Környezetünkn
ntegnap és ma
     
 
Gyakran hivatkozunk a múltra, hogy akkor bezzeg! Jó volt a levegõ, iható volt a víz, szép volt a táj. Állításunk többnyire igaz, de vannak esetek, amikor az ellenkezõje is igaz lehet. Felsorolom néhány dolog, hely, nevét, amelyet valószíûen, sokan hallottak már, és ami tipikusan szentendreinek, pontosabban szamárhegyhez kötõdõnek mondható. Cerovanka, ecetfa, tobakosok keresztje, bálványfa, Tímár templom, kordován. Aki Szentendrén él bizonyosan hallotta ezeket. Ez mind valóban szamárhegyi dolog, nagyon is ide kötõdik a hegyhez, az itt élõkhöz, a város történetéhez, a szamárhegyi levegõhöz. Mégpedig a híres szentendrei tímárok és kordovánkészítõkhöz, akiknek keresztje a Szamárhegy tetején, legmagasabb pontján áll, a Tímártemplom felett. Valamikor megbecsült iparosai voltak a városnak, áruikat szállították Bécstõl, Zimonyig fel és le a Dunán. folytatás
   
     
Szelektív hulladékgyûjtésn
nSzentendrén
     
 
 
2003. évi "települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása" pályázatán elnyert összeg segítségével Szentendrén 16 új négyfrakciós szelektív hulladékgyûjtõ sziget létesül. Speciális hulladékgyûjtõ jármûvet, szerez be, a szolgáltatás végzéshez a város. A szigetek helyét már kijelölték. Ezért, ahol betonozásra nincs szükség, ott még az ünnepek elõtt, kihelyezik a gyûjtõedényeket. A részletekrõl is tájkozódhat a Zöld Hírlevél különszámából - amely a szelektív hulladékgyûjtéssel foglalkozik. Térképen tüntetik fel a szigetek pontos helyét, és arról is adnak felvilágosítást, hogyan kell a gyûjtõedényeket használni, milyen hulladék tartozik egy adott frakcióhoz és még sok egyéb hasznos információt közöl a témakörrel kapcsolatban.
     
Rituális gyilkosság
n történt Szentendrén
     
 
Rituális gyilkosság történt december 6-án hajnalban E. S. szentendrei vállalkozó lovas-tanyáján. Mint azt hivatalos forrásokból megtudtam, az elkövetõk erre a szörnyû tettre már régóta készültek, és a tettes társaival együtt elõre kitervelte. Az áldozat 220 kilós volt, akinek személyazonosságát eddig nem sikerült azonosítani. Képeimen a boncolást mutatják, amelytõl a nyomozóhatóság azt reméli, többet megtudhatnak majd a tett elkövetésének módjáról és indítékairól. Egyes, meg nem erõsített források szerint, nem csak gyilkoltak, de az áldozat húsából is fogyasztottak a gyanúsítottak. Több tanú állítása szerint egyesek alkoholos befolyásoltság alatt álltak, ezért vállalták a közremûködést. Közérdeklõdésre tarthat számot, és a szentendrei önkormányzatban válságot idézhet elõ, hogy állítólag, több szentendrei képviselõ is résztvevõje volt e szörnyû eseménynek. Többek állítása szerint, az áldozat, egy – az unios szabványt áthágó – mangalica volt.
   
       
 
Boncolás, hatósági tanúk jelenlétében
 
Rejtett kamerás felvétel S.Gy-rõl, az egyik febújtóról
     
Mikulásn
nnapján
     
 
   
A Mikulás megérkeztével beköszöntött a hideg idõ is, mégis sokan mentek el december 6-án délelõtt a Pest Megyei Könyvtárba az Ünnepváró Családi Hétvége címû programsorozat eseményeire. Az elõcsarnok megtelt felnõttekkel és gyermekekkel. A résztvevõket Miakich Gábor polgármester üdvözölte, és a kicsik nagy örömére találkozhattak a Mikulással. Zsúfolt volt a színházterem a mozimatinéra, ez a mûsor évek óta nagy siker, míg mások az ócskapiacon kirakott számos áru közül válogattak. Mint már két éve mindig, eredményes volt a babaruhabörze is, hiszen számos, a kicsik által már ugyan viselt, de kitûnõ állapotban lévõ holmi talált új gazdára. Ezt a programot – mint mindig –, a helyi szocialisták nõtagozata szervezte.
     
Hír testvérvárosunkbóln
nStari Grad-ból
     
 
Aki turistaként járt testvérvárosunkban Stari Gradban, bizonyosan arra kevéssé figyelt fel, hogy mekkora gondja a városkának a csatornázás hiánya. Vezetõik az elmúlt években minden követ megmozgattak, hogy kormányzati és megyei (zupanjai) segítséget tudjanak mozgósítani erre. Most Mirko Crncevic barátom fotót küldött Stari Gradból. A kép a sokunk által is kedvelt rakpartot mutatja, ahol nyáron a presszókban, kávézókban üldögél a turista-sereg. Most itt dolgoznak a spliti csatornaépítõ vállalat emberei és gépei. Nagy hír és öröm ez számukra, hisz évtizedes gond megoldását jelenti, mert e szükséges infrastruktúra nélkül, hamar lejjebb csúszna Stari Grad a dalmáciai szigetek népszerûségi listáján. Lehet, hogy igaza lesz Visko Haladic polgármesternek abban, amit legutóbbi ittlétekor mondott, amikor terveinkrõl beszélgettünk, -Ti elkészíttetitek Pismány, mi meg a Ferenc Jószef rakpart csatornázását, bár ugyan semmi köze az együttmuködéshez és sok dicsértet ti sem kaptok majd érte a választóktól, de városaink így legalább, valóban Európába léphetnek. Legalábbis, az õ csatornájuk, már készül.
 
     
Városgazdálkodási Rt.n
nszemétszállítási sikerei
     
 
Sikeresen gazdálkodik a város vállalata a VSzRt, új igazgatójával, a 2002-óta a vállalat vezetõi székében ülõ Horváth Gusztáv korábbi laptulajdonossal a cég élén. Bár, ha azok az adatok, amelyeket informátoromtól kaptam igazak, akkor bizony kétes e siker, legalábbis nekünk szentendreieknek. Mert ugyanis, miközben Szentendrén 8000 család szemetéért 190 milliót fizetünk, aközben Pomáz ugyanezért, 3900 család szemetéért 39 milliót fizet. Hogy valódiak-e a számok nem tudom. De ha az állítás így igaz, akkor mi szentendreiek vagyunk a cég nyereség-termelõi..  
Jobboldali képviselõtársainknak – akik, többségük biztosította erõvel az igazgatói karosszékbe ültették a választásokon velük együtt induló Horváth Gusztáv urat –, ha választóik elé kell állniuk, nem tudom hogyan fogják megmagyarázni azt, hogy Szentendrén egy család 23 ezer forintot fizet azért, amiért Pomázon 10 ezret. A majd két és félszeres összeg aligha magyarázható a domborzati viszonyokkal, vagy a tömörítõtõl való nagy távolsággal. A vállalat sikereirõl olvasva a spenót- és mustárszín-fejléces újságokban, még most sem értem, ez nekünk szentendreieknek miként lehet jó.
     
Szentendrei sikerekn
na Megyenapon
     
 
   
Bizonyosan kevesen tudják, hogy Pest Vármegye hagyománya szerint minden évben Megyenapot rendez Pest Megye Önkormányzata a budapesti Városház utcában lévõ patinás épületben a régi-új vármegyeházán. Ilyenkor adják át a különbözõ megyei alapítású díjakat, kitüntetéseket. Szentendre ebben az esztendõben sikeresen szerepelt. Bokor Györgya Vujicsics Tihamér Zeneiskola igazgatója, Lajtha László díjban, Eredics Gábor Pest Megye Mûvészetéért díjban részesült. Szentendre városa is kapott elismerést. A Kulturált Településért Díjért folyó versengésben második helyezést ért el, a Duna-korzó a Templomdomb korszerû világítása kiépítéséért, a Vujicsiccs tér megépítéséért és a belvárosi információs rendszer kialakításáért. Pest Megye Építészeti Nívódíját Vizér Péter építész kapta, akinek tervei alapján épült meg a szociális bérlakások épülete a Püspökmajor lakótelepen.
     
Támogatói est voltn
na régi pártházban
     
 
December 4-én este, a P'art filmszínház javára támogatói estet rendezett a ZOOM Mozgókép és Médiamûhely Alapítvány. A név, találó. Mert hogyan másként lehetne nevezni egy volt pártházban kialakítandó mozit. Majd százan jöttek el az invitálásra. Vidám, ismerõs arcokat láthattunk az érkezõ leendõ mozilátogatók között. Valaki felsóhajtott, -Végre hasznos célokat szolgálhat e szerencsétlenül kialakított nagyterem. Nem tudom mely eseményre gondolhatott a beszóló, hiszen volt itt elõadó Torgyán doktor éppúgy, mint a mai pártok majd minden vezetõje. Egy biztos, erre a célra elõadótermet fenntartani, igencsak pazarlás volt eddig is. Új idõszak kezdõdik hamarosan, a Duna korzó 18. számú épület történetében. Mozi lesz, legalább is van rá a pénz, és ma este úgy látszott kellõ az érdeklõdés is. Hangulatos és vidám rendezvény volt, amirõl a házigazda Fábry Sándor, és az alapítvány tagjai, Schramkó Péter és csapata gondoskodott.
   
     
Smetana Ágnesn
nüvegei az Erdész Galériában
     
 
   
Ha valaki hazalátogat, mindig fontos esemény a közösség számára is. Smetana Ágnes aki most hazajött, nem lakik messze Szentendrétõl, hiszen Budapesten él. Mégis, öröm volt két év után itthon köszönteni. Távolmaradása egyszerû okkal megmagyarázható, kismama.
A bercsényi utcai Erdész Galériában ma délután 6 órakor kiállítása nyílt, RÉGI " ÚJ" ÜVEGEK VAGY ÚJ "RÉGI" ÜVEGEK címmel. Ez elsõ kiállítása Szentendrén. Életútja egyenes. 1985-ben diplomázott a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolán. Számos díjat kapott. 1987-ben Art Uniun díjat, 1996-ban Ferenczy Noémi díjat. Háromtucatnyi kiállításon mutatkozott be már egyénileg és csoportosan. Mégis, Szentendrén nem csak iparmûvészként, de mint az egyik ismert és megbecsült család, tehetséges tagját, köszöntötte a nyolcvan fõs megnyitó közönsége.
     
Kis történés,
nfontos ügyben
     
 
   
A nyolcvanas években készült, sokáig romos játszótér maradványait tüntették el társadalmi munkában Hanko László képviselú úr hathatós segítségével a Püspökmajor Lakótelepen. Az eu elõírások szigorúak, de nem csak ezért kell játszótereinket felújítani, hanem éppen azért, hogy gyermekeink ne szenvedjenek súlyos baleseteket. Hiszen az a szabály, amely elõírja, hogy a mászókák körül olyan talajnak ( gumi, mulcs, puha gyep) kell lennie, amelyre ha gyermek lehuppan, ne törhesse csontját, éppen a kicsik érdekében van. A legveszélyesebb a romos, hibás eszközökkel teli játszótér. Önkormányzatunk tizenötéves program keretében újítja fel, korszerûsíti a városban az összes játszóteret.
     
Kissebb ünnepségn
na Czóbel Múzeumban
     
 
Szenzáció volt, az országos napilapok is hírt adtak róla, amikor négy festményt elraboltak a templomdombi Czóbel Múzeumból. Nyárra azonban a sikeres nyomozás, és nem utolsó sorban az 1000000 forintos felajánlott jutalom segítségével sikerült az ellopott mûtárgyak nyomára bukkanni. A betörõket elfogták, és így a festmények visszakerülhettek eredeti helyükre. Mint azt Szabó Imre, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke a mai kis ünnepségen mondott beszédében említette, a sajnálatos esemény a megyei pénztárcát is kinyitotta, és ha már visszakerülhettek helyükre a képek, elhatározták, szánnak pénzt a kismúzeum kifestésére, a megfelelõ biztonsági berendezések felszerelésére, és néhány egyéb munkára is. December 2-án, mintegy hetven résztvevõvel kisebb ünnepséget rendeztek a Czóbel Múzeumban. Koncz Erika a Kultúrális Örökség Minisztériumának osztályvezetõje, és Szabó Imre a Pest Megyei Közgyûlés elnöke jutalmat adott át a nyomozásban sikeresen közremûködõ rendõrtiszteknek. Az ünnepségen egy pohár pezsgõvel köszöntötték a sikeres nyomozókat. Eljött az ünnepségre Kratochwill Mimi mûvészettörténész, Czóbel múzsája is, aki szép szavakkal emlékezett a festõre. Hangulatos, a közfigyelemre méltó esemény volt.
   
       
   
     
     
Helyreállításn
nkábelcsere után
     
 
   
Megkezdõdtek a kábelcsere utáni helyreállítások, az óvárosban. Képeimen a Futó utca, Görög utca november 28-i képe látható. Tõlünk nyugatra már bevett gyakorlat, hogy egyetlen céget bíznak meg azzal, hogy a helyreállításokat elvégezze. Ugyanis, ott rájöttek arra, ha kiválasztják a legszínvonalasabb munkát végzõ vállalkozást, és azt, mondjuk 3 évre bízzák meg, hogy a kisebb és nagyobb út helyreállítási munkákat csinálja, akkor ez a vállalkozónak is nyereséges, és a városnak is jó. De míg mindenki maga végezheti a helyreállítást, és ki szakáccsal, ki fafaragóval, ki kõmûvessel csináltatja meg azt, amit egyébként jól csak, kockakõ burkolat lerakásában gyakorlott szakember tud. Az az eredménye, ami Szentendre óvárosban számtalan helyen látható, egy hónap után az út megsûlyed, és nem csak esztétikailag lesz rossz az út. Amit itt láthatunk szép munka, ilyen kellene mindenütt!
     
Belehalt sérüléseibe egy hajléktalann
férfi, a Postás strandon
     
 
Miközben a városban német és japán csoportok ismerkedtek az óvárossal, másfajta idegenforgalom produkált kétes szenzációt Szentendrén. Mert nem csak jól fizetõ külföldiek keresik fel idõrõl-idõre a várost, de a hajléktalanok is tanyát ütnek. "Belehalt sérüléseibe egy hajléktalan férfi, akit Szentendrén, a Postás strandon szombat hajnalban bántalmaztak. Az 1964-es születésû hajléktalan olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a kiérkezõ mentõk már nem tudták megmenteni az életét - mondta Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóügyeletese. A férfi megverésével kapcsolatban két embert már õrizetbe vett a rendõrség, akiknek a kihallgatása folyamatban van." Írja az Origo internetes lap az MTI-re hivatkozva. A gyilkosság szörnyû tette, most ismét ráirányítja a figyelmet e problémára. Arra, hogy az önkormányzat szinte reménytelen küzdelmet folytat, hogy a hajléktalanokat valahogy rávegye, hogy vegyék igénybe a Szentendrei Hajléktalan Szállót. Pedig, mint a hajléktalanok ügyét és szállóit jó ismerõk mondják, a városi ilyen intézmény Gellért szálló a más városok hajléktalan szállóihoz képest. De idõrõl, idõre a Postás strand környékén mégis ideiglenes tanyák létesülnek.
   
 
November 29-én 11 óra
 
November 30.
   
Valakik itt táboroznak (október)
 
November 29-én 11 óra Fõ tér
     
Hunnia mozinn
nnKiállítás, video, tiltakozás
     
 
   
   
vetítés
 
   
A büfé fontos hely
 
Elõtér
 
   
Szentendrei arcok: dr. Török Katalin, ef Zámbó István
A körúti Hunnia mozit fiatalok szállták meg, tiltakozásul az ellen, mert meg akarják szüntetni, be akarják zárni. A tiltakozás különös módját választották. Zászlólengetés és transzparensek helyett, kiállítást, videókat és zenét. A hetvenes évek avantgarde rendezvényeinek hangulatát élhette át aki eljött . Beszélgetõs egy-egy sör mellett "filozofáló" mozizó egyetemisták és "más értelmiségiek" olyan hangulatot teremtettek, ahol tapinthatóan ott volt véleményük, rólunk, un. felnõttekrõl, világunkról, értékvállalásunkról. Csak hát, ez ránk nézve nem valami dícséretes. Pedig, akik errõl "szóltak" képpel, hanggal, videóval, a jövõ rendezõi, képzõmûvészei, írói, újságírói. Felkaphatnánk a fejünket, mert hamarosan a retro mûsorok szereplõi lehetünk. Szólt , a kemény "hangú" üzenet. A meghívóban ez áll:
"A KIállítás kezdeményezõi olyan szentendrei fiatalok, akik a legkülönfélébb médiumokban alkotnak és ez alkalommal szubterritóriumukon KÍvülre EXportálják ambícióikat, életérzésüket és KIfejezik szenvedésüket a lét elviselhetetlen könnyûségétõl. Ebbõl a kalandból sem hagyják KI pesti, dunaújvárosi vagy fehérvári barátaikat, valamint az õket állandóan inspiráló, állandóan KIsérletezõ néhány élõ legendát. Az installációkkal, festményekkel és más merészségekkel együtt video- és filmvetítések is lesznek a hétvégén, ahol a VJ-szakma jó néhány prominense is KItárulkozik és ütközteti véleményét egymással és a médiamûvészet néhány szkeptikusával.

A megnyitó, november 28 péntek, 18 órakor volt. Felléptek, az Analóg Indiánok, Zombi Sport Klub.
Szinte megható volt, hogy ef Zámbó István, Szirtes János, Almássy Gertrúd, Pacsika Rudolf a kiállítók között, mert vállalták õket és õk vállalták velük a közösséget. Friss avantgarde hangulatban szólalt meg az üzenet a szentendrei fiatal mûvészektõl.
-Eljöttük hozzátok ,Ti Pest, hogy exportáljunk egy kis tüzet, szellemet, hangulatot és akaratot, te szegény, elesett fõváros.
     
22 új rendõr Szentendrén nn
nn2004-tõl
     
 
A belügyminiszter asszony múlt évi szentendrei látogatása során azt ígérte ,megvizsgáltatja a Szentendrei Kapitányság létszámhelyzetét, és ha indokoltnak látja, segít megoldani a szûkös létszámproblémákat. Most betartani látszik ígéretét. 2004-ben, 22 rendõri álláshellyel (nem utcán lévõ rendõrt írtam) nõ a Szentendrei Rendõrkapitányság létszáma. Az új rendõrök, természetesen nem csak a városban, hanem a volt járás területén is, Budakalásztól Visegrádig, különbözõ helyeken teljesítenek majd szolgálatot. Errõl is szó esett azon a megbeszélésen, amelyen a BM. Pest megyei Rendõrkapitányság és Szentendre Önkormányzatának illetékesei voltak jelen. Szó volt a rendõrség szentendrei épületének bõvítésérõl és ingtalancserérõl is. Bizonyosan sokan értenek velem abban egyet, hogy nem árt Szentendrének, ha több rendõr lesz a közterületeken.

Szentendrei Rendõrkapitányság
Börcsök László rendõr alezredes
Beosztása : rendõrkapitány .
Vezetõi telefon : 06-26/310-220, 30-184
Vezetõi fogadóóra : Az év bármely munkanapján


Forrás: http://www.b-m.hu/police/
   

Szentendrei Rendõrkapitányság

Cím : 2000 Szentendre, Dózsa György .u. 6.
Postacím : 2001 Szentendre Pf.: 129

Telefon : 06-26/310-233 Telefax : 06-26/310-233
E-mail : -

Ügyfélfogadás :

Hétfõ: 10.00-16.00
Szerda: 08.00-12.00
nnnnnn
13.00-16.00
Péntek: 08.00-12.00

Forrás: http://www.b-m.hu/police/

     
Mindörökké nõnn
nnEndrei Judit új könyve
     
 
 
Ma volt bemutatója, és a napokban került az utcára Endrei Judit az ismert szentendrei tévés-személyiség legújabb könyve „Mindörökké nõ” címmel. Judit így ír a könyv fülszövegében: „E kötet rólunk, nõkrõl és nekünk, nõknek szól... Magam is sokat tanultam írása, szerkesztése közben a hétköznapi nõk sok ezer éves sorsából és a történelem nagyasszonyainak életébõl csakúgy, mint a nagy szerelmek regényeibõl”. Elhisszük-e neki, nem tudom? De a könyv elolvasása után bizonyosan, mert olyan és annyi kultúrtörténeti érdekességet említ fel, és az interjúkban olyan sok érdekes ember gondolatait olvashatjuk el, hogy bizonyosan Önök is úgy lesznek vele, mint én, mert én most már bizton elhiszem. Ezért hát, aki kételkedik szavaiban, aki vakon hisz neki, mindazoknak egyaránt ajánlom ezt az érdekes, jó kiállítású könyvet. Ha másnak nem, hát karácsonyi ajándékul – kedvesünknek.
     
Vásár napn
naz óvodában
     
 

Egy szülõtõl az a hír jutott el hozzám, hogy november 27-én a Püspökmajor lakótelepi Szivárvány óvodában karácsonyi vásárt tartanak gyerekeknek. A - vásár napot - a karácsonyi készülõdés, a "várakozás" jegyében rendezik meg. A kicsik, szülõk és az óvónõk által készített ajándéktárgyakat lehet vásárolni. Annak ellenére, hogy ez az elsõ ilyen irányú próbálkozása az óvodának, máris nagy az érdeklõdés és kedvezõ a visszhang. A nagy lelkesedéssel létrehozott - vásár nap - összes bevételét visszaforgatják az óvoda karácsonyi ünnepségére, ahol így minden csoport fenyõfája alatt több és szebb ajándék lehet majd. A gyûjtésbõl befolyt pénzzel pótólják ki a rendelkezésre álló keretösszeget.
Örömmel adtam hírt, a szimpatikus kezdeményezésrõl. Sikeres rendezvényt, Kellemes Karácsonyt minden gyermeknek és szüleiknek!

 
     
Kényes ügy azn
nútépítés
     
 
Mint arról, Miakich Gábor polgármester a november 25-i Közmeghallgatáson tájékoztatta a hallgatóságot, ebben az évben is 10 milliót elkülönített az Önkormányzat, utak lakossági hozzájárulással történõ felújítására. Vannak olyan utcák, ahol már megbeszélték egymás között az ott lakók, hogy saját erõbõl is támogatják az utca felújítását. Sõt, többen már a terveket is elkészíttették, és a pénzt is összegyûjtötték, csak az illetékes bizottság döntésére várnak. Megkeresésre, jómagam is szívesen vállaltam, hogy a sorrend és a törvények betartásával, szívesen támogatom a Szélkerék utcaiak ilyen jellegû kezdeményezését. Mint megtudtam, a Városüzemeltetési Bizottság által kialakított sorrendben is õk voltak az elsõk. Valamilyen, általam ismeretlen ok, vagy mások késlekedése miatt, mint a képen látható, az elsõ ilyen utca ebben az évben mégis a Szobrász utca lett, ahol elkezdték a felújítást. Az csak véletlen lehet, hogy állítólag itt lakik Fülöp Zsolt képviselõ úr, az ellenzék alvezére.
 
     
Szentendrei n
nkedvezményes árú lakások
     
 
 
Büszkeséggel szólt a város elsõ embere a november 25-i Közmeghallgatáson arról, hogy 17 év után végre nem csak magán erõbõl épültek lakások Szentendrén. Mint bizonyosan tudják, tavasszal adták át az úgynevezett szociális bérlakásokat. Most, az önkormányzat és az állam által is támogatott, olcsóbb négyzetméter-árú, fiataloknak szánt, a Jóléti Kht. által épített lakások átadása kezdõdött meg a napokban a Püspökmajor lakótelepen. Mint hírlik, az elsõ tíz lakásba már beköltözhettek a fiatalok. Dr. Dietz Ferenc is átvehette új otthonának kulcsait. Gratulálunk, és új otthonában sok boldog éveket kívánunk ! Új lakásba költözés természetesen még egy városi képviselõ esetében is magánügy. Érdekessége azonban az eseménynek, hogy õ most, a város másik oldalán lévõ két kis lakótelep, a Füzespark és Vasvári képviselõje. Meggyõzõdésem, nem az minõsíti egy képviselõ munkáját, hogy választókerületében lakik-e, vagy sem, hanem az, mit tesz városáért. Ennek ellenére a választók szeretik, ha képviselõjük „velük együtt szagolja a puskaport”.
     
Kettõszáz szentendrei n
nmunkahelyrõl
     
 
Az úgynevezett déli fejlesztési területre, (az ARAL kúttól Budakalász felé esõ városhatárig, a Barát patakig és a régi kalászi út által határolt földdarab) már korábban elkészült a fejlesztési és részletes rendezési terv. A program szerint kávépörkölõ és csomagaló üzem létesülne. Az önkormányzat már majd fél éve döntött, de három tulajdonos még nem tudott megegyezni a beruházóval. E miatt áll az ügy. Gondolom, számukra sem mindegy, mikorra tud beindulni az új vállalkozás, mivel közel kettõszáz szentendrei munkahelyrõl szól a történet.
 
     
     
Ez már növényzet de mégnn
nnnem biológiai védõfal
     
 
 
Mint korábban azt az ERÕTERV a gázmotor kivitelezõje vállalta, biológiai védõfalat emel a fûtõmû épülete és a lakóházak közé, a zaj értékhatárra való csökkentése érdekében. Arról volt szó, hogy kétméteres Leyland-ciprusokat telepítenek. Mint azt Hankó László képviselõ úrtól, a terület gazdájától megtudtam, az érintett lakók nem a növények fajtaválasztását kifogásolják, hanem azt, hogy mire ezek a növények akkorára nõnek, hogy valódi biológia védõfalat alkossanak, túl sok idõ szükségeltetik. Ahogyan én a képviselõ urat ismerem, ez nem fog így maradni, mert komolyan gondolja, ha valaki ígéretet tesz, azt tartsa is be szavát.
 
Az egyik leggyorsabban növõ örökzöld, sövénynek is alkalmas növény a Leyland-ciprus - Cupressocyparis x leylandii. Akár tíz méteres magasságot is elérhet, de ha nyírjuk szép, sûrû, egyenletes sövényt nevelhetünk belõle. A növényeket 1-1,5 m-es tõtávolságra ültessük. Ez a kékeszöld lombú növény jól fejlõdik szárazabb viszonyok között is, a talajban sem válogat. Szereti a fényt. Léteznek sárga, sárga-zöld tarka lombú változatai is. Forrás:kert.index
     
Közmeghallgatás híreinn
nrészletekben
     
 
A volt szovjet laktanya ügyérõl is szólt Miakich Gábor polgármester, a november 25-i közmeghallgatáson. November 17-én hétfõn, ismét elsõ fokon tárgyalta a Fõvárosi Bíróság az ügyet. Reményeink szerint, most talán sikerülhet a volt szovjet laktanya ügyét elõnyünkre rendezni. Állításunk, és ezt a várost képviselõ ügyvéd dr. Lékó László dokumentumokkal támasztott alá, nem azok vették használatba az ingatlan rájuk esõ részét, akiket a kormányhatározat kedvezményezettként megjelölt. Tehát a NEREK, jogtalanul használta az ingatlant. December 8-án a perbeszédekkel folytatódik a tárgyalás, amely a bíró bejelentése szerint ítélethirdetéssel zárul. Ha ezt az ellenérdekû fél nem fogadja el, akkor még a Legfelsõbb Bíróságra fellebbezéssel élhet. Bár az ügy már olyan, mint a tengeri kígyó, de most mintha jó esélyei lennének Szentendrének arra, hogy végre birtokba vegye az õt megilletõ, korábbi tulajdonát. Persze, csak reménykedni tudunk, hiszen a döntés, a bíróság kezében van.
 
     
Közmeghallgatásnn
szerény érdeklõdés mellett
     
 
   
Kezdés focistákkal
 
Focisták nélkül
 
   
Miakich Gábor: Bocsánat az eredményekért!
 
Pismányban van gond elég
 
   
Tessék mondani, mi figyelünk! Zakar Ágnes, Laktos Pálné, Szabó Géza mb. jegyzõ
 
-Mondja Eszes elnök úr, itt mindenkinek az utakkal van gondja?
 
   
Dombai Rudolf: A földkérdés
 
Csak még egy szót, azután indulunk haza.
 
Ha külön társaságnak számoljuk a SZAFC (Szentendrei Amator Futball Club) focicsapatának tagjait, akik egyébként is a közmeghallgatás félidejében kollektíven távoztak, a képviselõk és az apparátus együttese adta a többséget a november 25-i Városházán tartott közmeghallgatáson. 24 képviselõ és városházi alkalmazott ült a teremben, hogy 21 fõs létszámú érdeklõdõ kérdéseire válaszoljon, vagy sûrû bólogatások között hallgassa panaszát. Miként az elmúlt évtizedekben kialakult koreográfia ezt megszabja, az összejövetel Miakich Gábor köszöntõjével és beszámolójával kezdõdött. A polgármester, hogy kellõ idõt adjon másoknak a hozzászólásra, szinte hadarva sorolta fel az elmúlt egy évben történteket. Volt ebben minden. 113 bérlakás, izbégi csatorna 182 millióért, a Kõzúzó út 90 millióért, a pismányi csatornázás tervei, amely várhatóan 2005-ben indul, és december 5-én adják le a pályázatot. Árvízvédelmi töltés, bicikliúttal, amely tervezett összege 160 millió, és phare pályázat a belvárosról a MûvészetMalommal, Lázár térrel és a Duna korzó és töltés rekonstrukciójával. De számos, mondhatni ezekhez képes apróság is felsorolásra került. Ilyenek, mint a lakótelepi csatorna kitisztítása, vagy 2700 négyzetméter út kátyúzása, a Kovács László út egy szakaszának felújítása éppúgy, mint a intézmények felújítására fordított 7 millió forint ebben az évben. Azt csak szinte mellékesen említette a város elsõ embere, hogy hamarosan megkezdõdik a Barcsay Iskola felújítása 723 millió központi és 31 milliós városi pénzen. Szó esett az okmányirodában történt nyári tarthatatlan állapotokról, és mint az egyik panaszos szóvá tette, az udvariatlan bánásmódról is. Ezen az sem szépít, hogy a város 1000 négyzetméter virágágyást gondoztat, és 38 milliót költ a városi zöld területekre. A polgármester ismertette azt is, hogyan alakulnak a város fõbb bevételei. Arról tájékoztatta a nem túlságosan élénk közönséget, hogy az év végére tervezett 540 milliós saját bevételbõl az elsõ háromnegyed évben 441 milliót fizettek be a vállalkozások és a lakosság. A gépkocsi tulajdonosok 61 millió súlyadóval gyarapították a büdzsét az év végére tervezett 69-bõl. A hely szûkössége miatt számos dolgot kihagytam. Miakich polgármester most sem hazudtolta meg magát. Mert olyan hangvétellel sorolta ezeket a számokat és eredményeket, mintha ez csak amolyan, természetes, mindennapi dolog lenne. Az bizonyos, hogy más, rafináltabb kollégája bizonyosan két évig megélne ezekbõl, bezsebelve számos dícséretet, a közösség elismerését, némi kitüntetéssel fûszerezve.

(Részletek holnaptól, november 26-ától)
     
Tízenkét év óta
n tart a rendetlen állapot
     
 
Tízenkét év óta áll megkezdett állapotban ez a ház a Püspökmajor lakótelepen. Most Hankó Lászlónak, a választókerület képviselõjének életét keseríti,, hiszen a lakók, jogosan, számtalanszor szóvá teszik a rendetlen állapotot. Õ pedig hiába jelzi a problémát a Hivatalnak, nem tudnak tenni annak érdekében, hogy ez az állapot megszûnjön, hiszen polgári peres eljárás folyik a képen látható ingatlan ügyében.

 

     
Megkezdõdött a jegyzõválasztásn
procedúrája
     
 
A jegyzõi pályázatok hivatalos, úgynevezett levélbontására került sor november 20-án, szerdán, a Városházán. Mint köztudott Dr. Dobóvári Ottó lemondása óta megbízott jegyzõ irányítja a szentendrei városháza hivatalát. Mostanra a második pályázat jelentkezési határideje is lejárt, és elkezdõdött a pályázatok elbírálásának procedúrája. Ennek elsõ hivatalos aktusa volt 20-án, 13 órakor. Szigorú elõírások szerint, a testület által választottak elõtt, kinyitották a beérkezett zárt borítékokat. Ez mindig izgalmas pillanat, mert ilyenkor derül ki, hogy hányan, honnan és milyen felkészültségû, tapasztalatú jogászok gondolták úgy, érdemes Szentendre jegyzõi feladatára jelentkezni. Mivel az aktust zárt ülésen kell lebonyolítani, és ez estünkben is így történt, ezért csak annyit mondhatok el, hogy a beérkezett 11 jelentkezés között van, amely Budapestrõl érkezett, de jelentkeztek Magyarország déli, keleti és nyugati felébõl egyaránt. Megyeszékhelyrõl éppúgy, mint kisközségekbõl, szomszéd települések egyikérõl és távoli vidékrõl is.Van a pályázók között 50-es éveit taposó tapasztalt, a közigazgatás sok lépcsõjét megjárt hivatalnok éppúgy, mint az egyetemet frissen befejezett kezdõ jogász.  

Ilyenkor érdemi értékelést nem végez a bizottság, csak azt vizsgálja, hogy a követelményeknek megfelelõ dokumentumokat küldte-e el a pályázó. Olyanokat, mint hogy meg van-e az egyetemi diploma hiteles másolata, erkölcsi és nyelvvizsga bizonyítvány, kézzel írott önéletrajz stb. Ezen az elsõ összejövetelen is kiderült, továbbra is tisztes az érdeklõdés Szentendre jegyzõi állására. A hírhez tartozik az is, hogy többünk sajnálatára nincs a pályázók között dr. Drobilisch Erzsébet, akinek a legutóbbi pályázatát mindenki kiválónak értékelte, de a jobb oldal, tartózkodásokkal kialakított patthelyzettel megakadályozta, hogy elnyerje e fontos tisztséget. Rossz elõjelnek érzem azt, hogy erre az összejövetelre a bizottságba megválasztott jobboldali képviselõk közül egy sem jött el. A helyi politika finomságait ismerõk szerint, ez üzenet arról, hogy ne reménykedjen Szentendre közvéleménye, továbbra is marad e mai választott jegyzõ-nélküli állapot. Lehet persze, hogy minden jobboldali képviselõnek halaszthatatlan elfoglaltsága volt.
Remélem, az utóbbi vélelmezés az igaz.

     
Fõ téri üzletétm
nvisszakapja a város
     
 

Hosszú pereskedés után, a napokban ismét birtokba tudja venni Fõ téri üzlethelyiségét Szentendre Önkormányzata. Ezt, számtalan bírósági döntés elõzött meg. Korábban, bõrdíszmûves boltként üzemelõ üzlethelyiség bérleti ideje, ha jól emlékezem, 1998-ban lejárt, de a bérlõ különbözõ indokokra hivatkozva úgy tekintette, hogy a bérleti jogviszony folytatható.
Emiatt, pert, per követett, és végül, november 14-én a végrehajtási határozat is megszületett. S mint az eltelt idõ is mutatja, majd az összes jogorvoslati lehetõséggel élt a volt bérlõ, ezért csak most, 2003-ban adja vissza.
Mint az a Szentendrei Önkormányzatnál már gyakorlat, a hivatal hamarosan meghirdeti az üzlet bérletét, és versenytárgyaláson dönt majd arról, ki mennyiért veheti bérbe.

 
     
Pálfordulás vvv
a rendelõintézet munkájának megítélésében
     
 

Mi másnak nevezheti a képviselõ azt, amikor tizenkét évnyi állandó dícséretes értékelés után ,-volt ezek között másfél millióért végzett átfogó szakmai vizsgálat is- november 11-én olyan anyagot kapott kézhez a felügyelõ ANTSZ-tõl ( a létezõ szocializmusban használt nevén KÖJÁL) amelyben majdhogynem elégtelenre minõsítették a rendelõintézet eddigi munkáját. A rosszakaratúak szerint ennek egyetlen oka van, az, hogy most helyi orvosokból-nõvérekbõl álló kft. veszi át tevékenységet, és ilyenkor alá kell értékelni, hogy késõbb legyen mire hivatkozni az elbocsátásoknál, és városi pénzek követelésénél. Mindenesetre furcsa, hogy egy év alatt ennyit romlott a rendelõben dolgozók munkája, és a régi rendelõintézeti vezetés tevékenységének megítélése.
Érthetetlen, hogy akkor miért javasolta kitüntetésre a megyei bizottságban maga helyett a rendelõintézet vezetõjét annak az ANTSZ-nek a megyei vezetõje, akinek most ilyen lesújtó véleménye van a munkájáról. A betegek tudják milyen egy-egy szakrendelésen Szentendrén. Hmm, hát... S bár a képviselõk többsége megszavazta, hogy a helyi orvosokból álló kft privatizálhassa a szakrendelést, talán meg kellett volna fogadni intelmünket is, és nem kellett volna egy még alig kidolgozott szerzõdést dr Kiss többségi szavazatával, "erõvel átnyomni a testületen".

 
  ,Mert bár az önkormányzat vállalt négy milliónyi terhet, de azt hiszem , azok akik akkor lelkes hívei voltak a mielõbbi szerzõdéskötésnek sem gondolták, hogy hamarosan majd negyven millós fizetési kötelezettséget kell teljesíteniük. . S most azok javasolják, hogy legyen a kezes ezért az összegért, vállalja a fedezetet a Szentendrei Önkormányzat, akik újságjaikban
csõd-helyzetûnek és felelõtlen gazdálkodásúnak minõsítik a város gazdálkodását és ezzel vádolják a polgármestert.
Mi lesz ha a polgármester és,
támogatói elfogadják állításaikat
és ebben a helyzetben nem kockáztatnak és nem vállalnak ekkora összegû garanciát egy nyereség-érdekelt orvosi magánvállalkozás érdekében? A csõd senkinek sem lehet érdeke, különösen az egészségügyben. Ezt nem akarja egyikünk sem, és nem kívánhatja egyetlen képviselõ sem.
De talán annyi elvárható lett volna, így utólag, hogy meghallgatták volna azokat is, akik körültekintõbben akartak szerzõdést kötni.
     
Kiss-ügy volt napireden 2003. november 11-én
 

November 11-én, zárt ülésen dr. Kiss ügyében ismét elõterjesztést tárgyalt a szentendrei képviselõ testület . Mint arról korábban már hírt adtam a Pest Megyei Bíróság kiutasította a képviselõ urat a testületbõl, pontosabban összeférhetetlenség miatt megszüntette képviselõi mandátumát. A zárt ülésrõl annyi szivárgott ki csupán, hogy meddõ kísérlet történt arra, hogy ezt a polgámester nyakába varrja a jobb oldal. Gondolom, hogy az ülés közben érkezett újabb bírósági döntés, amely utasította a Szentendrei Választási Bizottságot, hogy új választást írjon ki, arra késztethette az ellenkezõket, hogy végre tudomásul vegyék a megváltoztathatatlant. Azt, hogy dr. Kiss László nem képviselõ többé, és idõközi választást kell tartani Szentendre belvárosa II. számú választókerületében.
(A II. Számú választókerület, a Görög utca, Rákóczi út vonaltól délre ( Fõ tér, Kossuth utca, piac, Duna korzó erre a területre esõ része a Postás stranddal stb.) egészen a HÉV állomásig
lévõ terület, beleértve még a Pannónia utca egy részét és a Vasúti villasor elsõ szakaszát is.)


Bennfentesek nélkül is megjósolható, hogy az elkövetkezõ két hónapban éles választási küzdelem lesz. S aki figyelemmel kísérte a demecseri idõközi választást, az biztos lehet benne, hogy városunkban köszönthetjük hamarosan a kormány tagjait éppúgy, mint az ellenzék vezetõ politikusait. Kajánul jegyzem meg, nem fog ártani Szentendrének ez a figyelem, és talán az sem, ha egy kicsit többet juttatnak a központi kasszából a városnak, ha másért nem, hát azért, hogy dr.Kiss volt választókerületében végre ne csak státusáért választott képviselõ nyerjen. Egy biztos, ha a város vezetõi, természetesen beleértem az ellenzék vezetõit is, okosan taktikáznak, most olyan igéreteket gyûjthetnek be, amelyeket késõbb ha keményen követelik, ki lehet kényszeríteni, ettõl, vagy attól a kormánytól.

Pletykák szerint, Filó Andrást aki 1998-ban polgármester-jelölt is volt, indítja a polgári koalíció .