Benn vagyunk...
   
       
 
A május elsejei délutáni-esti városi rendezvényt a Pest Megyei Könyvtár épületébe kényszeritette az esõ. Másnap ugyanúgy a délelõtti és esti Postás strandi rendezvényeket is megnyirbálta. Egyszer csepegett, késõbb csak szitált, máskor zuhogott. Így számtalan tervezett esemény elmaradt.
 
     
  Az unióba lépést megünneplõ Fõ térre tervezett ünnepség és mûsor telt házzal ment le a zárt színházteremben is. Zvorák Kati a Söndörgõ Együttes valószínûleg nem aratott volna nagyobb sikert a szabadtéren sem, de mégis, más olyankor a hangulat, amikor esõ elõl kell bemenekülni a terembe.
Vasárnapi hangulat. Ez az együttes neve.
   
   
A városháza és a mûvelõdési ház dolgozói mindent megtettek, hogy sikeres legyen a program, de az idõjárásra õk sem tudtak hatással lenni, mint ahogy a Mi-értünk Egyesület fiataljai sem. A város vendégei a testvérvárosok polgármesterei elragadtatással köszönték a szép élményt,
 
   
   
Visko Haladic Stari Grad polármestere és Bársony András a Szentendreri Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének alelnöke
  és jókívánságaik nem csak Miakich Gábor polgármesternek de a város minden lakójának is szóltak, hazánknak az Európai Unióba lépése alkalmából. Feszített programjuk volt a három nap alatt, rendezvényrõl-rendezvényre siettek, csak átöltözni volt idejük.
     
Ebéd Annavölgyben
   
Mégis, arra is alkalmat teremtettek, hogy egymással is szót váltsanak. Így lehet, hogy jövõben Wertheim és Stari Grad egymásra talál. A vendégek többsége nem csak Szentendrét látta most elõször, hanem az esztergomi bazilikát de Visegrádot is. Vasárnap este búcsúvacsorán köszönte meg Szentendre polgármestere megtisztelõ jelenlétüket.
 
 
   
   
     
     
   
     
Megsûlt-e már a kecske gida? Aki kóstolja, Hankó László képviselõ.    
     
     
       
 
Majális délelõtt
   
       
 
  Immáron a tizedik éve, hogy a Postás strand területén ünnepli a város május elsejét. Miközben a belváros most üres, -úgy látszik a budapestiek ma otthon maradtak, és nem kirándulnak Szentendrére-, addig a szentendreiek vették maguknak a fáradtságot és eljöttek a postásra. Szól a zene és bográcsokban fõ a gulyás. Mindenütt árusok és mindenféle vásárfiát kínálók, no és persze a ringlispíl meg egyéb vásári alkalmatosságok.
Nagyon népszerûek a különféle gyermekprogramok a néptánc és balettiskolások, a különféle tánctanfolyamok bemutatói. A szülõk mind eljöttek, hogy megnézzék csemetéiket, és persze ilyenkor cola és ajándék is dukál. Szóval jó a hangulat, de igencsak meleg van, mert megjött az unióval a májusi nyár is.  
 
 
  SZENTENDRE
STÉGER KÖZ 7
.
     
reklámtábla
  TELEFON:
betûvágás
  26 311 519
nyomdai munkák
  E-mail:gyorgy@
benkovits.hu
       
 
Eleven fesztivál
   
       
 
Európában nagy ünnepségekkel emlékeztek tegnap az új tagállamok csatlakozására. A legtöbb helyen több ezres koncerteken ünnepeltek. Szentendrén is eddig aligha látott tömegû fiatal vett részt a Postás strandon, az Eleven Fesztiválon. Még a rendezõk is meglepõdtek az érdeklõdés láttán. Igazuk van, az unióba lépés nekik jelent új perspektívát, lehetõségeket.  
 
Programok
május 1-jén és
május 2-án
 
 

1

Skanzen
       
 
Rendezvény-dömping
 
Unió
       
 
  Megkezdõdött az uniós ünnepi esemény-dömping április 30-ával.m Fél ötkor a tûzoltókkal az élen a testvérvárosokból jött vendégek és érdeklõdõk vonultak a Posta elõtti térre, hogy ünnepélyesen felvonják a magyar, uniós és a szentendrei zászlót. Nemesházi Bea volt a rendezvény narrátora és Kertész József mondott verset ötszáz résztvevõ elõtt.
Sokan meglepõdtek az ünnepi sokaság láttán, és kérdezték is Mi ez itt? azok, akik, a postára igyekeztek, hogy még a hétvége elõtt feladják csekkjeiket. A rendezvény szónoka Miakich Gábor polgármester mondandója címszavakban: az ünnep és köszönet, a nemzeti büszkeség, vállalás, európaiságunk és a hétköznapok. .
 
  A Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei voltak az ünnepségek zenei közremûködõi, õk játszották a magyar és uniós Himnuszt, mint ahogy a Szent Flórián szobor avatásán is a kísérõ zenét A Posta elõtti ünnepség után a Városház térre siettek vendégek, hogy Pistyur Imre szobrát felavassák.

Dr. Blankeinstein György plébános szentelte fel a szobrot. Az avatóbeszédet a város tûzoltó parancsnoka tartotta. Ezután a vendégek a városháza nagytermébe vonultak, hogy a testvérvárosi tûzoltókkal együttmûködési megállapodást írjanak alá.
 
  Eközben a Megyei Könyvtárban már megnyílt a Portugália kiállítás és az olvasóteremben Lantos Éva a Portugál Nagykövetség Kereskedelmi és Idegenforgalmi Hivatalának titkára tartott elõadást Portugáliáról.
 
 
Visko Haladic Stari Grad polgármestre aki az ünnepre érkezett Szentendrére
 
 
 
 
Balról-jobbra, Pistyúr Imre szobrász, Miakich Gábor polgármester
       
 
Megyegyülés
   
       
 
  A mai (április 30-i) Pest Megyei Közgyûlés különleges volt. No, nem a harmincnyolc napirend miatt, hanem azért mert az ünnep elõtt került sorra. Felállva hallgattuk meg az unió himnuszát Beethoven Öröm-ódáját, majd a szigetszentmiklósi iskolások egy zenés produkcióval tisztelegtek abból az alkalomból, hogy holnaptól immáron hivatalosan is Európához tartozunk. Bennünket, szentendreieket annyiban érintett közvetlenül a tárgyalás, hogy két témában is döntött a megyei grémium. Az egyik eladják a Cseresznyés út elején lévõ, un. megyei üdülõt, amelyet a városban Antolik villa néven ismernek, és a Megyei Könyvtár (Pátriárka utca 7.) pályázatával kapcsolatos pénzek ütemezésérõl döntött a Pest Megyei Önkormányzat.
 
 
Énekesek
       
  Kátyúzás a belvárosban    
       
 
Anyázás hangzik itt is, ott is Szentendre belvárosában. Azok vannak kiborulva, akik nem tudták, honnan tudhatták volna, hogy a napokban kátyúzzák a belvárosi utcákat, és emiatt lezárások lesznek. Igen ám, de ahhoz, hogy ne nyomják ki a friss aszfaltot a kivágott kátyúból, egy ideig nem lehet ráhajtani sem gépkocsival, sem gyalog, és ezért szükségszerûen számos utca le van zárva. Nem sokáig, de ez éppen elég arra, hogy akinek dolga van erre, vagy kirándul, kiboruljon. S a felháborodás ráirányíthatná figyelmünket arra is, nem csak dolgozni, de beszélni is kell ezekrõl a dolgokról, mert hát újságjaink, legyenek azok, jobb vagy baloldaliak inkább szólnak a politikai hajcihõkrõl, mint praktikus ismertekrõl.  
 
Másrészt, valamilyen elvarázsolt ok miatt, hiába a híradás, valahogy mai csak szenzációkra figyelõ világunkban elkerüli figyelmünket.