Február 10-én ismétn
összeül a képviselõ testület
     
 
 
   
Holnap, február 10-én, kedden összeül a szentendrei képviselõ testület. Várhatóan nem lesz teljes a létszám délután három órakor, hiszen ketten jelezték már, más fontos elfoglaltságaik miatt, nem tudnak részt venni az ülésen. Ez talán azért van, mert más alkalmaktól eltérõen most szerény számú, csak 27 napirendet tárgyalunk. Bár közöttük olyan fontosakat vannak, mint a város 2004. évi költségvetése, vagy a fûtési és autóbusz közlekedési díj meghatározása. Bizonyosan nem fog nagy vitát kiváltani minõségirányítási program, amely bár érdekes, de olyan száraz, mint száznapos szaharai kenyér.
 
Mint ahogy, egyetértés mutatkozik számos más dologban is, így a Polgárõrséggel kötendõ szerzõdés, vagy a szociális gondoskodás és gyermekjóléti ellátások díjának megállapításában.Az elmúlt évtized tapasztalatait ismerve, számtalanszor elõfordult már, hogy miközben az elõzetes egyeztetéseken, a bizottsági üléseken a képviselõ teljes egyetértésérõl biztosította a polgármestert, az önkormányzat ülésén, mint valami Lucifer, "az örök ellentmondás istene" mezében tündökölt. A legkiszámíthatatlanabbak azonban nem õk a Janus-arcúak, hanem a "néma kacsának" gúnyolt képviselõ asszonyok, urak, akik vagy nem olvassák el az anyagokat, ez is igaz, vagy hiába olvassák el, nem értik mit is jelentenek a betûk és számhalmazok a papíron. Legtöbbször az ülésen jönnek rá, hogy õk egészen mást gondoltak, mint ami feketén-fehéren le van írva a papírra. Ilyenkor sértetten keresik a nem gombot a szavazógépen, hogy megbosszulják az elõterjesztõn saját butaságukat. Õk a "nagy felfedezõk", akik mindig valami érdekeset fedeznek fel, amelyet már a város közössége is évtizedek óta tud. Érdekes lenne, ha egyszer, a választók megkérdeznék tõluk, minek is veszik fel a tiszteletdíjukat, ha minimális intellektuális erõfeszítésre sem képesek, vagy nem hajlandóak. Ennek ez ülésnek felemelõ aktusa lesz, dr. Kiss László nyilvános eskütétele. Bár ki tudja õ hogyan gondolja, mint társaitól hallik, úgy tekinti, hogy õ már tett esküt, és az is érvényben van. Nagyon kíváncsi vagyok, hasonlóan folytatja-e képviselõi tevékenységét, mint korábban, amikor az egyik kategória koedukált csapatát erõsítette, határozott személyiségével. Hogy melyikét, annak eldöntését, az olvasóra bízom.
 
Polgárõr helyiség a
nPüspökmajor lakótelepen
     
 
 
Szentendre város önkormányzata egyezséget kötött saját vállalatával a VSZ Rt.-vel arról, hogy a Püspökmajor lakótelepi fûtõmûben a lakótelepi polgárõrök részére munkájukhoz egy helyiséget biztosít. Az ügylet máig mûködött, mûködik. De most, mivel a fûtõmû üzemeltetéséhez újabb irodára van szüksége a vállalatnak, másik helyiséget adnak a polgárõröknek. Ez azonban egy raktárhelyiség, amiben valamilyen magánszemély bútorait raktározzák, ami így nem, hogy gyûlésekre, megbeszélésekre nem alkalmas, de emberi tartózkodásra sem. Pedig nincs egy hónapja, hogy Kun Csaba az erõfölénnyel kinevezett vállalati elnök fût-fát ígért a polgárõröknek. A polgárõrök most úgy érzik, becsapták õket. Hogy, dr. Dragon Pál képviselõ úr, akinek szívügye a szentendrei polgárõrség, és ügyeik állandó szószólója a Jogi Ügyrendi Közigazgatási Bizottságban, legjobb barátja hozta õket ebbe a méltatlan helyzetbe. Azt gondolom, nem csak szavakkal és írásokkal kell valakinek a munkáját elismerni, hanem azzal is, hogy méltó helyet biztosítunk részükre társadalmi vállalásuk teljesítéséhez. Itt tartunk most, de bízunk benne, hogy helyzetük hamarosan méltó módon rendezõdik.
     
 
Válasz, válasz,n
válasz, válasz
     
 

Kedves Látogatók, mármint honlapom látogatói!
Köszönöm e-mailjeiket amelyekben érdeklõdtek, dícsértek, kifejtették egy-egy dologgal kapcsolatos véleményüket!

Mivel az elmúlt idõszakban jónéhányan írtak az általam feltett, illetve fel nem tett kérdésekre, engedjék meg, hogy itt nyilvánosan válaszoljak azok közül kettõre.

Elõször is a bagoly ügy.
Kijelentem, hogy a bagoly, vagy kuvik, nem az a bizonyos doktor, és nem is komcsi, vörös szemei miatt. De gatyás marabunak sem vélem, mint egyik levelezõm biztosan állítja. A kérdést komolyan gondoltam, nem valami áttételes viccnek, utalásnak. Sajnos pont azok, akiknek szakmája, nem írtak az ügyben, mármint az ornitológusok, így azt gondolom továbbra is, bagoly lehetett éjjeli látogatóm.

  Piac ügyben.
Elõször is elnézéstkérek azért, hogy egy részüket ismeretlenül keresztnevükön szólítom meg Önöket.
Kedves Mária, Ákos, Ferencek, Pál, László, Ottó,! Nem javaslom, hogy kezdjünk ellen aláírás-gyûjtést. Mert az gondolom, ez csak elodázná, de nem oldaná meg a keletkezett problémát. Ezért azt vállalom, hogy beterjesztek egy módosító javaslatot a testületnek -koncepcióját a legutóbbi jogi bizottsági ülésen már ismertettem,- amelyben megpróbálok olyan törvényes szabályrendszert kialakítani, amely segítségével, nem valakik kizárását, hanem a szentendrei õstermelõk, és kereskedõk helyzetbe hozását segíthetjük elõ. Ha elég gyorsan dolgozom, akkor a piaci pályázat elbírálásáig, az üzemeltetõvel való szerzõdés megkötéséig ez megalkotható. Persze csak akkor, ha képviselõtársaim is nyitottak a szabályozás ilyetén való megoldására.
     
 
Elmaradtn
bizottság
     
 
Az elõzõ rendszer idején mûködött egy úgynevezett Szentendrei nyarat elõkészítõ bizottság. Ez a testület nem a nyári színház repertoárjával, szereposztásával és egyéb mûvészeti, hanem gyakorlati problémákkal volt megbízva. Elnöke a mindenkori tanácselnök, késõbb polgármester volt. Feladata pedig, hogy nyári programokat koordinálja, összehangolja. A város takarítását, hogy ugyanarra a napra , ugyanarra az órára ne szervezzenek programot a különbözõ intézmények, hogy ne bontsák fel az utcát, ha a teátrum színpadát építik, hogy a rendõrség tudja mikor várható nagy tömeg, éjszakába nyúló zenélés stb. A grémium figyelme még arra is kiterjedt, hogy ha lehet, ne legyen lõgyakorlat Ízbégen, ha éppen a Skanzenban rendezvény van. Valamilyen hasonló koordináló testület felállítását szorgalmazta Perjéssy Barna a Szentendre Mûvelõdési és Mûvészeti Intézményei igazgatója múlt év novemberi ülésén a hosszú nevû kulturális bizottságnak. Hiszen 2003-ban, ki tudja milyen okok miatt ugyanarra az idõpontra esett a Skanzen Nyári Színházának és a Szentendrei Teátrum megnyitója. S amióta nem törik össze magukat sem a szentendreiek, sem budapestiek, hogy városunkba jöjjenek színházba, ennek van jelentõsége. Nem csak azért, mert a polgármester nem tud egyszerre két helyen lenni.
Nos, a feladatban eljáró dr. Bindorffer Györgyi elnökasszony, vagy félreértelmezte a feladatot, vagy ez volt szándéka,
 
   
  egy új non profit kulturális intézmény felállításának vázlatát köröztette meg e-mailen, felkérve ezt is, azt is, egy-egy feladatra, posztra. Természetesen a felkértek többsége nem vállalta. így a legutóbbi bizottsági ülésen úgy döntött grémium, hogy nem állít fel Szentendrei nyár bizottságot.
     
 
Mi vitatkoznánk,n
a hatóság meg dönt
     
 
 
     
 
Hvar szigeti
nmaslina
     
 
Hvar szigete híres olajáról. Senki ne a kõolajra gondoljon, hanem a nálunk olivának, vagy oliva olajnak, náluk maslinanak nevezett étezési olajra. Bár a múlt évi szárazság miatt lényeges kisebb a termés, mint máskor, de most is számos Hvar szigeti termelõ aranyérmes lett az országos versenyen. Ezeken szigorú zsûri bírálja el az oliva olaj ízét, állagát stb. A legjobb, az úgynevezett hidegen préselt sötét színû szûz olaj. Ezt az elsõ préselés eredményeként kapják. Mivel az olajbogyó gyûjtése, szürete nem olyan, mint a gabona aratása, hogy egyszerre kaszálják és gyûjtik be, hanem decembertõl folyamatosan szedik, és azonnal préselik az olajat. Hvar szigeti barátaim nem csak azt tudják, hogy melyik fajta, hanem azt is, hogy mikori szedésbõl, és mely területrõl származó olaj a legjobb. Ez olyan évszázados hagyomány és kultúra dalmátoknál, mint nálunk a paprikáé. Nem mindegy milyen, sõt õk, amikor leggyakoribb ételeiket, a különbözõ halakat, rákokat, és egyéb tenger gyümölcseit készítik el, ugyanúgy egyik fontos elemének, miként nálunk a halászlé esetében a paprikát, tartják az olaj minõségét. Sokan úgy gondolják, hogy nálunk, a boltokban kapható, sokszor méregdrága olasz, spanyol olivák kiválóak. Csak annyit errõl, hogy dalmát barátaim legutóbbi szentendrei tartózkodásuk alkalmával, meghívtak egy általuk elkészítendõ dalmát vacsorára, amelyen mondták, hogy most õk fõznek. Mikor elmentünk vásárolni akkor derült ki, hogy ez nem is olyan egyszerû dolog. Összejártuk a környék összes üzletét és élelmiszer áruházát, hogy olajat vegyünk a fõzéshez. Már szinte az õrületbe kergettek azzal, hogy az olajokat amelyeket megvizsgáltak, pedig mutattam én olaszt, spanyolt, franciát, vagy pisi színû túl világos, vagy túlságosan gyenge víz-szerû volt nekik.

 
   
  Így végül napraforgó olajjal készítették el az ételt. Ami, nagyon tetszett nekik, csak hát ez így nem dalmát, mondták, csak olyan-féle. Belegondolva saját piaci bolyongásomra Hollandiában, amikor házigazdáim kérésére lecsót készítettem, akkor én kergettem õket az õrületbe azzal, hogy hágai piacokon hiába kínálták azokat zöld, sárga, piros színû vastag húsú salátának kitûnõ, de nem lecsónak való paprikákat nekem egyik sem tetszett.
     
 
Magasrangú vendég
njárt Szentendrén
     
 
 

Február 3 -én, kíséretével Szentendrén járt
Petr Pithart úr
a Cseh Köztársaság Szenátusának elnöke.

A látogatáson Radványi Levente alpolgármester kísérte el a magas vendéget. Rövid városi sétát követõen megnézték a Kovács Margit Múzeumot
(Kép: Cseh Köztársaság Szenátusának hivatlos honlapja)

 
   
Immáron harmadik évtizede hogy városunk belekerült a mindenkori kormány külügyi programjai közé. Szentendre közelsége a fõvároshoz, a város hangulata, kulturális érdekességei okán alkalmas arra, hogy a hazánkban tartózkodó vendégeknek rövid pihenési, kikapcsolódási lehetõséget nyújtson, amikor hazánkban tárgyalnak. Budapest nevezetességeinek megtekintése mellett, gyakran része egy-egy jeles államférfiú, hölgy magyarországi programjának szentendrei séta. Számos európai városban büszkélkednek azzal, hogy kik is voltak már náluk.  
Boltok kirakataiban láthatóak államfõk fényképei arról, hogy valamely tekintély éppen ott vásárolt, vagy meglátogatták a helyet.Ez tõlünk nyugatra része a városmarketingnek, mert tudják, a településnek rangot, hitelt ad, ha koronás vagy államfõk látogatják meg. Arról nem is beszélve, hogy azon ország állampolgárainak, turistáinak sokat mond az, ha elsõ emberük vagy valamely tekintélyük járt már ott. Hitelesíti azt a helyet. Hogy Szentendre városa és vállalkozói miért nem élnek ezzel a szinte kézzelfogható marketing lehetõséggel, ez számomra máig rejtély maradt. Arról nem beszélve, hogy az pedig egyszerûen szégyenletes, hogy a szentendrei polgármestertõl a mindenkori kicsinyes testületek sajnálják azt a pénzt, amelybõl ilyenkor egy-egy ajándékot, virágot, a minimális udvariasság gesztusát meg tudná tenni. Így Szentendre mindenkori polgármesterei gyakran saját zsebükbõl kell, hogy e költségeket állják. Ha arra gondolok, hogy Miakich Gábornak múlt év decemberéig 170 000 forint volt a nettó fizetése, és egy évben legalább 15-20, de inkább 40-50 magas rangú vendéget fogadott, akkor számolja ki bárki, mennyire éri meg anyagilag polgármesternek lenni. Abban, meg azt gondolom, egyetértünk, hogy azt nem teheti meg Szentendre polgármestere, hogy Bükkös kocsmába invitálja valamelyik államfõt egy kávéra, már azért sem, mert ezeket a látogatásokat szervezõ nagykövetségek, és külügy erre nem vállalkozna.
     
 
Testvérvárosok
ntanácskozása
     
 
 
   
Mint korábban hírt adtam róla Szentendre testvérváro-sainak képviselõi tanácskozásra gyûltek össze a Pest Megyei Önkormányzat Cseresznyés úti üdülõjében a múlt hétvégén Szentendrén. A megbeszélés része annak az együttmûködésnek, amelynek egyik sikeres formája volt az elmúlt években, az évente különbözõ helyszíneken tartott ifjúsági fesztivál.  
Huntingdon-Godmanchesterbõl a polgármester Jeft Dutton és felesége Claire is eljött, hogy a kíséretében lévõ testvérvárosi egyesület és annak magyar frakciója vezetõivel együtt megnézzék Szentendrét, és a helyszínen tájékozódjanak a szeptemberi Nemzetközi Ifjúsági Találkozóval kapcsolatos elõkészületekrõl.
Szót váltottak a szentendrei vezetõkkel és a másik két városból Salon-de Provance-ból jött Sylvie Chiche -val, aki a polgármesteri hivatalt képvislete, és Patrice Gonguet-al, aki a sportfesztivál vezetõje, egyéb aktuális kérdésekrõl is. Itt voltak a német testvérváros Wertheim képviselõi. Manuela Ercbacher, aki a wertheimi hivatalban és Lucy Weber, aki az egyesületnél a kapcsolatokért felelõsek, a májusi ipari vásárra való részvételrõl tárgyaltak Radványi Leventével a szentendrei önkormányzat alpolgármesterével. Szóba került a tárgyalásokon, hogy testvérvárosaink képviselõi eljönnek hazánk Eu-ba lépése alkalmából rendezendõ szentendrei rendezvényre.

A királyság képviselõi javasolták, hogy fúvószenekarok cseréjére, és fiatal táncosok angliai tanulmányútjára kerüljön sor. Megbeszélték, hogy a jövõben nem adnak ki testvérvárosi igazolványt.
     
 
Készül Szentendren
2004. évi költségvetése
     
 
Csütörtök délutánra úgynevezett informális testületi ülésre hívta össze Szentendre Önkormányzatát Miakich Gábor polgármester. A kiküldött anyag, a 2004. évi költségvetés tervezetének elsõ változata volt. Errõl tárgyaltak, tárgyaltunk kötetlen formában. Mint ilyenkor mindig, a lehetõségek és vágyak fényévnyi, pontosabban milliárdnyi távolságra vannak egymástól. Esetünkben legalább 4.5 milliárd, de inkább 5 milliárd kellene a kiegyensúlyozott, nyugodt mûködéshez. De az ördög, mint a legtöbb esetben, a részletekben bújik meg. Ilyenkor a szereposztás is ismert. A polgármesterhez közel állók egy része, a kezelhetõ nagyságú hiányt, az ellenzék, minél több, szerintük szükséges kiadás beépítését szorgalmazták. Az igazi vita arról szólt, hogyan lehetne úgy gazdálkodni, hogy mindarra jusson, amit a választók szeretnének, de ne aprózódjanak el a pénzek annyira, hogy fontos, nagyobb fejlesztések is megvalósulhassanak. Ha nincs elképzelése az ellenzéknek a költségvetésre, akkor eddig két dolgot szokott mondani. 1.A polgármester csõdbe viszi a várost. 2. Fontos feladatokat nem akar megoldani,(s ide, valamilyen égetõ, mindenki által fontosnak tartott mondandó jön: pld az utakat rendbe hozni, környezetvédelemre szükséges költeni, elhanyagolt házakat tatarozni kell stb.) Remélem, az ez évi költségvetési vitában nem ez lesz a forgatókönyv, és olyan költségvetést tud majd készíteni Szentendre, ami ugyan nem mindenki kedve, de a város hosszabb távú érdekei szerinti lesz.
 
   
 
Akarja-e Ön, hogy együtt készítsük a költségvetést?

Ha, igen, közzéteszek hát egy-egy megoldandó problémát röviden, amelyben közös gondolkodásra, és ezért véleményére is számítok.

Elsõ polémia