48 éves vállalkozó,
az Összefogás Egy Jobb Szentendréért Egyesület, az MSZP, SZDSZ, a Szentendrei Közéleti és Kulturális Egyesület jelöltje az I. sz. választókerületben.
Szentendrén él és dolgozik születése óta. Ismert személyisége a városi közéletnek évtizedek óta. 1994-ben egyéni jelöltként választották városi képviselőnek az I. sz. választókerületben. Korábban, a kultúra, és művelődésüggyel foglalkozott az önkormányzatban. Az Ulcisia Castra, Szamárhegy, és a Szentendre Castrum helyi újság tulajdonosa és kiadója. Grafikai vállalkozását Szentendrén működteti. Családos, feleségével és két felnőtt gyermekével a Szamárhegyen laknak
.
 
Tisztelt Választópolgár!

Mindannyiunk összefogásával jobb lehet Szentendre. Tudnia kell, hogy ez csak lépésről-lépésre, következetes munkával és szakértelemmel érhető el. Amennyiben Ön bizalmára méltónak ítél, s rám adja szavazatát október 18-án, arra számíthat, hogy azért fogok dolgozni, hogy megvalósíthassuk mindannyiunk jogos igényét:

o Kulturált várost, kulturált környezetet, amelyben nem kell rettegni a rossz közbiztonság, szégyenkezni a piszkos utcák miatt.
o Tisztességes, kulturált közigazgatást, hogy ügyeit intézni a városi polgár ne összeszorult gyomorral menjen a hivatalba.
o Jól szervezett turizmust, amely Szentendrének nem terhet, hanem tisztes bevételt és a vendégeknek szép élményt nyújt.
o Értékeink megbecsülését, gondos gazdálkodást a város javaival, hogy Szentendre ne vesztegesse el tovább értékeit, épületeit, hanem gyarapodjon.
o Lelkiismeretes gondoskodást az elesettekről, hogy az arcpirító szegénység ne sújtsa a nyugdíjasokat, akik életük munkájával tették olyanná Szentendrét, amelyre most büszkék vagyunk.
o Felelős városi politikát, amelyben a politikusok szakértelemmel végzik munkájukat és összefognak városuk érdekében.

   
  A tanácsnoki munkáról az alábbiakat írja a Szentendrei Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata:

A társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok felügyeli az önkormányzat társadalmi kapcsolatait.

Együttműködve a jegyzővel és az illetékes bizottságokkal, előkészíti szervezi és felügyeli:

1. a civil szervezetekkel való kapcsolatokat
- rétegtalálkozókat
- városrészi tanácskozásokat
- egyesületi vezetők találkozóit

2. egyes társadalmi csoportokkal való kapcsolat különféle rendezvényeit
- baráti találkozók
- szakmai rendezvényeket

3. érdekképviseletekkel való kapcsolatokat
- kamarákkal való kapcsolatot
- szakmai és érdekképviseletekkel való kapcsolatot

4. a nemzetközi kapcsolatokat,
ezen belül kiemelt figyelmet fordít a testvérvárosi kapcsolatokra:
- elkészíti a testület utazási tervét
- szakmai utakat
- a külföldiek szentendrei programjait
- elkészíti az úti jelentések alapján ezek értékelését, és évente tájékoztatja a testületet

5. az önkormányzat nyilvánosságát
- a helyi és központi sajtóval való kapcsolatot
- az önkormányzat nemzetközi megjelenését
- a várospropagandát

6. segíti a polgármester munkáját
- az országgyűlési és megyei képviselőkkel


- tanácsadó testülettel való együttműködésben

   
  Az első évet értékelendő az alábbiakat írta munkájáról:

"Közügyekben demokratikus módon, széles nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a közakaratot." Eképpen fogalmaz az Önkormányzati Törvény, amikor a társadalmi kapcsolatok fontosságát fogalmazza meg. Az új testület egyik fontos törekvése, hogy szakítson azzal a rossz hagyománnyal, hogy bezárkózik, és döntéseit csak a "felkentek", a megválasztott képviselők dolgának tekinti. Célja, hogy minél több választó ismerje meg a képviselő testület döntéseit, és a döntésekben lehetőleg a legszélesebb közösség véleménye és érdekei öltsenek testet. Ebben segítenek a különböző fórumok, rétegtalálkozók, civil szervezetek. A városrészi egyesületek a lakóterületek sajátos érdekeinek hatékony szószólói. A polgármester és a képviselő testület körül lévő tanácsadó, szakmai testületek is jól segítik a döntések előkészítését. Ilyen a Vállalkozói Szalon, mely a legtöbb helyi adót fizető szentendrei vállalkozók véleményének megismerésében segít. A Művészek Tanácsa, e Szentendrén befolyásos, nagy tekintélyű társadalmi csoport szakmai fóruma, s amely nem csak szűken vett szakmai kérdésekben hallatja hangját, hanem gyakran foglal állást városszépészeti ügyekben is. Nemrégiben alakult meg a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete, amely feladatul vállalta, hogy összehangolja a civil szervezetek tevékenységét, gondozza a testvérvárosi kapcsolatokat. Az eltelt évben hozott testületi döntések előtt szót kaptak a nyugdíjasok, fiatalok, belvárosi kereskedők, a kamarák és még vagy kéttucatnyi érdekvédelmi egyesület, civil szervezet is. Szinte nincs olyan nap, hogy a polgármester ne venne részt valamilyen társadalmi csoport, egyesület rendezvényén. Mindezek gondozására, szervezésére, e munka felügyeletére hívta életre az önkormányzat a társadalmi kapcsolatok tanácsnoki intézményét.
Fontos tapasztalata az első évnek, hogy vannak olyan egyesületek, civil szervezetek, csoportok, amelyek jó érdekérvényesítők, kiválóan lobbyznak a képviselő testületnél, szinte küldötteik vannak jelen a városi önkormányzatban. Szavukat hallatják a fórumokon, jól tudják érdekeiket megjeleníteni. Számos olyan közösség működik még a városban, amely az érdekérvényesítésben kevésbé aktív, azonban tevékenységük legalább olyan hasznos, mint a hangosaké. Szükséges, hogy az ő szavukra, érdekeikre is kellő figyelem jusson. Azokéra, akik nem követelődznek. Leginkább ilyenek azok a kevéssé tehetős csoportok, amelyek élethelyzetükből adódóan jobban rászorulnak a közösség figyelmére, támogatására. Kívánom, hogy legyen boldog Karácsonyuk s jusson több figyelem kétezerben rájuk is.