Két tûz között
 
Mint arról, már korábban hírt adtam, július 22-én, az Önkormányzat fórumot hívott össze, hogy kikérje a szentendreiek véleményét arról, hogyan alakítsa azt a szerzõdést, amely Szentendre belvárosa forgalmi rendjének kialakításáról és parkolási rendszerének megvalósításáról. Ma délelõtt ült össze az a szuper-bizottság, amely arról volt hivatott dönteni, hogy milyen szerzõdést írjon alá a polgármester. Bár kibújtak a felelõsség alól, hiszen nem vállalták a megbízatást, és holnap vissza kívánják azt adni a testületnek, de jó néhány kérdésben állást foglaltak.  

Így arról, hogy a Szentendrén gépkocsijuk után adót fizetõ
nem belvárosi lakosokat 4 óra ügyintézési idõkedvezmény járjon. Arról is, hogy délután hat órától ne legyen díj, és arról is, hogy kedvezmény illesse meg a közszolgáltatást végzõket ugyanúgy, mint a tanárokat és más közalkalmazottakat, köztisztviselõket. Javasolják, hogy a városi ünnepeken ne szedjenek díjat, így augusztus 20-án, és március 15-én, mindenszentek és halottak napján, és minden olyan ünnepen, amelyet az SzMSz. tartalmaz. Elutasítják a térmegfigyelõ rendszert, és azt javasolják, hogy a testület és polgármester döntésére fel lehessen függeszteni a parkolási díj szedését meghatározott ideig. Miként azt is igénylik, hogy a szerzõdés rövidebb idejû hatállyal és több, a vállalkozó által biztosítandó kedvezménnyel kösse meg a testület.

Szentendre belvárosának legnagyobb üzlethelyiség-tulajdonosai erõs tiltakozási akciót szerveztek a sorompós parkolás bevezetése ellen, és egy a Duna-korzón lakó, nevét eltitkolni kívánó hölgy szerint, akivel a dolgokról beszélgettem, másképpen közelítette meg problémát.
 
T. Polgármester Úr és Képviselõ Testület!
Szomorúan, felháborodva írom e sorokat. Ezért kérem megértésüket, hogyha keményebben fogalmazok.
Természetesen, a sorompós (éjszakán is fizetõs) parkolási rend létrehozásáról van szó. Ha számít egy olyan polgár, vállakózó, akinek az Édesapja is Szentendrén született, akkor szívleljék meg tanácsaimat. Ez a parkolási rend amit meg akarnak valósítani az teljesen elhibázott és rossz.

/folytatás/
  - Gyurka maga nagyon naiv, ha nem látja, hogy itt több mint ezer négyzetméter kiadott üzlethelyiség tulajdonosi köre áll szemben a várossal és õk fognak nyerni, maguk akármit is mondanak. Elõször lehetne nekünk elõnyünk, akik itt lakunk, akik nem vásárolhattuk meg lakásunkat és nincs üzletünk sem. Mert ha igaz lenne, amit maga állít, hogy az itt lakók szabadon jöhetnek, mehetnek kocsijukkal, akkor mi szállíthatnánk az árut személy gépkocsink-kal, mert minekünk nem kellene belépést fizetni. /folytatás/
 
 
 
 
Hétfõi szemét-pillanatkép
 
Szóval, szemét ügyek ezek. A múlt héten havária volt a szemét elszállítás dolgában a városban. Míg Szentendre Önkormányzata azt szeretné, hogy sehol se legyen szemét, és tiszta legyen a város, a VSZ Rt. úgy gondolta, azzal szorítja rá az embereket a fizetésre, hogy csak olyan mennyiséget visz el, amennyit befizettek. S mert legtöbben úgy gondolják, õk csak 50 liter szemetet termelnek, hát nem fizettek 120 liternyit.Ebbõl adódott aztán az anomália, hogy csak egyszer ürítették a konténereket.  
A kép, Citrom nevû levelezõm ajándéka.
  De hát a város éppen az ilyen problémák megoldására hagyott jóvá költségvetésében 60 milliót és biztosít 5-6 milliót havonta arra, hogy ne maradjon a konténerek körül szemét. Azért is kényes a dolog, mert meleg van, és ilyenkor bûzlenek a tárolók és nagy a fertõzésveszély is.Úgy látszik, hogy konfliktus nem csak a város és vállalata között van, de VSZ Rt-én belül is. Azt pletykálják, hogy az igazgató és fõmérnöke is összekapott ezen a problémán és állítólag már nincsenek is beszélõ viszonyban.
 
 
 
Anna-napozás
 
Második éve, hogy Anna nap van a Skanzenban. Ez az ünnep valószínûleg inkább apropó arra, hogy nyár közepén is legyen egy nap, amikor a szokásostól eltérõ és gazdagabb kínálattal várja a vendégeket Dr.Cseri és csapata. Nekem a Skanzen, amolyan szentendrei értelmiségi nagyüzem is, mert hát a legnagyobb foglalkoztató - bár nem sikerült bejutnom teremõrnek - de mindenképpen a várost meghatározó, szétfeszítõ, alkalmazkodásra kényszerítõ intézmény, vagy az lesz hamarosan.  
  Mert akár akarjuk mi, akár nem, ha eléri a látogatók száma a szezoni 350 000-et és a napi 50 ezret meghaladja, Szentendrén is megváltozik a világ. Szóval, ha fõigazgatója ilyen ütemben fejleszti,- márpedig vágtat elõre –hamarosan fellép majd a "skanzen-szindróma" a városban. Mint tudni 2006-ban újabb tájegységet adnak át, és Erdei Ferenc ígérete, amelyet 1969-ben a Városházán tartott ülésen tett, hogy húsz év múlva húsz tájegység áll majd Bukmirovac alatt a Cerovanka mellett Sztaravodánál beteljesül. De ki gondolt akkor arra, hogy rendszerváltás is lesz még,
vagy aki gondolta az nem merte ott elmondani, hogy számítsunk erre a lehetõségre is. Tegnap a Felsõ- Tiszavidék tájegységben leánykérés és lakodalom volt a keretjátéka a sokszínû programnak, amelyet Stoller Antal alakított rendezett formába. Ez adott alkalmat arra, hogy akit érdekelt az megnézhette a sallang és cipõkészítõt, a fafaragót és gyöngyfûzést is készíthetett. Hasonlóan az Iván napi koszorúhoz, készítettek koszorút, de ezt itt a kvázi nyoszojó lányoknak, tehát mindenkinek.  
Ha megéheztél, vásárolhattál - én is megkóstoltam- töltött káposztát 450 forintért + 20 forintért egy szelet kenyeret, de volt kemencében készített pogi és túrós bukta is, nagyon ízletes. Szóval volt mi szem szájnak ingere, meg nagyon meleg. Ennek ellenére voltunk vagy ezren a délután négykor kezdõdõ mûsoron, többségében budapestiek és külföldiek és elévétve egy -egy szentendrei is, inkább csak valami dologgal ott lévõ. Megmondom tetszett és meg voltam elégedve, de nagyon kiszívott a nap heve, úgy, hogy szégyenszemre hat óra tájban, Erika kedves felajánlását elfogadtam és indultam haza, hogy a zuhany alatt álljak vagy fél órán keresztül.
 
 
 
Óz, a csodák csodája
 
  A Városháza udvara olyan, hogy délelõtt a nézõtér nem dobogós részére besüt a nap. Nos, ma délelõtt 10 órától is így volt, amikor a matinén, a Trambulin színház elõadásában az Óz a csodák csodája címû mesejátékot nézhették meg kicsik és nagyok. Akik korán ékeztek, az árnyékos részeken ülhettek le, de mert nagy volt az érdeklõdés, a napos székek is megteltek az elõadás kezdetére. A darab valójában - tartalma miatt - inkább alsós kisiskolásoknak való volt, akik már végig tudnak ülni egy hosszabb darabot is, pláne melegben és napon.
Mindezek ellenére az elõadás élvezetes, bár a színészi teljesítményt nézve egyenetlen volt. Kiemelkedõen megnyerõ volt Gergelyi Júlia Nyugobáj, nyugati gonosz boszorkány szerepében. De általában is elmondható, a színészek jól énekeltek és tûrhetõen alakították az ismert figurákat. A közönség - bár voltak nagyon kicsik is - aranyos, õszinte és lelkes, mint minden gyermekelõadáson. A felnõttekrõl, a "cosmopoliten-es"szülõk egy részérõl azonban jobb szót sem ejteni.  
Vélhetõen egy részük az életében nem volt színházban, mert annak idején a tanító néni nem vitte el. Ennek legszebb példája az a hölgy, aki beült a kicsik közé a negyedik sorba olyan sombreróval a fején, hogy szerintem egy egész sor gyereknek takarta el a színpadot.
 
 
 
Szentendrei délután
 
  A július 24-ei délután nagyon szentendreire sikeredett. No nem is a program, hanem a hangulat miatt. Hat órakor most nem voltak olyan sokan a Fõ téren, a táncházon, együtt nézni, tanulni a magyar táncot, de valahogy nagyon megfogta a hangulat az embereket. Úgy száztíz, százhúszan lehettünk, de most többen voltak olyanok, akik nyaralásból most érkeztek haza és a gyerekekkel lenéztek a Fõ térre, hogy egy kicsit, magyar zenét hallgassanak és táncot próbáljanak. Kevésbé az odatévedõ turisták voltak a fõszereplõk és ettõl bensõségesebb lett az egész.
Hét órára már a Barcsay udvarra igyekezett a népség. Jónéhányan a tánctól jöttek át a GIPSY BAND & BALOGH KÁLMÁN programra. No, ez az, ami olyan színvonalú rendezvény volt, amely úgy szólaltatja meg a honi (és küldöldi) zenét, hogy ínycsiklandozóan mûvészet, annak összes nyilvánvaló és rejtett jellegzetességével. A magas színvonalú hangszeres muzsikálás, az improvizáció mindig izgalmas, velõt érintõ használata és az ismert dallamokkal való játékosság, gyakran humoros megoldások igazán ínyenc élvezni valót kínált.  
Érthetõ volt annak , akinek csak a dallamok felismerése okoz örömet, de annak is élményt adott, aki szereti a rejtett üzeneteket, a zenei humort. Ahogy ott beszélgettem a kapu elõtt Barnával - jól "kinosztalgiáztuk magunkat" a hetvenes évekrõl - szemembe ötlött, hisz a Barcsay Múzeum Stéger háza volt. Mennyire érdekes véletlen, hogy az egyik nagy magyar operaénekes házának udvarán szól ez a zene. Ha élne, bizonyosan nagyon tetszene neki is. Már sötét este lett, amikor leértünk a gombához, és már lógott az esõ lába is. De ezt valahogy senki sem akarta tudomásul venni. S amikor az elsõ cseppek is lehullottak az égbõl, az emberek felemelt fejjel sétáltak a meleg nyári estében a töltésen, a langyos esõben, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna.
 
 
 
Megkeresték a Pilis Rádiót
 
 
Dr. Bindorffer Györgyi a szuper-bizottság egyik tagja a július 22-i fórumon beszél,
- Figyelembe fogjuk venni a döntésnél az önök javaslatait, véleményét!
  Protestatio-s (latin kifejezés, magyarul tiltakozás; ellenmondás, óvástétel bizonyos cselekedetek ellen) csapat érkezett július 24-én délelõtt 10 óra tájban a Pilis Rádióba, hogy elmondják - Szentendre lakossága tiltakozik, és nem kéri az új sorompós parkolási rendszert! Allítólag tízen voltak, és mint mondták, õk a szentendreiek, és bírják lakosság támogató véleményét. Arról is beszéltek, hogy aláírásgyûjtést kezdtek a parkolási rendszer bevezetése ellen. De mivel a délelõtti magazin-mûsor már ment,a szerkesztõ már nem tudott fellépést biztosítani számukra, így nem tudták elmondani véleményüket, beolvasni tiltakozó levelüket. Informátorom nem tudta megmondani kik voltak a csapat
tagjai, de mivel hasonlóra készült és ilyen tartalmú levelet olvasott fel a két nappal korábbi fórumon Doór Ferenc közismert városi mozi-épület tulajdonos is, lehet, hogy azonos érdekkörbõl való szentendreiek voltak. Egy biztos, mostanra korbácsolódtak fel a fórum utóhatásának hullámai és nem lesz könnyû dolga a jövõ hét kedden összeülõ önkormányzati szuper-bizottságnak, hogy mindenki számára elfogadható döntést hozzon.
 
 
 
 
H.G. úr, meg a szemét
 
Ha az ember bármilyen mediával is foglalatoskodik, mindig örömet jelent, ha felhívják az ott látottakra, írtakra a köz figyelmét. Mert hát nincs fontosabb, mint, hogy beszéljenek róla, nézzék, olvassák. Most ezt a szívességet tette meg nekem Horváth Gusztáv úr azzal, hogy egy már többnapos írásomra reagált lapjában. Köszönöm, még akkor is, ha mellé bármilyen badarságokat is írt. Mert hát azt senkinek sem kell bizonyítani ebben a városban,  
hogy szemetes és úgy bonyolult és elfogadhatalan az a szemét rendelet, amelyet a szabaddemokrata jobboldali összefogás szült, ahogy van. Másrészt, legtöbbbször azért emelek szót ilyen ügyekben, mert a lakosok kapnak el uton-útfélen, hogy ez a dolog, mármint a szemét és rendelete úgy szörnyû, ahogy van.
 
 
 
 
Dunakanyar
 
  Karinthy Ferenc egyfelvonásosa amolyan helyi-identitás darab,amelyet ismerni kell minden férfinak Visegrádtól Szentendréig, aki csak egyszer is késõn hazafelé beugrott egy presszóba, és már csak a presszósnõt találta ott. Mert "Karinthy Ferenc darabjának színhelye egy országúti presszó. Szereplõi a presszósnõ és egy késõ este betérõ férfi. Két magányos ember beszélget, játszik, szópárbajt vív,
kitárulkozik, majd visszakozik, gyûlöl és szeret - mindezt egy óra alatt, valahol a Dunakanyarban." Bemutatták már majd minden hazai színház kamarájában, készült belõle tévéjáték, még 1974-ben. De mi, akik elég öregek vagyunk már és oly szerencsések voltunk a Nosztalgia színpadon láttuk már a nagy magyar díva Ruttkai Éva és Sztankay István elõadásában. S most ismét itt volt, két fiatal Terescsik Eszter, Sárközi József szereplésével. Kevés nézõ számára adatott meg, (kicsi a Szamos cuki emeleti helyisége ahhoz, hogy sokan elférjenek) hogy ma este láthassa, de aki ott volt, befért még, kitûnõ játékban és kellemes nyáresti színházi élményben részesülhetett.
 
 
 
Sajtótájékoztató a Parlament Caféban
 
 
Július 23-án délelõtt 11 órára Miakich Gábor tájékoztatóra hívta sajtó munkatársait Budapestre a Parlament Caféba. Nem új dolog ez a város történetében, hiszen a Szentendrei Nyár ideje alatt már hetvenes években is volt ilyen, ezeken a városról, az éppen aktuális dolgokról szólt a város elsõ embere. Ilyenkor a sajtóban is uborkaszezon van, és szívesebben jönnek el az újságírók, mint amikor esemény, esemény hátán, és mindenütt közéleti történések.  
A sajtótájékoztatóra elkísérte a polgármestert Radványi G. Levente alpolgármester és Hankó László frakcióvezetõ is. Mondhatni kiemelkedõ volt az érdeklõdés, hiszen tíz lap ( Pld: Heti Válasz, Népszabadság, Népszava, Magyar Hírlap stb.) és körzeti MTV és az MTI munkatársai de ott volt az Info és Pilis Rádió tudósítója is. A polgármester megköszönte az országos és helyi sajtó munkatársainak, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik Szentendre életét, különösen a kulturális történéseket. Valljuk be, Szentendre imago-jához az elmúlt két évtizedben az országos sajtó többel járult hozzá, mint a szerény összegû és alkalmanként szerény színvonalú városi propaganda. Persze esett szó itt sokmindenrõl, a polgármestert mostanság folyamatosan érõ jobboldali hajcihõkrõl, de olyan fontos ügyekrõl is, mint a Dunai kishíd dolga vagy a városi nagyberuházások, mint a Barcsay Iskola bõvítése vagy a nemsokára kezdõdõ pismányi csatornaépítés. Meghívást is tolmácsolt a polgármester az újságíróknak augusztusra, a Teátrum Márai darab elõadására.
 
 
 
Forró fórum a parkolásról a Városházán
 
  Július 22-én délután öt órakor majd teltház volt a harminc celsius fokos nagyteremben a Városházán,amikor elkezdõdött a fórum, amely Szentendre belvárosa forgalmi rendjének kialakításáról és parkolási rendszerének megvalósításról tartottaz önkormányzat. Forró volt a levegõ, de nem csak a nyári hõségtõl, hanem a résztvevõk hangulatától is. Mikor Miakich Gábor polgármester
köszöntötte a résztvevõket, a közbeszólásokból már érzõdött, nem beszélgetni, hanem csatázni jött ide az érdeklõdök egy része. Még szerencse, hogy az elsõ hozzászólóként megszólaló Székely Árpádné és dr. Etter keményen lépett fel azért, hogy a fórum megõrizze a demokrácia íratlan szabályát, a kérdésre válasz, az újabb kérdésre, újabb válasz lehessen a játékszabály. Többszöri beszólások és türelmetlen közbeszólások jellemezték az összejövetel hangulatát. Három csoportba lehet osztani a hozzászólásokat , ha tartalmuk szerint elemezni kívánjuk.
A megszólalók egy része nem ismerte,vagy nem értette, szerette volna megismerni, mit is akar az önkormányzat és a vállalkozó. Másik, a türelmetlenek csoportja, akik mindenre tudták a választ, de õk nem akarják az új forgalmi és parkolási rendet, akkor sem, ha számukra elõnyös, és akkor sem, ha hátrányos. Míg a harmadik, õk az ilyen fórumok állandó és ismert résztvevõi, akiket a szereplés vonz, a fellépés sikerének megszállottjai, mint valami közszereplõ-színészek.  
Nos, így a felszínre jöttek a szerzõdés fõbb elképzelései és érdekes módon támogatta azt aki jobbról szólt az ügyhöz, mármint dr. Bindorffer és dr. Kiss is. Egy dolog bizonyosnak látszott, a szuperbizottság alaposan megfontol majd minden érvet, nem számolva azzal, hogy ez jó lesz-e városnak vagy sem, érvényesíteni fogaj a szerzõdésben azt. Volt, aki a környezõ községekbõl Szentendrére bejáró iskolásokért aggódott, míg más arról szólt, micsoda hátrány éri, ha bérelt autója után kell majd parkolási díjat fizetnie.
  Sokan vetették fel, jó dolog ha a szentendreieket az egész csak annyiban érinti, hogy átjönnek egy kapun, de mi lesz a rokonokkal akik látogatóba jönnek. Egyik felszólaló kifejtette belváros közlekedése a belvárosiak ügye, abba ne szóljanak bele olyanok, akik a város másik részben laknak. Volt ki alkotmánybírósággal fenyegetett, míg más azzal érvelt, hogy semmi korlátozás nem kell, jobb volt régen, amikor bárki bárhonnan jöhetett és parkolhatott, ahol tudott.
Néhány felszólalón tisztán látszott, nem azért mondja amit mond, mert akar valamit, csak már elõre elhatározta, most aztán megmondja milyen sz… is ez a Szentendre. Szóval, sokféle véleményt, javaslatot mondtak el a résztvevõk. Nos, megteremtõdött a lehetõsége hogy szuperbizottság ezekrõl a jövõ héten kedden döntsön. Egy dolog bizonyosnak látszik, a polgármester csak olyan szerzõdést lesz hajlandó aláírni, amely teljesíti a fórumon megfogalmazott jogos városi igényeket. Így felköthetik a gatyát a szuperbizottság tagjai, hogy az elhangzott sokféle igénynek megfeleljen majd a szerzõdés.
 
Az új parkolási rendszer lényege, egyetlen mondatban megfogalmazva, a szentendreieknek mindent, a nem a városban lakóknak semmit. A rendszer szerint (nem minden részletet ismertetek) ellenõrzõ kapukon keresztül engedik a belvárosba be és ki az érkezõ és távozó gépjármûveket.(térkép) A kapukon belül lakók gépkocsijaikkal szabadon, díjfizetés nélkül jöhetnek-mehetnek ki és be. A Szentendrén, de nem e területen lakók (akik, a városi kasszába fizetik gépkocsi súlyadójukat) fizetés nélkül hajthatnak be, és meghatározott ideig tartózkodhatnak a kapukon belül. Az ismertetettek szerint addig, míg ügyüket elintézik (míg bevásárolnak, tart a szülõi értekezlet, orvosnál vannak, valamelyik hivatalban elintézik ügyüket stb.) Hogy ez hány alkalom naponta és mennyi ideig tarthat, azt a szuperbizottság határozza meg jövõ hét kedden. Természetesen szabad közlekedési lehetõségük van a mentõknek, tûzoltóknak, a taxiknak, a szolgáltatást végzõ gépjármûveknek is. Kedvezmény illeti meg, azokat, akiknek a kapukon belül van vállalkozásuk vagy valamilyen olyan szolgáltatást végeznek, amely ide köti õket. Reggel kilenc óráig díjfizetés nélkül szállíthatnak be és ki az áruszállítók. Mindenki másnak készpénzzel vagy bármely más módon fizetni kell, ez óránként 260 forint a személy, és 800 forint a tehergépkocsik esetében és valamivel kevesebbet éjjel.
A kapus ellenõrzési rendszer lényege, hogy számítógépen nyilvántartja a gépkocsit és azt csak az ellenõrzõ szelvény ellenében, és egy rendszámfelismerõ igénybevételével engedi ki. Az egészhez egy kamerás megfigyelõ-rendszer tartozik, amely segítségével, szinte minden, ami a kapukon belül a közterületeken történik megfigyelt. Így más a gépkocsit kivinni nem tudja és bûncselekmény elkövetésének, szinte megszûnik a lehetõsége. Zsebtolvajlás, gépkocsi, motor és kerékpárlopás stb. ígéri a szolgáltató.

 
 
 
Ülésezett a szuperbizottság
 
22-én délután Wachsler Tamás elnök nélkül ült össze az a "szuperbizottság", amely hivatott volt eldönteni, milyen szerzõdést is kössön a testület a gyõztes vállalkozóval, aki megnyerte a Szentendre belvárosa forgalmi rendjének kialakításáról és parkolási rendszerének megvalósításról szóló pályázatot. A nagytekintélyû elnök távolléte, no meg az a tény hogy jelenlévõ alpolgármester javasolta, hogy halasszák a döntés a fórum utánra, elnyerte a köztetszést  
és ekként is határoztak. Mintha a szorongó-bajnokság döntõjén lettem volna Dr. Dragon Pál ideiglenes elnök egyetértve e felelõsség alóli kibúvás lehetõségével, azonnal kapott a javaslaton és el is fogadtatta azt. Majd ezután, még másfél óráig vitatkoztak a tagok tét nélkül arról, mi lesz ha… Szóval ültek is, meg nem is, döntöttek is, meg nem is, akár a Mátyás király mesében. Ott lenni meleg és unalmas volt, akár a Duna-korzón valamelyik vendéglõben, bár ott sört is adnak.
 
 
 
 
Fórum és beszélgetés
 
Július 22-e délutánja a fórum-beszélgetéseké Szentendrén. Este egymást ütve - tudatosan vagy sem- három rendezvény is lesz. Fórum a Városházán délután öt órától, ahol a Szentendre belvárosa forgalmi rendjének kialakításáról és parkolási rendszerének megvalósításról rendez fórumot az a "szuper bizottság" amely hivatott dönteni arról, milyen szerzõdést kössön a város. Az elõzetes pletykák, és hírek szerint Horváth Gusztáv csapatából készül egy csoport, mint ahogy a Duna-parti vendéglõsök is a sorompók közé kívánnak állni, de a belvárosiakból is készül két kisebb 6-8 fõs csapat, hogy megmondják "mi a jó Szentendrének". A kardok fényesek, az emberek feltüzeltek, pedig itt nem döntésre készül a testület, hiszen a fórum célja, a lakosság véleményének kikérése. Mint hírlik, a jobboldalon néhány potentált kifarolt az ügy mögül, s ma már arról szónak a hírek, ki lesz az, aki az új forgalmi rend mellé fog állni.
  Ezzel szinte egy idõben a VSZ Rt. is fórumot szervez a Püspökmajor lakótelepen a szemétszállítási anomáliák tisztázására. Nincs könnyû helyzete Horváth igazgató úrnak, hiszen ha van ügy, amelyben a város lakossága megosztott, az az, ki mennyit fizessen, és mekkora kuka után kell fizetnie, és miért kell fizetnie, s hogy ki hordja a konténerekbe azt a sok szemetet, amitõl elárasztja környéküket a piszok. Reméljük, ennek a találkozónak nem célja, hogy lejárassa a polgármestert, -

mint az már jó néhány esetben elõfordult, - hanem szakmai válaszok születnek majd a lakosság õszinte, gondolom nem indulatmentes kérdéseire


Délután 6 órakor KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉSEK sztárvendégekkel, címmel Tereh István vezetésével. "A Surányi Cukrászda teraszán zajló nyáresti beszélgetések meghívottai az idén is neves közéleti szereplõk és mûvészek." írja a programfüzet. No erre lennék leginkább kíváncsi, csak hát "ott kell lenni, ahol az ég zeng" így valószínû errõl is lemaradok, mint ahogy néhány kollégám is így jár majd.
 
 
 
 
 
Kispál koncert
 
  Nem volt egy kicsit sem szomorkás a hangulat ma este, július 21-én a Kispál és a Borz koncerten, a Városház-udvaron. A Csinibaba film zenekaraként országosan ismertté vált együttes koncertjére már talpalatnyi hely sem volt este kilenckor, pedig pótszék mellett pótszék megoldásra kényszerültek a Duna parti Mûvelõdési Ház munkatársai, hogy ne kellejen érdeklõdõ fiatalokat csalódottan hazaküldeni.
Kispálék fergeteges hangulatot produkáltak és ez alkalommal sem maradtak el a szokásos bemondások sem. Most is Lovasi felhõnjáró költészete és mint mindig a ciki ment. Lenyomott egyet a Zámbó Jimmy rajongóknak. Ez esti "természeti jelsége'" egy hõscincér-elreptetés volt, miként a Votl fesztiválon a szivárvány megjelenése. Szóval, szellemes szövegek és igazi kispálos este, éjfélkor is még jó melegben. Egy biztos, senki sem fázott fel.
 
 
 
 
Új épület a földhivatalnak
 
1988-óta akarja a Földmûvelésügyi Minisztérium másik épületbe költöztetni a Járási Földhivatalt. Volt már szó arról korábban, hogy Pomázra kerül a hivatal, és arról is, hogy új épületbe költözik Szentendrén. A rendszerváltás után, úgy nézett ki, azért fog más helyre költözni, mert a Református Egyház -akinek tulajdona volt a háború elõtt is az épület- kívánta ismét hasznosítani.  
  Egy biztos, a régi földhivatali épület évtizedek óta pusztul, romlik. Mondjuk ki bátran, ez az épület szégyenfoltja Szentendrének. De a költözködés, építés is szerencsétlen sorsú projekt, mert az aktuális kormányok takarékossági vagy átrendezési csomagjainak már vagy három alkalommal esett áldozatul. Pedig abban minden párt és a mindenkori földmûvelésügyi miniszter legyen õ vidékfejlesztési vagy sem abban egyetértett, méltatlan és korszerûtlen az elhelyezés, új épület kell a hivatalnak.
A telket Szentendre városa már vagy tíz éve rendelkezésre bocsátotta. Tavaly végre döntés született és megkötötték a kivitelezõvel a szerzõdést is, és mint arról a miniszter korábban tájékoztatta közvéleményt, két év alatt elkészül az új épület. Most itt tartunk. A Posta mögötti telken már folynak az új földhivatal épületének kivitelezési munkái, ha nem is vágtató ütemben. Reménykedjünk, hogy a 2005-ben lesz új földhivatala Szentendre és környéke vagy fogalmazzunk az új elnevezés szerint, a szentendrei kistérség választóinak.
 
 
 
 
Emlékfa Tóth Pistinek
 
Kéttucatnyi ember, felnõttek és gyerekek egy kislevelû hárs csemetét ültettek el. Szerény kis ünnepség volt július 20-án délután a Püspökmajor lakótelepen. Elõtte a Barcsay iskola tanáraiból álló alkalmi kórus énekelt , majd vers és klarinét játék , emlékezõ szavak. Az apropo, hogy Tóth Pisti e napon lett volna 55 éves. Aki nem ismerte, nem is lakótelepi. Gyermeknap és kenyérszentelés, Mikulás napi és karácsonyi programok, ajándék az idõseknek, elesetteknek és a szegényeknek. A Püspökmajor  
  lakótelepen lakók érdekeiért folytatott levelezés, protestálás. Évtizedeken keresztül a közösség élõ lelkiismerete volt. Korábban önkormányzati képviselõ, a Püspökmajor Baráti Kör elnöke. Most az õ emlékére ültettek a fát barátai, az iskolások és a kör tagjai. A rendezvényen ott volt Miakch Gábor polgármester és Radványi Levente alpolgármester éppnúgy , mint Szabó Géza aljegyzõ és hárman a mai és korábbi képviselõk közü is. Szép gesztus. Ilyenkor eszünkbe jut,
milyen gyorsan is felejtünk, rohanó világunkban. De az biztató, hogy akadnak olyanok is közöttünk, akiknek akkor is fontos társunk emléke, amikor már semmiféle napi érdek nem kapcsolhat össze, csak a tisztelet, a tisztességes ember emléke.
 
 
 
 
Tereprendezés a volt TÜZÉP telepen
 
  Buldózerekkel egyengetik a volt TÜZÉP telep földjét. Az önkormányzat a privatizáció idõszakában meg akarta szerzeni a telket, de a versenyben lemaradt és így nem tudta megvenni. Ezért nem tudta megvalósítani azt a tervét, hogy itt épüljön fel Szentendre új piaca. 1998-ban egy áruházlánc akart építkezni, de az is meghíúsult. Évekig az épületekben hatalmas vasszerkezeteket raktároztak, majd lebontották azokat. Újabb két évig csak betontörmelék-kupacokat és sittet lehetett a területen
látni. A város szabályozási terve végül is 2002-ben a Vasúti villasor nevét írányadónak véve villaszerű beépítéshez járult hozzá. A képek szerint a telek tulajdonosa most olyan helyzetbe jutott, hogy el tudja kezdeni az építkezést. Miként az a tervben benne foglaltatik parkolóról is gondoskodnia kell majd. Reménykedünk, minden jól alakul, és nem akarják tervmódosításokkal a várost rákényszeríteni, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy ezt a telket is csontig beépítsék.
 
 
 
 
Szemét-ügyek
 
Kezd beérni a jobboldali többség és a szentendrei szabaddemokraták alkotta szemét rendelet. Amelyet nemhogy igazságtalannak tart a lakosság többsége, de egyre nagyobb szemét van mindenütt a városban. Pedig azt a rendelet szellemi atyja Horváth Gusztáv korábbi képviselõ és laptulajdonos, most vezérigazgató is tudja, hogy ha van Szentendrén olyan, ami központi kérdés, az az, hogy szemetes-e a város? Azért hogy a kép még cifrább, olyan legyen, mint egy bogdányi utcai óriásceruza, még  
abban a kedvességben is részesítik a polgármestert, hogy e hülyeséget az õ nyakába varrják. Fõmérnöke, aki elbírálja a kedvezményeket számos esetben volt olyan kedves, hogy a méltatlankodó szentendreieket felvilágosította, hogy hát ehhez bizony nekik semmi közük, ez az önkormányzat alkotása. Amely állítás természetesen igaz, de azt abban az interjúban, amelyet a volt képviselõ, igazgató saját fõmérnökével készített, – hozzásegítendõ a lakosságot az objektív tájékozódáshoz – elfelejtette elmesélni, milyen kemény csatában vitette keresztül elképzeléseit, amelyek most összedõlni látszanak. Hát bizony ez a politika mûvészete. Kitalálni valamit, rákényszeríteni a kisebbségre, és végül úgy csinálni, mintha a jobboldali többségnek semmi köze nem lenne hozzá.
 
 


Térkép

Szentendre belvárosa forgalmi rendjének kialakításáról és parkolási rendszerének megvalósításáról.


Dodola bora