Árad a patak,
nde meddig?
     
 
 
   
A múlt évben történt, hogy Zakar Ágnes képviselõtársam vezette Bükkös-patak parti össznépi tiltakozásra a Vízügyi Hivatal leállította a patakon a vízmérõhely építését.
 
A tiltakozók ekkor elégedettek voltak, hiszen gyõztek. Most természetesen nincs semmiféle mûszaki mérõ-létesítmény, ezen az un. alsó szakaszon. Mert, hát ez szolgált volna arra , pontosabban szolgálna, hogy elõre lehessen jelezni, hogy a Bükkös-patak alsó, városi szakaszán mekkora víz, árhullám várható. Bizony, most szüksége lenne rá Városi Hivatalnak, no meg a patak partján élõknek, hogy tudják a napokban leesett esõtõl mekkora lesz az ár. Hiszen a parton lakók most kétségbeesetten kérdezgetik mekkora lesz holnap a víz, kiköltöztessék-e ingóságaikat, vagy a víz nem éri el házukat? De hát erre egzaktul elõrejelzést senki sem tud adni, hiszen mérõhely csak felsõ szakaszon van, és arra ma vízügyi-tudomány képtelen, hogy megmondja egy-egy vízgyûjtõ szakaszon leesett esõbõl pontosan mekkora árhullám lesz, csak akkor, ha rendszeres méréssel a leesett esõ mm és a patak adott pontján átfolyó víz mennyiségét, magasságát méri. Cinikus amit itt leírok, de legszívesebben azt mondanám, hogy most azokat kérdezzék, akik "felesleges betongátnak", "hülyéségnek", "tájcsúfító szörnynek" titulálták és" ide aztán ne építsenek semmit" szavakkal kiebrudalták a mérõhelyet és a vízügyeseket.
     
 
Üres székek,
nkésõ döntések
     
 
 
   
Kedves emberek, jut eszébe a sógoroknak, mármint az osztrákoknak, ha a magyarokat említik. Ezt a megállapítást két nagy osztrák közvélemény kutató cég adta közzé a minap, vizsgálva a hamarosan csatlakozó szomszédos országok Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és hazánk elfogadottságát Ausztriában. De vajon mit juthat az eszébe a szentendreieknek, ha a Szentendrei Önkormányzat képviselõit említi valaki?  

Sajnos, azt gondolom nem lenne ily pozitív a közvélménykutatás eredménye városunkban, bár ezt mostanság nem mérte senki. Különösen most lehet érdekes ítélete a közvéleménynek, hogy az is elõfordult, elõször a rendszerváltás óta Szentendrén, hogy a többség nem jött el a testület ülésére, így egy fontos ügyben nem döntött, mert nem dönthetett a testület, sem így, sem úgy. Üres a városházi nagyterem egyik oldala, legalább is jobboldali képviselõk székei, mint azt a kép is mutatja. Persze, ebben az influenzás idõben ilyen is elõfordulhatna, de most, mintha csak ellenzéki oldalon hatott volna a vírus. Mint az ülés el nem kezdetén megtudtuk tegnap este 6 óra 3 perckor emil érkezett a polgármesternek négy jobboldali képviselõ aláírásával, hogy a jobboldali képviselõk ma nem jönnek el. Vajon miért? Magyarázat nem volt.

Annak meg bizonyosan csak egészségügyi oka lehet, ha az sem jön el a bizottság ülésére aki összehívta. Pedig március 24-én kora délután ez is megtörtént, hiszen dr. Dragon Pál elnök, aki a Pénzügyi Bizottságot összehívta, hiányzott. Ezért most sem sikerült eldönteniük, hogy a két ajánlat közül amely a piac üzemeltetésére érkezett, és az egyik millós, a másik meg nullás, melyik lehet Szentendre városa számára kedvezõbb. Hát bizony nehéz döntés elõtt állnak, amelyet még fontolgatni kell. Talán ezért voltak távol a bizottság jobboldali tagjai.

     
 
Stari Gradin
mûemlékek
     
 
Stari Grad régi városrésze tele van reneszánsz épületekkel. Sajnos, az elmúlt évtizedek szegénysége és a lakosság közömbössége miatt sok olyan beavatkozás történt, vagy felújítás maradt el, amely szinte helyrehozhatatalan károkat okozott. Még napjanikban is nagyobb az értéke egy beton vikendháznak mint egy reneszánsz lakóépületnek a régi városrészben. Tíz éve még szinte bagóért árulták ezeket az épületeket tulajdonosaik, s nem mindig olyan vevõ kezébe kerültek akik értékükön becsülik azokat. A múlt évi kiemelkedõ nagyságú idegenforgalmi bevételek Dalmáciában is számos, régóta húzódó feladatra teremtettek forrást, s a legfontosabb turisztikai központokban gõzerõvel folyik az építkezés, felújítás, hogy a szezon kezdetére minden készen álljon a vendégek fogadására, értékeik megmutatására. Örömteli hír, hogy megkezdték Stari Grad legrégebbi harangtornya, a Szent Péter templom tornyának felújítását.
 
  A reneszánsz kolostort és templomának tornyát a híres reneszánsz költõ, Petar Hektorovic is megénekelte egyik költeményében. A kötlõnek nyári villája Stari Gradban van, a városka egyik leghíresebb mûemléke. A több száz éves torony már régen megérett a felújításra, de mindeddig nem jutott pénz renoválására. Most nem csak a tornyot erõsítik meg, de kicserélik a villámhárítót és a kolostor-templom tetõzetét is.Így ismét hallható lesz Hvar sziget egyik legrégibb templomának harangja.
     
 
Dunakanyar
nCharta
     
 
 
Dunakanyar Charta, Összefogás a Dunakanyarért címen 22 település már két éve kezdeményezte egy új társadalmi szervezet létrehozását azzal a céllal, hogy elõsegítsék az itt lévõ 46 Pest megyei 7 Komárom-Esztergom megyei és 13 Nógrád megyei település idegenforgalmi és környezetvédelmi fejlesztését, közösen nyújtsanak be pályázatokat, ápolják a népi hagyományokat, egyeztessék terveiket, s közös fórumot teremtsenek. Alighanem közelgõ Európai Uniós csatlakozásunk és a Nemzeti Fejlesztési Terv készítésének munkálatai is indokolták, hogy az akkori kezdeményezés most egy új szervezet, a Dunakanyar Kiemelt Üdülõkörzet Térségi Fejlesztési Tanácsában öltött testet, s ezt határozatával Komárom-Esztergom megye után most Pest Megye Közgyûlése is teljes támogatásáról biztosította február végi ülésén.
     
 
Vendég an
Városházán
     
 
  Dr. Bárándy Péter
1949. június 12-én született Budapesten.
1974-ben diplomázott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1974-tõl 1976-ig ügyvédjelölt, majd ügyvédként dolgozott, elsõsorban büntetõügyekben.
1983-tól a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára, 1992 óta fõtitkára. 1993-ban édesapjával, Bárándy György ügyvéddel megalapította a Bárándy és Társai irodát.
 
1992-1996-ban a Köztársaság Párt alelnöke, s 1994-ben az országgyûlési választásokon a párt képviselõjelöltje volt, de nem jutott mandátumhoz.
Az 1990-es évektõl büntetõ anyagi jogot tanít a Pázmány Péter Tudományegyetemen, elõad az ELTE-n, elnökségi tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak. Pártonkívüli.
2002 május 27-étõl igazságügyminiszter.
 

Március 23-án este 7 órakor
a szentendrei városháza nagytermében


dr. Bárándy Péter
a Magyar Köztársaság igazságügyminisztere lesz a vendég.

Várhatóan szó lesz a törvényalkotás aktuális kérdéseirõl, arról hogyan állunk az európai jogszabályok honosításával, és számos, az érdeklõdõk számára fontos kérdésrõl.
A rendezvény nyitott. Az idõ korlátainak mértékében lesz lehetõség kérdésekre is.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár,

Miakich Gábor
Szentendre város polgármestere

     
 
Rendkívüli ülés
nmárcius 23-án
     
 
Keddre rendkívüli testületi ülést hívott össze Miakich Gábor polgármester. A rendkívüli ülés oka, hogy a polgármester élt azzal a jogával, ha valamely döntést megalapozatlannak, hibásnak vagy törvénysértõnek ítél, még egy alkalommal a testület elé viheti.

Indoklásában ez áll: A 2004. március 9-én tartott testületi ülésen elfogadott 36/2004. (III.9) Kt. Sz. határozat 3. és 4. pontjában megfogalmazottakkal nem értek egyet. … e határoztok végrehajtását felfüggesztem, és újra tárgyalására testületi ülést hívok össze." Lényegében két kifogást fogalmaz meg:

A Szentendre és Vidéke újság fõszerkesztõje és a kiadó KHT igazgatója ne legyen ugyanaz a személy
Ne csak a lapkiadás legyen KHT feladata, hiszen számos, mint írja " sok olyan munkát el tudnak végezni, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek." " Nem érdemes kiönteni a fürdõvízzel együtt a gyereket is" Mármint úgy átalakítani a KHT-t, hogy ne legyen a városi kisebb munkákra bevethetõ csapata a hivatalnak.

 
   
 
Jobbról balra, Hankó László, Eszes Sándor, Magyar Judit,
Szegõ Eta, Zsigmondi Éva
     
 
Stari Gradi Szent Istvánn
templom kórusa
     
 
 
Rossz hírt kaptam Stari Gradból. Június 26-ára az Ivan Danra nem tud jönni Szentendrére a Stari Gradi kórus. Felkapták õket, és most járják Európát. Éppen a napokban a gradistei horvátok (ausztriai) tartottak rendezvényt ahol nagy sikerrel szerepeltek, és már lekötötték magukat nyárra is. "Mivel a kórus tagjai nem profik, mindegyikük valahol dolgozik, csak szabadságuk terhére tudnak fellépéseket vállalni." írja a városka polgármestere. A kórus, mármint a Stari Gradi Szent István templom kórusa kiegészülve a szomszédos falu Vrbanj énekeseivel éppen a minap volt fellépésen Ausztriában. Nagy sikerrel adták elõ gregorian egyházi énekeiket. Nem véletlen, hogy most ausztriai horvát rokonaik is ragaszkodnak újabb nyári fellépésükhöz. Ráadásul õk tudnak fizetni a fellépõknek, míg a Daru piacon ingyen léptek fel mindig. Megértem Matkoékat, nekik minden fillér számít a téli ínséges napok után, hiszen a kórus tagjai jelentõs részének csak nyáron van munkája.
     
 
Kossuth-díjasn
Krasznahorkai László
     
 
 

Március 15-e alkalmából osztották ki a mûvészeti díjakat. Mint szinte már megszokott, ezúttal is van a díjazottak között szentendrei képzõmûvész.

Munkácsy díjban részesült
Holdas György
és
Regõs István
Elõbbi szobrász, utóbbi festõmûvész. Mindketten ismert szentendrei alkotók.

 
       
Regõs István
 
Mindig öröm, ha ismerõs kap díjat..
 
       
.
       
 
 

Március 15-e alkalmából Mádl Ferenc köztársasági elnök az Országház kupolacsarnokában
Kossuth-díjat
adott át
Krasznahorkai László

írónak
.
Mint a rövid indoklásban áll, "a kortárs magyar prózairodalom megújulásában és korszerûvé válásában játszott rendkívül fontos alkotói szerepéért, regényeiért és elbeszéléseiért.."

       
     
 
Nemzeti
nünnep
     
     
 
Petzelt József (Weisskirchen, Ausztria, 1805 körül - Szentendre, 1850 után): osztrák származású mérnök, egyetemi tanár. Tanulmányait valószínûleg a pesti egy.-en és a Mérnöki Intézetben végezte, 1825-ben mérnöki, 1830-ban bölcsészdoktori oklevelet nyert. Utóbb az olmützi hadapródisk. tanára. 1841-ben nevezték ki a pesti egy. és a Mérnöki Intézet gyakorlati mértan (geodézia) tanszékére, ahol a kapcsolatos tárgyakat: a víz- és hídépítéstant, valamint az építészetet is elõadta. Az 1840-es években Varasd vm. táblabírája. 1848 végén az elsõ felelõs kormány által felállított hadi fõtanoda h. ig.-ja, amiért az önkényuralom 1850-ben eltávolította az egy-rõl. Elõadásainak fennmaradt jegyzetei a Mérnöki Intézetben folyó korszerû és magas színvonalú mûszaki oktatás bizonyítékai. - F. m. Petzelt József elõadásai a gyakorlati mértanból (Geodézia, 1 - 2. rész, Pest, 1847). - Irod. Fodor Ferenc: Az Institutum Geometricum (Bp., 1955).
 
   
 
Szocialisták koszorúznak
     
 
 
 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére városi megemlékezések
március 15-én

10 órától a Városi köztemetõben
Petzelt József honvédtábornok síremlékénél koszorúzás a szabdságharc tábornoka tiszteletére

11órakor a Fõ téren
városi megelmlékezés
Ünnepi beszédet mond:
dr. Katona Tamás történész