Az "utcai kosárlabdázás", mint új játék a kosárlabdázás õshazájából, az Egyesült Államokból indult el hódító útjára a világba. Grundon, utcán és parkolókban ûzték és ûzik ma is ezt a játékot. Ma, június 12-én reggel Szentendrén, Dunakorzó kaszinó elõtti szakaszán állították fel a palánkokat, hogy kezdetét vegye a Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokság 2004. évi elsõ rendezvénye. Ott voltak a rendezvényen a Korfballosok is, (a  
  kosárlabda 1902-óta ûzött, európai, holland változata). Háromszázan jöttek el fiatalok és középkorúak, hogy ne csak politikai indulataikat erõsítsék, hanem mozogjanak is egy keveset saját egészségük érdekében. Miakich Gábor polgármester bár gyengébb kosarasnak számít, mint elõdje Kállay Péter, szintén ott volt a játékosok között. (Kállay tudvalevõleg majd két évtizedig mb-és szinten kosarazott) De azt gondolom polgármester esetében nem a kosárlabda- tudás a legfontosabb, hanem a példamutatás.
Mint minap egyik napilapunkban az ifjúság egészségének európai felmérésrõl szóló tudósításból kiderül, 11 évesen még a magyar fiatalok közül ötbõl kettõ sportol, mire 15 éves lesz, már csak minden ötödik fiatal közül csak egy mozog rendszeresen.Vélhetõen Szentendrén sem jobb a helyzet, különösen, ha azt nézzük, milyen kevés sportlétesítménye van a városnak, és ezek milyen állapotban vannak.
 
 
 
 
Fotókiállítás a Városházán
 
A Városháza Galéria évek óta különbözõ kiállításoknak ad otthont változó színvonalon. Volt itt már neves festõk tárlata éppúgy, mint gyenge színvonalú válogatás is. Évente visszatérõ bemutató a nyári szerb festõtábor képeibõl szervezett kiállítás. Egy biztos, jólesõbb érzés a folyosón várakozni, ha körülöttünk jó színvonalú mûalkotások vannak.  
Most is, a Szentendrei Nyár kezdetére egy érdekes fotókiállítás nyílt június 11-én délután. Wonke Rezsõ mûvészi fotóiból láthat válogatást az érdeklõdõ, vagy éppen a polgármesteri fogadóórára várakozó szentendrei. Így most akkor is megéri benézni a Polgármesteri hivatalba, ha éppen nincs semmi elintézni valónk, csak érdekes úti képeket és hangulatokat szeretnénk felidézni.
 
 
 
 
Hogyan is állunk a mozival?
 
Idõnként felröppen a rémhír, hogy nincs pénz, meg hogy abbahagyják a P,art mozi építését, pontosabban kialakítását. Szondi Andrea a pályzat egyik készítõje és az ügy lelkes aktivistája, mintha saját lakását újítaná fel, vagy talán még annál is jobban, izgulja, drukkolja végig az egész mûveletet, mint valami kisgyerek születését. Naponta nézegeti hogyan is állnak a munkákkal, mintha nem lenne mûszaki ellenõre az építkezésnek és neki kellene elvégezni ezt a feladatot is.  
  Õ is, mint mindenki, akinek szívügye, hogy legyen végre ismét Mozi Szentendrén, szeretné, ha idõre elkészülne. Megnéztem hát, hogyan is állnak. Mint a képek talán érzékeltetik is, az építési munkálatok hamarosan befejezõdnek, és ha kellõ pénz áll rendelkezésre minden gépészeti és belsõépítészeti dologra, szeptember elejére, a kitûzött határidõben átadhatják. No persze akkor, ha a jobboldali képviselõk nem tartanak be az általuk átkreált költségvetésnek azzal, hogy a betervezett ingatlanértékesítést megakadályozzák, mint teszik ezt immáron két hónapja.
 
 
 
 
Szentendre elutasította, hogy kapjon 60 millió forintot
 
Születnek ott is irracionális döntések, ahol a legjobb szándék és elképzelés vezérli a képviselõket. Ott azonban, ahol a politikai nézetek megosztják a testületet és a kölcsönös fondor bizalmatlanság hat át minden mozdulatot, ott ilyen gyakrabban fordul elõ. Ez történt a Szentendrei Képviselõ testület június 8-i, éjjel egy óráig tartó ülésén is. Történt pedig, hogy a polgármester beterjesztett egy javaslatot, hogy csatlakozzunk ahhoz a közös pályázathoz, amelyet Pest megye nagyobb városai együtt nyújtanának be számítástechnikai fejlesztésre. A program az úgynevezett e-önkormányzat felállítását segítené, és az építésügyi, telek nyilvántartási és még vagy tízféle feladatra készül és kaphatna Szentendre városa is különbözõ szoftvereket és 25 millióért számítógépeket.  
Fülöp Zsolt
Valamilyen furcsa ok miatt, a városnak 6 millióba kerülõ (10% az önrész) és ezért 60 milliót a város pénztárcájába juttató pályázattól Fülöp Zsolt vezérletével a jobboldal elfordult és a projekt ellen szavazott. Mivel a többség a jobboldalon van, elutasítottuk a pályázaton való részvételt. Így nagy valószínûséggel Szentendre lesz az egyetlen olyan jelentõsebb Pest megyei város, amely elutasította azt, hogy kapjon 60 millió forintot. Az biztos, hogy váci, gödöllõi és többi kollégáim ugratásának céltáblája leszek a júniusi megyei gyûlésen, " A nagyokos szentendreiek" hallgathatom, és érvem sajnos nem lesz ellene, hiszen ilyen döntésre nincs éppeszû magyarázat.
 
 
 
 
Rövid idõre feloldják a városban az építési tilalmat?
 
Tilalom-pártiak
  Az egyik jobboldali képviselõ bokaficama játszott abban döntõ szerepet, hogy most a testület feloldotta a városban az építési tilalmat június 30-ától. Történt ugyanis, hogy a június 8-i ülésen, napirenden volt a változtatási tilalom további fenntartásáról szóló döntés. Mivel azonban Wachsler Tamásnak a napokban kificamodott a bokája, és nem tudta megvárni a késõ éjszakába nyúló testületi ülést, (érthetõ) így nem volt ott a döntésnél amikor a változtatási tilalom további fenntartásáról
döntött a Szentendrei Önkormányzat. A tizedik igenlõ szavazatot így nem tudták produkálni. Most a véletlen is hozzájárult ahhoz, hogy a baloldalnak lett igaza, és a testület feloldotta az építési tilalmat a városban. Ha tehát valaki azokban a városrészekben, ahol eddig fennállt a változtatási tilalom miatti tiltás, most beadja építési engedély-kérelmét és addig amíg másként nem dönt a testület, a hivatal köteles lesz kiadni. Így Csehula is végre elkezdhetné az építkezést, és nem kellene tovább várnia. Bár neki, mint mesélte dr. Kiss azt ígérte hamarosan megoldódik problémája. De ezek szerint a képviselõ úr nem erre gondolhatott, mert a változtatási tilalom fenntartása mellett szavazott. De senki ne reménykedjen, mert mint Zakar Ágnes FIDESZES képviselõtársam kijelentette a döntés után, a következõ ülésen, június 20-án ismét tilalmat rendeltetnek el.
 
 
Szigetmonostori golden gate
 
Szilágyi Lajos Szigetmonostor polgármestere
  Valami bibi lehet Szilágyi Lajos úr Szigetmonostor polgármesterének a május 25-i szentendrei testületi ülésen elmondott azon mondatában, hogy Szigetmonostoron egyöntetûen támogatják a kis híd építését. A múlt évi falugyûlésen is számosan hangot adtak véleményüknek, hogy nekik csak olyan híd kell, amin bicigli tud átmenni. Másik javaslatuk, ha már híd épül azon HÉV, vagy vonat járjon a szigetre, mert féltik a falu nyugalmát a megnövekedõ autóforgalomtól.
Mint Huba Csaba tanár úr Szigetmonostor Árpád utcai lakos nyilatkozta, õk egyáltalán nem híd pártiak, más véleményen vannak. Számukra sziget nyugalma, tiszta levegõje és zajmentes környezete a legfontosabb. Állítja, bizonyosan van olyan csoport, akiknek érdeke lehet a dunai kis híd, de ez nem a lakosság többsége. Akkor meg vajon miért e makacs ragaszkodás a dunai kis hídhoz, amely Szentendre egyik legértékesebb zöldterületét venné igénybe.. Pedig most úgy néz ki, a kis híd ügye, meg az M0-ás hídjának dolga bilincsbe kapcsolták egymást, pontosabban a Szigetmonostori Önkormányzat tagjaiés a hivatal munkatársai tették zsebre  


Huba Csaba tanár úr félti a környezetet

azt a kulcsot, amely által e bilincset kinyithatnánk. Így már érthetõ a polgármester úr azon mondata is, hogy a szigetiek véleményének dolga a szigetiek ügye, azzal ne foglakozzanak a szentendrei képviselõk.
Szentendrén múlik lesz-e M0-ás híd
 
Balról-jobbra: Szilágyi Lajos polgármester, Mihályi Miklós GK Minisztérium,
Szilágyi András Autópálya Rt.
  Azért, hogy gerince hajlékonyságát kipróbálja hídba ment le a testület május 25-én délután. Pontosabban arról kellett állás foglalnia, hogy a Postás strandnál felépülhet-e a kis bejáró híd a Szentendrei szigetre. A dolog azért bonyolult, mert a Kállay-éra alatt már ebben a kérdésben döntött a szentendrei képviselõtestület, azt, hogy a volt orosz laktanyánál építsék meg a kis Duna-hidat, de valamilyen rejtélyes ok miatt az elmúlt ciklusban a minisztériumban csak a Postás strandi helyszín
került be az engedélyezhetõk körébe, és így a beruházás tervlapján is, csak ez a hely szerepel. A minisztérium képviselõje Mihályi Miklós, valamint Szilágyi András az Autópálya Rt. képviseletében, és Szilágyi Lajos szigetmonostor polgármestere is eljött a Szentendrei Önkormányzat május 25-i ülésére. A kérdést úgy interpretálták, akarja-e Szentendre városa, hogy legyen M0-ás híd, vagy sem. Mert ha akarja, akkor meg kell szavaznia a testületnek, hogy a Postás strandnál legyen a dunai kis híd. Ez zsarolás, mondták sokan a testület tagjai közül, és valószínûleg igazuk lehet. Szigetmonostor Önkormányzata adja ki az engedélyt arra, hogy lesz-e M0-ás híd. Õk pedig, ragaszkodnak ahhoz, hogy a kis híd épüljön meg a Postás strandnál. Róka fogta csuka. Most minden rajtunk múlik. Legalább is, ezt sugallta az elõadók többsége. Ha mi nem járulunk hozzá a dunai kis híd felépítéshez, akkor öt évre elcsúszik az M0-ás híd építésének ügye is. Még van majd egy hónap, hogy a Szentendrei Önkormányzata kimondja a végsõ verdiktet. Ha nem is egyöntetûen, de abban mintha megállapodtunk volna, nem csinálunk palávert, összegyûjtjük az ellene, mellette lévõ érveket és a lakosság vélményének meghismerése után végleges döntést hoz a testület.
 
 
Új szobor
 
  Szobrot állít IVAN DAN alkalmából a Daru piacra a Szentendrei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, és ezért adakozást kezdeményez.
Aki Pistyúr Imre szobra felállítása érdekében adakozni kíván, az a Szentendrei Horvát Kisebbségi Önkormányzat számlájára fizethet be.
OTP Szentendrei Fiók
11742087-15395364-05500000 Kérjük, a befizetési csekkre írja rá: Dodola