mert tegnap a többség ünnepelt, talán megivott egy, két sört is és ilyenkor az ember nem kap bringára rögvest a következő nap. Én máskor sem, de sajnos ez én szégyenem. Legalább is ebben látom a Postáson a mai kisebb érdeklődés okát. No, meg abban is, hogy még szokatlan nálunk, nincs bevezetve, hogy a majális több napos legyen.

Aztán azt gondoltam, ha már pötyögök billentyűzeten egy most tapasztalt jelenségről is szólok, amelyről egy hollnd és véletlenül Szentendrére tévedt fiúval beszélgettem, már amennyiben én Médi néni és Gilbert atya oktatta németemmel el tudok egyáltalán valakivel is beszélgetni. Szóval, arról volt szó, hogy náluk az, hogy ilyenkor a hétvégén kerékpárra kapnak és kerékpáron kirándulnak a nyolc és nyolcvan év közöttiek olyan természetes hétvégi elfoglaltság, mint nálunk hétvégi autómosás a lakótelepeken.

 
Csodálkozva mondta el, hogy kerekezve a Postásra egy sor emberrel találkozott a bringaúton akik azon gyalog mentek és elfoglalták a bicikliút egészét, mintegy járdának használva a táblával is jelzett bicikliutat. Ami ugye tőlünk nyugatra nem természetes. S ami Hollandiában annyira elképzelhetetlen már csak azért is, mert a vérmesebb bringások szabályosan lerugdosnák útjukról az odatolakodókat. Én meg próbáltam megmagyarázni, hogy izé, szóval nálunk még nincs igazi kultúrája a biciklizésnek, itt csak az autónak van becsülete, ami Hollandiában éppen fordítva van. Mire rámutatva az előttünk elhaladó kis bringás csoportra mondta, hogy náluk ilyen 6000 Eurós biciklit kevesebbet látni, mint itt Magyarországon. Nálunk a fejekben van elmaradás, de ezt már én mondom.

 
 
Nos itt van ez bicikli dolog, ami nem azonos a régi kerékpározással. Nem azonos már csak amiatt sem, hogy ma divat amely következtében ezernyi infrastruktúrával, termékkel szolgáltatással körülvéve. Ma egy biciklit kiválasztani nem arról szól, hogy a Dumtsa utcai Háztartási boltba ( ma Szamos marcipán cukrászda) érkezett nyolcszáz forintos szovjet gyártmányú kerékpár. Azt még úgy sárga zsírpapírba tekerten és ragacsosan a gépzsírtól az ember levitte a Pistyúr műhelybe (Görög utca vége, ma borokat és porcelánokat árusító bolt) hogy ott előbb alaposan lepucolják és darabokra szétszedve újból összerakják egy-egy alkatrészt megreszelve, kicserélve, hogy használni lehessen.

 

Mert ma legalább ötszáz féle bicikliből lehet válogatni a harmincezrestől a két és fél milliósig. Mert van már bicikliben Porsche, Mercedes, Ferrari éppúgy mint Chanel is és még valódi kerékpár-márkákat nem is említettem és persze alkatrészek a Campanolotól hétköznapinak számító Shimano-ig ezernyi -féle. Aztán a bringázásnak különböző ágai, bogai a triáltól a quadbike-ig legalább ötven fajtája a biciklizésnek. Szóval, ez egy szerteágazó, összetett és divatos sport és üzleti világ, rengetek kiegészítővel, szolgáltatással és infrastruktúrával. Mert már régen nem arról van szó hogy autó híján, hanem az egészségükért, a kerékpározás öröméért magáért, a csapatért a közösségért kerekeznek emberek a milliomostól a szegény diákig sokan sokféleképpen.

Szóval, valamibe belevágtunk és most látjuk csak micsoda dolog ez, mennyire összetett dolog és micsoda lehetőségekkel. De hát a turisták lapjában jelent meg. hogy „A Budapest Kerékpár Egyesület 22 taggal és megannyi vendéggel 1883. június 8-án rendezte első kirándulását a Szentendrei-vizeséshez.” Ez a Dömör kapui kirándulás és Gielitzer vendéglőben eltöltött kellemes program lehetett az inspiráció arra, hogy Szentendre kedvelt biciklis kirándulóhellyé is vált ekkortájt. Aztán valószínűleg az ő hatásukra 1898-ban megalakult a Szentendrei Kerékpár Egyesület. Jó apropó nem?


 
 
2008. május 1.
MAJÁLIS, POSTÁS STRAND
 
 
Ez a május elseje nálunk úgy alakult, hogy a család szanaszét volt az országban, pedig a majális tipikusan, „együtt ki a rétre” ünnep, pontosabban esetünkben együtt ki a Postásra program szokott lenni. Unokák a másik nagyszülőknél dél-Alföldön, felségem a Dunántúlon. Dél tájban felségemtől esemest kaptam, amelyben azt írta, „Jó időt kívánok, érezzétek jól magatokat! Ugyanis a nyugat-Dunántúlon dél tájban már esett. És valljuk be őszintén, a jó majálishoz- nem állítom, hogy az idei szentendrei az volt- elsősorban és mindenek felett szép idő kell. Mert hiába a legjobb gyulás, sör és osztályon felüli program a színpadon, ha nincs jó idő, a majális fabatkát sem ér.
Ebben az évben szerencsénk volt, gyönyörű tavaszi idővel ajándékozott meg bennünket a Jóisten. Bár időnként komoly felhők keringtek az égen, fenyegettek bennünket, de végül is csak este esett egy kicsit.
 
 
 

Ja, a majálisról magáról, annak sajátosságairól, mondhatni népi beágyazottságáról. Nos, ez a magyar majális bármennyire is szeretnénk, munkásmozgalmi hagyományaival szokásrendszerével mondhatni beütéseivel még is a „Ki a Práterbe!” ünnep jellegű megmozdulás, a sógoroktól átvett ünneplés-féleség Mondom ünnepféle, mert a harmadik magyar köztársaság sem meri, tudja elhelyezni a nemzet ünnepei között. Talán azért, mert néhányan úgy vélik, mintha az előző rendszerből eredezne, (pedig sokkal korábbi) másrészt, meg nagyon uniós módinak hat. És hogy ne kelljen szégyenkeznünk, hogy ez nem árpád-kori magyar módi, hát annyit, vettünk mi már át az osztrák szokásokból sok minden mást is, például a karácsonyfa állítás szokását, akkor ezt miért ne.

Szóval maradjunk csak az eredetnél, „Amikor 1886. május elsején chicagói munkásai nyolcórás munkanapot követeltek és a rendőrség a tömegbe lőtt, ezekre az eseményekre válaszul javasolta az Amerikai Munkásszövetség, hogy több ország munkáspártjai, szakszervezetei 1890. május első napján rendezzenek világméretű tüntető felvonulásokat, amit aztán az 1889-es párizsi szocialista konferencián, amely II. Internacionálé néven közismert, el is fogadtak.

 

A kongresszuson ott volt a Magyarországi Általános Munkáspárt delegációja is, amely az első május elsejei honi demonstrációt 1890. május elsejére szervezte meg. A Népszava ezt írta erről, „hatvanezer ember trappolt végig a belügyminiszter rosszallása ellenére a Kálvin tér, Kiskörút, Andrássy út, Városliget útvonalon, hirdetve a "nyolc óra munka, nyolc óra alvás, nyolc óra szórakozás" jelszavakat.” S bár tartalma nálunk is ez, volt és gondolom, hiszem, látom, hogy ma is sajnos egyre aktuálisabban marad is, a munkavállalói érdekekért szót emelni, de megmaradt práteres jellege is.

Talán az is argumentáltja mondandóm, hogy érezzük mi is, hogy a majálishoz igazából a sör való. Az osztrák kapcsolatról meg a következőt: „A szocziálista fővárosi munkások gyűlést tartottak, amelyeken május elsejének megünnepléséről tanácskoztak. A budai munkások a fő-utcza 74. szám alatt lévő vendéglőben Nyíri András elnöklése alatt látogatott népgyűlést tartottak, melynek egyetlen tárgya, a május elsejének jelentősége és megünneplése volt. Bokányi Dezső az első szónok, felhívta elvtársait e nap megünneplésére, melyet az egész világ munkásai megtartanak. Ezután erős szavakkal támadta a parlament működést, mire Almásy rendőrkapitány a szót megvonta tőle. Utána még Felzár Károly a német nyelvű elvtársaknak tolmácsolta Bokányi beszédét. A gyűlés este 6 órakor a munkásinduló eléneklésével ért véget.” Itt arra a mondatra hívom fel figyelmet „Utána még Felzár Károly a német nyelvű elvtársaknak tolmácsolta Bokányi beszédét.”Nos, ennyi talán elég a „Ki a Práterbe!” elmélet igazolásához. Szóval ilyen ez a majális vurstlival, a ringlispíllel, és persze egy kicsit idézve a Bakruhában liget-hangulatát is, a Hunyadi Sándor írásából készült nagy sikerű Fehér Imre rendezte filmből, amely elsősorban Bara Margit, Darvas Iván alakítsa által ragadt meg emlékezetünkben.

Szóval, jó idő volt és sokan jöttek el. De hogy mennyien, az nehezen mérhető. Mércének talán annyit, hogy a vendéglátósok nem panaszkodtak és hétszázan aláírták a „Mentsük meg a Bárczi Iskolát” petíciót is.

A majális tervezésekor azon gondolkodva, hogy vajh mi az és mennyi az a politika, amit egy ilyen majális alkalmával erőlködés nélkül, természetes módon, szükségesen kell és el is fér, három dologgal próbálkoztunk.

Az első, amelyet a jövőben is szeretnénk folytatni, hogy készítettünk egy szerény kiállítást a Kocsigyár történetének fotóiból sátrunkban és meghívtuk egy tál gulyásra és egy korsó sörre azokat, akiket e régi gyárból el tudtunk érni és elfogadták invitálásunkat.

 

„Mert a régi május elsejék nem csupán a virsliről, sörről szóltak, hanem barátságról, kollegialitásról, kölcsönös tiszteletről is. Talán még a céhek idejéből maradhatott fenn, és a mesterré fogadás hagyományának folytatásaként élt tovább a vendégül látás szokása. Amelyik üzemnek nem volt saját területe, sátra a majálison, annak szakijait a másik gyár emberei látták vendégül.” Nos, megmondom őszintén ez a programunk értékelésünk szerint sikeresre és szívet-szorítóra sikeredett. Bár azt gondolom, hogy a Postáson összegyűlt tömeg ezt nem látta, nem is érzékelhette. De azok a valamikor volt kocsigyáriak, akik eljöttek, annyira örültek a régi kollégák viszontlátásának, olyan szeretettel meséltek régi gyárukról, egy-egy általuk gyártott termékről, hozták el mutatták meg régi sárguló fotóikat, és egy-egy idős néni, bácsi hálásan szorongatta kezünket, hogy pironkodnunk kellett, úgy érezhettük mintha valami nagy dolgot tettünk volna. Ez persze így nem igaz, de azt hiszem fontos feladta van annak aki baloldalinak vallja magát abban, hogy egy kis önbecsülést visszacsempésszen e kedves szakik nyugdíjas mindennapjaiba.

 

 
Megalakult, pontosabban ünnepélyesen ujjáalakult az 1898-ban már egyszer élte hívott Szentendrei Kerékpár Egyesület. Amikor a dolgot kitaláltuk, pontosabban kézenfekvővé lett az évforduló miatt, hogy alakuljon újjá az egyesület, Szabó Imrét mint a Természetbarát Szövetség elnökét kértük fel legyen az egyike az újjáalapítóknak. Az már a történelem véletleneihez tartozik, hogy időközben környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszteri szék várományosa lett. Társai akikkel közösen a színpadon bejelentették az egyesület megalakulását, a régiek biciklisek nevében Schuck Irénke (néni) aki hatvanas években -akkor még fiatal hölgyként- sikeres versenyzője volt a szentendrei kerékpározásnak és Árpási Miklós a Paradicsom klub elnöke, aki vak fiataloknak rendez rendszeresen tandem túrákat.

A harmadik dolog az időközben napi politikai aktualitássá vált, a Bárczi Iskola megtartásáért folytatott aláírásgyűjtés lett. Ugyanis, mint az közismert 2008. április 18.-án derült ki, hogy a fenntartó Pest Megyei Önkormányzat a szentendrei Bárczi Gusztáv Általános Iskolát jogutód nélkül meg akarja szüntetni. Amely iskola úgynevezett különleges tantervű iskola ahová a gyerekek nem a szülők választása szerint érkeznek. Ide a tanulókat a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság utalja, a tanulásban akadályozottság miatt. Ha megszüntetik az iskolát, közelben nem lenne olyan intézmény, ahol a sérült gyermekek tanulhatnának. A megye Vácot, Gyömrőt, Ceglédet jelölte ki ahol a tanulás csak bentlakással lenne lehetséges. Ezért, a Bárczi Iskola megtartásáért gyűjtöttek támogató aláírásokat szülők, tanárok, emeszpés aktivisták.

 
A programokról. Mert bár egy majálison kicsit másodlagos az ami színpadon történik, azért mégis csak fontos. Nos hosszú huzavona és fejtörés után, amolyan práteres programot állítottunk össze. Ez alatt azt értem, bevállaltuk a népünnepély módit és műsorszámokat Lagzi Lajcsistól, Csocseszig annak összes pejoratív felhangjával együtt. Ugyanis, úgy gondoltuk, ez nem a Szentendrei Nyár és nem is Skanzen a maga echte népi jellegével, itt nem kell szentendrei imágót produkálni, jöjjön ami a ringlispílhez illik és sör mellé elmegy. Ami meglepően nagy sikert és jó hangulatot teremtett az a hatvanas évek öregfiúknak beat zenekarai voltak, a budakalászi No smoking és a Simon Imre lelkes munkájával hónapról hónapra rendszeresen próbáló, szentendrei öregfiúkból álló csapat, az Old Max Együttes. Mindenképpen említésre kínálkozik a Déri Gyurka vezette, őszhajú generáció tagjaiból álló Ezüstfény Együttes. Az pedig tanulságok közé kívánkozik, hogy olyan térbe, ahol dodzsem zörög és hangszórókon szól a vurstli zene, nem szabad olyan programot szervezni amelyhez egy csendes csíki hegyoldal való. Nos félreértés volt, és kissé kínos is a Filibilit ilyen körülmények közé invitálni.
Miként az plakátunkon meghirdettük, ma már valóban bringás majális lesz. A főszerepet bicikli veszi át. Mindannyian, szervezők, rendezők érdeklődéssel és kíváncsian várjuk, hogy sikerül-e tagnapi túl nyüzsis nap után, sok biciklist is kicsábítani a Postásra.


 
2008. április 30.
 
 

 
2008. április 29.
HÁROM HAVASI RÓZSA VAN A JELVÉNYÉBEN
AZ ÚJ KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTERNEK
 
 
Igen, hiszen köztudott, legalább is turista körökben, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség jelvényében, a kézfogás a barátságot és az összefogást, a stilizált hegy-rajz és a három havasi rózsa a természet szeretetét és védelmét szimbolizálja. Első alkalom a harmadik magyar köztársaság történetében, hogy egy természetbarát foglalhatja el a környezetvédelem bársonyszékét. Ugyanis Szabó Imre a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke.

A fondor média úgy mutatta be, miszerint Szabó Imre az új Környezetvédelmi miniszter csak úttörővezető volt és iskolai végezettsége szerint futballedzői szakvizsgával rendelkező testnevelő tanár. Amit közöltek részben igaz, csak egy apróságot felejtettek el megemlíteni, mégpedig azt, hogy Szabó immáron tizenhatodik éve a Természetbarát Szövetség,- előbb tizenöt évig titkára,- majd 2007-óta elnöke ( társadalmi munkában), s hogy beosztások, országgyűlési képviselőség ide, pártmegbízatások oda, nem engedett a negyvennyolcból, abból, hogy az általa oly szeretett turistákat ne vállalja fel.

 
De engem még sem az bánt Szabó régi ismerőse, párt és önkormányzati képviselőtársa lévén, hogy róla igaztalanul adnak hírt, hanem az, hogy mennyire semmit sem ér a magyar jobboldali média számára a civil világ. Még olyan nagy múltú és tömegeket mozgató nemzetközi hírű és tekintélyű egyesület sem, mint a Magyar Természetbarát Szövetség, amely 1987-ben vált le az állami sportirányításról, és lett önálló jogi személyiségű, országos hatókörű társadalmi szervezet. Tagjai: természetjáró (turista) tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, természetbarát (turista) szakosztályokat működtető egyesületek, diáksport egyesületek, valamint természetjárással rokon jellegű tevékenységet folytató egyéb társadalmi szervezetek. Ma a legnagyobb létszámot tömörítő ilyen jellegű szerveződés, amely tagszervezeteinek száma 500-600, a tagszervezetekben működő szervezett (igazolvánnyal rendelkező) természetbarátok száma több mint 40.000 ember. Többségük fiatal. A Magyar Természetbarát Szövetség olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik, és ezek szellemében működik; magát a demokratikus civil társadalom szerves alkotórészének tekinti.
S talán Szabót éppen azok alapján választották meg a turisták főtitkáruknak, amit úttörőmozgalomban jól csinált, hiszen a rendszerváltás előtt tucatszám szervezte az úttörő vándortáborokat. A mai harmincévesek és náluk idősebbek tízezrei tudják igazolni, hogy micsoda élményt jelentett a lurkóknak bejárni az országot. Sajnos a rendszerváltással a történelem szemétdombjára került sok értékes dolggal együtt ez is, a gyermekek nyári táborozásai is. S az úttörőmozgalom pótlására szánt cserkészet ma tizedannyi gyermek számára jelent nyári élményt, táborozási lehetőséget, elfoglaltságot, mint annak idején az úttörőcsapatok által szervezett nyári táborok, vándortáborok.

„A Magyar Természetbarát Szövetség az alábbi értékeket vállalja és vallja:
szilárd humanista erkölcs, az ember iránti mély tisztelet
az autonóm egyén és közösség elismerése és tisztelete, az ebből fakadó változatosság és sokféleség elfogadása és védelme;
a helyi, a nemzeti és nemzetközi szolidaritás, az összefogás és a közösségi élet igénye;
a fenntartható fejlődés elve, az ember és a természet, a környezet és technika harmonikus egysége;
a szűkebb és tágabb szülőföld odaadó szeretete;
az egészséges testi és lelki életvitel;
az önképzés és ismeretszerzés igénye. „

A miniszter úr, ha csak ezeknek az elveknek megtartását továbbra fontosnak tartja, s miniszteri tevékenységében is érvényesíti, már bizton hogy jó úton jár. Engem csak az bánt egy kissé, hogy ezekről a jobboldali médiák nem is hallottak.


 
2008. április 26.
CSENDES MORGOLÓDÁS
 
XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Meglepett és kissé bánt is, az az írásom után idézett cikk, amelyik a minap látott napvilágot az Origón a XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kapcsán. Ugyanis, amióta portás vagyok a könyvtárban, szellemi kötelességemnek tartottam, hogy valamicskét kapiskáljak a könyvtár-dolgokhoz, már csak úgy illendőségből is. Arra persze lusta voltam, hogy elővegyem a szakirodalmat, elkezdtem hát rendszeresen olvasgatni a KIT-et (Könyvtár Információ Társadalom, Heti hírlevél információs és könyvtári szakemberek számára - Szemlék, hírek, kommentárok) meg más szakmai főképpen külhoni internetes oldalakat. S találtam rajtuk érdekesebbnél-érdekesebb hírekkel, jópofa tálalással, nem a könyvtárakról, hanem könyvtárügy kapcsán a minket körülvevő világról.
Kiderült számomra, hogy ha valaki jó könyvtáros, annak „minden út Rómába” a könyvtárba vezet. Itt tudtam meg, hogy „Az élő könyvtár igazából mentálhigiéniai tevékenység, mely könyvtárban is végezhető.” mint azt a dán Ronny Alberg vallja, és hogy iPhone-okon is elérhető Japánban az a keresőprogram, amely a felhasználók fotói alapján keres találatokat a YouTube-on, webboltokon vagy egyéb oldalak között, mint ahogy arról is, hogy„Naponta több mint egymillió üres álláshely várja a megfelelő munkást az Európai Unióban.” és azt is, hogy mesekuckót alakítottak ki Hőgyészi Könyvárban.
Megtetszett szerkesztőinek nyitottsága, stílusa, leragadtam hát és ma már kedvenceim, napi nyitogatásaim között van. Az is kiderült, hogy ellentétben a nagyképűen nyilatkozó Csepeli Györggyel az ő felfogásukban könyvtár nem "skanzen",. Ennek bizonyítására csak annyit, hogy napokban elvégzett felmérés szerint a KIT látogatói, a könyvtárosok között, legjobban érdeklődött téma a web2 .
Az írás:
„Persze először csak amolyan kötelező illik A könyvtárak szerepéről, az internet egyre szélesebb körű térnyeréséről tartottak beszélgetést XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon pénteken a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezésében. A kultúra metamorfózisa című eszmecserén Harsányi László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke elmondta: a kulturális kormányzat nem határozta meg pontosan a könyvtárak helyét, a teleházaknak adott támogatást, míg a könyvtárak fejlesztésére nem. Csepeli György, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közpolitikai igazgatója azt hangoztatta, hogy a könyvtár ma "skanzen", holott "információs szökőkútnak" kellene lennie. Mint mondta, a digitális világ felé tartanak a könyvtárak, és ebben a közegben az olvasó szerepe is átértékelődik. György Péter esztéta arra mutatott rá, hogy "Magyarországon mindig kitalálunk valamit, aztán hagyjuk kimúlni, ilyen volt az Olvasás Éve, amely mára nincs sehol." Véleménye szerint a politikai elit nem értette meg, hogy hiába van infrastruktúra, ha nem foglalkoznak a tartalommal. Ezért "modortalanságnak" nevezte az "internetadó" bevezetését.
Hozzátette: nincs még valamennyi könyvtárban széles sávon elérhető adatbázis; és van ugyan Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a könyvtárak mellett, de nincsenek egy rendszerben. Arra is fölhívta a figyelmet, hogy a kulturális tartalomban az elérhetőség a bűvszó, és sportnyelven szólva a NAVA 120:0-ra kikapott a YouTube internetes videómegosztó oldaltól, amelyet globális tévének nevezett. Példaként említette, hogy erre az oldalra a magyarok számtalan Antal Imre-felvételt tettek föl, így a világban terjesztik a magyar kultúrát.
Az esztéta felhívta a figyelmet, hogy a tömeges internet-hozzáférés a közösség diadala. El fog tűnni a tévé távirányítója, s ha az állam nem alkalmazkodik a digitális technika adta lehetőségekhez, az orrunk előtt zajlik le például a szélsőjobboldal kulturális térnyerése - jegyezte meg György Péter.”


 
 
2008. április 24.
MEGSZŰNIK A BÁRCZI?
 
 

Nos, a kép nem a Bárcziról készült, hanem hogy a Fő téren cserélik a gömbakácokat, amelyekkel állítólag baj van. Bár ez szerintem nem látszik rajtuk, és a dolog pazarlásnak tűnik, de fogadjuk el a szakemberek véleményét, ha ki kell szedni, hát ki kell szedni, cserélni kell. Nem így a Bárczival. Mármint az úgynevezett különleges tantervű iskolával, ahová fogyatékos és középsúlyos fogyatékos gyermekek járnak tanulni a betűvetést, meg mindenfélét amit kell. Nincs tömve az iskola igaz, és tornatermük sincs, csak tornaudvaruk, és az épület eredetileg nem iskolának épült, ebből adódóan rossz a beosztása is, de emiatt még nem kellene bezárni, és a gyermekeket Vácra küldeni, mint abban határozati javaslatban állt, amelyiket a minapi Pest Megyei Oktatási Kulturális Bizottsági ülésen készhez kaptunk.

(04. 22.) OMMB állásfoglalás
Pest Megye Közgyűlésének Oktatási, Művelődési és Műemlékvédelmi Bizottsága 18 igen, 2 nem szavazattal javasolja a Közgyűlésnek, hogy
1.fejezze ki azon szándékát, hogy a szentendrei Bárczi Gusztáv Általános Iskolát jogutód nélkül 2008. augusztus 31. napjával megszünteti,
2.az intézmény tanulói számára tanulmányaik folytatására a váci Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálatot és más megyei fenntartású intézményt jelölje ki bentlakással,

Annak idején hosszú hezitálás után adta át a szentendrei önkormányzat a megyének azzal a meggondolással, hogy úgy is hamarosan megalakulnak a regionális és kistérségi önkormányzatok és így egy tipikusan kistérségi intézménynek a Szentendrei Kistérségi Önkormányzat valódi és jó gazdája lesz. Amikor erről döntöttünk, arra álmunkban sem gondoltunk , hogy dehogy lesz itt regionális közigazgatási rendszer és a FIDESZ, aki korábban egyik lelkes támogatója volt eláll elképzelésétől és szó sem lesz változásról, marad az intézményfenntartó arc és közvetlen felelősség nélküli megye továbbra is.

Nos, most szakmai érvekre hivatkozva a megye be akarja zárni. Csakhogy, szakmai érvek ide, és oda, kollégiumba kényszeríteni ezeket srácokat szerintem szívtelenség és hiba is, bármennyire is jó kezekbe kerülnek. S bár magam is hiszek az állam szociális gondoskodó képességében, mégis úgy látom, jó az ha a család melege, a szülők szeretete és gondoskodása segíti, és az intézmény, közösség együtt vállalja a fogyatékosok nevelésének feladatát. S féltem kis barátainkat attól, hogy a kollégiumban egy hétig távol a családtól, megsínylenék ennek az egészséges gyermekeknek is kihívást jelentő helyzetét.

Módosító javaslatot fogadott el a bizottság és most tovább vizsgálódnak, de kimondták a megszüntetés elvi határozatát. Áll bál és most be akarják pótolni amit elmulasztottak, hogy sem a szentendrei, sem a többi környékbeli önkormányzat nem is tudott erről a tervről még a szándékról sem, ezért csak most ocsúdnak. Képviselő kollégáim asztalán is felizzott drótposta, az internet, és most már országgyűlési és megyei képviselők is keresik a megoldást, próbálja a megyei FIDESZ vezetés is „kezelni az ügyet”.

 
Gyakran hallani, hogy a szentendrei emberek közömbösek. Pedig ha elesetteket sújtó átgondolatlan intézkedésekről értesülnek, hamar kemények tudnak lenni. Így aztán a megyét irányító jobboldaliak könnyen megkaphatják azt a demagóg vádat is, hogy most, amikor kevés a pénz, ne laptopokat vegyenek a képviselőknek milliókért, hanem oldják meg, hogy a Szentendre környéki fogyatékos gyerekeknek ne kelljen Vácra utazniuk.

Szóval lehet, hogy szakmailag a Bárczi nem elég korszerű és baj van vele is, mint a Fő téri gömbakácokkal, de nekem mind a kettőről ugyanaz jut az eszembe, kár ezt tenni.


 
2008. április 21.
KENZO, KOKO ÉS AZ IDŐSEK
 
 
Kenzo hosszú idő után, ma ismét hallatott magáról, ugyanis egy írás jelent meg a helyi lapban, amelyen ő is ott feszít a kép közepén. Ugyanis, mostanában egy waterfordi öregek napköziotthonában dolgozik, mondanom sem kell, a hazaihoz képest sztár gázsiért. Mint meséli, élvezi ezt a munkát, nyugis, kényelmes és az idős emberek kedvesek, bár némelyikük már nem éppen szellemi teljesítőképessége csúcsán van. Játszik, felolvas, foglalkozást vezet idős bácsiknak, néniknek, akik matuzsálem korúak és sokuk már a hamut is mamunak mondja. Mint a cikkből megtudhatjuk az önkormányzati intézményben, most nagy esemény van, ez pedig egy kiskutya Koko. Vele játszanak az idős emberek, ő meg örömmel ugrálja körül őket, hagyja simogatni, kényeztetni magát. A lap nem felejti el kifejteni, micsoda előnyös hatása van az állatokkal való kapcsolatnak az időskorúak mentális és szellemi állapotának megőrzésében, mint arról a cikkben az igazgató is nagyokosan nyilatkozik. Persze megy még a Kenzó kitalálta lufi ütögetés, passzolgatás és számtalan más foglalkozás is. Egyébként, egy ilyen napköziben külön személyzet van az egészségügyi feladatokra, pelenkázásra és más egészségügyi dolgok elvégzésére, a gyógyszer beadástól a gyógytornáig, majd mindenre külön szakszemélyzet, mint azt Kenzó meséli.
Találkozókat beszélgetéseket szerveznek amelyre a helyi gimnazistákat hívják, vagy festő versenyt rendeznek, amelynek mint a lap írja 50 Euró az első díja. De kirándulnak a városba is, részt vesznek különböző városi eseményeken.
Ír csoda szerintem, szociális téren van. Mert ha egy felnőtt vállalja, hogy idős édesanyját saját lakásán gondozza - no ne betegápolásra tessék gondolni, hanem arra, hogy egészséges, mozgásképes, operába járó idős anyjának hét közben ebédet visz, kitakarít, bevásárol, beszélget vele – legyen ő a fiacskája akár, 1000 Eurót kap az önkormányzattól. Igaz, ennek fejében nem dolgozhat másutt, csak napi négy órában.
Nem véletlen, hogy sokan, akiknek mozgássérült vagy egyéb fogyatékkal élő gyermekük van, mostanában ezekért a szociális szolgáltatásokért vállalnak írországi munkát. Bizonyos idő eltelte után kikötözik hozzájuk családjuk és akkor már olyan sokoldalú és drága ellátásban és speciális rehabilitációban részesülhet gyermekük, amelyet Magyarországon csak milliárdosok csemetéi kaphatnak meg.
A rendszerváltáskor sokan nem gondoltuk volna, hogy ha nem akarunk horribilis adót, illetéket fizetni, akkor autót szlovák rendszámmal tartunk és ha családtagjainknak jó szociális ellátásra van szüksége, akkor Írországba kell költöznünk.
 

 
v
 
 
     
 
 
     
 
 
     
     
 
 
X