Május 28-án délutánra elállt az esõ, és még a nap is kisütött. Mintha kedvezni akart volna a rendezvény szervezõinek, amelyet hat órai kezdettel tartottak Bükkös parton lévõ Hõsök emlékmûvénél.
tovább
 
 
   
       
       
 
Mint látszik, rohamtempóban építik a METRO legújabb áruházát Budakalászon. Ez ebben térségben az ötödik nagyáruház. Sokan mondogatják, gondolják úgy, miért nem Szentendrén épült meg, milyen jó lenne nekünk.
tovább
   
 
       
       
 
Hõsök napja
   
       
 
 
  Május 28-án délutánra elállt az esõ, és még a nap is kisütött. Mintha kedvezni akart volna a rendezvény szervezõinek, amelyet hat órai kezdettel tartottak Bükkös parton lévõ Hõsök emlékmûvénél. Mint már hetedik éve mindig, a Hõsök napja alkalmából megemlékezést rendezett a Szentendrei Önkormányzat. Ez a rendezvény azért volt más, mint az eddigiek, mert ez alkalommal az ünnepi szónok Maholányi Pál, korábban önkormányzati képviselõ, a hõsi emlékmû felállításának kezdeményezõje és lelkes munkása volt. Rövid ünnepi beszédét követõen koszorút helyzetek el a résztvevõk Csikszentmihályi Róbert szobrának talapzatára.
 
       
PÜNKÖSDI HANGVERSENY
 
Új szobor
       
 
A képviselõ fakkjában hétrõl-hétre oly sok a meghívó, hogy a rendezvények felére sem tud elmenni. A szentendreiek egy része meg ennek ellenkezõjére panaszkodik, hogy dög unalom ez a Szentendre, itt nem történik semmi. Pedig gyakran soktucatnyi rendezvényrõl ad hírt Szentendre és vidéke újság is. Ezért úgy gondoltam, szerény számú olvasóm számára én is közreadom idõnként egy-egy olyan esemény meghívóját, amely valószínûleg nem jutott el Önökhöz, pedig érdeklõdésre méltó. Ilyen rendezvény a PÜNKÖSDI HANGVERSENY, amely most vasárnap lesz. Este hattól a Szentendrei Ortodox Püspöki Templomban, tudják, amelyik a Templomdombi Iskolával szemben van. Aki még nem hallott ortodox egyházi kórust, és elmegy erre a rendezvényre (ha be tud jutni a sok érdeklõdõtõl) olyan élményben lehet része, amely egy éltre szól.  
  A Belgrádi Szent György Templom Kórusa és az ELTE Szlavisztikai Tanszékének Szent Demeter Kórusa ad hangversenyt. Azt gondolom, az vallhatja magát valóban szentendreinek, aki legalább egyszer hallott ilyen kórust, mert ekkor megérintheti városunk múltja, az a kulturális kincs jelenvalóvá válik, amelyet évszázadok alatt halmoztak fel elõdeink. Ha tehetik, menjenek el, bizton állíthatom, nem fogják megbánni.
 
Szobrot kíván állítani IVAN DAN alkalmából a Daru piacra a Szentendrei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, és ezért adakozást kezdeményez.
Aki adni tud és akar, a szobor felállítása érdekében az a Szentendrei Horvát Kisebbségi Önkormányzat számlájára fizethet.
OTP Szentendrei Fiók
11742087-15395364-05500000 Kérjük, a befizetési csekkre írja rá: Dodola
 
       
 
Bolgár utcai építkezés
 
       
 
A Bolgár utca, amely a Postától vezet a Postás strandra valamikor gazdálkodók, fuvarosok utcája volt és mint ilyen a város déli széle. Itt volt Szentendre elsõ labdarúgó pályája is. Csak a hetvenes években, a Rózsakert lakótelep megépültével kapta mai hangzatos nevét. Szóval volt itt már sokféle funkció, mert még iskolát, pontosabban szakmunkásképzõ iskolát is akart építeni itt a város.  
Indoka az volt, hogy közel van az autóbusz pályaudvarhoz, és a valamikori üzemekkel teli Pannónia telephez. Az élet és változó vezetésû önkormányzatok végül is úgy döntöttek, hogy elcserélik a telket, majd eladják. De ez is nagy vitát váltott ki, mert aki megvette lakásokat akar építeni a területre, de ezt nem akarták a rózsakertiek, mert akkor megnõ a forgalom a Bolgár utcában és rontja kilátásukat is. Végül is eldõlt, eladták és már épülnek a lakások, mint a táblán olvasható, már lehet jelentkezni megvételükre.
   
       
 
Az ÁSZ elnöke Szentendrén
   
       
 
  Május 27-én az Állami Számvevõszék elnökét dr. Kovács Árpádot beszélgetésre hívta egy szentendrei civil szervezet. A kép Miakich Gábor polgármesterrel való találkozását mutatja. A kép alapján a polgármester az is mutathatná, hogy íme, mennyi gondunk van az utakkal és itt az újabb probléma, a kis híd a Dunán. Már csak azért is, hiszen,dr. Kovács 1971-ben az UVATERV Autópálya Irodánál kezdte mérnöki pályafutását,és késõbb a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumban fõmérnöke is volt.
Tehát õ nem csak a pénzügyi ellenõrzéshez ért. Kovács úr azonban ma már magas tisztségben van, nem foglakozik ilyen látszólag kis ügyekkel az õ asztalán a nagy ügyek, autópálya építések, és még számtalan országos ügy ellenõrzése van. Egy biztos, az Állami Számvevõszék vezetõje ez egyik legnagyobb közmegbecsülést bíró közjogi méltóság e hazában.
   
       
 
Elállunk minden talpalatnyi helyet
   
       
 
Nincs olyan testületi ülés, lakossági fórum, ahol ne kerülne szóba közterületeinkkel kapcsolatos gond. A legtöbb képviselõ, lakos ilyenkor azonnal a Városi Közterület Felügyelet szolgálataiért kíált, követeli. Ugyanakkor nincs olyan nap, hogy valaki, ne kérné, szólj már oda, mert ezért vagy azért megbüntettek, persze jogtalanul, mondja a sértõdött polgár. Az önkormányzati képviselõ ilyenkor tehetetlen, mert nincs joga,  
felhatalmazása hogy államigazgatási ügyekbe beleavatkozzon. De esetünkben másról, a példamutatásról van szó. Pontosabban arról az emberi gyarlóságról, hogy aki hatalmat kapott hogyan viselkedhet. Engem mindig irritál, ha bármely hatóság, rendõrség jogaival kérkedik, mintha rá a szabályok nem lennének érvényesek, úgy jelenik meg a köz elõtt, lássátok nekem ezt is szabad. Pedig mint már évezrede tudjuk, a legjobb nevelõ eszköz a példamutatás. De mit szóljon a városi polgár, ha azt látja,hogy pont valamelyik közterület
  felügyelõ kocsija torlaszolja el a Vastag György utcát, vagy parkol kényelembõl a rendõrség kocsija a Fõ téren. A reakció legtöbbször az, ha neki lehet, nekem miért nem. Persze ilyenkor van magyarázat, hogy sürgõs életveszélyt elhárító ügyben kellett a szabályt áthágni, pontosabban élni a felmentés lehetõségével. De hát itt élünk együtt a városban, tudjuk mi, hogy is van ez…
 
 
Önkormányzati törvény
Hasznos tudnivaló feleségeknek
Politikus-készítõ
 
 
       
 
Korszerûsítik a Kovács Margit Múzeumot
 
       
 
Nálunk nyugatabbra a múzeumokban shop, kávézó és minden más a látogatók igényeit, komfortérzetét javító szolgáltatások vannak. Ezek bevételével egészítik ki a jegy eladásból és az állami támogatásból kapott pénzeket. Így rendeznek újabb kiállításokat, egészítik ki a mûködéshez szükséges mindenütt szûkösnek tartott állami támogatást. A május 26-i, megyei Mûvelõdési és Mûemlékvédelmi Bizottsági ülés minden résztvevõje egyhangúan értett azzal egyet, támogatja azt,  
hogy Pest Megye Önkormányzata pályázzon a Kovács Margit Múzeum "látogatóbarát fejlesztésére". Ehhez a megye 6 millió önrésszel járul hozzá, és így a teljes összeg 113 millió forint lesz. A hosszú nevû Regionális Fejlesztési Operatív Programban a Turisztikai vonzerõ fejlesztése. Ha ezt a pénzt elnyeri a megye, a Görög utcai kis beépítetlen foghíjra (amely Kovács Margit Múzeumhoz tartozik) építik fel a kávézót és az egyéb szolgáltató helyiségeket.
 
 
 
       
 
Szigetmonostori golden gate
 
       
 
Szilágyi Lajos Szigetmonostor polgármestere
  Valami bibi lehet Szilágyi Lajos úr Szigetmonostor polgármesterének a május 25-i szentendrei testületi ülésen elmondott azon mondatában, hogy Szigetmonostoron egyöntetûen támogatják a kis híd építését. A múlt évi falugyûlésen is számosan hangot adtak véleményüknek, hogy nekik csak olyan híd kell, amin bicigli tud átmenni. Másik javaslatuk, ha már híd épül azon HÉV, vagy vonat járjon a szigetre, mert féltik a falu nyugalmát a megnövekedõ autóforgalomtól.
   
 
Mint Huba Csaba tanár úr Szigetmonostor Árpád utcai lakos nyilatkozta, õk egyáltalán nem híd pártiak, más véleményen vannak. Számukra sziget nyugalma, tiszta levegõje és zajmentes környezete a legfontosabb. Állítja, bizonyosan van olyan csoport, akiknek érdeke lehet a dunai kis híd, de ez nem a lakosság többsége. Akkor meg vajon miért e makacs ragaszkodás a dunai kis hídhoz, amely Szentendre egyik legértékesebb zöldterületét venné igénybe.. Pedig most úgy néz ki, a kis híd ügye, meg az M0-ás hídjának dolga bilincsbe kapcsolták egymást, pontosabban a Szigetmonostori Önkormányzat tagjaiés a hivatal munkatársai tették zsebre  


Huba Csaba tanár úr félti a környezetet

   
  azt a kulcsot, amely által e bilincset kinyithatnánk. Így már érthetõ a polgármester úr azon mondata is, hogy a szigetiek véleményének dolga a szigetiek ügye, azzal ne foglakozzanak a szentendrei képviselõk.    
       
 
Szentendrén múlik lesz-e M0-ás híd
 
       
 
Balról-jobbra: Szilágyi Lajos polgármester, Mihályi Miklós GK Minisztérium,
Szilágyi András Autópálya Rt.
  Azért, hogy gerince hajlékonyságát kipróbálja hídba ment le a testület május 25-én délután. Pontosabban arról kellett állás foglalnia, hogy a Postás strandnál felépülhet-e a kis bejáró híd a Szentendrei szigetre. A dolog azért bonyolult, mert a Kállay-éra alatt már ebben a kérdésben döntött a szentendrei képviselõtestület, azt, hogy a volt orosz laktanyánál építsék meg a kis Duna-hidat, de valamilyen rejtélyes ok miatt az elmúlt ciklusban a minisztériumban csak a Postás strandi helyszín
került be az engedélyezhetõk körébe, és így a beruházás tervlapján is, csak ez a hely szerepel. A minisztérium képviselõje Mihályi Miklós, valamint Szilágyi András az Autópálya Rt. képviseletében, és Szilágyi Lajos szigetmonostor polgármestere is eljött a Szentendrei Önkormányzat május 25-i ülésére. A kérdést úgy interpretálták, akarja-e Szentendre városa, hogy legyen M0-ás híd, vagy sem. Mert ha akarja, akkor meg kell szavaznia a testületnek, hogy a Postás strandnál legyen a dunai kis híd. Ez zsarolás, mondták sokan a testület tagjai közül, és valószínûleg igazuk lehet. Szigetmonostor Önkormányzata adja ki az engedélyt arra, hogy lesz-e M0-ás híd. Õk pedig, ragaszkodnak ahhoz, hogy a kis híd épüljön meg a Postás strandnál. Róka fogta csuka. Most minden rajtunk múlik. Legalább is, ezt sugallta az elõadók többsége. Ha mi nem járulunk hozzá a dunai kis híd felépítéshez, akkor öt évre elcsúszik az M0-ás híd építésének ügye is. Még van majd egy hónap, hogy a Szentendrei Önkormányzata kimondja a végsõ verdiktet. Ha nem is egyöntetûen, de abban mintha megállapodtunk volna, nem csinálunk palávert, összegyûjtjük az ellene, mellette lévõ érveket és a lakosság vélményének meghismerése után végleges döntést hoz a testület.
 
 
 
       
 
Megújult a Lottózó
 
       
 
Elkészült a Szerencsejáték Rt. a lottózó helyiség felújításával a Duna korzón. A múlt hónapban még mint valami lángosos bódéból, egy lakókocsiból lehetett lottózni, kenózni meg mindenféle fogadást kötni, most meg itt ez az új valami. Pink színû fal, meg ezüst portál, zöldbe hegyezve, olyan unalmas-modern, pontosabban snasszmodern. De ki a fene tud ilyen szörnyû megoldásokat kitalálni. Ha valami tiszta, rendezett az persze jó, de hát azt hiszem Szentendrén vagyunk.  
Ráadásul a Duna korzón. Már örültem, hogy a hatvanas évek designjétõl megszabadulunk, gondoltam, ha felújítják, legalább mai arca lesz. De nem, ez a hetvenes évek rossz designje. Nem ártana, ha a tehetséges építészek megtalálnák azt a hangütést, ami ide Szentendrére, és csak ide való. Nekem az itt látható megoldás, rossz utánérzés, nem tetszik, sõt mondhatnám csúnyább mint a szomszédos málladozó falú ház. De hát ízlések és pofonok….
 
 
 
 
 
       
 
Bringa ügyek
 
       
 
  A Bükkös patak Duna parti hídjánál nemrég jelzõtáblákat és térképet helyezett el a város, amely jelzi a bringásoknak, hogyan mehetnek a Pilisbe biciglivel. Kis dolog, de minden, ami a kerékpározást segíti, népszerûsíti számomra örömet jelent. Mert meggyõzõdésem, hogy Szentendrén az életminõség javulását fogja jelenteni, ha többen szálnak, ülünk majd bringára, ha a városközpontban van dolguk,
vagy kirándulni indulunk a srácokkal. Mert mára már elviselhetetlen ez az autómánia és áradat, amely napjainkra már az óváros mellékutcáit is elönti, eltorlaszolja. Ez már nem normális, ez már üldözendõ. Persze tudom én, hogy az autózás nagyrészt kényszerûség, de sajnálom a mai gyerekeket, unokáimat, hogy õk már nem sétálhatnak hazafelé az iskolából egymással

 
  beszélgetve, gesztenyét passzolgatva, mert szüleik autóval viszik õket a iskola kapujáig, a különórára a zeneiskola kapujáig, és legfeljebb valamelyik nagyáruházban rohangálhatnak egy-két percet. Ott kell ülniük az autóban otthonról el és vissza, ajtótól ajtóig. Ez bizony a modern rabszolgaság, mi meg azt hisszük, hogy jót teszünk velük.
 
 
 
       
 
Szobor készül a Daru piacra
 
A Dodola
       
 
Nyári tikkasztó napokon egy talpig lombbal borított alak járta Szamárhegy utcáit a régi idõkben és a mellékelt versikét gajdolta. Kezében horpadt fémbögre, benne néhány krajcárt csörgetve énekelte versikéjét. Õ volt a Dodolo, vagy dodola. Az esõkérõ. Azért járta az utcákat, gajdolt, énekelt, hogy eredjen el az esõ, legyen vége az aszálynak Volt, aki pénz dobott perselyébe, de volt, aki vízzel loccsintotta le. Ennek szobrát, pontosabban e fura tarisznyás figurát, amely öreg dalmátot mintáz és Pistyúr Imre készít, június 26-án Iván napon a Daru piacon fogjuk felállítani. Közadakozást szervezünk. Kérünk mindenkit, adjon, amennyit jónak gondol vagy az ügyre szán, hogy a szobrot felállíthassuk. A talpazat és felállítás önköltsége 700 000 forint, ennyit kell összegyûjtenünk, ennyit fogunk összegyûjteni.  
 
A Dodolo Pistyúr Imre kertjében
1932-ben, amikor a dalmát zászlót készítették, éppen ez volt a dologban a megható, adakozott mindenki Szentendrén, függetlenül attól, hogy dalmát, szerb vagy német volt. S a zászlórúdon a sok-sok fémjegy jelzi, milyen sokaknak volt szívügye egy akkori közügy, a szentendrei dalmát egylet ügye. Most egy mûalkotás felállítására gyûjtünk, mert most ez fontos, s azt gondoljuk nem csak nekünk szentendrei dalmátoknak de a város egész közössége számára is.
 
Aki adakozni tud és akar, a Szentendrei Horvát Kisebbségi Önkormányzat számlájára fizethet be.
OTP Szentendrei Fiók
11742087-15395364-05500000
Kérjük, a befizetési csekkre írja rá: Dodola

Dodolo verse horvátul:

Oj dodolo, dodolo!
Sta bi tebi trebalo, trebalo?
Jedna kanta vodice, vodice.
I od Boga rosice, rosice
Da porosli sva polja,
I vinovu lozicu, lozicu!

       
 
Fegyelmit a polgármesternek!
 
 
 
  — Figyeld meg, Miakichot kikészíti Bindorffer, mondta nemrég egyik barátom. Én meg lehülyéztem, mondván, ismerem én Györgyit, csak nyersen beszél, de nem rosszindulatú, replikáztam. De május 11-e óta bizonytalan vagyok, igazam volt-e. Történt ugyanis, hogy a Városháza udvarán a nagykövetek feleségeinek gépkocsijai álltak. A magas rangú és befolyásos hölgyek, botor módon úgy döntöttek kijönnek
Szentendrére, kirándulnak egyet kedvelt városukba és megebédelnek a Városháza Sörözõben. Mint ilyenkor szokás, a csoportot az alpolgármester kísérte el és a Városháza udvarát is ideiglenes lezárták. Arra azonban álmában sem gondolt senki, hogy ezért valaki fegyelmit kezdeményez a város polgármestere ellen. Legalább is, ezt helyezte kilátásba a "szörnyû tettért" dr. Bindorffer Györgyi, aki újabban a polgári koalíció legharcosabb szócsöve és Wachsler Tamás "kvázi titkára"azért, mert nem tudott kis polszkijával megszokott helyére behajtani, hiszen az udvari kapu rácsát bezárva találta. Ezen felháborodva rikácsolta, — Miakichnak fegyelmit fogok adatni! Majd kocsija kulcsát a polgármesteri irodában a titkárnõ asztalára dobva, — Ha valaki el akar menni, álljon el vele! Hogy lesz-e a dologból ügy, nem hiszem, "piti dolog" szokták az ilyenekre mondani. De az is valószínû, a nagykövet asszonyok "levonják a konzekvenciát az udvarias vendéglátásból". S hogy, Bindorffer elnök asszony fenyegetése nem légbõl kapott fecsegés, az kiderült késõbb, amikor a Városi KHT-tól kért tájékoztatót tárgyalta a testület. Bár a jelentést minden (ellenzéki és polgármester oldali többségû) bizottság elfogadta, dr. Bindorffer és Wachsler hangütése az én fülemben inkább hasonlított inkvizíciós eljárásra, mint önkormányzat ülésére.
 
 
 
A komondor mellett felbátorodik a kiskutya is, és csaholva támad meg nálánál nagyobbat, villogtatva "félelmetes" fogait. E jelenség valójában a törpék, a bizonytalanok jellemzõje, mert ilyenkor erõsnek érzik magukat, õk az erkölcs, a törvény õrei. Nem ismernek pardont, kis hibát, bármiért bárkit keresztre feszítenek, mert nekik semmi sem elég jó, mert õk az erõsek. Persze csak addig, míg nem saját erejükbõl kell kiállniuk a másik állat ellen és érzik hátuk mögött a nagyobb állat védelmét. Tapasztalható ez a politikának nevezett nem éppen erkölcsös hajcihõben is.
       
       
 
Szentendre új jegyzõje dr. Molnár Ildikó
   
       
 
  A május 11-i önkormányzati ülés egyik izgalmas témája, a jegyzõi pályázatok elbírálása volt. Immáron lassan két éve, hogy megbízott jegyzõ vezette a Szentendrei Önkormányzat Hivatalát. Szabó Géza megbízott jegyzõ nehéz helyzetben volt, hiszen a testület elvárta tõle, hogy rendben menjenek a dolgok, a munkához szükséges aljegyzõ segítsége nélkül, "egy fenékkel, két lovat" kellett megülnie. És valljuk be õszintén, bizonytalanabb háttérrel kellett ezt végeznie, mint egy választott jegyzõnek.
A középen ülõ hölgy dr.Molnár Ildikó
   
Bizonyosan emlékeznek rá, másfél éve Drobilisch Erzsébet pályázatát minden képviselõ kiválónak értékelte, de mivel bizalmatlan volt vele szemben a jobb oldal, megbuktatták így nem lehetett jegyzõ. Most tizenketten pályáztak Szentendre jegyzõi székébe. Formai okok miatt öt pályázót elutasított az elõkészítésre rendelt bizottság, és a sokfordulós értékelés eredményeként négyen maradtak állva. Délután eldõlt, új jegyzõje lesz Szentendrének. A három megjelent jelölt közül, dr. Batta István, dr. Kolonnay Enikõ, és dr. Molnár Ildikó közül az utóbbit választotta jegyzõjének a testület. Dr. Molnár Ildikó nagy szakmai tapasztalattal bír, hisz végigjárta a köztisztviselõi és vezetõi feladatok ranglétráját. Irányított igazgatási irodát, vezetett hatósági feladatokat, volt megbízott jegyzõ is. Most új kihívás elõtt áll, a fõként kerületi hivatalokban tapasztalatot szerzett köztisztviselõnek falusi hivatali feltételek között kell majd megyeközponti ügymennyiséget kezelnie úgy, hogy politikailag megosztott testület várja, amely bizalmatlanságtól hajtva hosszan vitatkozik minden kis és nagy ügyön. S hogy erre példát adjon, éjfél is elmúlt már, amikor az egyebek dolgainak megtárgyalására térhetett a Szentendre Önkormányzata május 11-én.
 
 
 
Miként azt pályázatában jelezte, az új jegyzõ június 15-ével áll majd munkába Szentendrén.